Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­heen­äi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Stora Enso
Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä koko Oulun tehtaan henkilöstö – pääluottamusmiehen mielestä lähettää erikoisen viestin

Stora Enso aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, joiden pii­ris­sä koko Oulun tehtaan hen­ki­lös­tö – pää­luot­ta­mus­mie­hen mie­les­tä lä­het­tää eri­koi­sen viestin

13.01.2023 10:44 71
Tilaajille
Oulun kartonkikonetyömaa alkaa päästä vauhtiin – paalutustyöt alkavat tehdasalueella tammikuussa

Oulun kar­ton­ki­ko­ne­työ­maa alkaa päästä vauh­tiin – paa­lu­tus­työt alkavat teh­das­alueel­la tam­mi­kuus­sa

11.01.2023 13:15 22
Tilaajille
Stora Enso myy kartonkitehtaansa Kiinassa – vaikuttaa miljardi-investointiin Oulussa

Stora Enso myy kar­ton­ki­teh­taan­sa Kii­nas­sa – vai­kut­taa mil­jar­di-in­ves­toin­tiin Oulussa

16.12.2022 15:05 8
Stora Enso investoi kolme miljoonaa euroa sata vuotta tänään täyttävään Kemin Veitsiluodon sahan sivutuotteiden käsittelyyn

Stora Enso in­ves­toi kolme mil­joo­naa euroa sata vuotta tänään täyt­tä­vään Kemin Veit­si­luo­don sahan si­vu­tuot­tei­den kä­sit­te­lyyn

22.11.2022 10:19 3
Tilaajille
Kemiläinen Taisto Saari kuittasi viimeisen tilin Veitsiluodon tehtaalta kuukausi sitten – yhtiön historiaa kirjoittava kolmannen polven veitsiluotolainen kannustaa tehtaan väkeä kertomaan tarinansa tutkijoille

Ke­mi­läi­nen Taisto Saari kuit­ta­si vii­mei­sen tilin Veit­si­luo­don teh­taal­ta kuu­kau­si sitten – yhtiön his­to­riaa kir­joit­ta­va kol­man­nen polven veit­si­luo­to­lai­nen kan­nus­taa tehtaan väkeä ker­to­maan ta­ri­nan­sa tut­ki­joil­le

21.11.2022 08:30
Tilaajille
Stora Enson miljardi-investointi on hyvä uutinen Oulun satamalle: kuljetusmäärä kasvaa miljoona tonnia ja uusia työpaikkoja tulee noin 20

Stora Enson mil­jar­di-in­ves­toin­ti on hyvä uutinen Oulun sa­ta­mal­le: kul­je­tus­mää­rä kasvaa mil­joo­na tonnia ja uusia työ­paik­ko­ja tulee noin 20

26.10.2022 16:00 2
Tilaajille
Oululaisten työntekijöiden löytäminen Stora Enson tehtaalle voi osoittautua haasteeksi – "Tällä hetkellä osaavasta työvoimasta on pulaa", TE-toimiston johtajaksi nimitetty Pirjo Juntunen toteaa

Ou­lu­lais­ten työn­te­ki­jöi­den löy­tä­mi­nen Stora Enson teh­taal­le voi osoit­tau­tua haas­teek­si – "Tällä het­kel­lä osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta on pulaa", TE-toi­mis­ton joh­ta­jak­si ni­mi­tet­ty Pirjo Jun­tu­nen toteaa

24.10.2022 17:00 48
Tilaajille
Paine tuoda puuta ulkomailta kasvaa – "Raaka-aineen saatavuus vaikuttaa keskeisesti metsäteollisuuden kilpailukykyyn"

Paine tuoda puuta ul­ko­mail­ta kasvaa – "Raa­ka-ai­neen saa­ta­vuus vai­kut­taa kes­kei­ses­ti met­sä­teol­li­suu­den kil­pai­lu­ky­kyyn"

22.10.2022 06:00 18
Tilaajille
Rekrytointi Oulun kartonkitehtaalle alkaa heti – koneen lisäksi moni muukin asia uudistuu

Rek­ry­toin­ti Oulun kar­ton­ki­teh­taal­le alkaa heti – koneen lisäksi moni muukin asia uu­dis­tuu

21.10.2022 15:30 8
Tilaajille
Odotus palkittiin: "Kaikki ovat tehtaalla iloisia" – Muutostyöt alkavat heti, ja niiden myötä Oulu nousee Euroopan kärkeen kartongin valmistuksessa

Odotus pal­kit­tiin: "Kaikki ovat teh­taal­la iloi­sia" – Muu­tos­työt alkavat heti, ja niiden myötä Oulu nousee Eu­roo­pan kärkeen kar­ton­gin val­mis­tuk­ses­sa

