Stora Enso
Kuukausi
Nuottasaaren tehdasalueella sattui kemikaalivuoto sunnuntai-iltana – tapaus ei aiheuttanut henkilövahinkoja

Nuot­ta­saa­ren teh­das­alueel­la sattui ke­mi­kaa­li­vuo­to sun­nun­tai-il­ta­na – tapaus ei ai­heut­ta­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

20.09.2020 21:53 0
Stora Enso tarvitsee Oulun tehtaalleen aiempaa enemmän puuta, yhtiön mukaan luo runsaasti lisää työpaikkoja

Stora Enso tar­vit­see Oulun teh­taal­leen aiempaa enemmän puuta, yhtiön mukaan luo run­saas­ti lisää työ­paik­ko­ja

17.09.2020 06:41 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Pietilä

Pa­pe­ri­teh­taas­ta kar­ton­ki­teh­taak­si – uusia työ­paik­ko­ja koko puun­han­kin­ta­ket­juun

17.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Stora Enso aikoo sulkea sanomalehtipaperikoneen Ruotsissa – ei henkilöstövaikutuksia Suomeen

Stora Enso aikoo sulkea sa­no­ma­leh­ti­pa­pe­ri­ko­neen Ruot­sis­sa – ei hen­ki­lös­tö­vai­ku­tuk­sia Suomeen

16.09.2020 12:35 2
Stora Enson Oulun tehtaalla vietetään historiallisia hetkiä, kun paperikone valmistaa viimeisiä paperirullia

Stora Enson Oulun teh­taal­la vie­te­tään his­to­rial­li­sia hetkiä, kun pa­pe­ri­ko­ne val­mis­taa vii­mei­siä pa­pe­ri­rul­lia

10.09.2020 15:08 0
Tilaajille
Stora Enson Oulun tehtaalla alkaa investointiseisokki – sellutehtaan alasajo voi aiheuttaa hajuhaittoja, lähiviikkojen aikana ympäristöön voi kantautua myös melua

Stora Enson Oulun teh­taal­la alkaa in­ves­toin­ti­sei­sok­ki – sel­lu­teh­taan alasajo voi ai­heut­taa ha­ju­hait­to­ja, lä­hi­viik­ko­jen aikana ym­pä­ris­töön voi kan­tau­tua myös melua

10.09.2020 13:16 0
"30 vuotta on tehty Oulussa paperia ja nyt se loppuu" – Stora Enson Oulun tehtaalla vietetään historiallisia hetkiä, kun paperikone valmistaa viimeisiä paperirullia

"30 vuotta on tehty Oulussa paperia ja nyt se loppuu" – Stora Enson Oulun teh­taal­la vie­te­tään his­to­rial­li­sia hetkiä, kun pa­pe­ri­ko­ne val­mis­taa vii­mei­siä pa­pe­ri­rul­lia

10.09.2020 10:59 22
Tilaajille
Vanhemmat
Stora Enson Veitsiluodon tehtaan saharakennuksessa syttyi tulipalo – yksi henkilö jatkotutkimuksiin

Stora Enson Veit­si­luo­don tehtaan sa­ha­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo – yksi henkilö jat­ko­tut­ki­muk­siin

28.07.2020 10:14 0
Tilaajille
Stora Enson Oulun tehtaalla pieni kemikaalivuoto maanantaina – Oulujoessa voi näkyä tehtaalta vuotanutta vaaleanruskeaa huuhteluvettä

Stora Enson Oulun teh­taal­la pieni ke­mi­kaa­li­vuo­to maa­nan­tai­na – Ou­lu­joes­sa voi näkyä teh­taal­ta vuo­ta­nut­ta vaa­lean­rus­keaa huuh­te­lu­vet­tä

20.07.2020 13:24 4
Oulussa tehdään pian pakkausmateriaalia mansikoille, kaloille ja pitsoille – Stora Enso siirtyy paperista kartonkiin tulevana syksynä

Oulussa tehdään pian pak­kaus­ma­te­riaa­lia man­si­koil­le, ka­loil­le ja pit­soil­le – Stora Enso siirtyy pa­pe­ris­ta kar­ton­kiin tu­le­va­na syksynä

