Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Investoinnit
Kuukausi
Tornioon valmistuu 40 megawatin sähkökattila – Halpoina päivinä kaukolämpö kannattaa tehdä sähköllä

Tor­nioon val­mis­tuu 40 me­ga­wa­tin säh­kö­kat­ti­la – Hal­poi­na päivinä kau­ko­läm­pö kan­nat­taa tehdä säh­köl­lä

19.02.2024 06:00 11
Tilaajille
Pyhäjärvelle tekeillä Suomen ensimmäinen ”punttivoimala”

Py­hä­jär­vel­le te­keil­lä Suomen en­sim­mäi­nen ”punt­ti­voi­ma­la”

05.02.2024 18:14 7
Tilaajille
Maanantaiaamuna syntyi uusi tuulivoimaennätys, ja tuulivoimayhdistys ennustaa lisää kasvua

Maa­nan­taiaa­mu­na syntyi uusi tuu­li­voi­maen­nä­tys, ja tuu­li­voi­ma­yh­dis­tys en­nus­taa lisää kasvua

29.01.2024 14:54 5
Tilaajille
Bodenin terästehdas sai yli neljä miljardia lainaa – Microsoft ja Siemens uusiksi omistajiksi

Bodenin te­räs­teh­das sai yli neljä mil­jar­dia lainaa – Mic­ro­soft ja Siemens uusiksi omis­ta­jik­si

23.01.2024 13:23 11
Tilaajille
Vanhemmat
Fingrid arvioi tuuli- ja aurinkovoiman tuplaavan kolmessa vuodessa, ja se on hyvä uutinen kahdesta syystä

Fingrid arvioi tuuli- ja au­rin­ko­voi­man tup­laa­van kol­mes­sa vuo­des­sa, ja se on hyvä uutinen kah­des­ta syystä

21.01.2024 21:28 14
Tilaajille
Outokumpu ostaa Torniosta lähes sadan hehtaarin teollisuusalueen 6,5 miljoonalla – Alueelle suunnitteilla pienydinvoimala

Ou­to­kum­pu ostaa Tor­nios­ta lähes sadan heh­taa­rin teol­li­suus­alueen 6,5 mil­joo­nal­la – Alueel­le suun­nit­teil­la pien­ydin­voi­ma­la

13.01.2024 07:00 23
Tilaajille
Uutisanalyysi: Jokiyhtiön omistajilla oli 200 miljoonalle parempaa käyttöä kuin kallis ja heikosti kannattava pieni vesivoimala Lapissa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Jo­kiyh­tiön omis­ta­jil­la oli 200 mil­joo­nal­le pa­rem­paa käyttöä kuin kallis ja hei­kos­ti kan­nat­ta­va pieni ve­si­voi­ma­la Lapissa

08.01.2024 15:58 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elämme vahvaa val­tioi­den tu­kiais­ten aikaa

06.01.2024 05:30 7
Yritys suunnittelee Tornioon biohiilen tuotantoa, laitoksen kapasiteetti olisi 15 000 tonnia vuodessa

Yritys suun­nit­te­lee Tor­nioon bio­hii­len tuo­tan­toa, lai­tok­sen ka­pa­si­teet­ti olisi 15 000 tonnia vuo­des­sa

02.01.2024 15:00
Tilaajille
Viime vuonna rakennettiin 212 tuulivoimalaa – puolet myllyistä on Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Viime vuonna ra­ken­net­tiin 212 tuu­li­voi­ma­laa – puolet myl­lyis­tä on Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa

02.01.2024 14:16 7
Tilaajille
Puolustusvoimat pysäyttää uudet tuulipuistot lähes koko Länsi-Lapissa pysyvästi

Puo­lus­tus­voi­mat py­säyt­tää uudet tuu­li­puis­tot lähes koko Län­si-La­pis­sa py­sy­väs­ti

27.12.2023 15:00 34
Tilaajille
Rukan huipulle rakennetaan saunaravintola – Perille pääsee hiihtäen tai hissillä

Rukan hui­pul­le ra­ken­ne­taan sau­na­ra­vin­to­la – Perille pääsee hiih­täen tai his­sil­lä

18.12.2023 15:30 13
Tilaajille
Suomen suurin aurinkopuisto rakennetaan Utajärvelle – vuotuinen energiatuotanto 97 gigawattituntia

Suomen suurin au­rin­ko­puis­to ra­ken­ne­taan Uta­jär­vel­le – vuo­tui­nen ener­gia­tuo­tan­to 97 gi­ga­wat­ti­tun­tia

07.12.2023 14:52 19
Valtuusto antamassa Oulun kaupungille 133 miljoonan lainanottovaltuuden – kahteen vuoteen velkaa ei tarvittu, nyt tilanne muuttuu

Val­tuus­to an­ta­mas­sa Oulun kau­pun­gil­le 133 mil­joo­nan lai­na­not­to­val­tuu­den – ­kah­teen vuoteen velkaa ei tar­vit­tu, nyt tilanne muuttuu

27.11.2023 06:00 9
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto päättää maanantaina tämän vuoden budjetin ylityksistä – Menojen kasvua on 50 miljoonan euron edestä talousarvioon verrattuna

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päättää maa­nan­tai­na tämän vuoden bud­je­tin yli­tyk­sis­tä – ­Me­no­jen kasvua on 50 mil­joo­nan euron edestä ta­lou­sar­vioon ver­rat­tu­na

13.11.2023 09:59 31
Tilaajille
Kemijoki Oy suunnittelee lähes miljardin euron pumppuvoimalaa Kemijärvelle

Ke­mi­jo­ki Oy suun­nit­te­lee lähes mil­jar­din euron pump­pu­voi­ma­laa Ke­mi­jär­vel­le

03.11.2023 12:40 20
Tilaajille
Stora Enso rakentaa Ouluun miljardin tehdasta, vaikka yhtiön tulos romahti – "Laman aikana on hyvä rakentaa"

Stora Enso ra­ken­taa Ouluun mil­jar­din teh­das­ta, vaikka yhtiön tulos romahti – "Laman aikana on hyvä ra­ken­taa"

02.11.2023 05:00 33
Tilaajille
Pääministeri Orpo piipahti Oulussa kertomassa Pohjoisen ohjelman etenemisestä – ohjelmatyöllä vauhditetaan kymmenien miljardien eurojen investointeja pohjoisessa

Pää­mi­nis­te­ri Orpo pii­pah­ti Oulussa ker­to­mas­sa Poh­joi­sen oh­jel­man ete­ne­mi­ses­tä – oh­jel­ma­työl­lä vauh­di­te­taan kym­me­nien mil­jar­dien eurojen in­ves­toin­te­ja poh­joi­ses­sa

13.10.2023 22:17 41
Tilaajille
Investoinneilla varaudutaan aina tulevaisuuteen – Oulun "kulttuuri-ilmastonmuutos” tuntuu olevan asian ytimessä
Kolumni

In­ves­toin­neil­la va­rau­du­taan aina tu­le­vai­suu­teen – Oulun "kult­tuu­ri-il­mas­ton­muu­tos” tuntuu olevan asian yti­mes­sä

06.10.2023 14:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­ke­viä in­ves­toin­te­ja – mihin rahoja tulisi käyt­tää, ja mitä pal­ve­lu­ja yh­teis­kun­nan tulisi tarjota

04.10.2023 05:30