21.10.2022 14:50 39
Tilaajille
Tieto Stora Enson miljardi-investoinnista tuli juuri, kun Oulun kaupunginhallitus oli kokoontunut budjettiseminaariin – Vehkaperä: "Kartonkitehdas on juuri sitä teollisuutta, mitä kaivataan pohjoiseen"

Tieto Stora Enson mil­jar­di-in­ves­toin­nis­ta tuli juuri, kun Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus oli ko­koon­tu­nut bud­jet­ti­se­mi­naa­riin – Veh­ka­pe­rä: "Kar­ton­ki­teh­das on juuri sitä teol­li­suut­ta, mitä kai­va­taan poh­joi­seen"

21.10.2022 13:34 7
Tilaajille
Stora Enso ilmoitti jätti-investoinnista Oulun tehtaalle – näin tehtaanjohtaja kommentoi uutista

Stora Enso il­moit­ti jät­ti-in­ves­toin­nis­ta Oulun teh­taal­le – näin teh­taan­joh­ta­ja kom­men­toi uutista

21.10.2022 11:32
Kommentti: Tämä perjantai on Oululle täysosumapäivä – Stora Enson miljardi-investoinnin kylkiäisenä tulee Poikkimaantien miljoonaremontti

Kom­ment­ti: Tämä per­jan­tai on Oululle täys­osu­ma­päi­vä – Stora Enson mil­jar­di-in­ves­toin­nin kyl­kiäi­se­nä tulee Poik­ki­maan­tien mil­joo­na­re­mont­ti

21.10.2022 10:13 10
Tilaajille
Stora Enso päätti: Oulun tehtaan toinenkin käytöstä poistettu paperikone muutetaan kartonkikoneeksi – jätti-investointi tuo tehtaalle noin 300 uutta työpaikkaa

Stora Enso päätti: Oulun tehtaan toi­nen­kin käy­tös­tä pois­tet­tu pa­pe­ri­ko­ne muu­te­taan kar­ton­ki­ko­neek­si – jät­ti-in­ves­toin­ti tuo teh­taal­le noin 300 uutta työ­paik­kaa

21.10.2022 12:32 69
Stora Enson kartonkikonehanke voi viranomaisen puolesta edetä – Ely pitää Oulun teh­taan suun­ni­tel­mia to­teut­ta­mis­kel­poi­sina

Stora Enson kar­ton­ki­ko­ne­han­ke voi vi­ran­omai­sen puo­les­ta edetä – Ely pitää Oulun tehtaan suun­ni­tel­mia to­teut­ta­mis­kel­poi­si­na

13.10.2022 13:17 27
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Laajalan kannanotosta Stora Enson Oulun miljardi-investointiin syntyi erikoinen soppa – Kauppalehden uutinen sai yhtiössä "kahvit vähän väärään kurkkuun"

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan kan­nan­otos­ta Stora Enson Oulun mil­jar­di-in­ves­toin­tiin syntyi eri­koi­nen soppa – Kaup­pa­leh­den uutinen sai yh­tiös­sä "kahvit vähän väärään kurk­kuun"

05.10.2022 13:50 22
Tilaajille
Oulu sai muhevan, ehdollisen tierahapotin, nyt katse kääntyy Stora Enson johtoon
Pääkirjoitus

Oulu sai mu­he­van, eh­dol­li­sen tie­ra­ha­po­tin, nyt katse kääntyy Stora Enson johtoon

03.09.2022 10:53 7
Tilaajille
Budjetissa Poikkimaantien remonttiin tarjolla 30 miljoonaa, jos Stora Enso päättää investoida Oulun-tehtaaseen

Bud­je­tis­sa Poik­ki­maan­tien re­mont­tiin tar­jol­la 30 mil­joo­naa, jos Stora Enso päättää in­ves­toi­da Ou­lun-teh­taa­seen

01.09.2022 15:31 17
Pohjois-Pohjanmaan liitto: Poikkimaantien leventäminen ja parantaminen pitää saada budjettiriiheen keskeiseksi hankkeeksi

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto: Poik­ki­maan­tien le­ven­tä­mi­nen ja pa­ran­ta­mi­nen pitää saada bud­jet­ti­rii­heen kes­kei­sek­si hank­keek­si

25.08.2022 09:00 9
Poikkimaantie on pohjoisen yhteistyön symboli
Kolumni

Poik­ki­maan­tie on poh­joi­sen yh­teis­työn symboli

12.08.2022 06:00 10
Tilaajille