Stora Enso
Viimeisin tunti
Stora Enson tehtaalla perjantaiaamuna tapahtunut hajupäästö aiheutti palautevyöryn Oulun kaupungille –  "Tuommoinen haju ei varmasti ole terveellistä ihmisille", Kuusiluodossa asuva Veli-Matti Jaakola epäilee

Stora Enson teh­taal­la per­jan­tai­aa­mu­na ta­pah­tu­nut ha­ju­pääs­tö ai­heut­ti pa­lau­te­vyö­ryn Oulun kau­pun­gil­le – "Tuom­moi­nen haju ei var­mas­ti ole ter­veel­lis­tä ih­mi­sil­le", Kuu­si­luo­dos­sa asuva Ve­li-Mat­ti Jaakola epäilee

15:54 39
Tilaajille
Kuukausi
Stora Enso luopuu liukosellutuotannostaan – hongkongilaismedia uutisoi yhtiön vieneen tuotettaan Kiinan uiguurialueelle

Stora Enso luopuu liu­ko­sel­lu­tuo­tan­nos­taan – hong­kon­gi­lais­me­dia uutisoi yhtiön vieneen tuo­tet­taan Kiinan ui­guu­ri­alueel­le

29.03.2021 13:39 7
Hongkongilaislehti: Stora Enso kuskaa sellua ihmisoikeuksia polkevaan Kiinan Xinjiangiin – "Olemme erittäin huolissamme raporteista"

Hong­kon­gi­lais­leh­ti: Stora Enso kuskaa sellua ih­mis­oi­keuk­sia pol­ke­vaan Kiinan Xin­jian­giin – "Olemme erit­täin huo­lis­sam­me ra­por­teis­ta"

29.03.2021 10:10 3
Tilaajille
Vaarallisen aineen onnettomuus Kemin Stora Enson tehtaalla: lipeää valui tehdashallin lattialle

Vaa­ral­li­sen aineen on­net­to­muus Kemin Stora Enson teh­taal­la: lipeää valui teh­das­hal­lin lat­tial­le

25.03.2021 11:34
Stora Ensolta tupruttelevat hajut ovat tuttuja Heinäpään asukkaille jo pitkältä ajalta, mutta nyt ne ovat olleet voimakkaampia – "On mietityttänyt, millaisia vaikutuksia hajuhaitoilla on terveydelle"

Stora Ensolta tup­rut­te­le­vat hajut ovat tuttuja Hei­nä­pään asuk­kail­le jo pit­käl­tä ajalta, mutta nyt ne ovat olleet voi­mak­kaam­pia – "On mie­ti­tyt­tä­nyt, mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia ha­ju­hai­toil­la on ter­vey­del­le"

24.03.2021 20:47 26
Tilaajille
Vanhemmat
Ilmanlaatu romahti huonoksi Oulussa – lukija kysyy, johtuiko se Stora Ensosta

Il­man­laa­tu romahti huo­nok­si Oulussa – lukija kysyy, joh­tui­ko se Stora Ensosta

10.03.2021 13:03 21
Tilaajille
Stora Enson voimakkaat hajut ovat hämmentäneet Oulussa – hajuja on vuotanut sekä piipusta että maan tasalta

Stora Enson voi­mak­kaat hajut ovat häm­men­tä­neet Oulussa – hajuja on vuo­ta­nut sekä pii­pus­ta että maan tasalta

29.01.2021 15:59 16
Tilaajille
Muutostyöt valmiit: Kartonkikone käynnistyy Oulun Stora Ensolla

Muu­tos­työt val­miit: Kar­ton­ki­ko­ne käyn­nis­tyy Oulun Stora Ensolla

29.01.2021 14:22 8
Stora Enson Veitsiluodon tehtaalla koronatartuntoja, yksi osasto kiinni – "Osui lomautusviikolle, joten ei vaikuta tehtaan toimintoihin"

Stora Enson Veit­si­luo­don teh­taal­la ko­ro­na­tar­tun­to­ja, yksi osasto kiinni – "Osui lo­mau­tus­vii­kol­le, joten ei vaikuta tehtaan toi­min­toi­hin"

27.01.2021 21:35
Tilaajille
Stora Enson sellutehtaan käynnistys voi aiheuttaa hajuhaittoja Oulussa

Stora Enson sel­lu­teh­taan käyn­nis­tys voi ai­heut­taa ha­ju­hait­to­ja Oulussa

07.01.2021 13:38
Stora Enso ei saanut valituslupaa korkeimpaan oikeuteen työaikakiistassa – työnantajalla ei ollut yksipuolista oikeutta pidentää ylempien toimihenkilöiden työaikaa

