Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ouluun jaet­tiin 55 000 euroa työ­elä­män ke­hi­tys­hank­kei­siin – Hank­kei­den pai­no­pis­tei­nä työ­hy­vin­voin­ti ja mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­nen

Keva on jakanut 500 000 euroa työelämän kehittämisrahaa 21 hankkeelle ympäri Suomea. Oulun alueelle kehittämisrahaa on myönnetty Hailuodon kunnan, Oulun hiippakunnan ja Oulun kaupunginteatteri Oy:n hankkeille yhteensä 55 000 euroa, Keva tiedottaa.

Oulun kaupunginteatteri sai myönnetystä summasta suurimman osuuden, 30 000 euroa. Hailuodon ja Oulun hiippakunnan osuus  summasta on 15 000 ja 10 000 euroa.

Kehittämisrahaa saaneissa hankkeissa korostuvat tiedotteen mukaan työelämän ajankohtaiset haasteet, muuttuva työ, työhyvinvointi ja mielenterveyden tukeminen sekä yhteisöllisyyden kehittäminen.

Hankkeiden tavoitteena on kehittää keinoja, joilla hillitään mielenterveysperusteisia poissaoloja, valmistaudutaan hybridityön ja organisaatioiden muutokseen, vahvistetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä sekä kehitetään henkilöstön työssä pysymistä.

Pitkällä tähtäimellä keinojen odotetaan vähentävän työkyvyttömyysriskiä ja vahvistavan työkykyä ennakoivasti.

– Työn psyykkinen kuormitus ja mielenterveyden haasteiden ennaltaehkäisy ja apu matalan kynnyksen palveluilla näkyvät entistä enemmän hakemuksissa. Lisäksi työkykyjohtamisen prosessien ja toimintamallien kehittäminen sekä yhteisöohjautuvuuden kehittäminen työpaikoilla oli esillä edellisten vuosien tapaan, työnantaja-asiakkuus- ja työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki kertoo tiedotteessa.

– Tällä kertaa päädyttiin myöntämään kehittämisrahaa samantyyppisestä teemasta useammalle hankkeelle. Tämän tavoitteena on edistää teemaan liittyvää verkostoitumista.

Kehittämisrahaa jaettiin aiempaa useammalle hankkeelle ympäri Suomea; kokonaismäärä kasvoi viime vuodesta neljällä. Hakijoista erityisesti pienet kunnat olivat aktiivisia tänä vuonna.

Kehittämisrahan avulla organisaatiot pystyvät kokeilemaan ja kehittämään uudenlaisia työkyvyn tuen prosesseja.

Lisätty erittely kehittämisrahaa saaneiden kohteiden osuudesta 18.8.2021 kello 12.53.