Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Tilaajille

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to aloitti bud­je­tin pui­mi­sen – kon­sen­sus­hen­ki keräsi kehuja, mutta in­ves­toin­tien kanssa ke­ho­tet­tiin olemaan tark­ka­na

Linnanmaan uimahallin aikaistaminen sai lähes yksimielisen hyväksynnän valtuutetuilta.

Oulun kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina käsittelemään talousarviota ensi vuodelle ja taloussuunnitelmaa vuosille 2023–2024.

Ryhmäpuheiden perusteella vaikuttaisi siltä, että uudella kaupunginvaltuustolla ja siitä kootulla kaupunginhallituksella on erinomainen konsensus.