Stora Enso ei saanut va­li­tus­lu­paa kor­keim­paan oi­keu­teen työ­ai­ka­kiis­tas­sa – työn­an­ta­jal­la ei ollut yk­si­puo­lis­ta oi­keut­ta pi­den­tää ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den työ­ai­kaa

08.12.2020 13:05 2
Miten Stora Ensolla varmistetaan, ettei sinne pääse virusta kantavia henkilöitä? "Ammattilaiset ovat täällä hoitamassa asiaa"

Miten Stora Ensolla var­mis­te­taan, ettei sinne pääse virusta kan­ta­via hen­ki­löi­tä? "Am­mat­ti­lai­set ovat täällä hoi­ta­mas­sa asiaa"

03.12.2020 16:46 9
Tilaajille
"Tilanne oli päällä jo ajat sitten ja se oli heillä tiedossa" – Urakkamies moittii Stora Enson tiedottamista avoimuuden puutteesta

"Ti­lan­ne oli päällä jo ajat sitten ja se oli heillä tie­dos­sa" – Urak­ka­mies moittii Stora Enson tie­dot­ta­mis­ta avoi­muu­den puut­tees­ta

02.12.2020 17:58 32
Tilaajille
Stora Enson tehdastyömaalta levinneiden tartuntojen kokonaiskuva ei ole vielä tiedossa – Terveysjohtaja Mäkitalo: "Aktiivisilla toimilla ryväs lopulta tukahtuu"

Stora Enson teh­das­työ­maal­ta le­vin­nei­den tar­tun­to­jen ko­ko­nais­ku­va ei ole vielä tie­dos­sa – Ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lo: "Ak­tii­vi­sil­la toi­mil­la ryväs lopulta tu­kah­tuu"

02.12.2020 17:16 3
Tilaajille
Koronatestit Stora Enson Oulun tehtaalla päättyivät – tartuntoja löydettiin noin 150 kappaletta

Ko­ro­na­tes­tit Stora Enson Oulun teh­taal­la päät­tyi­vät – tar­tun­to­ja löy­det­tiin noin 150 kap­pa­let­ta

02.12.2020 07:56 73
Oulun kaupunki: Stora Enson ryväs vaikuttaa yhä merkittävästi tartuntatilanteeseen – myös muiden tartuntojen määrä yhä korkealla

Oulun kau­pun­ki: Stora Enson ryväs vai­kut­taa yhä mer­kit­tä­väs­ti tar­tun­ta­ti­lan­tee­seen – myös muiden tar­tun­to­jen määrä yhä kor­keal­la

02.12.2020 09:15 30
Oulun kaupunki: Stora Enson tehdastyömaalla viikon aikana jopa 80 koronatartuntaa, perjantaina tuoreita tartuntoja tietoon 69, suurin osa Stora Ensosta

Oulun kau­pun­ki: Stora Enson teh­das­työ­maal­la viikon aikana jopa 80 ko­ro­na­tar­tun­taa, per­jan­tai­na tuo­rei­ta tar­tun­to­ja tietoon 69, suurin osa Stora Ensosta

27.11.2020 20:12 59
Tilaajille
Oulun koronavyyhden keskellä oleva Stora Enso korostaa: Myös vapaa-ajalla on toimittava oikein tartuntojen ehkäisemiseksi

Oulun ko­ro­na­vyyh­den kes­kel­lä oleva Stora Enso ko­ros­taa: Myös va­paa-ajal­la on toi­mit­ta­va oikein tar­tun­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si

27.11.2020 12:21 9
Tilaajille
Oulun Stora Enson tehdastyömaan koronaryväs osoittautunut hyvin suureksi – Kaupunki, Stora Enso ja sairaanhoitopiiri kertovat tänään tilanteesta lisää

Oulun Stora Enson teh­das­työ­maan ko­ro­na­ry­väs osoit­tau­tu­nut hyvin suu­rek­si – Kau­pun­ki, Stora Enso ja sai­raan­hoi­to­pii­ri ker­to­vat tänään ti­lan­tees­ta lisää

27.11.2020 12:06 61
Tilaajille
Oulun Stora Enson kartonkitehdastyömaalla tullut ilmi koronatartuntoja joka päivä viikon ajan, osa töistä keskeytetty – Yle: Yksin Valmet vahvistaa 18 tartuntaa työmaalla

Oulun Stora Enson kar­ton­ki­teh­das­työ­maal­la tullut ilmi ko­ro­na­tar­tun­to­ja joka päivä viikon ajan, osa töistä kes­key­tet­ty – Yle: Yksin Valmet vah­vis­taa 18 tar­tun­taa työ­maal­la

26.11.2020 14:45 38
Tilaajille