Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Tilaajille

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to äänesti 11 kertaa ko­tout­ta­mis­oh­jel­mas­ta – muu­tos­esi­tyk­set ku­mot­tiin joka ker­ral­la selvin luvuin

Oulun kaupunginvaltuusto kokoontui päättämään ensi vuoden veroprosentista. Esitys sen pitämisestä ennallaan meni selvästi läpi.

Oulun kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina Oulun kaupungiteatterin Pikisalissa.
Oulun kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina Oulun kaupungiteatterin Pikisalissa.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina käsittelemään ensi vuoden veroprosenttia, ja kaupunginjohtajan esitys pitää verotus ennallaan meni valtuustossa kirkkaasti läpi. Oulun kaupungin tuloveroprosentti pysyy 20,5:ssa.

Kokouksessa vihreiden valtuutettu Esa Aalto teki Latekoe Lawson Hellun (vihr.) kannattamana muutosesityksen, että veroprosentiksi nostettaisiin 21 ensi vuodesta alkaen. Perusteluina hän esitti sen, että laadukkaiden palveluiden järjestäminen ja isot investoinnit vaativat veroprosentin noston, jotta kaupungin talous saadaan kestävälle pohjalle. Aallon mukaan tuloveron nosto puolella prosenttiyksiköllä toisi kaupungin kassaan 18,5 miljoonaa euroa vuodessa.