Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kuukausi
THL: Suomessa todettu 286 uutta koronavirustartuntaa, kolme uutta kuolintapausta, Pohjois-Pohjanmaan kuusi tapausta jakautuivat viiteen kuntaan

THL: Suo­mes­sa todettu 286 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kolme uutta kuo­lin­ta­paus­ta, Poh­jois-Poh­jan­maan kuusi ta­paus­ta ja­kau­tui­vat viiteen kuntaan

13.04.2021 13:53 6
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valitsi uuden infrapalvelujohtajan – Ollipekka Huotari siirtyy virkaan OSAOn palveluksesta

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri valitsi uuden inf­ra­pal­ve­lu­joh­ta­jan – Ol­li­pek­ka Huotari siirtyy virkaan OSAOn pal­ve­luk­ses­ta

09.04.2021 11:55 1
THL: Pohjois-Pohjanmaalla todettu neljä uutta koronavirustartuntaa Oulussa, Siikajoella ja Ylivieskassa – Suomessa todettu jo yli 80 000 tartuntaa epidemian aikana

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu neljä uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Ou­lus­sa, Sii­ka­joel­la ja Yli­vies­kas­sa – Suo­mes­sa todettu jo yli 80 000 tar­tun­taa epi­de­mian aikana

06.04.2021 15:16 35
Lukijalta Mielipide Olli Kohonen, Anne Huotari

So­te-uu­dis­tus tar­vi­taan hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­ero­jen pie­nen­tä­mi­sek­si – on erit­täin tär­keää, että jul­ki­set pal­ve­lut ovat so­te-uu­dis­tuk­sen perusta

31.03.2021 06:30 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan koronasuosituksia jatketaan 25. huhtikuuta saakka – terveysviranomaiset huolissaan virusmuunnosten leviämisestä ja pääsiäisen lisääntyvästä matkailusta

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­suo­si­tuk­sia jat­ke­taan 25. huh­ti­kuu­ta saakka – ter­veys­vi­ran­omai­set huo­lis­saan vi­rus­muun­nos­ten le­viä­mi­ses­tä ja pää­siäi­sen li­sään­ty­väs­tä mat­kai­lus­ta

23.03.2021 16:49 76
PPSHP:n alueella leikkausten ja hoidettavien potilaiden määrät putosivat viime vuonna, synnytysten määrä kasvoi – koronatuen ansiosta tulos oli ylijäämäinen

PPSHP:n alueel­la leik­kaus­ten ja hoi­det­ta­vien po­ti­lai­den määrät pu­to­si­vat viime vuonna, syn­ny­tys­ten määrä kasvoi – ko­ro­na­tuen an­sios­ta tulos oli yli­jää­mäi­nen

22.03.2021 19:27 1
Lukijalta Mielipide Raimo Tervola

Ta­sa­puo­li­suut­ta ro­kot­tei­den jakoon – milloin ko­ro­na­ro­ko­te­mää­rät saadaan väes­tö­mää­rän suhteen ta­sat­tua eri sai­raan­hoi­to­pii­rien vä­lil­lä?

20.03.2021 06:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
THL: Suomessa todettu 770 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 13 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa todettu 770 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yh­teen­sä 13 uutta tar­tun­taa

19.03.2021 12:01 18
THL: Suomessa todettu 459 koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kirjattu 17 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa todettu 459 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kir­jat­tu 17 uutta tar­tun­taa

08.03.2021 11:56 26
Ruokahävikkiä syntyy OYSissa yhä liikaa, eikä ongelma ole ratkennut vuodessa –"Pakkohan se on ruoka kuitenkin laittaa kaikille, joita osastolla on"

Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy OYSissa yhä liikaa, eikä ongelma ole rat­ken­nut vuo­des­sa –"­Pak­ko­han se on ruoka kui­ten­kin laittaa kai­kil­le, joita osas­tol­la on"

08.03.2021 10:53 21
Tilaajille
Oulusta Kemiin leikattavaksi? Mehiläinen tarjoutuu lyhentämään Oulun hoitojonoja Länsi-Pohjan keskussairaalassa

Oulusta Kemiin lei­kat­ta­vak­si? Me­hi­läi­nen tar­jou­tuu ly­hen­tä­mään Oulun hoi­to­jo­no­ja Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­las­sa

20.02.2021 08:13 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jussi Ylitalo, Pekka Simonen, Ilkka Luoma, Jouko Luukkonen

Poh­joi­sen olo­suh­teet huo­mioi­ta­va tu­le­vien hy­vin­voin­ti­aluei­den ra­hoi­tuk­ses­sa – etäi­syy­det ovat pitkiä ja asutus harvaa

20.02.2021 07:00 2
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kahdeksan uutta koronavirustartuntaa – koko maassa kirjattiin 400 uutta tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kah­dek­san uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – koko maassa kir­jat­tiin 400 uutta tar­tun­taa

10.02.2021 14:51 28
Pohjois-Pohjanmaalla yhdeksän uutta koronavirustartuntaa – uusia tartuntoja Oulussa, Ylivieskassa, Raahessa, Kalajoella ja Limingassa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la yh­dek­sän uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – uusia tar­tun­to­ja Ou­lus­sa, Yli­vies­kas­sa, Raa­hes­sa, Ka­la­joel­la ja Li­min­gas­sa

08.02.2021 11:52 37
Lukijalta Mielipide Jarkko Huusko

Oulun kau­pun­gil­la riittää tes­taus­puik­ko­ja, mutta THL ja sai­raan­hoi­to­pii­ri eivät kui­ten­kaan oh­jeis­ta ot­ta­maan näyt­tei­tä oi­reet­to­mis­ta

04.02.2021 15:00 3
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 15 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa seitsemän ja Kalajoella neljä uutta tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 15 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa seit­se­män ja Ka­la­joel­la neljä uutta tar­tun­taa

04.02.2021 15:24 4
Lukijalta Mielipide Terttu Savolainen, Ilkka Luoma, Päivi Laajala

Ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­la oi­keas­sa jär­jes­tyk­ses­sä ja hal­li­tus­ti – huoli epi­de­mian hal­lin­nas­sa pi­tä­mi­ses­tä, väestön suo­jaa­mi­ses­ta sekä ro­ko­te­kat­ta­vuu­den edis­tä­mi­ses­tä on yh­tei­nen

04.02.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jukka-Pekka Santala, Osmo Tervonen, Juha Korpelainen

PPSHP vastaa: Apu­vä­li­nei­tä tar­vit­se­via py­ri­tään osal­lis­ta­maan enemmän – ke­hit­teil­lä on myös maa­kun­ta­ta­soi­nen säh­köi­nen asioin­ti­ka­na­va

04.02.2021 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Vuokko Klasila

Onko ko­ro­na­ro­kot­tei­den jako sai­raan­hoi­to­pii­rei­hin väes­tö­mää­rän mukaan oikein?

03.02.2021 05:15
Tilaajille
Sote-tietojärjestelmiä on mietittävä jo ennen kuin joku menee pieleen
Kolumni Hanna Sarkkinen, Katja Hänninen

So­te-tie­to­jär­jes­tel­miä on mie­tit­tä­vä jo ennen kuin joku menee pieleen

24.01.2021 12:00 5
Tilaajille