Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pa­pe­ri­teh­taas­ta kar­ton­ki­teh­taak­si – uusia työ­paik­ko­ja koko puun­han­kin­ta­ket­juun

11. syyskuuta Kalevassa oli laaja artikkeli koskien Stora Enson paperitehtaan muutosta kartonkitehtaaksi. Artikkelissa tuotiin voimakkaasti esille tehtaan vaikutus työllisyyteen. 185 työpaikkaa katoaa. Ei tuotu esiin sitä, mitä muutos vaikuttaa työpaikkoihin ennen kuin puut ovat kartonkitehtaan nielussa.

Puun kulutus kasvaa 0,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, 2,4 miljoonaan kuutiometriin. Ennen kuin tämä 2,4 miljoonaa kuutiometriä on tehtaalla kartonkikoneen nielussa, tarvitaan kymmeniä käpyjen kerääjiä puiden siemenkeräykseen, kymmeniä työpaikkoja metsätaimitarhoille taimien kasvatukseen, lukematon määrä keväisin metsän kylvöihin ja istutuksiin.