Sairaanhoitajat
Tarvitsemme sairaanhoitajia, ammattilaisiamme
Lukijalta Mielipide Vaili Jämsä

Tar­vit­sem­me sai­raan­hoi­ta­jia, am­mat­ti­lai­siam­me

04.03.2021 13:00 1
Tilaajille
Korona korostaa sairaanhoitajan työn hektisyyttä ja vaativuutta, mutta Sanna Marttila tuntee paloa raskaaseen työhönsä: "Joskus on tärisyttäviä hetkiä leikkaussalissa"

Korona ko­ros­taa sai­raan­hoi­ta­jan työn hek­ti­syyt­tä ja vaa­ti­vuut­ta, mutta Sanna Mart­ti­la tuntee paloa ras­kaa­seen työ­hön­sä: "Joskus on tä­ri­syt­tä­viä hetkiä leik­kaus­sa­lis­sa"

02.03.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Katja Meriläinen

Ko­ro­na­vuo­si kat­kai­si kamelin selän – mitä tar­koit­taa OYSin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan hen­gäh­tä­mi­nen?

11.02.2021 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Nina Kallio

Olisiko aika jo kypsä: Sai­raan­hoi­ta­jil­le ura­mal­li, jossa palk­kaus seuraa osaa­mis­ta

02.01.2021 06:00 2
Tilaajille
Sairaanhoitaja Sara Jounila hoitaa työssään OYSissa äärettömän sairaita koronapotilaita – oululaislähtöisen Ville Halmeen pitkittynyt sairaus on kestänyt seitsemän kuukautta

Sai­raan­hoi­ta­ja Sara Jounila hoitaa työs­sään OYSissa ää­ret­tö­män sai­rai­ta ko­ro­na­po­ti­lai­ta – ou­lu­lais­läh­töi­sen Ville Halmeen pit­kit­ty­nyt sairaus on kes­tä­nyt seit­se­män kuu­kaut­ta

06.12.2020 08:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jorma Nikkilä

Oulun korkeat ter­veys­me­not – aluksi voi miettiä akuut­ti­vas­taan­oton kus­tan­nuk­sia

27.10.2020 06:00 1
Tilaajille
Kysely: Yli puolet sairaanhoitajista miettii alanvaihtoa koronapandemian aikana – "Sairaanhoitajat arvostavat omaa työtään korkealle, mutta se ei enää riitä, jos he kokevat, että työnantajat ja valtiovalta eivät arvosta heitä muutoin kuin puheissa"

Kysely: Yli puolet sai­raan­hoi­ta­jis­ta miettii alan­vaih­toa ko­ro­na­pan­de­mian aikana – "Sai­raan­hoi­ta­jat ar­vos­ta­vat omaa työtään kor­keal­le, mutta se ei enää riitä, jos he ko­ke­vat, että työn­an­ta­jat ja val­tio­val­ta eivät arvosta heitä muutoin kuin pu­heis­sa"

05.10.2020 07:32 16