Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Stora Enso
Stora Enson Oulun tehtaan muunnostyöt etenevät suunnitelmien mukaan – tehtaalle töihin hakeneiden määrä yllätti yhtiön

Stora Enson Oulun tehtaan muun­nos­työt ete­ne­vät suun­ni­tel­mien mukaan – teh­taal­le töihin ha­ke­nei­den määrä yllätti yhtiön

15.05.2023 10:20 2
Stora Enson miljardihanke Oulussa kiihtyy kohti asennustöitä – vuoden päästä Stora Enson kartonkikonetyömaa kuhisee projektityöläisiä

Stora Enson mil­jar­di­han­ke Oulussa kiihtyy kohti asen­nus­töi­tä – vuoden päästä Stora Enson kar­ton­ki­ko­ne­työ­maa kuhisee pro­jek­ti­työ­läi­siä

29.04.2023 05:00 7
Tilaajille
Stora Enson tulos romahti alkuvuonna – Oulun tehtaan miljardi-investointi etenee liiketoiminnan haasteista huolimatta suunnitellusti

Stora Enson tulos romahti al­ku­vuon­na – Oulun tehtaan mil­jar­di-in­ves­toin­ti etenee lii­ke­toi­min­nan haas­teis­ta huo­li­mat­ta suun­ni­tel­lus­ti

25.04.2023 17:00 25
Kuusakoski rakentaa Kemin Veitsiluotoon hiilivapaan teräskierrätyslaitoksen, uusia työpaikkoja parikymmentä

Kuu­sa­kos­ki ra­ken­taa Kemin Veit­si­luo­toon hii­li­va­paan te­räs­kier­rä­tys­lai­tok­sen, uusia työ­paik­ko­ja pa­ri­kym­men­tä

22.03.2023 10:55
Tilaajille
Fenniarail porskuttaa lakosta huolimatta, mutta ei pelasta kaikkia – Stora Ensolla ei ongelmia, Metsä Groupin Kemin tehtaan raidekuljetukset seisahtuneet

Fen­nia­rail pors­kut­taa lakosta huo­li­mat­ta, mutta ei pelasta kaikkia – Stora Ensolla ei on­gel­mia, Metsä Groupin Kemin tehtaan rai­de­kul­je­tuk­set sei­sah­tu­neet

21.03.2023 13:29 6
Tilaajille
Sahauspölystä alkaneen kytöpalon sammutus pakotti palokunnan purkamaan tiiliseinää Kemin Stora Enson sahalla Veitsiluodossa

Sa­haus­pö­lys­tä al­ka­neen ky­tö­pa­lon sam­mu­tus pakotti pa­lo­kun­nan pur­ka­maan tii­li­sei­nää Kemin Stora Enson sahalla Veit­si­luo­dos­sa

04.03.2023 08:11
Stora Enso ryhtyy sittenkin lomautuksiin Oulun tehtaalla – samaan aikaan rekrytoinnit uuteen projektiin sujuvat hyvin

Stora Enso ryhtyy sit­ten­kin lo­mau­tuk­siin Oulun teh­taal­la – samaan aikaan rek­ry­toin­nit uuteen pro­jek­tiin sujuvat hyvin

24.02.2023 10:59 25
Tilaajille
Laaja puun varastokenttä tehdään tulevan Nuottasaaren Oulun kartonkitehtaan yhteyteen

Laaja puun va­ras­to­kent­tä tehdään tulevan Nuot­ta­saa­ren Oulun kar­ton­ki­teh­taan yh­tey­teen

09.02.2023 06:00 16
Tilaajille
Stora Enso: Oulun tehtaalle palkataan tänä vuonna 300 uutta työntekijää

Stora Enso: Oulun teh­taal­le pal­ka­taan tänä vuonna 300 uutta työn­te­ki­jää

06.02.2023 09:39 37
Stora Enson muutosneuvottelut päättyivät, lomautuksiin voidaan ryhtyä tarvittaessa – Oulun tehtaalla niitä ei tällä hetkellä ole tulossa

Stora Enson muu­tos­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät, lo­mau­tuk­siin voidaan ryhtyä tar­vit­taes­sa – Oulun teh­taal­la niitä ei tällä het­kel­lä ole tulossa

03.02.2023 14:34 14
Stora Ensolla historiallinen huippuvuosi tuloksenteossa – yhtiö ehdottaa isoja osinkoja

