Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Syntymäpäivät
Viimeisin 24 tuntia
Oululaisen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynttilää – Hän poisti syntymäpäivänsä Facebookista, joka sekoili karkauspäivän kanssa

Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää – Hän poisti syn­ty­mä­päi­vän­sä Fa­ce­boo­kis­ta, joka sekoili kar­kaus­päi­vän kanssa

05:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Satu Saarinen: Samaa sukupuolta olevien vihkimisen aika on nyt – Oulun tuomiorovastin mukaan köyhtyvä kirkko löytää inhimillisyyden

Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt – Oulun tuo­mio­ro­vas­tin mukaan köyh­ty­vä kirkko löytää in­hi­mil­li­syy­den

25.02.2024 08:30 83
Tilaajille
Ensimmäinen asiakas oli Kärpät – Oululainen Minna Immonen on tehnyt yli 5 000 kuvitustyötä urallaan

En­sim­mäi­nen asiakas oli Kärpät – Ou­lu­lai­nen Minna Immonen on tehnyt yli 5 000 ku­vi­tus­työ­tä ural­laan

23.01.2024 06:00 5
Tilaajille
Maija Vilkkumaa poti ikäkriisiä ja halusi mennä piiloon, mutta tekikin albumin, jossa kertoo millainen maailma on

Maija Vilk­ku­maa poti ikäk­rii­siä ja halusi mennä pii­loon, mutta tekikin al­bu­min, jossa kertoo mil­lai­nen maailma on

07.11.2023 14:26 1
Tilaajille
Kun oululainen Elina Vieru menetti tyttärensä onnettomuudessa kolme vuotta sitten, läheiset ja työyhteisö taidemuseossa auttoivat jaksamaan

Kun ou­lu­lai­nen Elina Vieru menetti tyt­tä­ren­sä on­net­to­muu­des­sa kolme vuotta sitten, lä­hei­set ja työyh­tei­sö tai­de­mu­seos­sa aut­toi­vat jak­sa­maan

26.10.2023 06:00 9
Tilaajille
Suosikkitubettaja Roni Bäckistä tuli vuoden alussa isä, mikä pisti elämän uuteen järjestykseen: Työpäivät päättyvät nyt neljältä

Suo­sik­ki­tu­bet­ta­ja Roni Bäc­kis­tä tuli vuoden alussa isä, mikä pisti elämän uuteen jär­jes­tyk­seen: Työ­päi­vät päät­ty­vät nyt nel­jäl­tä

21.10.2023 08:00 2
Tilaajille
Moni nykyvanhempi ulkoistaa lastensa synttärit – lue tästä, missä kaikkialla Oulussa voi juhlia lasten syntymäpäiviä

Moni ny­ky­van­hem­pi ul­kois­taa las­ten­sa synt­tä­rit – lue tästä, missä kaik­kial­la Oulussa voi juhlia lasten syn­ty­mä­päi­viä

01.10.2023 06:06 7
Kun kemiläislähtöinen DJ Jori Hulkkonen aloitti uransa, hän lensi keikalle Eurooppaan ja toivoi parasta – Nyt ala on ammattimainen, mutta samalla salaperäisyyttä on hävinnyt

Kun ke­mi­läis­läh­töi­nen DJ Jori Hulk­ko­nen aloitti uransa, hän lensi kei­kal­le Eu­roop­paan ja toivoi parasta – Nyt ala on am­mat­ti­mai­nen, mutta samalla sa­la­pe­räi­syyt­tä on hä­vin­nyt

27.09.2023 13:26 3
Tilaajille
Muonion viimeinen veteraani täyttää 100 vuotta – Nyt 2 sotaa nähnyt mies totuttelee elämään ilman omaa autoa

Muonion vii­mei­nen ve­te­raa­ni täyttää 100 vuotta – Nyt 2 sotaa nähnyt mies to­tut­te­lee elämään ilman omaa autoa

06.12.2023 21:04 24
Tilaajille
Vaikean menneisyyden ei tarvitse määrittää koko loppuelämää, uskoo psykoterapeutti Ben Furman

Vaikean men­nei­syy­den ei tar­vit­se mää­rit­tää koko lop­pue­lä­mää, uskoo psy­ko­te­ra­peut­ti Ben Furman

19.09.2023 15:00 2
Tilaajille
Jos vain hyvä rooli tulee vastaan, Kari Väänänen haluaa vielä tehdä sen – Urallaan hän on ollut myös hukassa, kun luuli olevansa "jokin tähti"

Jos vain hyvä rooli tulee vas­taan, Kari Vää­nä­nen haluaa vielä tehdä sen – Ural­laan hän on ollut myös hu­kas­sa, kun luuli ole­van­sa "jokin tähti"

16.09.2023 13:00 2
Tilaajille
Kiroilevan siilin Milla Paloniemi, 39, erosi, meni terapiaan ja osti ponifarmin – Nyt elämässä on yhtäkkiä paljon hyviä asioita

