Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Stora Enso
Oulu sai muhevan, ehdollisen tierahapotin, nyt katse kääntyy Stora Enson johtoon
Pääkirjoitus

Oulu sai mu­he­van, eh­dol­li­sen tie­ra­ha­po­tin, nyt katse kääntyy Stora Enson johtoon

03.09.2022 10:53 7
Tilaajille
Budjetissa Poikkimaantien remonttiin tarjolla 30 miljoonaa, jos Stora Enso päättää investoida Oulun-tehtaaseen

Bud­je­tis­sa Poik­ki­maan­tien re­mont­tiin tar­jol­la 30 mil­joo­naa, jos Stora Enso päättää in­ves­toi­da Ou­lun-teh­taa­seen

01.09.2022 15:31 16
Pohjois-Pohjanmaan liitto: Poikkimaantien leventäminen ja parantaminen pitää saada budjettiriiheen keskeiseksi hankkeeksi

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto: Poik­ki­maan­tien le­ven­tä­mi­nen ja pa­ran­ta­mi­nen pitää saada bud­jet­ti­rii­heen kes­kei­sek­si hank­keek­si

25.08.2022 09:00 9
Poikkimaantie on pohjoisen yhteistyön symboli
Kolumni

Poik­ki­maan­tie on poh­joi­sen yh­teis­työn symboli

12.08.2022 06:00 10
Tilaajille
Poikkimaantie tärkeä myös Stora Ensolle – Yhtiön Oulu-investoinnit ja tiehanke kulkevat ainakin toistaiseksi käsi kädessä

Poik­ki­maan­tie tärkeä myös Stora Ensolle – Yhtiön Ou­lu-in­ves­toin­nit ja tie­han­ke kul­ke­vat ainakin tois­tai­sek­si käsi kädessä

05.08.2022 12:04 7
Tilaajille
Kommentti: Jääkö kauan odotetun tieremontin kohtalo kiinni pörssiyhtiön investoinnista? Oulun Poikkimaantien pullonkaula vaatisi kunnostuksen joka tapauksessa

Kom­ment­ti: Jääkö kauan odo­te­tun tie­re­mon­tin kohtalo kiinni pörs­si­yh­tiön in­ves­toin­nis­ta? Oulun Poik­ki­maan­tien pul­lon­kau­la vaatisi kun­nos­tuk­sen joka ta­pauk­ses­sa

05.08.2022 11:55 12
Tilaajille
Oulu on varautunut Poikkimaantien hankkeen rahoitukseen – toteutuminen riippuu Stora Enson investoinnista

Oulu on va­rau­tu­nut Poik­ki­maan­tien hank­keen ra­hoi­tuk­seen – to­teu­tu­mi­nen riippuu Stora Enson in­ves­toin­nis­ta

04.08.2022 20:35 5
Tilaajille
HS: Valtio varautuu 32 miljoonan tiehankkeeseen Oulussa, ehdollinen Stora Enson investoinnista kartonkikoneeseen

HS: Valtio va­rau­tuu 32 mil­joo­nan tie­hank­kee­seen Ou­lus­sa, eh­dol­li­nen Stora Enson in­ves­toin­nis­ta kar­ton­ki­ko­nee­seen

04.08.2022 18:59 16
Stora Ensolla paras neljänneksen tulos sitten 2000-luvun alun – Oulussa käynnissä paperikoneen muuntamista koskeva kannattavuusselvitys

Stora Ensolla paras nel­jän­nek­sen tulos sitten 2000-lu­vun alun – Oulussa käyn­nis­sä pa­pe­ri­ko­neen muun­ta­mis­ta koskeva kan­nat­ta­vuus­sel­vi­tys

22.07.2022 11:12 3
Ukkosen aiheuttama häiriötilanne OYSissa sisälsi katastrofin ainekset – tietojärjestelmät ja kuvantamislaitteet lamaannuttaneesta häiriöstä aloitettiin sisäinen selvitys

Ukkosen ai­heut­ta­ma häi­riö­ti­lan­ne OYSissa sisälsi ka­tast­ro­fin ai­nek­set – tie­to­jär­jes­tel­mät ja ku­van­ta­mis­lait­teet la­maan­nut­ta­nees­ta häi­riös­tä aloi­tet­tiin si­säi­nen sel­vi­tys

