Rakentaminen: Vantaan pu­toa­mis­kuo­le­ma johti par­vek­kei­den käyt­tö­kiel­toon myös ou­lu­lais­ta­los­sa

Asuntokauppa: Oulun asun­to­mark­ki­noil­la on nyt ostajan mark­ki­nat

Luonto: Tyr­nä­vä­läi­sen Raimo Ala­ta­lon mök­ki­ran­nas­sa odotti jäiden läh­det­tyä raa­toyl­lä­tys

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Metsä Fibren Kemin tehdas
Kaksi työntekijää altistui myrkylliselle kaasulle Kemin sellutehtaalla – "Isommissa määrissä se voi olla hengenvaarallista, mutta siitä ei ollut tässä tilanteessa kyse"

Kaksi työn­te­ki­jää al­tis­tui myr­kyl­li­sel­le kaa­sul­le Kemin sel­lu­teh­taal­la – "I­som­mis­sa mää­ris­sä se voi olla hen­gen­vaa­ral­lis­ta, mutta siitä ei ollut tässä ti­lan­tees­sa kyse"

23.03.2023 15:12
Tilaajille
Kemin suuren biotuotetehtaan työmaalla sattui kuolemaan johtanut työtapaturma

Kemin suuren bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la sattui kuo­le­maan joh­ta­nut työ­ta­pa­tur­ma

25.02.2023 18:05
Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan rakennustyömaalla kuolemaan johtanut tapaturma

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nus­työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

25.06.2022 13:12 1
Tilaajille
Työmaakontti paloi Metsä Fibren tehdasalueella Kemissä

Työ­maa­kont­ti paloi Metsä Fibren teh­das­alueel­la Kemissä

25.02.2022 13:15
Tilaajille
Oululainen Katman sai jättimäisen kattourakan Kemin biotuotetehtaalta – rakentaa viisi hehtaaria kattoja ja palkkaa lisää työntekijöitä

Ou­lu­lai­nen Katman sai jät­ti­mäi­sen kat­to­ura­kan Kemin bio­tuo­te­teh­taal­ta – ra­ken­taa viisi heh­taa­ria kattoja ja palkkaa lisää työn­te­ki­jöi­tä

15.12.2021 15:56 9
Tilaajille
Kemin jätti toi paljon töitä Tupokseen – A-Perustus on jo napannut isoja urakoita Metsä Groupin tulevan biotuotetehtaan työmaalta

Kemin jätti toi paljon töitä Tu­pok­seen – A-Pe­rus­tus on jo na­pan­nut isoja ura­koi­ta Metsä Groupin tulevan bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­ta

06.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Metsä Fibren Kemin tehdasalueella syttyi rakennuspalo, lukuisia yksiköitä hälytettiin sammutustöihin

Metsä Fibren Kemin teh­das­alueel­la syttyi ra­ken­nus­pa­lo, lu­kui­sia yk­si­köi­tä hä­ly­tet­tiin sam­mu­tus­töi­hin

16.09.2021 06:43
Pohjoista uhkaa työvoimapula, jota on kiire torjua – korona-aika osoittaa, että muuttovalmiuksia on
Pääkirjoitus

Poh­jois­ta uhkaa työ­voi­ma­pu­la, jota on kiire torjua – ko­ro­na-ai­ka osoit­taa, että muut­to­val­miuk­sia on

21.03.2021 20:00 15
Tilaajille
Kemin sellutehtaalle ajetaan puuta Etelä-Pohjanmaata myöten – 9 puutavarajunaa ja 180 puutavararekkaa vuorokaudessa

Kemin sel­lu­teh­taal­le ajetaan puuta Ete­lä-Poh­jan­maa­ta myöten – 9 puu­ta­va­ra­ju­naa ja 180 puu­ta­va­ra­rek­kaa vuo­ro­kau­des­sa

