Oulun kaupunginteatteri
Merja Larivaaran ja Oulun kaupunginteatterin kiistely eteni oikeuteen –"Me olemme valmiita sopimaan tämän asian"

Merja La­ri­vaa­ran ja Oulun kau­pun­gin­teat­te­rin kiis­te­ly eteni oi­keu­teen –"Me olemme val­mii­ta so­pi­maan tämän asian"

14.01.2021 10:15 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anne Saveljeff

Mitä olisi Oulu ilman teat­te­ria?

06.12.2020 05:45 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Satu Haapanen

Di­gi­taa­li­sen viih­teen kes­kel­lä on tärkeää var­jel­la elävää teat­te­ria

04.12.2020 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heidi Haataja, Suvi Röntynen

Kult­tuu­ris­ta on liian helppo säästää – se on kun­nis­sa usein en­sim­mäi­nen sääs­tö­koh­de, jota ei koeta "pa­kol­li­sek­si" pal­ve­luk­si

01.12.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Harri Pöntinen

Teat­te­ri osa­ke­yh­tiö­nä on oman onnensa seppä

27.11.2020 05:20 2
Tilaajille
Oulussa tuhlataan rahaa brändiä heikentämällä  – teatterirahojen leikkausesitys on mainehaitta Oululle
Kolumni Antti Leikas

Oulussa tuh­la­taan rahaa brändiä hei­ken­tä­mäl­lä – teat­te­ri­ra­ho­jen leik­kaus­esi­tys on mai­ne­hait­ta Oululle

22.11.2020 12:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Risto Autio, Elina Kuusikko

Oulun teat­te­ri jou­tu­mas­sa kier­tee­seen, jossa lii­ke­vaih­to ja tuet su­pis­tui­si­vat au­to­maat­ti­ses­ti

20.11.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anna Rounaja, Jari Laru, Mikko Merihaara, Niilo Heinonen, Kaisu Tuomi

Säästöt tulee etsiä yhdessä teat­te­rin toi­mi­van johdon kanssa, jotta ne oli­si­vat to­teu­tet­ta­vis­sa ilman, että teat­te­rin toi­min­ta­edel­ly­tyk­set vaa­ran­tu­vat

20.11.2020 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hilkka Haaga, Miina-Anniina Heiskanen

Ensi vuonna teat­te­rit hakevat uuteen val­tio­no­suus­jär­jes­tel­mään, ja tuol­loin Oulun teat­te­rin pitäisi olla hyvässä ha­ku­kun­nos­sa

20.11.2020 04:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Vuorio

Tarkka ta­lou­den­pi­to antaa Oululle mah­dol­li­suuk­sia pitää kau­pun­kiam­me kaikin puolin kun­nos­sa

20.11.2020 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pasi Salminen

Ar­vos­ta­kaam­me ou­lu­lais­ta kult­tuu­ri­osaa­mis­ta ja sen tuomaa ai­nee­ton­ta hyötyä

19.11.2020 05:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Maria Säkö, Sara Nyberg

Avoin kirje Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tol­le – teat­te­rin mer­ki­tys suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin edis­tä­jä­nä on suuri

18.11.2020 05:30 2
Tilaajille
Kulttuuri ei ole vain menoerä – Oulun teatterin tuen ankara nirhaus voi aiheuttaa kaupungille enemmänkin hallaa
Pääkirjoitus

Kult­tuu­ri ei ole vain menoerä – Oulun teat­te­rin tuen ankara nirhaus voi ai­heut­taa kau­pun­gil­le enem­män­kin hallaa

16.11.2020 20:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jenni Pitko, Satu Haapan, Karoliina Niemelä

Kylmää kyytiä Oulun kau­pun­gin­teat­te­ril­le

14.11.2020 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ou­lu­lai­set kult­tuu­ri­toi­mi­jat kat­so­vat nyt le­vot­to­mi­na, onko kult­tuu­rin näi­vet­tä­mi­nen alkanut

14.11.2020 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anu-Maarit Moilanen, Maija Kuusisto

Oulun kau­pun­gin li­pun­myyn­ti pal­ve­lee mo­ni­puo­li­ses­ti

27.08.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Lyly Rajala

Oulun kau­pun­gin li­pun­myyn­ti ih­me­tyt­tää

23.08.2020 06:00
Tilaajille
Anu-Maarit Moilanen Oulun teatterin toimitusjohtajaksi

Anu-Maa­rit Moi­la­nen Oulun teat­te­rin toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

03.07.2020 15:42 2
Kolmetoista henkilöä haki määräajassa Oulun teatterin toimitusjohtajaksi – Tuija Hyppöselle valitaan seuraaja vauhdikkaasti

Kol­me­tois­ta hen­ki­löä haki mää­rä­ajas­sa Oulun teat­te­rin toi­mi­tus­joh­ta­jak­si – Tuija Hyp­pö­sel­le va­li­taan seu­raa­ja vauh­dik­kaas­ti

22.06.2020 15:41 1
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yhteensä yli 20 miljoonaa euroa kulttuurin ja taiteen toimijoille – Oulun kaupunginteatteri, kaupunginorkesteri sekä museo- ja tiedekeskus saivat avustusta

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö myönsi yh­teen­sä yli 20 mil­joo­naa euroa kult­tuu­rin ja taiteen toi­mi­joil­le – Oulun kau­pun­gin­teat­te­ri, kau­pun­gin­or­kes­te­ri sekä museo- ja tie­de­kes­kus saivat avus­tus­ta

16.06.2020 21:47 5