Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Investoinnit
Iin Kuivaniemen alueelle tulossa isot tuuli- ja aurinkovoimapuistot – hankkeiden arvo yli 200 miljoonaa euroa

Iin Kui­va­nie­men alueel­le tulossa isot tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­puis­tot – hank­kei­den arvo yli 200 mil­joo­naa euroa

29.08.2023 17:07 11
Nivalaan suunnitellaan Suomen suurinta biokaasulaitosta – Wega järjestää keskustelutilaisuuden hankkeesta

Ni­va­laan suun­ni­tel­laan Suomen suu­rin­ta bio­kaa­su­lai­tos­ta – Wega jär­jes­tää kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den hank­kees­ta

23.08.2023 11:37 7
Orpon hallitus aikoo myllätä valtion aluehallinnon uusiksi – jättivirastolla halutaan nopeuttaa lupia ja vähentää valituksia
Kolumni

Orpon hal­li­tus aikoo myllätä valtion alue­hal­lin­non uusiksi – jät­ti­vi­ras­tol­la ha­lu­taan no­peut­taa lupia ja vä­hen­tää va­li­tuk­sia

21.07.2023 14:00 7
Tilaajille
Pohde tarvitsee lisärahoitusta investointeihin – Lainavaltuuksia ei juuri nyt ole, niistä neuvotellaan taas alkusyksystä

Pohde tar­vit­see li­sä­ra­hoi­tus­ta in­ves­toin­tei­hin – Lai­na­val­tuuk­sia ei juuri nyt ole, niistä neu­vo­tel­laan taas al­ku­syk­sys­tä

22.06.2023 17:00 23
Tilaajille
Länsi- ja Pohjois-Suomen rannikolle tulossa kymmenien miljardien investoinnit– Professori: Vaikka pääkonttorit ovat Helsingissä, tuotanto on ympäri Suomea

Länsi- ja Poh­jois-Suo­men ran­ni­kol­le tulossa kym­me­nien mil­jar­dien in­ves­toin­nit– Pro­fes­so­ri: Vaikka pää­kont­to­rit ovat Hel­sin­gis­sä, tuo­tan­to on ympäri Suomea

06.06.2023 18:33 14
Tilaajille
Miljardidiili tyrkyllä Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen – Amerikkalaisen Plug Powerin johtaja Andy Marsh: "Hiilineutraalisuustavoite ja vuosi 2035 oli tärkeä juttu"

Mil­jar­di­dii­li tyr­kyl­lä Kok­ko­laan, Kris­tii­nan­kau­pun­kiin ja Por­voo­seen – Ame­rik­ka­lai­sen Plug Powerin johtaja Andy Marsh: "Hii­li­neut­raa­li­suus­ta­voi­te ja vuosi 2035 oli tärkeä juttu"

30.05.2023 18:16 27
Tilaajille
Yhdysvaltalaisyhtiö Plug Power suunnittelee kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta Suomeen – odotetaan luovan tuhansia uusia työpaikkoja

Yh­dys­val­ta­lai­syh­tiö Plug Power suun­nit­te­lee kolmea vihreän vedyn tuo­tan­to­lai­tos­ta Suomeen – odo­te­taan luovan tu­han­sia uusia työ­paik­ko­ja

30.05.2023 15:30 30
Oulun kaupungin verotulot vähenevät, mutta velkaantuminen ja investoinnit kasvavat tulevina vuosina

Oulun kau­pun­gin ve­ro­tu­lot vä­he­ne­vät, mutta vel­kaan­tu­mi­nen ja in­ves­toin­nit kas­va­vat tu­le­vi­na vuosina

29.05.2023 19:30 33
Tilaajille
Lähialueellamme on 150 miljardin markkinat, jotka tarjoavat kasvun mahdollisuuksia yrityksillemme
Kolumni

Lä­hi­alueel­lam­me on 150 mil­jar­din mark­ki­nat, jotka tar­joa­vat kasvun mah­dol­li­suuk­sia yri­tyk­sil­lem­me

