Oulun Kauppatori
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipide Helena Autio

Oulu – poh­joi­nen suis­to­kau­pun­ki

23.11.2020 05:45 3
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Marjo Tapaninen

Ou­lu­lai­sil­le ar­vok­kai­ta alueita ei tule liikaa yk­si­tyis­tää – säi­ly­te­tään Vän­man­nin­saa­ri ko­ko­naan jul­ki­se­na tilana

27.10.2020 07:00 2
Tilaajille
Punainen aitta Oulun torilla kätkee sisäänsä kolmen opiskelijan toteutuneen unelman – "Emme ole vain koruja turisteille myyvä sesonkikauppa"

Pu­nai­nen aitta Oulun torilla kätkee si­sään­sä kolmen opis­ke­li­jan to­teu­tu­neen unelman – "Emme ole vain koruja tu­ris­teil­le myyvä se­son­ki­kaup­pa"

21.10.2020 20:01 0
Tilaajille
Kävimme katsomassa Oulun torin ja kauppahallin tunnelmaa lauantaina – "Uudistuksessa on onnistuttu, se on niin ihanan raikas ja valoisa"

Kävimme kat­so­mas­sa Oulun torin ja kaup­pa­hal­lin tun­nel­maa lauan­tai­na – "Uu­dis­tuk­ses­sa on on­nis­tut­tu, se on niin ihanan raikas ja va­loi­sa"

12.09.2020 18:47 2
Tilaajille
Yle: Oulun torihotellihanke nytkähti eteenpäin –Rakennusliike SRV valittiin hotellin rakentajaksi

Yle: Oulun to­ri­ho­tel­li­han­ke nyt­käh­ti eteen­päin –Ra­ken­nus­lii­ke SRV va­lit­tiin ho­tel­lin ra­ken­ta­jak­si

04.09.2020 17:05 14
Oulun torilla järjestetään viikonloppuna kolmipäiväinen olutfestivaali

Oulun torilla jär­jes­te­tään vii­kon­lop­pu­na kol­mi­päi­väi­nen olut­fes­ti­vaa­li

24.08.2020 20:45 7
Roskien määrä Oulun keskustassa on lisääntynyt – Rotuaari ja kauppatori harjataan päivittäin

Roskien määrä Oulun kes­kus­tas­sa on li­sään­ty­nyt – Ro­tuaa­ri ja kaup­pa­to­ri har­ja­taan päi­vit­täin

04.08.2020 17:21 0
Tilaajille
Kauppatorilla myyminen periytyy sukupolvelta toiselle – Entinen Oulun torin kauppias: "En voi pysyä poissa torilta"

Kaup­pa­to­ril­la myy­mi­nen pe­riy­tyy su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le – Entinen Oulun torin kaup­pias: "En voi pysyä poissa to­ril­ta"

17.06.2020 16:02 1
Tilaajille
Ravintoloiden avaaminen sai ihmiset vilkkaasti, mutta viisaasti liikkeelle - Oulussa poliisia työllistivät eniten "nukkumatin hommat"

Ra­vin­to­loi­den avaa­mi­nen sai ihmiset vilk­kaas­ti, mutta vii­saas­ti liik­keel­le - Oulussa po­lii­sia työl­lis­ti­vät eniten "nuk­ku­ma­tin hommat"

02.06.2020 13:44 4
Oulun Kauppatorista ei tule suurta terassiravintolaa –"Katualueille maksimit on käsittääkseni jo tehty: laajentaminen ei ole yksioikoista jo pelastustoimen määräysten takia"

Oulun Kaup­pa­to­ris­ta ei tule suurta te­ras­si­ra­vin­to­laa –"­Ka­tua­lueil­le mak­si­mit on kä­sit­tääk­se­ni jo tehty: laa­jen­ta­mi­nen ei ole yk­si­oi­kois­ta jo pe­las­tus­toi­men mää­räys­ten takia"

23.05.2020 07:00 6
Tilaajille