Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Investoinnit
Viimeisin 24 tuntia
Länsi- ja Pohjois-Suomen rannikolle tulossa kymmenien miljardien investoinnit– Professori: Vaikka pääkonttorit ovat Helsingissä, tuotanto on ympäri Suomea

Länsi- ja Poh­jois-Suo­men ran­ni­kol­le tulossa kym­me­nien mil­jar­dien in­ves­toin­nit– Pro­fes­so­ri: Vaikka pää­kont­to­rit ovat Hel­sin­gis­sä, tuo­tan­to on ympäri Suomea

06.06.2023 18:33 8
Tilaajille
Vanhemmat
Miljardidiili tyrkyllä Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen – Amerikkalaisen Plug Powerin johtaja Andy Marsh: "Hiilineutraalisuustavoite ja vuosi 2035 oli tärkeä juttu"

Mil­jar­di­dii­li tyr­kyl­lä Kok­ko­laan, Kris­tii­nan­kau­pun­kiin ja Por­voo­seen – Ame­rik­ka­lai­sen Plug Powerin johtaja Andy Marsh: "Hii­li­neut­raa­li­suus­ta­voi­te ja vuosi 2035 oli tärkeä juttu"

30.05.2023 18:16 27
Tilaajille
Yhdysvaltalaisyhtiö Plug Power suunnittelee kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta Suomeen – odotetaan luovan tuhansia uusia työpaikkoja

Yh­dys­val­ta­lais­yh­tiö Plug Power suun­nit­te­lee kolmea vihreän vedyn tuo­tan­to­lai­tos­ta Suomeen – odo­te­taan luovan tu­han­sia uusia työ­paik­ko­ja

30.05.2023 15:30 30
Oulun kaupungin verotulot vähenevät, mutta velkaantuminen ja investoinnit kasvavat tulevina vuosina

Oulun kau­pun­gin ve­ro­tu­lot vä­he­ne­vät, mutta vel­kaan­tu­mi­nen ja in­ves­toin­nit kas­va­vat tu­le­vi­na vuosina

29.05.2023 19:30 33
Tilaajille
Lähialueellamme on 150 miljardin markkinat, jotka tarjoavat kasvun mahdollisuuksia yrityksillemme
Kolumni

Lä­hi­alueel­lam­me on 150 mil­jar­din mark­ki­nat, jotka tar­joa­vat kasvun mah­dol­li­suuk­sia yri­tyk­sil­lem­me

28.04.2023 06:00 1
Tilaajille
Kemijoki oy valmistautuu rakentamaan Lappiin pumppuvoimalaitoksia jopa 2–3 miljardilla eurolla

Ke­mi­jo­ki oy val­mis­tau­tuu ra­ken­ta­maan Lappiin pump­pu­voi­ma­lai­tok­sia jopa 2–3 mil­jar­dil­la eurolla

27.04.2023 08:01 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­lit­ta­mi­nen on kiu­sal­li­nen maan tapa – mil­jar­di-in­ves­toin­nit lu­pa­jo­nois­ta saatava liik­keel­le

21.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Suo­mel­la mil­jar­di­luo­kan pii­lo­vel­ka?

03.04.2023 05:30 2
Tilaajille
Kuusakoski rakentaa Kemin Veitsiluotoon hiilivapaan teräskierrätyslaitoksen, uusia työpaikkoja parikymmentä

Kuu­sa­kos­ki ra­ken­taa Kemin Veit­si­luo­toon hii­li­va­paan te­räs­kier­rä­tys­lai­tok­sen, uusia työ­paik­ko­ja pa­ri­kym­men­tä

22.03.2023 10:55
Tilaajille
Uusi pohjoinen talousmaantiede ohjaamaan investointeja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi poh­joi­nen ta­lous­maan­tie­de oh­jaa­maan in­ves­toin­te­ja

