Koronatartunnat
Viimeisin 4 tuntia
Oulussa enemmän päiväkohtaisia koronatartuntoja kuin koko epidemian aikana: 40 uutta tartuntaa, joista kolmannes liittyy laajaan tartuntaryppääseen työpaikalla

Oulussa enemmän päi­vä­koh­tai­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja kuin koko epi­de­mian aikana: 40 uutta tar­tun­taa, joista kol­man­nes liittyy laajaan tar­tun­ta­ryp­pää­seen työ­pai­kal­la

18:29 47
Viimeisin 12 tuntia
Kysyimme Oulun terveysjohtajalta, mistä THL:n keskiviikkona Ouluun raportoimassa tartuntapiikissä on kyse

Ky­syim­me Oulun ter­veys­joh­ta­jal­ta, mistä THL:n kes­ki­viik­ko­na Ouluun ra­por­toi­mas­sa tar­tun­ta­pii­kis­sä on kyse

15:17 8
Tilaajille
THL raportoi Ouluun peräti 32 uutta koronatartuntaa, koko maassa 363 uutta tapausta – Suomessa neljä uutta koronaan liittyvää kuolemaa

THL ra­por­toi Ouluun peräti 32 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, koko maassa 363 uutta ta­paus­ta – Suo­mes­sa neljä uutta ko­ro­naan liit­ty­vää kuo­le­maa

11:58 45
Terveysjohtaja: Oulun Stora Ensolla ilmennyt hallinnassa oleva tartuntaryväs, yhtiön mukaan tartunnat ja altistumiset keskittyvät ulkopuolisiin työntekijöihin kartonkitehdasprojektissa

Ter­veys­joh­ta­ja: Oulun Stora Ensolla il­men­nyt hal­lin­nas­sa oleva tar­tun­ta­ry­väs, yhtiön mukaan tar­tun­nat ja al­tis­tu­mi­set kes­kit­ty­vät ul­ko­puo­li­siin työn­te­ki­jöi­hin kar­ton­ki­teh­das­pro­jek­tis­sa

11:37 6
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Marin Ylen A-studiossa: Hallitus varautuu ennalta koronatilanteen pahenemiseen – kansalaisilta toivotaan malttia arjessa, laajoja sukujouluja syytä välttää

Marin Ylen A-stu­dios­sa: Hal­li­tus va­rau­tuu ennalta ko­ro­na­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­seen – kan­sa­lai­sil­ta toi­vo­taan malttia ar­jes­sa, laajoja su­ku­jou­lu­ja syytä välttää

24.11.2020 22:14 7
Viikko
Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, nämä uudet suositukset tulevat voimaan torstaina – "Pelätään, että epidemia leviää Oulun ulkopuolellekin"

Poh­jois-Poh­jan­maa on siir­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, nämä uudet suo­si­tuk­set tulevat voimaan tors­tai­na – "Pe­lä­tään, että epi­de­mia leviää Oulun ul­ko­puo­lel­le­kin"

24.11.2020 17:48 93
Oulun kaupunki: Oulussa tänään yhdeksän uutta koronavirustartuntaa, joukkoaltistuminen Haukiputaan lukiossa

Oulun kau­pun­ki: Oulussa tänään yh­dek­sän uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen Hau­ki­pu­taan lu­kios­sa

24.11.2020 12:23 49
Oulun Covid-19 Barissa on voinut altistua Covid 19 -tautia aiheuttavalle virukselle – myös kolmessa muussa oululaisravintolassa mahdollisesti korona-altistumisia

Oulun Covid-19 Barissa on voinut al­tis­tua Covid 19 -tautia ai­heut­ta­val­le vi­ruk­sel­le – myös kol­mes­sa muussa ou­lu­lais­ra­vin­to­las­sa mah­dol­li­ses­ti ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

23.11.2020 19:16 49
Kommentti: Onko valmiuslakiin turvautuminen enää "valovuosien päässä" – Uudenmaan pahentuva tilanne pisti hallituksen koronasyksyn uusiksi

Kom­ment­ti: Onko val­mius­la­kiin tur­vau­tu­mi­nen enää "va­lo­vuo­sien päässä" – Uu­den­maan pa­hen­tu­va tilanne pisti hal­li­tuk­sen ko­ro­na­syk­syn uusiksi

23.11.2020 13:44 4
Kajaanin koronatartunnoilla kytkökset Oulun Stora Enson tapauksiin – Puolangan sairastunut liikkunut ravintoloissa Oulussa

Ka­jaa­nin ko­ro­na­tar­tun­noil­la kyt­kök­set Oulun Stora Enson ta­pauk­siin – Puo­lan­gan sai­ras­tu­nut liik­ku­nut ra­vin­to­lois­sa Oulussa

