Päätoimittajan kolumni: Maailma muut­tuu, mutta median tehtävä on kirkas

Kaupat: Ou­lu­lai­nen ruo­ka­kaup­pa on herk­ku­ja pur­sua­va näh­tä­vyys, jota tullaan ih­met­te­le­mään kauem­paa­kin

Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Veneily
Kuinka lähteä meriretkelle ilman omaa venettä? – Testasimme 5 tapaa päästä viiteen jännittävään Perämeren saareen, ja se on helpompaa kuin luulisi

Kuinka lähteä me­ri­ret­kel­le ilman omaa ve­net­tä? – Tes­ta­sim­me 5 tapaa päästä viiteen jän­nit­tä­vään Pe­rä­me­ren saa­reen, ja se on hel­pom­paa kuin luulisi

10.09.2023 16:00 5
Tilaajille
Hollihaan venesatamaa kritisoidaan ”romupihaksi”, jossa kaikkia veneitä ei edes lasketa vesille – "Oulun merellisyys on ala-arvoista", vuokralainen sanoo

Hol­li­haan ve­ne­sa­ta­maa kri­ti­soi­daan ”ro­mu­pi­hak­si”, jossa kaikkia veneitä ei edes lasketa vesille – "Oulun me­rel­li­syys on ala-ar­vois­ta", vuok­ra­lai­nen sanoo

26.08.2023 06:00 76
Tilaajille
Purjevene toimii kuuden hengen oululaispoppoolle ja Pertti-koiralle kesämökkinä – vene haettiin Ouluun Tukholmasta, eikä reissulla vältytty yllätyksiltä

Pur­je­ve­ne toimii kuuden hengen ou­lu­lais­pop­pool­le ja Pert­ti-koi­ral­le ke­sä­mök­ki­nä – vene haet­tiin Ouluun Tuk­hol­mas­ta, eikä reis­sul­la väl­tyt­ty yl­lä­tyk­sil­tä

11.08.2023 18:00 9
Tilaajille
Oulujoen korkea vedenpinta yllätti veneilijän – vene jäi kiinni Rautasillan rakenteisiin Oulussa

Ou­lu­joen korkea ve­den­pin­ta yllätti ve­nei­li­jän – vene jäi kiinni Rau­ta­sil­lan ra­ken­tei­siin Oulussa

06.08.2023 13:29 2
Hartaansillan työmaa teki suositusta venereitistä vaarallisen – Vesitaksin reitti vaihtui lyhyempään lenkkiin

Har­taan­sil­lan työmaa teki suo­si­tus­ta ve­ne­rei­tis­tä vaa­ral­li­sen – Ve­si­tak­sin reitti vaihtui ly­hyem­pään lenk­kiin

03.08.2023 16:30 18
Tilaajille
Oululaisessa venesatamassa päivystää joka yö vahti, vaikka lähes mitään ei tapahdu – Kummitäti delegoi vahtivuoronsa 18-vuotiaalle Hemmu Orellille

Ou­lu­lai­ses­sa ve­ne­sa­ta­mas­sa päi­vys­tää joka yö vahti, vaikka lähes mitään ei tapahdu – Kum­mi­tä­ti delegoi vah­ti­vuo­ron­sa 18-vuo­tiaal­le Hemmu Orel­lil­le

11.07.2023 18:00 13
Tilaajille
Pelastusliivit estäisivät lähes aina veneestä pudonneen hukkumiselta – poliisi valvoo kesän veneilyä

Pe­las­tus­lii­vit es­täi­si­vät lähes aina ve­nees­tä pu­don­neen huk­ku­mi­sel­ta – poliisi valvoo kesän ve­nei­lyä

15.06.2023 15:18
Salamajoittujan jäljet on siivottu Kemijoen kuuluisasta Kotisaaresta – Kesällä saaren pieneen baariin voi poiketa kahville ja hampurilaiselle

Sa­la­ma­joit­tu­jan jäljet on sii­vot­tu Ke­mi­joen kuu­lui­sas­ta Ko­ti­saa­res­ta – Kesällä saaren pieneen baariin voi poiketa kah­vil­le ja ham­pu­ri­lai­sel­le

14.06.2023 09:00
Tilaajille
Sähkö tuo uusia yrittäjiä venealalle, mutta akkujen kesto ja veneiden hinnat arveluttavat ostajia – jossain sähkö on kuitenkin vesillä parhaimmillaan

Sähkö tuo uusia yrit­tä­jiä ve­nea­lal­le, mutta akkujen kesto ja ve­nei­den hinnat ar­ve­lut­ta­vat ostajia – jossain sähkö on kui­ten­kin vesillä par­haim­mil­laan

