Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Otteluseuranta: Kärpät karkasi Sai­Pal­ta jo avaus­eräs­sä

Olut: Tornion panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Stora Enso
Stora Enson Oulun tehtaan pääluottamusmies uskoo, ettei tehtaalle tule isoja vähennyksiä – "Semmoinen vahva käsitys on"

Stora Enson Oulun tehtaan pää­luot­ta­mus­mies uskoo, ettei teh­taal­le tule isoja vä­hen­nyk­siä – "Sem­moi­nen vahva käsitys on"

01.02.2024 13:14 12
Tilaajille
Stora Enso aloittaa uuden ison säästöohjelman, voi vähentää jopa 1 000 työntekijää – Oulun kartonkitehdasinvestointi etenee suunnitellusti

Stora Enso aloit­taa uuden ison sääs­töoh­jel­man, voi vä­hen­tää jopa 1 000 työn­te­ki­jää – Oulun kar­ton­ki­teh­das­in­ves­toin­ti etenee suun­ni­tel­lus­ti

01.02.2024 09:16 67
Paperiliitto osallistuu helmikuun alussa pidettävään kahden päivän lakkoon – Mukana myös Stora Enson Oulun tehdas

Pa­pe­ri­liit­to osal­lis­tuu hel­mi­kuun alussa pi­det­tä­vään kahden päivän lakkoon – ­Mu­ka­na myös Stora Enson Oulun tehdas

24.01.2024 15:56 70
Pohde ottaa toista tuhatta kesätyöntekijää, Stora Enson Oulun tehdas nolla – Anni Moilanen, 21, antaa parhaat vinkkinsä kesätyöhakuun

Pohde ottaa toista tuhatta ke­sä­työn­te­ki­jää, Stora Enson Oulun tehdas nolla – Anni Moi­la­nen, 21, antaa parhaat vink­kin­sä ke­sä­työ­ha­kuun

20.01.2024 06:00 15
Tilaajille
Stora Enso vaitonainen Oulun tehtaanjohtajan lähdöstä – "Olemme sopineet, että emme kommentoi"

Stora Enso vai­to­nai­nen Oulun teh­taan­joh­ta­jan läh­dös­tä – "Olemme so­pi­neet, että emme kom­men­toi"

11.01.2024 11:42 19
Tilaajille
Stora Enson Oulun tehtaanjohtaja Juha Mäkimattila jättää tehtävänsä

Stora Enson Oulun teh­taan­joh­ta­ja Juha Mä­ki­mat­ti­la jättää teh­tä­vän­sä

10.01.2024 17:47 7
Stora Enso aloitti muutosneuvottelut, koko Oulun tehtaan henkilöstö voidaan lomauttaa

Stora Enso aloitti muu­tos­neu­vot­te­lut, koko Oulun tehtaan hen­ki­lös­tö voidaan lo­maut­taa

03.01.2024 13:11 94
Puhallin pysähtyi, savukaasuja ja tulikuumia lipeäroiskeita pääsi tuotantotilaan Stora Enson Oulun tehtaalla – "Ilman muuta vaaratilanne"

Pu­hal­lin py­säh­tyi, sa­vu­kaa­su­ja ja tu­li­kuu­mia li­peä­rois­kei­ta pääsi tuo­tan­to­ti­laan Stora Enson Oulun teh­taal­la – "Ilman muuta vaa­ra­ti­lan­ne"

12.12.2023 22:08 5
Stora Enso rakentaa Ouluun miljardin tehdasta, vaikka yhtiön tulos romahti – "Laman aikana on hyvä rakentaa"

Stora Enso ra­ken­taa Ouluun mil­jar­din teh­das­ta, vaikka yhtiön tulos romahti – "Laman aikana on hyvä ra­ken­taa"

02.11.2023 05:00 33
Tilaajille
Stora Enso kamppailee heikon kasvun ja korkean inflaation kanssa – liiketulos romahti

Stora Enso kamp­pai­lee heikon kasvun ja korkean inf­laa­tion kanssa – lii­ke­tu­los romahti

24.10.2023 14:37 3
Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky jättää tehtävänsä, tilalle Hans Sohlström

