Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Met­sä­teol­li­suu­den uusien bio­tuot­tei­den ke­hit­tä­mi­sen tulisi olla ”kii­lu­sil­mäis­tä” niin kan­san­ta­lou­del­li­sis­ta kuin eko­lo­gi­sis­ta ja il­mas­to­syis­tä

Metsä Fibren Kemin tehdas on pitkästä aikaa hyvä uutinen Pohjois-Suomen taloudelle. Metsäteollisuus on tärkeä koko Suomen taloudelle. Sitä Suomella ei ole varaa menettää, ei edes hakkuutapoja koskevien erimielisyyksien vuoksi. Päähuomio tulee kiinnittää metsäteollisuutemme tulevaisuuden edellytysten parantamiseen.

Metsäteollisuuden tuotannon jalostusarvo on alentunut lähes koko 2000-luvun, kun paperin tuotantoa on korvautunut raaka-aineeksi luettavalla sellulla. Metsän keskimääräinen jalostusaste laskee Kemin biotuotetehtaan myötä niin kuin sitä laski myös Metsä Fibren edellinen Äänekosken biotuotetehdas.