Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Koronatartunnat
THL muuttaa suositustaan neljänsistä rokoteannoksista todennäköisesti syksyllä – presidentti ihmettelee, miksi neljänsiä annoksia "pantataan"

THL muuttaa suo­si­tus­taan nel­jän­sis­tä ro­ko­te­an­nok­sis­ta to­den­nä­köi­ses­ti syk­syl­lä – pre­si­dent­ti ih­met­te­lee, miksi nel­jän­siä an­nok­sia "pan­ta­taan"

23.06.2022 15:26 15
Sanna Marinilla koronavirustartunta

Sanna Ma­ri­nil­la ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

08.06.2022 10:22 15
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisella koronatartunta – jatkaa etätöitä voinnin mukaan

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­sel­la ko­ro­na­tar­tun­ta – jatkaa etä­töi­tä voinnin mukaan

30.05.2022 10:27 1
Koronapotilaiden määrä sairaaloissa vähenee yhä pohjoisessa – Oulun jätevedessä puolestaan enemmän merkkejä koronasta

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa vähenee yhä poh­joi­ses­sa – Oulun jä­te­ve­des­sä puo­les­taan enemmän merk­ke­jä ko­ro­nas­ta

27.05.2022 12:12 18
Koronapotilaiden määrä laskee sairaaloissa – pohjoisen perusterveydenhuollossa korona yhä näkyy

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä laskee sai­raa­lois­sa – poh­joi­sen pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa korona yhä näkyy

19.05.2022 14:58 4
Koronavirusta havaittiin jälleen enemmän Oulun seudun jätevesissä – perusterveydenhuollossa koronapotilaita riittää yhä pohjoisessa

Ko­ro­na­vi­rus­ta ha­vait­tiin jälleen enemmän Oulun seudun jä­te­ve­sis­sä – pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa ko­ro­na­po­ti­lai­ta riittää yhä poh­joi­ses­sa

13.05.2022 12:42 2
Koronaepidemia on rauhoittunut Pohjois-Pohjanmaalla – koronanyrkki ei kokoonnut enää säännöllisesti

Ko­ro­na­epi­de­mia on rau­hoit­tu­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ko­ro­na­nyrk­ki ei ko­koon­nut enää sään­nöl­li­ses­ti

10.05.2022 14:57 12
Pohjoisen sairaaloissa ei ole yhtään koronapotilasta tehohoidossa – Oulun jätevesiseurannassa merkkejä koronaviruksesta selvästi vähemmän

Poh­joi­sen sai­raa­lois­sa ei ole yhtään ko­ro­na­po­ti­las­ta te­ho­hoi­dos­sa – Oulun jä­te­ve­si­seu­ran­nas­sa merk­ke­jä ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta sel­väs­ti vä­hem­män

06.05.2022 12:17
Koronaviruksen geeniperimää todettiin jälleen kasvanut määrä jätevedessä Oulussa – sairaalapotilaiden määrä  vähentynyt

Ko­ro­na­vi­ruk­sen gee­ni­pe­ri­mää to­det­tiin jälleen kas­va­nut määrä jä­te­ve­des­sä Oulussa – sai­raa­la­po­ti­lai­den määrä vä­hen­ty­nyt

29.04.2022 12:12 15
Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä jatkaa laskuaan – Oulun Taskilan jätevedessä on vähemmän merkkejä koronaviruksesta

Sai­raa­la­hoi­dos­sa olevien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä jatkaa las­kuaan – Oulun Tas­ki­lan jä­te­ve­des­sä on vä­hem­män merk­ke­jä ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta

27.04.2022 12:10
Presidentti Niinistö sairaalatutkimuksissa koronaoireiden vuoksi, jää IL:n tietojen mukaan yöksi sairaalahoitoon

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö sai­raa­la­tut­ki­muk­sis­sa ko­ro­na­oi­rei­den vuoksi, jää IL:n tie­to­jen mukaan yöksi sai­raa­la­hoi­toon

26.04.2022 22:59 4
Potilaan Lääkärilehti: Neurologian professorin mukaan  koronatartunnan välttely on yhä järkevää

Po­ti­laan Lää­kä­ri­leh­ti: Neu­ro­lo­gian pro­fes­so­rin mukaan ko­ro­na­tar­tun­nan vält­te­ly on yhä jär­ke­vää

14.04.2022 11:03 15
THL poisti yleisen maskisuosituksen – maskia kannattaa yhä käyttää tietyissä tilanteissa

THL poisti yleisen mas­ki­suo­si­tuk­sen – maskia kan­nat­taa yhä käyttää tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa

14.04.2022 10:26 20
Koronapotilaiden määrä sairaaloissa vähentynyt hieman – Oulu poisti maskisuosituksen kouluista

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa vä­hen­ty­nyt hieman – Oulu poisti mas­ki­suo­si­tuk­sen kou­luis­ta

13.04.2022 11:56
Koronanyrkki: Maskisuositus poistetaan peruskouluista ja toisen asteen oppilaitoksista Pohjois-Pohjanmaalla

Ko­ro­na­nyrk­ki: Mas­ki­suo­si­tus pois­te­taan pe­rus­kou­luis­ta ja toisen asteen op­pi­lai­tok­sis­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la

12.04.2022 15:39 14
Koronapotilaiden määrä pohjoisen sairaaloissa on lisääntynyt – tehohoidossa olevien määrä vähentynyt

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä poh­joi­sen sai­raa­lois­sa on li­sään­ty­nyt – te­ho­hoi­dos­sa olevien määrä vä­hen­ty­nyt

11.04.2022 11:55
Pohjoisessa koronapotilaita riittää yhä perusterveydenhuollossa – Oulussa on jouduttu perumaan aikoja ja supistamaan palveluja hyvinvointikeskuksissa

Poh­joi­ses­sa ko­ro­na­po­ti­lai­ta riittää yhä pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa – Oulussa on jou­dut­tu pe­ru­maan aikoja ja su­pis­ta­maan pal­ve­lu­ja hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa

08.04.2022 13:47 15
Sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä pysyy korkealla

Sai­raa­las­sa olevien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä pysyy kor­keal­la

07.04.2022 12:32 4
Sairaalassa olevien koronapotilaiden määrässä ei juuri muutoksia – pohjoisen perusterveydenhuollossa koronapotilaiden määrä noussut

Sai­raa­las­sa olevien ko­ro­na­po­ti­lai­den mää­räs­sä ei juuri muu­tok­sia – poh­joi­sen pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä noussut

06.04.2022 12:09
Koronapotilaiden määrä sairaaloissa on vähentynyt Suomessa – pohjoisessa riittää yhä koronaa sairastavia perusterveydenhuollossa

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa on vä­hen­ty­nyt Suo­mes­sa – poh­joi­ses­sa riittää yhä koronaa sai­ras­ta­via pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa

04.04.2022 12:06