Pesäpallo: Kaleva Live näyttää Lipon lauan­tai­sen ko­ti­ot­te­lun suorana lä­he­tyk­se­nä

Koronaepidemia
Kuukausi ja vanhemmat

Ta­pah­tu­ma­ra­joi­tuk­sis­sa siir­ryt­tiin tiis­tai­na lait­to­muu­den aikaan tur­va­vä­lien osalta, väittää val­tio­sään­tö­oi­keu­den do­sent­ti – näin avi vastaa

18.06.2021 18:30
Tilaajille

THL jatkaa ko­ro­na­seu­ran­taa Oulun jä­te­ve­si­puh­dis­ta­mol­la – pie­nem­mät paik­ka­kun­nat pu­do­tet­tiin pois

11.06.2021 13:14 2
Tilaajille

Ra­vin­to­loi­ta kos­ke­viin ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin tulee ke­ven­nyk­siä – val­ta­osas­sa maata mah­dol­li­suus an­nis­ke­luun ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa

08.06.2021 18:07 11

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­suo­si­tuk­siin ei linjata muu­tok­sia tällä vii­kol­la

08.06.2021 11:41 3

Tulli tutki Suomeen tuo­ta­via "kan­san­mas­ke­ja" – Ter­vey­del­le hai­tal­li­sia aineita ei löy­ty­nyt

08.06.2021 09:53

Lo­pul­lis­ta to­tuut­ta maskien tehosta koronan tor­jun­nas­sa ei ole vielä saa­vu­tet­tu – kaksi ko­ke­nut­ta suo­ma­lais­tut­ki­jaa pitää näyttöä hyö­dyis­tä selvänä

06.06.2021 13:00 9

Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, toinen Oulussa ja toinen Kem­pe­lees­sä – koko maassa vain 68 uutta tau­ti­ta­paus­ta

06.06.2021 11:57 34

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, mo­lem­mat Haa­pa­jär­vel­lä – koko maassa 120 uutta tau­ti­ta­paus­ta

05.06.2021 13:22 15

THL: Oulussa yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta – koko maassa uusia tau­ti­ta­pauk­sia 125

04.06.2021 11:48 4

Vii­mein­kin nol­la­tu­los! Koko Poh­jois-Suo­mes­sa ei yhtään uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

03.06.2021 13:17 35

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Oulussa 35-vuo­tiai­siin ja sitä van­hem­piin

02.06.2021 15:47 1

THL: Oulussa nollan ko­ro­na­tar­tun­nan päivä – koko Poh­jois-Suo­mes­sa vain kolme tau­ti­ta­paus­ta

02.06.2021 12:32 15

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä päätti: Poh­jois-Poh­jan­maal­la luo­vu­taan ylei­sö­ta­pah­tu­mien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta, päätös voimaan heti

01.06.2021 18:12 59

THL: Psyyk­ki­nen kuor­mi­tus on li­sään­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian toisen aallon aikana – myös lää­kä­riin pääsy vai­keu­tu­nut

01.06.2021 07:52 3

Ko­ro­na­ti­lan­ne jat­ku­nut Oulussa rau­hal­li­se­na – tällä vii­kol­la kau­pun­gis­sa an­ne­taan yli 9 000 ro­ko­tus­ta

31.05.2021 19:02 13

Ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat 40-vuo­tiai­siin Oulussa – ko­ro­nal­ta on yhä suo­jau­dut­ta­va, vaikka ra­joi­tuk­set höl­len­ty­neet

26.05.2021 15:34 45

Omaiset saavat taas vie­rail­la Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa

26.05.2021 11:04

Poh­jois-Poh­jan­maal­la kuusi uutta tar­tun­taa: Oulun lisäksi tar­tun­to­ja Ni­va­las­sa ja Py­hä­jär­vel­lä – Koko maassa 125 tuo­ret­ta tau­ti­ta­paus­ta

25.05.2021 12:39 22

THL antoi ohjeet: Näin juhlit tur­val­li­ses­ti ko­ro­na­ke­vään val­mis­tu­jai­sia

24.05.2021 14:26 1

THL: Suo­mes­sa 93 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa jälleen nol­la­päi­vä, Sii­ka­lat­val­la ja Ni­va­las­sa tar­tun­nat

24.05.2021 11:56 51