Ki­roi­le­van siilin Milla Pa­lo­nie­mi, 39, erosi, meni te­ra­piaan ja osti po­ni­far­min – Nyt elä­mäs­sä on yh­täk­kiä paljon hyviä asioita

07.09.2023 18:00
Tilaajille
Valtuuston uusi puheenjohtaja Jarmo J. Husso sanoo, että politiikka on nykyään lastenleikkiä verrattuna 1970-lukuun – "Salakavalaa ketkuilua minusta ei löydy"

Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso sanoo, että po­li­tiik­ka on nykyään las­ten­leik­kiä ver­rat­tu­na 1970-lu­kuun – "Sa­la­ka­va­laa ket­kui­lua minusta ei löydy"

08.06.2023 21:24 38
Tilaajille
Oululaisen Heikki Törmäsen kokoelmassa on kaksituhatta vinyyliä Elviksestä Maustetyttöihin – "Musiikki on kuin valokuva-albumi, muistutus elämänkäänteistä"

Ou­lu­lai­sen Heikki Tör­mä­sen ko­koel­mas­sa on kak­si­tu­hat­ta vi­nyy­liä El­vik­ses­tä Maus­te­tyt­töi­hin – "Mu­siik­ki on kuin va­lo­ku­va-al­bu­mi, muis­tu­tus elä­män­kään­teis­tä"

25.04.2023 17:30 5
Tilaajille
Tuhansia asuntoja Ouluun suunnitellut arkkitehti Veli Karjalainen ei pidä nykyisestä suuntauksesta, jossa keittiökin sijoitetaan olohuoneeseen

Tu­han­sia asun­to­ja Ouluun suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti Veli Kar­ja­lai­nen ei pidä ny­kyi­ses­tä suun­tauk­ses­ta, jossa keit­tiö­kin si­joi­te­taan olo­huo­nee­seen

03.02.2023 14:00 21
Tilaajille
Oululainen politiikan taustavaikuttaja Pertti Rauhio siirtyi huoltojoukkoihin – "Vaimoni päättää, mitä mieltä olemme politiikasta ja minä päätän, mitä meillä on päivälliseksi"

Ou­lu­lai­nen po­li­tii­kan taus­ta­vai­kut­ta­ja Pertti Rauhio siirtyi huol­to­jouk­koi­hin – "Vai­mo­ni päät­tää, mitä mieltä olemme po­li­tii­kas­ta ja minä päätän, mitä meillä on päi­väl­li­sek­si"

30.01.2023 10:00 9
Tilaajille
"Toimintaamme haastetaan koko ajan enemmän" – Metsähallituksen toimitusjohtaja Juha S. Niemelä on huolissaan työntekijöidensä jaksamisesta ja siitä, että kansallispuistoesityksillä halutaan hankaloittaa hakkuita

"Toi­min­taam­me haas­te­taan koko ajan enem­män" – Met­sä­hal­li­tuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha S. Niemelä on huo­lis­saan työn­te­ki­jöi­den­sä jak­sa­mi­ses­ta ja siitä, että kan­sal­lis­puis­to­esi­tyk­sil­lä ha­lu­taan han­ka­loit­taa hak­kui­ta

20.01.2023 19:00 4
Tilaajille
Pertti Haipola on viihdyttänyt soitollaan ja laulattanut oululaisia yli 60 vuotta – "Haitari tuntui nuorempana paljon kevyemmältä"

Pertti Haipola on viih­dyt­tä­nyt soi­tol­laan ja lau­lat­ta­nut ou­lu­lai­sia yli 60 vuotta – "Hai­ta­ri tuntui nuo­rem­pa­na paljon ke­vyem­mäl­tä"

04.01.2023 10:30 6
Tilaajille
Rokkenrollipippalot jäävät 60 vuotta täyttävältä Jukka Vanhaselta haaveeksi – oululainen toivoo, että mahdolliset muistamiset osoitettaisiin ukrainalaisten hyväksi

Rok­ken­rol­li­pip­pa­lot jäävät 60 vuotta täyt­tä­väl­tä Jukka Van­ha­sel­ta haa­veek­si – ou­lu­lai­nen toivoo, että mah­dol­li­set muis­ta­mi­set osoi­tet­tai­siin uk­rai­na­lais­ten hyväksi

26.12.2022 19:00 2
Tilaajille
Oulunsalon Varjakassa asuvan Pirkko Räntilän raku-uuni on sammunut, mutta galleriaan ovat kaikki tervetulleita – "Veistokset on tehty nähtäviksi ja tarinat jaettaviksi"

Ou­lun­sa­lon Var­ja­kas­sa asuvan Pirkko Rän­ti­län ra­ku-uu­ni on sam­mu­nut, mutta gal­le­riaan ovat kaikki ter­ve­tul­lei­ta – "Veis­tok­set on tehty näh­tä­vik­si ja tarinat jaet­ta­vik­si"

20.12.2022 19:00
Tilaajille