Stora Enson toi­mi­tus­joh­ta­ja Annica Bresky jättää teh­tä­vän­sä, tilalle Hans Sohlst­röm

19.09.2023 07:00
Mies ajeli pyöräkuormaajalla päin seiniä Storan Enson Oulun tehdasalueella – lopulta matka tyssäsi tankkausasemaan

Mies ajeli pyö­rä­kuor­maa­jal­la päin seiniä Storan Enson Oulun teh­da­sa­lueel­la – lopulta matka tyssäsi tank­kaus­ase­maan

08.09.2023 17:42 28
Tilaajille
Stora Enson paalutukset aiheuttaneet melua Heinäpäässä – töitä viivästyttänyt vanhojen perustusten löytyminen

Stora Enson paa­lu­tuk­set ai­heut­ta­neet melua Hei­nä­pääs­sä – töitä vii­väs­tyt­tä­nyt van­ho­jen pe­rus­tus­ten löy­ty­mi­nen

02.08.2023 16:41 14
Tilaajille
Stora Enson tulos sukelsi – toimitusjohtaja ei näe merkkejä kysynnän paranemisesta

Stora Enson tulos sukelsi – toi­mi­tus­joh­ta­ja ei näe merk­ke­jä ky­syn­nän pa­ra­ne­mi­ses­ta

21.07.2023 11:56 11
Tekniikka&Talous: Stora Enson Oulun tehtaalle 100 kilometriä teräsbetonipaaluja – Paalutuksia tarvitaan uusiin rakennuksiin

Tek­niik­ka&Ta­lous: Stora Enson Oulun teh­taal­le 100 ki­lo­met­riä te­räs­be­to­ni­paa­lu­ja – Paa­lu­tuk­sia tar­vi­taan uusiin ra­ken­nuk­siin

14.06.2023 11:22 2
Tilaajille
Stora Enson Oulun tehtaan muunnostyöt etenevät suunnitelmien mukaan – tehtaalle töihin hakeneiden määrä yllätti yhtiön

Stora Enson Oulun tehtaan muun­nos­työt ete­ne­vät suun­ni­tel­mien mukaan – teh­taal­le töihin ha­ke­nei­den määrä yllätti yhtiön

15.05.2023 10:20 2
Stora Enson miljardihanke Oulussa kiihtyy kohti asennustöitä – vuoden päästä Stora Enson kartonkikonetyömaa kuhisee projektityöläisiä

Stora Enson mil­jar­di­han­ke Oulussa kiihtyy kohti asen­nus­töi­tä – vuoden päästä Stora Enson kar­ton­ki­ko­ne­työ­maa kuhisee pro­jek­ti­työ­läi­siä

29.04.2023 05:00 7
Tilaajille
Stora Enson tulos romahti alkuvuonna – Oulun tehtaan miljardi-investointi etenee liiketoiminnan haasteista huolimatta suunnitellusti

Stora Enson tulos romahti al­ku­vuon­na – Oulun tehtaan mil­jar­di-in­ves­toin­ti etenee lii­ke­toi­min­nan haas­teis­ta huo­li­mat­ta suun­ni­tel­lus­ti

25.04.2023 17:00 25
Kuusakoski rakentaa Kemin Veitsiluotoon hiilivapaan teräskierrätyslaitoksen, uusia työpaikkoja parikymmentä

Kuu­sa­kos­ki ra­ken­taa Kemin Veit­si­luo­toon hii­li­va­paan te­räs­kier­rä­tys­lai­tok­sen, uusia työ­paik­ko­ja pa­ri­kym­men­tä

22.03.2023 10:55
Tilaajille
Fenniarail porskuttaa lakosta huolimatta, mutta ei pelasta kaikkia – Stora Ensolla ei ongelmia, Metsä Groupin Kemin tehtaan raidekuljetukset seisahtuneet

Fen­nia­rail pors­kut­taa lakosta huo­li­mat­ta, mutta ei pelasta kaikkia – Stora Ensolla ei on­gel­mia, Metsä Groupin Kemin tehtaan rai­de­kul­je­tuk­set sei­sah­tu­neet

21.03.2023 13:29 6
Tilaajille