Metsä Fibren Kemin tehdas
Tulikuumalle pinnalle joutunut massa kärytti ja savutti voimakkaasti sellun pesurirakennuksessa Metsä Fibren Kemin tehtaalla, suuremmilta vahingoilta vältyttiin

Tu­li­kuu­mal­le pin­nal­le jou­tu­nut massa kärytti ja savutti voi­mak­kaas­ti sellun pe­su­ri­ra­ken­nuk­ses­sa Metsä Fibren Kemin teh­taal­la, suu­rem­mil­ta va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

09.10.2020 06:26 0