18.09.2022 15:00 1
Tilaajille
Lämmin elokuu näkyi hukkumisten määrässä – kesäkuukausien aikana hukkuneiden määrä laski kuitenkin selvästi vuoden takaisesta

Lämmin elokuu näkyi huk­ku­mis­ten mää­räs­sä – ke­sä­kuu­kau­sien aikana huk­ku­nei­den määrä laski kui­ten­kin sel­väs­ti vuoden ta­kai­ses­ta

06.09.2022 09:13
Tilaajille
Jo maistiainen on luksusta, katso kuvat – 1,5 miljoonan euron katamaraaniveneessä samppanjalasikin pysyy kaatumatta pöydällä

Jo mais­tiai­nen on luk­sus­ta, katso kuvat – 1,5 mil­joo­nan euron ka­ta­ma­raa­ni­ve­nees­sä samp­pan­ja­la­si­kin pysyy kaa­tu­mat­ta pöy­däl­lä

28.08.2022 15:00 2
Tilaajille
Oulu on merikaupunki, mutta onko se myös merellinen? Lähdimme vesille ottamaan asiasta selvää

Oulu on me­ri­kau­pun­ki, mutta onko se myös me­rel­li­nen? Läh­dim­me vesille ot­ta­maan asiasta selvää

14.08.2022 11:38 42
Tilaajille
Tyhjänä Kemijärvellä ajelehtiva vene herätti epäilyksen hukkuneesta, nyt poliisi etsii veneen omistajaa

Tyhjänä Ke­mi­jär­vel­lä aje­leh­ti­va vene herätti epäi­lyk­sen huk­ku­nees­ta, nyt poliisi etsii veneen omis­ta­jaa

02.08.2022 18:59
15 kilometriä Suomen rajasta sijaitsee kansallispuisto, josta harva on edes kuullut – Hiekkadyynit ja karut rannat tuovat mieleen Afrikan savannit

15 ki­lo­met­riä Suomen rajasta si­jait­see kan­sal­lis­puis­to, josta harva on edes kuullut – Hiek­ka­dyy­nit ja karut rannat tuovat mieleen Afrikan sa­van­nit

31.07.2022 17:30 10
Tilaajille
Lähde saarihyppelylle Suomen salaperäisimpään kansallispuistoon – Harva käy näissä Perämeren saarissa, vaikka niihin pääsee yllättävän helposti

Lähde saa­ri­hyp­pe­lyl­le Suomen sa­la­pe­räi­sim­pään kan­sal­lis­puis­toon – Harva käy näissä Pe­rä­me­ren saa­ris­sa, vaikka niihin pääsee yl­lät­tä­vän hel­pos­ti

21.07.2022 18:00 2
Tilaajille
Hartaanselän vesillä liikkuvia pyydetään varomaan pohjatutkimuskalustoa, joka on käytössä ainakin elokuun alkuun saakka

Har­taan­se­län vesillä liik­ku­via pyy­de­tään va­ro­maan poh­ja­tut­ki­mus­ka­lus­toa, joka on käy­tös­sä ainakin elokuun alkuun saakka

13.07.2022 14:52 1
Kummalta puolelta viitta väistetään? – Testaa, kuinka hyvin tunnet veneilysäännöt

Kum­mal­ta puo­lel­ta viitta väis­te­tään? – Testaa, kuinka hyvin tunnet ve­nei­ly­sään­nöt

30.06.2022 07:01 9
Tilaajille
Kaksi miestä joutui veden varaan Ylitorniolla veneen kaaduttua – sivulliset auttoivat rantaan

Kaksi miestä joutui veden varaan Yli­tor­niol­la veneen kaa­dut­tua – si­vul­li­set aut­toi­vat rantaan

24.06.2022 15:56 1
Tilaajille
Merivartiosto muistuttaa: Näin liikut juhannuksena turvallisesti vesillä

Me­ri­var­tios­to muis­tut­taa: Näin liikut ju­han­nuk­se­na tur­val­li­ses­ti vesillä

22.06.2022 16:39 1
Veneilijöille on julkaistu uusi N2000-merikartta Perämerestä – pitkän aikavälin uudistuksessa uudistetaan kaikki suomalaiset merikartat

Ve­nei­li­jöil­le on jul­kais­tu uusi N2000-me­ri­kart­ta Pe­rä­me­res­tä – pitkän ai­ka­vä­lin uu­dis­tuk­ses­sa uu­dis­te­taan kaikki suo­ma­lai­set me­ri­kar­tat

15.06.2022 16:46 4