16.07.2020 08:00 0
Tilaajille
Stora Enson Veitsiluodon tehtaalla vuoti vaarallista kaasua perjantaina aamulla – Neljä työntekijää tarkastuttavat vointinsa

Stora Enson Veit­si­luo­don teh­taal­la vuoti vaa­ral­lis­ta kaasua per­jan­tai­na aamulla – Neljä työn­te­ki­jää tar­kas­tut­ta­vat voin­tin­sa

26.06.2020 11:19 0
Tilaajille
Metsäteollisuus haluaa hiilijalanjäljen näkyviin – neljännes muovituotteista voitaisiin korvata puupohjaisilla tuotteilla

Met­sä­teol­li­suus haluaa hii­li­ja­lan­jäl­jen nä­ky­viin – nel­jän­nes muo­vi­tuot­teis­ta voi­tai­siin korvata puu­poh­jai­sil­la tuot­teil­la

17.06.2020 12:28 0
"Jos ei nyt, niin ei koskaan" – Ensiharvennuspuulle syntyy viimein uutta kysyntää, kun Stora Enso ja Oulun Energia kaipaavat lisää puuta

"Jos ei nyt, niin ei kos­kaan" – En­si­har­ven­nus­puul­le syntyy viimein uutta ky­syn­tää, kun Stora Enso ja Oulun Energia kai­paa­vat lisää puuta

01.06.2020 07:00 1
Tilaajille
Luvassa vähemmän melua, hajua ja päästöjä – Uusi Oulun kartonkitehdas pyörähtää käyntiin vuoden lopulla

Luvassa vä­hem­män melua, hajua ja pääs­tö­jä – Uusi Oulun kar­ton­ki­teh­das pyö­räh­tää käyn­tiin vuoden lopulla

29.05.2020 07:00 2
Tilaajille
Stora Enso käyttää 40 miljoonaa euroa Oulun tehtaansa ympäristövaikutusten vähentämiseen – tehtaalle valmius tuottaa kaikki energia ilman fossiilisia polttoaineita

Stora Enso käyttää 40 mil­joo­naa euroa Oulun teh­taan­sa ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten vä­hen­tä­mi­seen – teh­taal­le valmius tuottaa kaikki energia ilman fos­sii­li­sia polt­to­ai­nei­ta

23.04.2020 08:05 8
Stora Ensolla Oulussa toimihenkilöt eivät saapuneet aamuvuoroon – Metsäteollisuus tuomitsee ulosmarssit

Stora Ensolla Oulussa toi­mi­hen­ki­löt eivät saa­pu­neet aa­mu­vuo­roon – Met­sä­teol­li­suus tuo­mit­see ulos­mars­sit

12.02.2020 10:46 40
Stora Enson prosessihäiriö aiheutti hajuhaittoja Oulun kaupunkiin

Stora Enson pro­ses­si­häi­riö ai­heut­ti ha­ju­hait­to­ja Oulun kau­pun­kiin

21.01.2020 14:37 9
Pitkän linjan metsäteollisuusosaaja Annica Bresky Stora Enson johtoon

Pitkän linjan met­sä­teol­li­suus­osaa­ja Annica Bresky Stora Enson johtoon

25.09.2019 09:25 7
Oulun sellutehtaalla viikon mittainen huoltoseisokki – voi aiheuttaa haju- ja meluhaittoja

Oulun sel­lu­teh­taal­la viikon mit­tai­nen huol­to­sei­sok­ki – voi ai­heut­taa haju- ja me­lu­hait­to­ja

24.09.2019 09:09 7
Stora Enso sai yt-neuvottelut valmiiksi, yhteensä 365 irtisanotaan – paperin valmistus Oulussa jatkuu syksyyn 2020 saakka

Stora Enso sai yt-neu­vot­te­lut val­miik­si, yh­teen­sä 365 ir­ti­sa­no­taan – paperin val­mis­tus Oulussa jatkuu syksyyn 2020 saakka

20.09.2019 17:45 74