Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Oulun kauppahalli
Poliisi patisti kiekkokansan alas Oulun kauppahallin katolta, jonne oli eksynyt myös liikennemerkki – muuten kultajuhlat sujuivat rauhallisesti

Poliisi patisti kiek­ko­kan­san alas Oulun kaup­pa­hal­lin ka­tol­ta, jonne oli eksynyt myös lii­ken­ne­merk­ki – muuten kul­ta­juh­lat su­jui­vat rau­hal­li­ses­ti

30.05.2022 12:43 67
Tilaajille
Mitä tapahtuu pressun alla? Oulun kauppahallin vesikattoa uusitaan, sillä se jäi edellisessä urakassa tekemättä

Mitä ta­pah­tuu pressun alla? Oulun kaup­pa­hal­lin ve­si­kat­toa uu­si­taan, sillä se jäi edel­li­ses­sä ura­kas­sa te­ke­mät­tä

11.04.2022 13:56 25
Tilaajille
Oulun Liikekeskus ry järjestää Kauppatorin Syyspäivän lauantaina 18. syyskuuta: "Toiveenamme saada kaupunkilaisia torille ja keskustaan"

Oulun Lii­ke­kes­kus ry jär­jes­tää Kaup­pa­to­rin Syys­päi­vän lauan­tai­na 18. syys­kuu­ta: "Toi­vee­nam­me saada kau­pun­ki­lai­sia torille ja kes­kus­taan"

10.09.2021 12:05 4
120-vuotisjuhliaan viettävä Oulun kauppahalli on ollut peruskorjauksen jälkeen auki vuoden verran – "Kun remontin jälkeen aukaisimme, ja korona tuli, entiset hyvät asiakkaat eivät enää palanneetkaan"

120-vuo­tis­juh­liaan viet­tä­vä Oulun kaup­pa­hal­li on ollut pe­rus­kor­jauk­sen jälkeen auki vuoden verran – "Kun re­mon­tin jälkeen au­kai­sim­me, ja korona tuli, entiset hyvät asiak­kaat eivät enää pa­lan­neet­kaan"

19.08.2021 06:11 16
Oulun kauppahallin 120–vuotisjuhlat torstaina – erilaisia tapahtumia luvassa koko loppuvuodeksi

Oulun kaup­pa­hal­lin 120–­vuo­tis­juh­lat tors­tai­na – eri­lai­sia ta­pah­tu­mia luvassa koko lop­pu­vuo­dek­si

11.08.2021 11:09 19
"Eivät kalat laulamalla kaupaksi mene, mutta soittaa voi, jos on muuten kovin hiljaista" – oululainen Petteri Pyhtilä tarttuu vanhaan ralliin välillä kalatiskilläkin

"Eivät kalat lau­la­mal­la kau­pak­si mene, mutta soittaa voi, jos on muuten kovin hil­jais­ta" – ou­lu­lai­nen Petteri Pyhtilä tarttuu vanhaan ralliin välillä ka­la­tis­kil­lä­kin

30.07.2021 19:00 5
Tilaajille
Perämeren lohta saatu tänä kesänä ennätyksellisen hyvin Oulun edustalta – enää hinta ei laske pohjalukemiin, koska kalastuskiintiöt pitävät lohen tarjonnan tasaisena

Pe­rä­me­ren lohta saatu tänä kesänä en­nä­tyk­sel­li­sen hyvin Oulun edus­tal­ta – enää hinta ei laske poh­ja­lu­ke­miin, koska ka­las­tus­kiin­tiöt pitävät lohen tar­jon­nan ta­sai­se­na

28.07.2021 07:00 6
Tilaajille
Tulikuuma asfaltti levisi aluksi vain Oulun torille – kadut päällystettiin kivillä

Tu­li­kuu­ma as­falt­ti levisi aluksi vain Oulun torille – kadut pääl­lys­tet­tiin kivillä

24.07.2021 18:00 9
Tilaajille
Oulu kauppahalli on kuin toinen koti Vassuskan perustajalle Maire Laukkaselle– "Kaikista on selvitty sinnillä"

Oulu kaup­pa­hal­li on kuin toinen koti Vas­sus­kan pe­rus­ta­jal­le Maire Lauk­ka­sel­le– "Kai­kis­ta on sel­vit­ty sin­nil­lä"