23.11.2020 13:25 19

HS: Hal­li­tus haluaa sulkea yö­kah­vi­lat Uu­del­la­maal­la – myös val­mius­la­ki noussut esille kes­kus­te­luis­sa

23.11.2020 12:36 0
THL raportoi maanantaina koko maassa 297 uutta koronataruntaa, Oulussa kuusi uutta tapausta – Koronaan liittyvät kuolemantapaukset lisääntyivät yhdeksällä

THL ra­por­toi maa­nan­tai­na koko maassa 297 uutta ko­ro­na­ta­run­taa, Oulussa kuusi uutta ta­paus­ta – Ko­ro­naan liit­ty­vät kuo­le­man­ta­pauk­set li­sään­tyi­vät yh­dek­säl­lä

23.11.2020 12:01 38
Kiimingin Jaarankartanossa jo toinen koronakuolema – Oulun kaupunki painottaa: Kaikkia koronasuosituksia on nyt erittäin tärkeää noudattaa

Kii­min­gin Jaa­ran­kar­ta­nos­sa jo toinen ko­ro­na­kuo­le­ma – Oulun kau­pun­ki pai­not­taa: Kaikkia ko­ro­na­suo­si­tuk­sia on nyt erit­täin tärkeää nou­dat­taa

22.11.2020 16:40 44
Joukkoaltistumiset Pateniemen lukiossa ja Merikosken yläkoulussa – koronan kiihtyminen jatkuu Oulussa

Jouk­ko­al­tis­tu­mi­set Pa­te­nie­men lu­kios­sa ja Me­ri­kos­ken ylä­kou­lus­sa – koronan kiih­ty­mi­nen jatkuu Oulussa

21.11.2020 16:58 42
Epidemia kiihtyy edelleen Oulussa – perjantai-iltapäivään mennessä 11 uutta tartuntaa

Epi­de­mia kiihtyy edel­leen Oulussa – per­jan­tai-il­ta­päi­vään men­nes­sä 11 uutta tar­tun­taa

20.11.2020 18:17 19
THL: Suomessa 461 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa kymmenen uutta tautitapausta

THL: Suo­mes­sa 461 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa kym­me­nen uutta tau­ti­ta­paus­ta

20.11.2020 11:59 3
Oulun epidemiatilanne kiihtyy, kaupunki raportoi torstailta 13 tuoretta tartuntaa ja kaksi joukkoaltistumista kouluissa – THL kirjasi koko maassa 351 uutta tapausta

Oulun epi­de­mia­ti­lan­ne kiih­tyy, kau­pun­ki ra­por­toi tors­tail­ta 13 tuo­ret­ta tar­tun­taa ja kaksi jouk­ko­al­tis­tu­mis­ta kou­luis­sa – THL kirjasi koko maassa 351 uutta ta­paus­ta

19.11.2020 12:00 65
Vanhemmat
THL: Suomessa raportoitu kolme uutta koronaan liittyvää kuolemaa ja 288 tartuntaa – Oulun kaupunki raportoi keskiviikolta 13 tuoretta tartuntaa: "Jossain määrin huolestuttavaa kehitystä"

THL: Suo­mes­sa ra­por­toi­tu kolme uutta ko­ro­naan liit­ty­vää kuo­le­maa ja 288 tar­tun­taa – Oulun kau­pun­ki ra­por­toi kes­ki­vii­kol­ta 13 tuo­ret­ta tar­tun­taa: "Jos­sain määrin huo­les­tut­ta­vaa ke­hi­tys­tä"

18.11.2020 12:25 33
Oulu raportoi tiistailta viisi tuoretta tartuntaa, joukkoaltistumiset ilmi Metsokankaan koulussa ja OSAO:ssa – HopLopissa mahdollinen tartuntariski sunnuntaina illalla

Oulu ra­por­toi tiis­tail­ta viisi tuo­ret­ta tar­tun­taa, jouk­ko­al­tis­tu­mi­set ilmi Met­so­kan­kaan kou­lus­sa ja OSAO:s­sa – Hop­Lo­pis­sa mah­dol­li­nen tar­tun­ta­ris­ki sun­nun­tai­na illalla

17.11.2020 12:22 3
Oulun kaupunki: Sunnuntaina seitsemän uutta koronavirustapausta, tartuntojen kokonaismäärä pysynyt edellisviikon tasolla

Oulun kau­pun­ki: Sun­nun­tai­na seit­se­män uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta, tar­tun­to­jen ko­ko­nais­mää­rä pysynyt edel­lis­vii­kon tasolla

15.11.2020 12:18 18