Koronatartunnat
Viimeisin tunti
THL: Suomessa 350 uutta koronatartuntaa, Ouluun tilastoitiin 13 tapausta – myös muihin Pohjois-Pohjanmaan kuntiin tartuntoja

THL: Suo­mes­sa 350 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Ouluun ti­las­toi­tiin 13 ta­paus­ta – myös muihin Poh­jois-Poh­jan­maan kuntiin tar­tun­to­ja

12:10 1
Viimeisin 4 tuntia
Yli kaksikymmentä poliisia koronakaranteeniin Oulussa – poliisipäällikön mukaan toimintakyky turvataan työvuorojärjestelyillä

Yli kak­si­kym­men­tä po­lii­sia ko­ro­na­ka­ran­tee­niin Oulussa – po­lii­si­pääl­li­kön mukaan toi­min­ta­ky­ky tur­va­taan työ­vuo­ro­jär­jes­te­lyil­lä

11:31 5
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Oulussa on todettu 17 uutta koronatartuntaa – joukkoaltistuminen Merikosken koulussa, mahdollisia altistumisia useissa eri ravintoloissa

Oulussa on todettu 17 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen Me­ri­kos­ken kou­lus­sa, mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia useissa eri ra­vin­to­lois­sa

21.01.2021 17:28 91
Viikko
THL: Suomessa 399 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 25 uutta tartuntaa, joista 18 Oulussa

THL: Suo­mes­sa 399 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 25 uutta tar­tun­taa, joista 18 Oulussa

21.01.2021 12:26 35
Kainuuseen saapuneen kuvausryhmän koronatartunta   tunnistettu herkemmin leviäväksi brittimuunnokseksi

Kai­nuu­seen saa­pu­neen ku­vaus­ryh­män ko­ro­na­tar­tun­ta tun­nis­tet­tu her­kem­min le­viä­väk­si brit­ti­muun­nok­sek­si

21.01.2021 09:01 11
Oulussa 15 uutta koronatartuntaa, joukkoaltistumiset alakoulussa ja päiväkodissa – Kaupunki: Oulu on palannut koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen

Oulussa 15 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, jouk­ko­al­tis­tu­mi­set ala­kou­lus­sa ja päi­vä­ko­dis­sa – Kau­pun­ki: Oulu on pa­lan­nut ko­ro­nae­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen

20.01.2021 18:04 47
THL: Suomessa 444 uutta koronatartuntaa – Ouluun rekisteröitiin 13 uutta, muualla Pohjois-Pohjanmaalle lisäksi 7 tuoretta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa 444 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ouluun re­kis­te­röi­tiin 13 uutta, muualla Poh­jois-Poh­jan­maal­le lisäksi 7 tuo­ret­ta tar­tun­taa

20.01.2021 12:00 33
Oulussa todettu 21 uutta koronatartuntaa, Kastellin yläkoulussa joukkoaltistuminen – Oulun kaupunki pui  koronarajoitusten jatkoa keskiviikkona

Oulussa todettu 21 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Kas­tel­lin ylä­kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen – Oulun kau­pun­ki pui ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jatkoa kes­ki­viik­ko­na

19.01.2021 20:43 23
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 22 uutta koronavirustartuntaa, joista 17 Oulussa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 22 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista 17 Oulussa

19.01.2021 12:07 30
Pyhäjoen kunta: Niittykoti-kehitysvammayksikössä tapahtunut 12 hengen joukkoaltistuminen ja todettu yksi uusi tartunta

Py­hä­joen kunta: Niit­ty­ko­ti-ke­hi­tys­vam­mayk­si­kös­sä ta­pah­tu­nut 12 hengen jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen ja todettu yksi uusi tar­tun­ta

18.01.2021 18:57
Oulussa maanantain aikana ilmi 9 uutta koronatartuntaa, sairaalahoitoon joutuneiden määrä kasvanut jyrkästi sunnuntain-maanantain aikana