12.07.2021 06:00 4
Tilaajille
Heinäkuinen hellepäivä Oulun kauppatorilla on rauhallinen, ellei vähän liiankin – torielämää Oulussa varjostaa meluava ja pölisevä hotellityömaa kojujen vieressä

Hei­nä­kui­nen hel­le­päi­vä Oulun kaup­pa­to­ril­la on rau­hal­li­nen, ellei vähän liian­kin – to­ri­elä­mää Oulussa var­jos­taa meluava ja pö­li­se­vä ho­tel­li­työ­maa kojujen vie­res­sä

07.07.2021 11:07 16
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tilanomistaja Ryttylästä keksi uuden, käänteentekevän maanmuokkaajan

Vanha Kaleva: Ti­lan­omis­ta­ja Ryt­ty­läs­tä keksi uuden, kään­teen­te­ke­vän maan­muok­kaa­jan

02.11.2020 10:00
Tilaajille
Syömässä: Konstailematonta kotiruokaa kauppahallin Kolmessa tähdessä

Syö­mäs­sä: Kons­tai­le­ma­ton­ta ko­ti­ruo­kaa kaup­pa­hal­lin Kol­mes­sa täh­des­sä

16.10.2020 11:00
Tilaajille
Kävimme katsomassa Oulun torin ja kauppahallin tunnelmaa lauantaina – "Uudistuksessa on onnistuttu, se on niin ihanan raikas ja valoisa"

Kävimme kat­so­mas­sa Oulun torin ja kaup­pa­hal­lin tun­nel­maa lauan­tai­na – "Uu­dis­tuk­ses­sa on on­nis­tut­tu, se on niin ihanan raikas ja va­loi­sa"

12.09.2020 18:47 2
Tilaajille
Ovensa avannut remontoitu Oulun kauppahalli saa kaupunkilaisilta runsaasti kiitosta – vierailijoita riitti torstaina tuhansia

Ovensa avannut re­mon­toi­tu Oulun kaup­pa­hal­li saa kau­pun­ki­lai­sil­ta run­saas­ti kii­tos­ta – vie­rai­li­joi­ta riitti tors­tai­na tu­han­sia

13.08.2020 21:08 7
Tilaajille
Oulun kauppahallin avajaisissa noudatetaan turvavälejä – Korttelihaipakassa ei ole ohjelmallista osuutta

Oulun kaup­pa­hal­lin ava­jai­sis­sa nou­da­te­taan tur­va­vä­le­jä – Kort­te­li­hai­pa­kas­sa ei ole oh­jel­mal­lis­ta osuutta

11.08.2020 14:43 3
Oulun kauppahalli avautuu uudistuneena pitkän odotuksen jälkeen – "Tavoitteena on ollut se, ettei asiakas edes huomaisi minkään muuttuneen"

Oulun kaup­pa­hal­li avautuu uu­dis­tu­nee­na pitkän odo­tuk­sen jälkeen – "Ta­voit­tee­na on ollut se, ettei asiakas edes huo­mai­si minkään muut­tu­neen"

09.08.2020 06:03 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kaup­pa­hal­lin kaup­piai­ta kur­mo­te­taan

08.07.2020 06:00
Tilaajille
Oulun torinrannan jättihankkeet valmistunevat lähivuosina viiveistä huolimatta – Kauppahallin remontti aikataulussaan ja avautuu elokuussa

Oulun to­rin­ran­nan jät­ti­hank­keet val­mis­tu­ne­vat lä­hi­vuo­si­na vii­veis­tä huo­li­mat­ta – Kaup­pa­hal­lin re­mont­ti ai­ka­tau­lus­saan ja avautuu elo­kuus­sa

24.05.2020 18:00 8
Tilaajille
Saaran kahvila luopuu paikasta Oulun kauppahallissa – Yrittäjä Saara Viitanen jää eläkkeelle ja jättää kahvilatoiminnan kokonaan

Saaran kahvila luopuu pai­kas­ta Oulun kaup­pa­hal­lis­sa – Yrit­tä­jä Saara Vii­ta­nen jää eläk­keel­le ja jättää kah­vi­la­toi­min­nan ko­ko­naan

20.05.2020 14:18 13