27.02.2021 07:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sän­kas­vat­ta­jat kiit­tä­vät – tu­le­vi­na vuosina ja vuo­si­kym­me­ni­nä kui­tu­puun kysyntä tulee li­sään­ty­mään mer­kit­tä­väs­ti Poh­jois-Suo­mes­sa

23.02.2021 04:00 2
Tilaajille
Metsä Fibre ja Valmet sopivat avainteknologian toimittamisesta Kemin biotuotetehtaalle

Metsä Fibre ja Valmet sopivat avain­tek­no­lo­gian toi­mit­ta­mi­ses­ta Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le

19.02.2021 09:31 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­teol­li­suu­den uusien bio­tuot­tei­den ke­hit­tä­mi­sen tulisi olla ”kii­lu­sil­mäis­tä” niin kan­san­ta­lou­del­li­sis­ta kuin eko­lo­gi­sis­ta ja il­mas­to­syis­tä

18.02.2021 09:00
Tilaajille
Kemin jättihanke ampaisee nyt liikkeelle ja toimii toivottavasti esimerkkinä niille suomalaisyrityksille, joille ruoho näyttää ulkomailla vihreämmältä
Pääkirjoitus

Kemin jät­ti­han­ke am­pai­see nyt liik­keel­le ja toimii toi­vot­ta­vas­ti esi­merk­ki­nä niille suo­ma­lai­sy­ri­tyk­sil­le, joille ruoho näyttää ul­ko­mail­la vih­reäm­mäl­tä

12.02.2021 20:00 14
Tilaajille
Metsä Group teki odotetun päätöksen ja Kemi saa biotuotetehtaansa – myös kartonkitehtaaseen tehdään isot investoinnit

Metsä Group teki odo­te­tun pää­tök­sen ja Kemi saa bio­tuo­te­teh­taan­sa – myös kar­ton­ki­teh­taa­seen tehdään isot in­ves­toin­nit

11.02.2021 18:45 78
Tilaajille
Yle: Metsä Fibren Kemiin suunnittelemasta tehtaasta on valitettu hallinto-oikeuteen

Yle: Metsä Fibren Kemiin suun­nit­te­le­mas­ta teh­taas­ta on va­li­tet­tu hal­lin­to-oi­keu­teen

25.01.2021 12:51 22
Metsä Fibre solminut useita kymmeniä esisopimuksia Kemin tehtaan rakennuttamisesta – rakentamisen tarkempi aloittamisajankohta ei ole vielä selvillä

Metsä Fibre sol­mi­nut useita kym­me­niä esi­so­pi­muk­sia Kemin tehtaan ra­ken­nut­ta­mi­ses­ta – ra­ken­ta­mi­sen tar­kem­pi aloit­ta­mi­sa­jan­koh­ta ei ole vielä sel­vil­lä

05.01.2021 15:52
Tilaajille
Toteutusta kohti etenevä Kemin biotuotetehdas on jättiruiske Pohjois-Suomen talouteen
Pääkirjoitus

To­teu­tus­ta kohti etenevä Kemin bio­tuo­te­teh­das on jät­ti­ruis­ke Poh­jois-Suo­men ta­lou­teen

18.12.2020 20:00 8
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas sai ympäristöluvan – tehdashankkeen ei pitäisi enää kaatua päästörajoihin

Kemin bio­tuo­te­teh­das sai ym­pä­ris­tö­lu­van – teh­das­hank­keen ei pitäisi enää kaatua pääs­tö­ra­joi­hin

18.12.2020 08:11 20
Tilaajille
Tulikuumalle pinnalle joutunut massa kärytti ja savutti voimakkaasti sellun pesurirakennuksessa Metsä Fibren Kemin tehtaalla, suuremmilta vahingoilta vältyttiin

Tu­li­kuu­mal­le pin­nal­le jou­tu­nut massa kärytti ja savutti voi­mak­kaas­ti sellun pe­su­ri­ra­ken­nuk­ses­sa Metsä Fibren Kemin teh­taal­la, suu­rem­mil­ta va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

09.10.2020 12:00