Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun kauppahalli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei riitä, että Oulun kaup­pa­hal­lis­sa käy asiak­kai­ta vain jouluna ja ju­han­nuk­se­na

20.12.2023 05:45 11
Kauppahallista saa joulupakettiin vaikka poronpaistin tai pipityynyn – joulunaika avattiin Oulun kauppahallissa kolmipäiväisellä tapahtumalla

Kaup­pa­hal­lis­ta saa jou­lu­pa­ket­tiin vaikka po­ron­pais­tin tai pi­pi­tyy­nyn – jou­lu­nai­ka avat­tiin Oulun kaup­pa­hal­lis­sa kol­mi­päi­väi­sel­lä ta­pah­tu­mal­la

30.11.2023 19:00 4
Tilaajille
Kalakauppias: Norjalainen lohi ei ole niin kallista kuin ihmiset kuvittelevat – oululaisen lounasravintolan listalta lohi sai kuitenkin väistyä edullisempien liharuokien tieltä

Ka­la­kaup­pias: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat – ou­lu­lai­sen lou­nas­ra­vin­to­lan lis­tal­ta lohi sai kui­ten­kin väistyä edul­li­sem­pien li­ha­ruo­kien tieltä

29.09.2023 06:00 47
Tilaajille
Oulun kaupungin matkailuneuvonta muuttaa kauppahalliin

Oulun kau­pun­gin mat­kai­lu­neu­von­ta muuttaa kaup­pa­hal­liin

07.09.2023 11:30 14
Oulun torista ja sen remontista vallalla valtavasti vääriä käsityksiä – suoranainen someraivo vallitsee  aukioloaikojen muutoksista ja sen kiinnimenoaikataulusta

Oulun torista ja sen re­mon­tis­ta val­lal­la val­ta­vas­ti vääriä kä­si­tyk­siä – suo­ra­nai­nen so­me­rai­vo val­lit­see au­kio­loai­ko­jen muu­tok­sis­ta ja sen kiin­ni­me­noai­ka­tau­lus­ta

18.08.2023 18:00 90
Tilaajille
Kauppahallin parkkipaikka palaa käyttöön vuosien jälkeen – hintalappu reilu neljännesmiljoona

Kaup­pa­hal­lin park­ki­paik­ka palaa käyt­töön vuosien jälkeen – hin­ta­lap­pu reilu nel­jän­nes­mil­joo­na

12.07.2023 06:07 80
Oulun matkailuneuvonta puuhaa muuttoa kauppahalliin – palvelut aloittaisivat jo kesäkuun alussa

Oulun mat­kai­lu­neu­von­ta puuhaa muuttoa kaup­pa­hal­liin – pal­ve­lut aloit­tai­si­vat jo ke­sä­kuun alussa

30.05.2023 06:30 30
Tilaajille
Oulun kauppahalliin tulee useita pop up -myymälöitä tällä viikolla

Oulun kaup­pa­hal­liin tulee useita pop up -myy­mä­löi­tä tällä vii­kol­la

22.05.2023 13:47 14
"Tori on osa oululaista sielunmaisemaa, mutta siellä on asioita, jotka eivät kuulu joukkoon" – Merikoskikerhon tapahtumassa kannettiin huolta keskeneräisestä torihotellista

"Tori on osa ou­lu­lais­ta sie­lun­mai­se­maa, mutta siellä on asioi­ta, jotka eivät kuulu jouk­koon" – Me­ri­kos­ki­ker­hon ta­pah­tu­mas­sa kan­net­tiin huolta kes­ken­eräi­ses­tä to­ri­ho­tel­lis­ta

13.05.2023 16:46 37
Tilaajille
Toivottavasti Oulun kauppahallin autius on pian historiaa
Kolumni

Toi­vot­ta­vas­ti Oulun kaup­pa­hal­lin autius on pian his­to­riaa

17.04.2023 06:00 60
Tilaajille
Alakulosta kärsivän Oulun kauppahallin elvytys hyvässä alussa – kaupunki ryhtyi toimiin tilanteen korjaamiseksi
Pääkirjoitus

Ala­ku­los­ta kär­si­vän Oulun kaup­pa­hal­lin elvytys hyvässä alussa – kau­pun­ki ryhtyi toimiin ti­lan­teen kor­jaa­mi­sek­si

14.04.2023 20:00 89
Tilaajille
Oulun kauppahallia koetetaan panna urakalla paremmaksi

Oulun kaup­pa­hal­lia koe­te­taan panna ura­kal­la pa­rem­mak­si

12.04.2023 05:00 100
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuo­lee­ko pe­rin­tei­käs Oulun kaup­pa­hal­li?

14.03.2023 05:15 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näin pe­las­te­taan Oulun kaup­pa­hal­li – nyt ripaa ny­ki­väl­le on tar­jol­la hallin ovella loh­du­tus­pal­kin­nok­si To­ri­pol­lii­si-sel­fie

26.02.2023 06:00 35
Tilaajille
Oulun kauppahalli tyhjenee tyhjenemistään, mutta toimenpiteisiinkin on ryhdytty – "Vuokria tarkistettiin nyt kun hallin vetovoimaisuus ei ole riittävällä tasolla"

Oulun kaup­pa­hal­li tyh­je­nee tyh­je­ne­mis­tään, mutta toi­men­pi­tei­siin­kin on ryh­dyt­ty – "­Vuok­ria tar­kis­tet­tiin nyt kun hallin ve­to­voi­mai­suus ei ole riit­tä­väl­lä ta­sol­la"

17.02.2023 06:06 185
Oulun kauppahalli elävöityy teoilla, ei aikomuksilla ja voivottelulla
Pääkirjoitus

Oulun kaup­pa­hal­li elä­vöi­tyy teoil­la, ei ai­ko­muk­sil­la ja voi­vot­te­lul­la

12.12.2022 20:00 47
Tilaajille
Tempaus toi Oulun kauppahalliin kaivattua säpinää – Katso kuvat, kuinka vilkasta oli lauantaina

Tempaus toi Oulun kaup­pa­hal­liin kai­vat­tua säpinää – Katso kuvat, kuinka vil­kas­ta oli lauan­tai­na

10.12.2022 15:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaup­pa­hal­lin veto- ja pi­to­voi­man el­vyt­tä­mi­nen

10.12.2022 07:30 5
Tilaajille
Oulun Teekkariyhdistys kantaa kortensa kekoon kauppahallin elävöittämiseksi: "Kauppahalli on tärkeä juttu oululaisille"

Oulun Teek­ka­riyh­dis­tys kantaa kor­ten­sa kekoon kaup­pa­hal­lin elä­vöit­tä­mi­sek­si: "Kaup­pa­hal­li on tärkeä juttu ou­lu­lai­sil­le"

09.12.2022 07:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun Ran­ta­ka­dun ja to­ria­lueen py­sä­köin­nis­tä

19.11.2022 05:30 6
Tilaajille