20.07.2022 09:01 18
Tilaajille
"Tehdas on askel oikeaan suuntaan, mutta ei vielä yksistään ratkaise alan ongelmia", sanoo oululaisprofessori Henrikki Liimatainen Kemiin suunnitellusta tekstiilitehtaasta

"Tehdas on askel oikeaan suun­taan, mutta ei vielä yk­sis­tään rat­kai­se alan on­gel­mia", sanoo ou­lu­lais­pro­fes­so­ri Hen­rik­ki Lii­ma­tai­nen Kemiin suun­ni­tel­lus­ta teks­tii­li­teh­taas­ta

22.06.2022 19:00
Tilaajille
Tällainen yhtiö on puolen miljardin tehdasta Veitsiluotoon suunnitteleva IFC – "Materiaali vastaa uutta puuvillaa"

Täl­lai­nen yhtiö on puolen mil­jar­din teh­das­ta Veit­si­luo­toon suun­nit­te­le­va IFC – "Ma­te­riaa­li vastaa uutta puu­vil­laa"

20.06.2022 16:16 11
Tilaajille
Stora Enso on myynyt kolme Venäjällä sijaitsevaa tehdastaan paikalliselle johdolle

Stora Enso on myynyt kolme Ve­nä­jäl­lä si­jait­se­vaa teh­das­taan pai­kal­li­sel­le joh­dol­le

16.05.2022 10:46 5
Stora Enso myy sahansa ja puunhankintansa Venäjällä – ostajina yhtiön paikallinen johto

Stora Enso myy sahansa ja puun­han­kin­tan­sa Ve­nä­jäl­lä – os­ta­ji­na yhtiön pai­kal­li­nen johto

25.04.2022 10:25 1
Stora Enso järjestää keskustelutilaisuuden Oulun toisen paperikoneen muutossuunnitelmista – ympäristövaikutusten arviointi aloitetaan

Stora Enso jär­jes­tää kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den Oulun toisen pa­pe­ri­ko­neen muu­tos­suun­ni­tel­mis­ta – ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti aloi­te­taan

23.03.2022 21:10 15
Stora Enso toivoo harvennushakkuista Venäjän tuontipuun korvaajaa – "Kahden miljoonan kuution lisätarve on mahdollista korvata suomalaisella puulla"

Stora Enso toivoo har­ven­nus­hak­kuis­ta Venäjän tuon­ti­puun kor­vaa­jaa – "Kahden mil­joo­nan kuution li­sä­tar­ve on mah­dol­lis­ta korvata suo­ma­lai­sel­la puulla"

16.03.2022 11:26 8
Noin 70 ukrainalaista rakentaa parhaillaan Kemin biotuotetehdasta, myös osia on tilattu Ukrainasta

Noin 70 uk­rai­na­lais­ta ra­ken­taa par­hail­laan Kemin bio­tuo­te­teh­das­ta, myös osia on tilattu Uk­rai­nas­ta

03.03.2022 07:23 1
Tilaajille
Stora Enso pysäyttää kaiken tuotannon ja myynnin Venäjällä – yhtiöllä on maassa noin 1 100 työntekijää

Stora Enso py­säyt­tää kaiken tuo­tan­non ja myynnin Ve­nä­jäl­lä – yh­tiöl­lä on maassa noin 1 100 työn­te­ki­jää

02.03.2022 10:17 7
Oulun kartonkituotannon lisäämisen kannattavuus selvitetään Stora Ensolla – Tehtaanjohtaja: Uudet tuotteet tukevat muovista luopumista

Oulun kar­ton­ki­tuo­tan­non li­sää­mi­sen kan­nat­ta­vuus sel­vi­te­tään Stora Ensolla – Teh­taan­joh­ta­ja: Uudet tuot­teet tukevat muo­vis­ta luo­pu­mis­ta

23.02.2022 16:00 7
Tilaajille
Stora Enso selvittää miljardi-investointia Ouluun: Käytöstä poistettu toinenkin paperikone muunnettaisiin kartonkien tuotantoon – investointi voisi tuoda parisataa työpaikkaa

Stora Enso sel­vit­tää mil­jar­di-in­ves­toin­tia Ouluun: Käy­tös­tä pois­tet­tu toi­nen­kin pa­pe­ri­ko­ne muun­net­tai­siin kar­ton­kien tuo­tan­toon – in­ves­toin­ti voisi tuoda pa­ri­sa­taa työ­paik­kaa

23.02.2022 12:31 38
Tilaajille