Metsätalous
Viikon lopuksi: Vaikka metsäteollisuudessa puhutaan biotuotteista, Suomessa eletään yhä selluaikaa – metsäteollisuuden ekologisuudesta on monia totuuksia

Viikon lo­puk­si: Vaikka met­sä­teol­li­suu­des­sa pu­hu­taan bio­tuot­teis­ta, Suo­mes­sa eletään yhä sel­lu­ai­kaa – met­sä­teol­li­suu­den eko­lo­gi­suu­des­ta on monia to­tuuk­sia

17.10.2020 09:09 8
Metsäteollisuuden Mäkelän puheenvuoro: Hiilineutraaliuden tavoittelu saa kummallisia piirteitä – "Nielun siirtyminen yhdeltä omistajalta toiselle ei ilmastonmuutosta ratkaise"

Met­sä­teol­li­suu­den Mäkelän pu­heen­vuo­ro: Hii­li­neut­raa­liu­den ta­voit­te­lu saa kum­mal­li­sia piir­tei­tä – "Nielun siir­ty­mi­nen yhdeltä omis­ta­jal­ta toi­sel­le ei il­mas­ton­muu­tos­ta rat­kai­se"

17.10.2020 08:00 1
Lukijalta Mielipide Timo Pietilä

Pa­pe­ri­teh­taas­ta kar­ton­ki­teh­taak­si – uusia työ­paik­ko­ja koko puun­han­kin­ta­ket­juun

17.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Karoliina Niemi

Metsien kä­sit­te­lyyn ei ole sap­luu­na­rat­kai­sua – kas­va­tus­ta­van va­lin­nan läh­tö­koh­ta­na tulisi tut­ki­mus­tie­don lisäksi olla maan­omis­ta­jan ta­voit­teet sekä koh­de­koh­tai­nen tar­kas­te­lu

06.09.2020 07:00 1
Tilaajille