Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun merellisyys
Puheenaihe: Onko Oulu matkailijan silmin merikaupunki?

Pu­hee­nai­he: Onko Oulu mat­kai­li­jan silmin me­ri­kau­pun­ki?

09.07.2023 08:00 27
Tilaajille
Tervahovi ja Oulun linna pitäisi ennallistaa uuteen kukoistukseen vuodeksi 2030
Kolumni

Ter­va­ho­vi ja Oulun linna pitäisi en­nal­lis­taa uuteen ku­kois­tuk­seen vuo­dek­si 2030

21.06.2023 14:00 15
Tilaajille
Oulun torin ja Nallikarin välille on tulossa kesäksi vesitaksi – merellisen Oulun kehittäminen yrittäjien tavoitteena

Oulun torin ja Nal­li­ka­rin välille on tulossa kesäksi ve­si­tak­si – me­rel­li­sen Oulun ke­hit­tä­mi­nen yrit­tä­jien ta­voit­tee­na

30.03.2023 14:49 83
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu-lai­va kaik­kien käyt­töön – isomman mat­kus­ta­ja­mää­rän sal­li­mi­nen hel­pot­tai­si aluksen tiukkaa ta­lous­ti­lan­net­ta

24.12.2022 05:45 8
Tilaajille
Loistoristeilijöitä Toppilaan, retkeilypaikkoja rannikolle ja saariin – merestä halutaan tehdä Oulun matkailuvaltti

Lois­to­ris­tei­li­jöi­tä Top­pi­laan, ret­kei­ly­paik­ko­ja ran­ni­kol­le ja saariin – merestä ha­lu­taan tehdä Oulun mat­kai­lu­valt­ti

31.10.2022 06:00 98
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vie­ras­ve­ne­sa­ta­ma Nal­li­ka­rin nokalla lisäisi mat­kai­lua

11.03.2022 05:00 7
Tilaajille
Oulu piirtyy suistokaupungiksi, jossa luonnonvesi toimii kaupungin peilinä
Pääkirjoitus

Oulu piirtyy suis­to­kau­pun­gik­si, jossa luon­non­ve­si toimii kau­pun­gin peilinä

03.12.2021 22:43 5
Tilaajille
Villa Hannalan ostanut Martti Haapala suomii oululaista päätöksentekoa: "Päätöksentekokulttuuri on hukassa ja hallintojärjestelmä valuvikainen"

Villa Han­na­lan ostanut Martti Haapala suomii ou­lu­lais­ta pää­tök­sen­te­koa: "Pää­tök­sen­te­ko­kult­tuu­ri on hukassa ja hal­lin­to­jär­jes­tel­mä va­lu­vi­kai­nen"

17.10.2021 09:30 27
Tilaajille
Villa Hannalan taiteellisen johtajan Ilmari Mäenpään visiona on kehittää huvilasta avoin kulttuuriympäristö, jossa kaupunkilaiset viihtyvät sulassa sovussa

Villa Han­na­lan tai­teel­li­sen joh­ta­jan Ilmari Mäen­pään visiona on ke­hit­tää hu­vi­las­ta avoin kult­tuu­riym­pä­ris­tö, jossa kau­pun­ki­lai­set viih­ty­vät sulassa sovussa

17.10.2021 09:30 17
Tilaajille
Maailman suurin purjealus vei oululaiset pienen hetken historiaan – Sedovin vierailu veti laivalle 12 000 ihmistä

Maail­man suurin pur­je­alus vei ou­lu­lai­set pienen hetken his­to­riaan – Sedovin vie­rai­lu veti lai­val­le 12 000 ihmistä

18.06.2021 19:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä on me­rel­li­nen Oulu? – Ou­lun­sa­lon Var­jak­kaan tar­vi­taan ki­peäs­ti kun­nol­li­nen vessa, ve­si­pis­te ja jä­te­ka­tos

23.05.2021 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu­lai­set kat­so­vat möljän no­kas­sa, että siellä se meri on, mutta sinne ei pääse

12.02.2021 07:30 4
Tilaajille
Oulusta viritellään kunnon merikaupunkia – Katso kuvista, miltä näyttää Oulun 80 kilometrin rantaviiva etelästä pohjoiseen

Oulusta vi­ri­tel­lään kunnon me­ri­kau­pun­kia – Katso ku­vis­ta, miltä näyttää Oulun 80 ki­lo­met­rin ran­ta­vii­va ete­läs­tä poh­joi­seen

18.11.2020 11:11 18
Tilaajille
Hinaaja Alpolle viimein oikea kotilaituri – perinnealus saa sijansa tulevan Merikeskuksen vierestä

Hinaaja Alpolle viimein oikea ko­ti­lai­tu­ri – pe­rin­ne­alus saa sijansa tulevan Me­ri­kes­kuk­sen vie­res­tä

17.11.2020 19:24 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­sien­suo­je­lu Oulun pu­nai­sek­si lan­gak­si – ha­luam­me­ko jättää lap­sil­lem­me po­re­am­meet to­rin­ran­taan vai elävän meren?

09.10.2020 06:15
Tilaajille