Stora Ensolla his­to­rial­li­nen huip­pu­vuo­si tu­lok­sen­teos­sa – yhtiö eh­dot­taa isoja osin­ko­ja

31.01.2023 13:00 14
Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä koko Oulun tehtaan henkilöstö – pääluottamusmiehen mielestä lähettää erikoisen viestin

Stora Enso aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, joiden pii­ris­sä koko Oulun tehtaan hen­ki­lös­tö – pää­luot­ta­mus­mie­hen mie­les­tä lä­het­tää eri­koi­sen viestin

13.01.2023 10:44 71
Tilaajille
Oulun kartonkikonetyömaa alkaa päästä vauhtiin – paalutustyöt alkavat tehdasalueella tammikuussa

Oulun kar­ton­ki­ko­ne­työ­maa alkaa päästä vauh­tiin – paa­lu­tus­työt alkavat teh­das­alueel­la tam­mi­kuus­sa

11.01.2023 13:15 22
Tilaajille
Stora Enso myy kartonkitehtaansa Kiinassa – vaikuttaa miljardi-investointiin Oulussa

Stora Enso myy kar­ton­ki­teh­taan­sa Kii­nas­sa – vai­kut­taa mil­jar­di-in­ves­toin­tiin Oulussa

16.12.2022 15:05 8
Stora Enso investoi kolme miljoonaa euroa sata vuotta tänään täyttävään Kemin Veitsiluodon sahan sivutuotteiden käsittelyyn

Stora Enso in­ves­toi kolme mil­joo­naa euroa sata vuotta tänään täyt­tä­vään Kemin Veit­si­luo­don sahan si­vu­tuot­tei­den kä­sit­te­lyyn

22.11.2022 10:19 3
Tilaajille
Kemiläinen Taisto Saari kuittasi viimeisen tilin Veitsiluodon tehtaalta kuukausi sitten – yhtiön historiaa kirjoittava kolmannen polven veitsiluotolainen kannustaa tehtaan väkeä kertomaan tarinansa tutkijoille

Ke­mi­läi­nen Taisto Saari kuit­ta­si vii­mei­sen tilin Veit­si­luo­don teh­taal­ta kuu­kau­si sitten – yhtiön his­to­riaa kir­joit­ta­va kol­man­nen polven veit­si­luo­to­lai­nen kan­nus­taa tehtaan väkeä ker­to­maan ta­ri­nan­sa tut­ki­joil­le

21.11.2022 08:30
Tilaajille
Stora Enson miljardi-investointi on hyvä uutinen Oulun satamalle: kuljetusmäärä kasvaa miljoona tonnia ja uusia työpaikkoja tulee noin 20

Stora Enson mil­jar­di-in­ves­toin­ti on hyvä uutinen Oulun sa­ta­mal­le: kul­je­tus­mää­rä kasvaa mil­joo­na tonnia ja uusia työ­paik­ko­ja tulee noin 20

26.10.2022 16:00 2
Tilaajille
Oululaisten työntekijöiden löytäminen Stora Enson tehtaalle voi osoittautua haasteeksi – "Tällä hetkellä osaavasta työvoimasta on pulaa", TE-toimiston johtajaksi nimitetty Pirjo Juntunen toteaa

Ou­lu­lais­ten työn­te­ki­jöi­den löy­tä­mi­nen Stora Enson teh­taal­le voi osoit­tau­tua haas­teek­si – "Tällä het­kel­lä osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta on pulaa", TE-toi­mis­ton joh­ta­jak­si ni­mi­tet­ty Pirjo Jun­tu­nen toteaa

24.10.2022 17:00 48
Tilaajille
Paine tuoda puuta ulkomailta kasvaa – "Raaka-aineen saatavuus vaikuttaa keskeisesti metsäteollisuuden kilpailukykyyn"

Paine tuoda puuta ul­ko­mail­ta kasvaa – "Raa­ka-ai­neen saa­ta­vuus vai­kut­taa kes­kei­ses­ti met­sä­teol­li­suu­den kil­pai­lu­ky­kyyn"

22.10.2022 06:00 18
Tilaajille
Rekrytointi Oulun kartonkitehtaalle alkaa heti – koneen lisäksi moni muukin asia uudistuu

Rek­ry­toin­ti Oulun kar­ton­ki­teh­taal­le alkaa heti – koneen lisäksi moni muukin asia uu­dis­tuu

21.10.2022 15:30 8
Tilaajille