Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Palkanmaksun virheet
OYSin palkkasotkun keskellä olleelle lääkäriryhmälle neuvotellaan uutta sopimusta

OYSin palk­ka­sot­kun kes­kel­lä ol­leel­le lää­kä­ri­ryh­mäl­le neu­vo­tel­laan uutta so­pi­mus­ta

09.11.2023 06:30 24
Tilaajille
Pohteen kolmelle työntekijälle annettu varoitukset OYSin palkkasotkusta – Aluehallitus ei vaadi vahingon korvaamista

Pohteen kol­mel­le työn­te­ki­jäl­le annettu va­roi­tuk­set OYSin palk­ka­sot­kus­ta – Alue­hal­li­tus ei vaadi va­hin­gon kor­vaa­mis­ta

31.10.2023 18:10 57
Tilaajille
Henkilöstöpäällikön mukaan asia nyt loppuun käsitelty – OYSin lääkäreiden palkka-asiasta ei jätetty yhtään oikaisuvaatimusta

Hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön mukaan asia nyt loppuun kä­si­tel­ty – OYSin lää­kä­rei­den palk­ka-asias­ta ei jätetty yhtään oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta

17.10.2023 17:55 11
Tilaajille
OYSin lääkäreiden palkka-asiasta voi vielä vaatia oikaisua – kerromme tässä jutussa millainen valitusprosessi on

OYSin lää­kä­rei­den palk­ka-asias­ta voi vielä vaatia oi­kai­sua – ker­rom­me tässä jutussa mil­lai­nen va­li­tus­pro­ses­si on

10.10.2023 14:00 9
Tilaajille
Työoikeuden kysymyksiin perehtynyt asiantuntija Jaana Paanetoja arvioi OYSin lääkäreiden palkkaratkaisua – "Yksi palanen näyttäisi puuttuvan"

Työ­oi­keu­den ky­sy­myk­siin pe­reh­ty­nyt asian­tun­ti­ja Jaana Paa­ne­to­ja arvioi OYSin lää­kä­rei­den palk­ka­rat­kai­sua – "Yksi palanen näyt­täi­si puut­tu­van"

06.10.2023 18:00 19
Tilaajille
Kalevan lukijat jyrähtivät: Selvä enemmistö ei perisi OYSin hoitajille liikaa maksettuja palkkoja takaisin

Kalevan lukijat jy­räh­ti­vät: Selvä enem­mis­tö ei perisi OYSin hoi­ta­jil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ta­kai­sin

28.09.2023 15:03 26
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Pitäisikö Oulussa hoitajille maksetut ylimääräiset palkat jättää perimättä – Oliko oikein, ettei lääkärien tarvinnut maksaa takaisin?

Vastaa ky­se­lyyn: Pi­täi­si­kö Oulussa hoi­ta­jil­le mak­se­tut yli­mää­räi­set palkat jättää pe­ri­mät­tä – Oliko oikein, ettei lää­kä­rien tar­vin­nut maksaa ta­kai­sin?

27.09.2023 12:30 58
Pohde maksoi Oulussa hoitajille liikaa palkkoja – Nyt ne peritään takaisin

Pohde maksoi Oulussa hoi­ta­jil­le liikaa palk­ko­ja – Nyt ne pe­ri­tään ta­kai­sin

27.09.2023 06:00 160
Tilaajille
Pääluottamismies: Päätös OYSin lääkäreiden palkka-asiassa helpotus – Takana raskas epätietoisuuden aika

Pää­luot­ta­mis­mies: Päätös OYSin lää­kä­rei­den palk­ka-asias­sa hel­po­tus – Takana raskas epä­tie­toi­suu­den aika

26.09.2023 06:00 30
Tilaajille
Kunnissa virkasuhteiset työntekijät ovat joutuneet maksamaan liikaa maksettuja palkkoja takaisin, toisin kuin OYSin lääkärit

Kun­nis­sa vir­ka­suh­tei­set työn­te­ki­jät ovat jou­tu­neet mak­sa­maan liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ta­kai­sin, toisin kuin OYSin lää­kä­rit

22.09.2023 06:00 79
Tilaajille
OYSin lääkäreille liikaa maksettuja palkkoja ei peritä takaisin – Kyse ei virheestä vaan vakiintuneesta tulkinnasta

OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin – Kyse ei vir­hees­tä vaan va­kiin­tu­nees­ta tul­kin­nas­ta

21.09.2023 12:43 125
Tilaajille
Professori Koskinen pohtii,  onko OYSin lääkäreiden palkka-asiassa lainkaan kyse virheestä vaan työnantajan vakiintuneesta tulkinnasta

Pro­fes­so­ri Kos­ki­nen pohtii, onko OYSin lää­kä­rei­den palk­ka-asias­sa lain­kaan kyse vir­hees­tä vaan työn­an­ta­jan va­kiin­tu­nees­ta tul­kin­nas­ta

11.09.2023 17:00 46
Tilaajille
Aluehallitusta vetävä Tapani Tölli lääkäreiden palkkakohusta: Virhe ei johdu Pohteen siirtymävaiheesta vaan on vanhaa perua – Asia pyritään ratkaisemaan nopeasti

Alue­hal­li­tus­ta vetävä Tapani Tölli lää­kä­rei­den palk­ka­ko­hus­ta: Virhe ei johdu Pohteen siir­ty­mä­vai­hees­ta vaan on vanhaa perua – Asia py­ri­tään rat­kai­se­maan no­peas­ti

31.08.2023 17:40 46
Tilaajille
Hyvinvointialuejohtaja kohtuullistaisi OYSin lääkäreille liikaa maksettujen palkkojen takaisinperintää – Voisi merkitä myös perimättä jättämistä

Hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­ja koh­tuul­lis­tai­si OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­jen palk­ko­jen ta­kai­sin­pe­rin­tää – Voisi merkitä myös pe­ri­mät­tä jät­tä­mis­tä

30.08.2023 17:23 227
Tilaajille
Kymmenille lääkäreille maksettu OYSissa erheellisesti liikaa palkkaa  – Vuosia jatkunut virhe havaittiin Pohteella alkukesästä, nyt mietitään, mitä asialle tehdään

Kym­me­nil­le lää­kä­reil­le mak­set­tu OYSissa er­heel­li­ses­ti liikaa palkkaa – Vuosia jat­ku­nut virhe ha­vait­tiin Poh­teel­la al­ku­ke­säs­tä, nyt mie­ti­tään, mitä asialle tehdään

30.08.2023 05:00 121
Tilaajille
Pohteen palkanmaksuongelmat pyritään selättämään kesään mennessä – Virheiden määrä pudonnut alle prosenttiin

Pohteen pal­kan­mak­su­on­gel­mat py­ri­tään se­lät­tä­mään kesään men­nes­sä – Vir­hei­den määrä pu­don­nut alle pro­sent­tiin

10.05.2023 16:20 2
Tilaajille