Junat: Vaunu putosi kis­koil­ta – ai­heut­taa häi­riö­tä myös Oulusta läh­te­väl­le ja saa­pu­val­le ju­na­lii­ken­teel­le

Koronatartunnat
Viimeisin 4 tuntia
Pohjois-Pohjanmaalla todettiin 35 uutta koronatartuntaa – kakkosrokotteen on saanut 72,7 prosenttia

Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­det­tiin 35 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – kak­kos­ro­kot­teen on saanut 72,7 pro­sent­tia

12:10 2
Viimeisin 24 tuntia
Koronamaraton on meillä pahasti kesken, eikä maaliin päästä muuten kuin rokotuskattavuutta kasvattamalla
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­ma­ra­ton on meillä pahasti kesken, eikä maaliin päästä muuten kuin ro­ko­tus­kat­ta­vuut­ta kas­vat­ta­mal­la

19.10.2021 20:00 15
Tilaajille
Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve tasoittunut Pohjois-Pohjanmaalla – maakunnan rokotuskattavuus nousee, mutta hitaasti

Ko­ro­na­po­ti­lai­den sai­raa­la­hoi­don tarve ta­soit­tu­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la – maa­kun­nan ro­ko­tus­kat­ta­vuus nousee, mutta hi­taas­ti

19.10.2021 16:44
Viikko
Pohjois-Pohjanmaalla todettu 17 uutta koronatartuntaa – 580 koronatartuntaa koko maassa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 17 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – 580 ko­ro­na­tar­tun­taa koko maassa

19.10.2021 11:54 19
Kärppä-ottelussa voi käydä koronapiikillä – Pohjois-Pohjanmaalla todettiin 77 uutta koronatartuntaa viikonlopun aikana

Kärp­pä-ot­te­lus­sa voi käydä ko­ro­na­pii­kil­lä – Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­det­tiin 77 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa vii­kon­lo­pun aikana

18.10.2021 17:36 69
Pohjois-Pohjanmaalla todettiin 42 uutta koronatartuntaa – sairaalahoidossa koko maassa on 192 koronapotilasta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­det­tiin 42 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – sai­raa­la­hoi­dos­sa koko maassa on 192 ko­ro­na­po­ti­las­ta

15.10.2021 12:05 90
STM ja THL: Koronaviruspotilaiden määrä sairaaloissa nousee – Pohjois-Pohjanmaalla 45 uutta tartuntaa

STM ja THL: Ko­ro­na­vi­rus­po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa nousee – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 45 uutta tar­tun­taa

14.10.2021 13:31 18
Kuukausi ja vanhemmat
Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidossa kahdeksan koronapotilasta, Pohjois-Pohjanmaalla 39 uutta tartuntatapausta

Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa hoi­dos­sa kah­dek­san ko­ro­na­po­ti­las­ta, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 39 uutta tar­tun­ta­ta­paus­ta

13.10.2021 14:03 39
Joko Koronavilkku kannattaa poistaa kännykästä? Sovelluksen kautta tartunnasta on ilmoitettu vajaa 24 000 kertaa

Joko Ko­ro­na­vilk­ku kan­nat­taa poistaa kän­ny­käs­tä? So­vel­luk­sen kautta tar­tun­nas­ta on il­moi­tet­tu vajaa 24 000 kertaa

13.10.2021 08:49 19
Tilaajille

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä li­sään­ty­nyt viime viik­koi­na – Oulussa 15 uutta tar­tun­taa, koko maa­kun­nas­sa 27

12.10.2021 15:23
Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä lievässä kasvussa Oulussa – kehitys ei ole yllättänyt sairaanhoitopiirin johtoa: "Se jatkuu varmasti koko talven"

Sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä lie­väs­sä kas­vus­sa Oulussa – kehitys ei ole yl­lät­tä­nyt sai­raan­hoi­to­pii­rin johtoa: "Se jatkuu var­mas­ti koko talven"

12.10.2021 12:16 28
Tilaajille
Sairaalahoidossa on 180 koronapotilasta koko maassa – sairaalahoidon tarve kasvussa myös Oulussa

Sai­raa­la­hoi­dos­sa on 180 ko­ro­na­po­ti­las­ta koko maassa – sai­raa­la­hoi­don tarve kas­vus­sa myös Oulussa

11.10.2021 14:35 54
Koronapotilaiden määrä kasvanut sairaaloissa, Pohjois-Pohjanmaalla 37 uutta koronatapausta – karanteenikäytännöt lieventyivät Oulussakin

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kas­va­nut sai­raa­lois­sa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 37 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – ka­ran­tee­ni­käy­tän­nöt lie­ven­tyi­vät Ou­lus­sa­kin

08.10.2021 13:07 37
Pohjois-Pohjanmaan rokotekattavuus laahaa yhä selvästi maan keskiarvoa perässä – uusia koronatartuntoja maakunnassa 37

Poh­jois-Poh­jan­maan ro­ko­te­kat­ta­vuus laahaa yhä sel­väs­ti maan kes­ki­ar­voa perässä – uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja maa­kun­nas­sa 37

07.10.2021 15:23 53
Hoidon tarve painottuu hyvin vahvasti rokottamattomiin – THL: Modernan rokotetta ei pitäisi antaa alle 30-vuotiaille miehille ja pojille

Hoidon tarve pai­not­tuu hyvin vah­vas­ti ro­kot­ta­mat­to­miin – THL: Mo­der­nan ro­ko­tet­ta ei pitäisi antaa alle 30-vuo­tiail­le mie­hil­le ja pojille

07.10.2021 12:31 34
THL: Uusia koronatartuntoja  todettu koko maassa 583 – Pohjois-Pohjanmaalla toisen koronarokotuksen on saanut 68,8 prosenttia

THL: Uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja todettu koko maassa 583 – Poh­jois-Poh­jan­maal­la toisen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen on saanut 68,8 pro­sent­tia

05.10.2021 12:22 31
Oulu patistaa hakemaan rokotteen, "parantamisen varaa on sekä nuorilla että ikääntyneemmillä" – Koko viime viikon tartuntamäärä reilut sata tapausta

Oulu pa­tis­taa ha­ke­maan ro­kot­teen, "pa­ran­ta­mi­sen varaa on sekä nuo­ril­la että ikään­ty­neem­mil­lä" – Koko viime viikon tar­tun­ta­mää­rä reilut sata ta­paus­ta

04.10.2021 17:53
Pohjois-Pohjanmaalla 74 uutta koronatartuntaa kolmen päivän aikana – sairaalahoidossa olevien määrä noussut Suomessa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la 74 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kolmen päivän aikana – sai­raa­la­hoi­dos­sa olevien määrä noussut Suo­mes­sa

04.10.2021 12:05 44
Metsä Groupin Kemin tehtaan vuosihuoltoseisokin jälkeen ilmennyt 30 koronavirustartuntaa – yli puolet tartunnoista ulkopuolisten palvelutoimittajien työntekijöillä

Metsä Groupin Kemin tehtaan vuo­si­huol­to­sei­so­kin jälkeen il­men­nyt 30 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – yli puolet tar­tun­nois­ta ul­ko­puo­lis­ten pal­ve­lu­toi­mit­ta­jien työn­te­ki­jöil­lä

01.10.2021 20:17
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla todettu 40 uutta koronatartuntaa – Pudasjärvellä tartunnat jyrkässä kasvussa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 40 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Pu­das­jär­vel­lä tar­tun­nat jyr­käs­sä kas­vus­sa

01.10.2021 14:48 63