Aluevaalit: Po­li­tii­kan penk­ki­ur­hei­luun hu­rah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää vaa­li­tu­lok­sen lisäksi omaa ve­don­lyön­tiään

Aluevaalit: Ehdokas vielä löy­tä­mät­tä? Katso Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Koronaepidemia
Viikko
Avin Savolainen: Epidemiatilanne yhä vaikea Pohjois-Pohjanmaalla – kauppojen henkilöstössä odotettavissa poissaoloja

Avin Sa­vo­lai­nen: Epi­de­mia­ti­lan­ne yhä vaikea Poh­jois-Poh­jan­maal­la – kaup­po­jen hen­ki­lös­tös­sä odo­tet­ta­vis­sa pois­sa­olo­ja

21.01.2022 15:25 17
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle on kirjattu 568 uutta koronatartuntaa – Oulussa tapauksia todettiin 432

Poh­jois-Poh­jan­maal­le on kir­jat­tu 568 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Oulussa ta­pauk­sia to­det­tiin 432

21.01.2022 12:59
THL painottaa rokotuksia ja oireisten kotieristystä omikron-epidemiassa – tartuntahuippu ehkä jo tammi-helmikuun vaihteessa

THL pai­not­taa ro­ko­tuk­sia ja oi­reis­ten ko­tie­ris­tys­tä omik­ron-epi­de­mias­sa – tar­tun­ta­huip­pu ehkä jo tam­mi-hel­mi­kuun vaih­tees­sa

18.01.2022 15:37 1
Pohjois-Pohjanmaalla on raportoitu 196 uudesta koronatartunnasta – koronapotilaiden määrä pienentynyt OYSissa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on ra­por­toi­tu 196 uudesta ko­ro­na­tar­tun­nas­ta – ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä pie­nen­ty­nyt OYSissa

18.01.2022 11:57
THL vetää isoa tutkimusta vaikean koronataudin riskitekijöistä kuten perimästä –  myös suomalaisten yleisimmällä veriryhmällä on merkitystä

THL vetää isoa tut­ki­mus­ta vaikean ko­ro­na­tau­din ris­ki­te­ki­jöis­tä kuten pe­ri­mäs­tä – myös suo­ma­lais­ten ylei­sim­mäl­lä ve­ri­ryh­mäl­lä on mer­ki­tys­tä

17.01.2022 18:30
Tilaajille
Koronatestiin pitää mennä jatkossa vain poikkeustapauksissa Oulussa – näillä oireilla lapsi voi mennä kouluun tai hoitoon

Ko­ro­na­tes­tiin pitää mennä jat­kos­sa vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa Oulussa – näillä oi­reil­la lapsi voi mennä kouluun tai hoitoon

17.01.2022 14:33 50
Bussivuoroja on peruttu Oulussa maanantaina 250 kappaletta, tiistailta vuoroja peruttu noin 130 – joukkoliikennepäällikkö: "Jos tilanne jatkuu, palveluja voidaan ostaa muualta"

Bus­si­vuo­ro­ja on peruttu Oulussa maa­nan­tai­na 250 kap­pa­let­ta, tiis­tail­ta vuoroja peruttu noin 130 – jouk­ko­lii­ken­ne­pääl­lik­kö: "Jos tilanne jatkuu, pal­ve­lu­ja voidaan ostaa muual­ta"

17.01.2022 18:24 34
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Uusi ohje sairaanhoitopiiriltä Pohjois-Pohjanmaalle: Koronatestiin terveydenhuoltoon vain poikkeustapauksissa – THL:n mukaan koronan sairastaneet eivät tarvitse kolmatta rokotusta

Uusi ohje sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­le: Ko­ro­na­tes­tiin ter­vey­den­huol­toon vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa – THL:n mukaan koronan sai­ras­ta­neet eivät tar­vit­se kol­mat­ta ro­ko­tus­ta