21.03.2023 05:00
Tilaajille
Oulun Energia investoi 19 miljoonaa euroa Laanilan voimalaitosalueelle – "Investoinnit mahdollistavat uutta teollista toimintaa alueelle sekä tehokkaan energiantuotannon"

Oulun Energia in­ves­toi 19 mil­joo­naa euroa Laa­ni­lan voi­ma­lai­tos­alueel­le – "In­ves­toin­nit mah­dol­lis­ta­vat uutta teol­lis­ta toi­min­taa alueel­le sekä te­hok­kaan ener­gian­tuo­tan­non"

28.02.2023 17:30 11
Tilaajille
Herätys siellä ministeriöissä ja virastoissa, maailma on muuttunut
Kolumni

Herätys siellä mi­nis­te­riöis­sä ja vi­ras­tois­sa, maailma on muut­tu­nut

18.02.2023 16:00 46
Tilaajille
Rukalle tulee Suomen ensimmäinen kahdeksan hengen tuolihissi ja neljä uutta rinnettä – hiihtokeskukseen kaikkiaan 14 miljoonan euron investoinnit

Rukalle tulee Suomen en­sim­mäi­nen kah­dek­san hengen tuo­li­his­si ja neljä uutta rin­net­tä – hiih­to­kes­kuk­seen kaik­kiaan 14 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nit

16.02.2023 10:23 12
Tilaajille
Pohjois-Suomen tarpeita lobataan vaalien alla ärhäkästi – "Em­me halua re­ser­vaa­tik­si, joka tuottaa vain ener­giaa ja työ­voi­maa ul­ko­mail­le"

Poh­jois-Suo­men tar­pei­ta lo­ba­taan vaalien alla är­hä­käs­ti – "Em­me halua re­ser­vaa­tik­si, joka tuottaa vain ener­giaa ja työ­voi­maa ul­ko­mail­le"

16.01.2023 09:00 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­he­in­ves­toin­nit jar­rut­ti­vat Suomen ta­lou­den tuot­ta­vuu­den kasvua

17.12.2022 05:30 3
Tilaajille
Sallatunturiin hankitaan 2,2 miljoonan euron tuolihissi – "Tämä on iso askel, jota vaaditaan mikäli halutaan lisätä myös majoitusta"

Sal­la­tun­tu­riin han­ki­taan 2,2 mil­joo­nan euron tuo­li­his­si – "Tämä on iso askel, jota vaa­di­taan mikäli ha­lu­taan lisätä myös ma­joi­tus­ta"

08.12.2022 13:24 7
Tilaajille
Limingan seudun musiikkiopiston rehtoria jännittää jo, sillä reilun kolmen viikon päästä hän pääsee testaamaan uuden Heikki Sarvela -salin akustiikan

Li­min­gan seudun mu­siik­ki­opis­ton reh­to­ria jän­nit­tää jo, sillä reilun kolmen viikon päästä hän pääsee tes­taa­maan uuden Heikki Sarvela -salin akus­tii­kan

07.12.2022 19:00
Tilaajille
Suomen suurinta vetylaitosta aletaan suunnitella Perämeren rantaan Kokkolaan

Suomen suu­rin­ta ve­ty­lai­tos­ta aletaan suun­ni­tel­la Pe­rä­me­ren rantaan Kok­ko­laan

15.11.2022 16:00 4
Tilaajille
Markkinat odottavat nyt, että sähkö halpenee radikaalisti talven hintapiikin jälkeen

Mark­ki­nat odot­ta­vat nyt, että sähkö hal­pe­nee ra­di­kaa­lis­ti talven hin­ta­pii­kin jälkeen

10.11.2022 14:15 26
Tilaajille
Norjalaisten vihreä terästehdas voi päätyä Suomeen, koska norjalaiskunnat hylkäsivät tuulivoiman

Nor­ja­lais­ten vihreä te­räs­teh­das voi päätyä Suo­meen, koska nor­ja­lais­kun­nat hyl­kä­si­vät tuu­li­voi­man

04.11.2022 21:22 15
Tilaajille