28.04.2023 06:00 1
Tilaajille
Kemijoki oy valmistautuu rakentamaan Lappiin pumppuvoimalaitoksia jopa 2–3 miljardilla eurolla

Ke­mi­jo­ki oy val­mis­tau­tuu ra­ken­ta­maan Lappiin pump­pu­voi­ma­lai­tok­sia jopa 2–3 mil­jar­dil­la eurolla

27.04.2023 08:01 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­lit­ta­mi­nen on kiu­sal­li­nen maan tapa – mil­jar­di-in­ves­toin­nit lu­pa­jo­nois­ta saatava liik­keel­le

21.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Suo­mel­la mil­jar­di­luo­kan pii­lo­vel­ka?

03.04.2023 05:30 2
Tilaajille
Kuusakoski rakentaa Kemin Veitsiluotoon hiilivapaan teräskierrätyslaitoksen, uusia työpaikkoja parikymmentä

Kuu­sa­kos­ki ra­ken­taa Kemin Veit­si­luo­toon hii­li­va­paan te­räs­kier­rä­tys­lai­tok­sen, uusia työ­paik­ko­ja pa­ri­kym­men­tä

22.03.2023 10:55
Tilaajille
Uusi pohjoinen talousmaantiede ohjaamaan investointeja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi poh­joi­nen ta­lous­maan­tie­de oh­jaa­maan in­ves­toin­te­ja

21.03.2023 05:00
Tilaajille
Oulun Energia investoi 19 miljoonaa euroa Laanilan voimalaitosalueelle – "Investoinnit mahdollistavat uutta teollista toimintaa alueelle sekä tehokkaan energiantuotannon"

Oulun Energia in­ves­toi 19 mil­joo­naa euroa Laa­ni­lan voi­ma­lai­tos­alueel­le – "In­ves­toin­nit mah­dol­lis­ta­vat uutta teol­lis­ta toi­min­taa alueel­le sekä te­hok­kaan ener­gian­tuo­tan­non"

28.02.2023 17:30 11
Tilaajille
Herätys siellä ministeriöissä ja virastoissa, maailma on muuttunut
Kolumni

Herätys siellä mi­nis­te­riöis­sä ja vi­ras­tois­sa, maailma on muut­tu­nut

18.02.2023 16:00 46
Tilaajille
Rukalle tulee Suomen ensimmäinen kahdeksan hengen tuolihissi ja neljä uutta rinnettä – hiihtokeskukseen kaikkiaan 14 miljoonan euron investoinnit

Rukalle tulee Suomen en­sim­mäi­nen kah­dek­san hengen tuo­li­his­si ja neljä uutta rin­net­tä – hiih­to­kes­kuk­seen kaik­kiaan 14 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nit

16.02.2023 10:23 12
Tilaajille
Pohjois-Suomen tarpeita lobataan vaalien alla ärhäkästi – "Em­me halua re­ser­vaa­tik­si, joka tuottaa vain ener­giaa ja työ­voi­maa ul­ko­mail­le"

Poh­jois-Suo­men tar­pei­ta lo­ba­taan vaalien alla är­hä­käs­ti – "Em­me halua re­ser­vaa­tik­si, joka tuottaa vain ener­giaa ja työ­voi­maa ul­ko­mail­le"

16.01.2023 09:00 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­he­in­ves­toin­nit jar­rut­ti­vat Suomen ta­lou­den tuot­ta­vuu­den kasvua

17.12.2022 05:30 3
Tilaajille
Sallatunturiin hankitaan 2,2 miljoonan euron tuolihissi – "Tämä on iso askel, jota vaaditaan mikäli halutaan lisätä myös majoitusta"

Sal­la­tun­tu­riin han­ki­taan 2,2 mil­joo­nan euron tuo­li­his­si – "Tämä on iso askel, jota vaa­di­taan mikäli ha­lu­taan lisätä myös ma­joi­tus­ta"

08.12.2022 13:24 7
Tilaajille