14.01.2022 17:07 8
Pohjois-Pohjanmaalla uusia koronatartuntoja on kirjattu 340 – koronapotilaiden määrä väheni OYSissa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja on kir­jat­tu 340 – ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä väheni OYSissa

14.01.2022 12:40
Oulun joukkoliikenteen kurimus jatkuu, OTP Travel peruu perjantailta 246 bussivuoroa

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen kurimus jatkuu, OTP Travel peruu per­jan­tail­ta 246 bus­si­vuo­roa

13.01.2022 20:56 30
Hallituksen koronaryhmä puntaroi ravintolasulun tarvetta perjantaina – voimaantulo joka tapauksessa viikkojen päässä

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­ryh­mä pun­ta­roi ra­vin­to­la­su­lun tar­vet­ta per­jan­tai­na – voi­maan­tu­lo joka ta­pauk­ses­sa viik­ko­jen päässä

13.01.2022 18:14 12
30 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat oululaiset oikeutettuja kolmanteen rokoteannokseen – ajanvaraus avautui tänään torstaina kello 16

30 vuotta täyt­tä­neet ja sitä van­hem­mat ou­lu­lai­set oi­keu­tet­tu­ja kol­man­teen ro­ko­tean­nok­seen – ajan­va­raus avautui tänään tors­tai­na kello 16

13.01.2022 16:15
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 449 uutta koronatartuntaa – OYSissa koronapotilaiden määrä ei ole noussut

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 449 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – OYSissa ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä ei ole noussut

13.01.2022 11:54
THL muuttaa karanteeniohjetta: jatkossa viisi päivää voi riittää – epidemian huippua ei ole vielä saavutettu

THL muuttaa ka­ran­tee­nioh­jet­ta: jat­kos­sa viisi päivää voi riittää – epi­de­mian huippua ei ole vielä saa­vu­tet­tu

13.01.2022 16:41
Kerro meille: Miten bussivuorojen perumiset Oulussa vaikuttavat arkielämääsi?

Kerro meille: Miten bus­si­vuo­ro­jen pe­ru­mi­set Oulussa vai­kut­ta­vat ar­kie­lä­mää­si?

13.01.2022 09:28 25
Sairastumiset heijastuvat jo bussiliikenteeseen Oulussa – 24 kuljettajaa  parissa päivässä pois töistä: "Talon historian suurin epidemia"

Sai­ras­tu­mi­set hei­jas­tu­vat jo bus­si­lii­ken­tee­seen Oulussa – 24 kul­jet­ta­jaa parissa päi­väs­sä pois töistä: "Talon his­to­rian suurin epi­de­mia"

10.01.2022 11:50 43
Tilaajille
Hallituksen koronanyrkin toiminta ei vakuuta tartuntatautien asiantuntijoita: "Hallituksen tulisi pohtia keinoja, joita alueviranomaisilla ei ole käytettävissään"

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­nyr­kin toi­min­ta ei vakuuta tar­tun­ta­tau­tien asian­tun­ti­joi­ta: "Hal­li­tuk­sen tulisi pohtia kei­no­ja, joita alue­vi­ra­no­mai­sil­la ei ole käy­tet­tä­vis­sään"

09.01.2022 18:21
Opetusministeri Li Andersson ei usko, että koululaisten kotitestejä saadaan heti käyttöön

Ope­tus­mi­nis­te­ri Li An­ders­son ei usko, että kou­lu­lais­ten ko­ti­tes­te­jä saadaan heti käyt­töön

08.01.2022 17:57 29
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 181 uutta koronatartuntaa – Koko maan  tartuntamäärä on 9 921

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 181 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Koko maan tar­tun­ta­mää­rä on 9 921

07.01.2022 12:48
THL ehdottaa eristys- ja karanteeniajan lyhentämistä viiteen päivään

THL eh­dot­taa eris­tys- ja ka­ran­tee­nia­jan ly­hen­tä­mis­tä viiteen päivään

05.01.2022 18:53