Oulussa maa­nan­tain aikana ilmi 9 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, sai­raa­la­hoi­toon jou­tu­nei­den määrä kas­va­nut jyr­käs­ti sun­nun­tain-maa­nan­tain aikana

18.01.2021 18:08 47
THL: Suomessa 168 uutta koronatartuntaa – Ouluun kirjattiin 14 tapausta, Iihin ja Kempeleeseen yksi

THL: Suo­mes­sa 168 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ouluun kir­jat­tiin 14 ta­paus­ta, Iihin ja Kem­pe­lee­seen yksi

18.01.2021 12:00 29
Oulu raportoi 13 tuoretta tartuntaa sunnuntain aikana, lomakautta seurannut tartuntojen kasvu on taittunut laskuun – kaupungissa kaksi uutta joukkoaltistusta

Oulu ra­por­toi 13 tuo­ret­ta tar­tun­taa sun­nun­tain aikana, lo­ma­kaut­ta seu­ran­nut tar­tun­to­jen kasvu on tait­tu­nut laskuun – kau­pun­gis­sa kaksi uutta jouk­ko­al­tis­tus­ta

17.01.2021 17:21 26
Kajaanilaisen Samoojan kuntoutuskodin koronaryppäässa uusi tartunta – kuntoutuskodissa levinneen viruksen tyypistä ei ole vielä tietoa

Ka­jaa­ni­lai­sen Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­din ko­ro­na­ryp­pääs­sa uusi tar­tun­ta – kun­tou­tus­ko­dis­sa le­vin­neen vi­ruk­sen tyy­pis­tä ei ole vielä tietoa

17.01.2021 14:45 1
THL: Suomessa todettu 236 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja Oulussa ja Tyrnävällä

THL: Suo­mes­sa todettu 236 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja Oulussa ja Tyr­nä­väl­lä

17.01.2021 12:03
Koronatartuntojen määrä laskee Oulussa, mutta lauantaina todetuista tartunnoista yli puolet oli tuntemattomasta lähteestä – uusi joukkoaltistuminen Hiirosenkodin osastolla

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä laskee Ou­lus­sa, mutta lauan­tai­na to­de­tuis­ta tar­tun­nois­ta yli puolet oli tun­te­mat­to­mas­ta läh­tees­tä – uusi jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen Hii­ro­sen­ko­din osas­tol­la

16.01.2021 18:12 7
THL: Suomessa on todettu 190 koronavirustartuntaa – Oulussa seitsemän uutta tapausta

THL: Suo­mes­sa on todettu 190 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa seit­se­män uutta ta­paus­ta

16.01.2021 12:12 23
Vanhemmat
THL: Pohjois-Pohjanmaalla todettu 21 uutta koronatartuntaa, joista 17 Oulussa – uusia tapauksia myös kolmessa muussa kunnassa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 21 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 17 Oulussa – uusia ta­pauk­sia myös kol­mes­sa muussa kun­nas­sa

15.01.2021 12:08 28
Koronan tarttuvampaa britannialaista muunnosta löydetty Kainuusta – Samoojan kuntoutuskodin viruksesta ei vielä tietoa

Koronan tart­tu­vam­paa bri­tan­nia­lais­ta muun­nos­ta löy­det­ty Kai­nuus­ta – Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­din vi­ruk­ses­ta ei vielä tietoa

15.01.2021 10:05 10
Koronaviruksen ilmaantuvuus jatkaa Oulussa nousuaan, kun muissa Suomen suurissa kaupungeissa tilanne on paranemaan päin – asumisyksiköiden rokotukset aloitettu

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus jatkaa Oulussa nou­suaan, kun muissa Suomen suu­ris­sa kau­pun­geis­sa tilanne on pa­ra­ne­maan päin – asu­mis­yk­si­köi­den ro­ko­tuk­set aloi­tet­tu

14.01.2021 12:59 31