Varjakansaari: Oulun kau­pun­ki luopuu Var­ja­kan kaa­vas­ta, koska to­teut­ta­jia ei löy­ty­nyt

Näpistely: Oulun poliisi on ko­ven­ta­nut ot­tei­taan sar­ja­nä­pis­te­li­jöi­hin

Näkökulma: Voi­si­vat­ko yri­tyk­set ostaa Oulun seudun luon­to­koh­tei­ta suo­je­luun?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun kauppatori
Kaleva Live: Itsenäisyyspäivän toimintakenttä Oulun kauppatorilla esitteli Puolustusvoimien toimintaa – katso tallenne lähetyksestä

Kaleva Live: It­se­näi­syys­päi­vän toi­min­ta­kent­tä Oulun kaup­pa­to­ril­la esit­te­li Puo­lus­tus­voi­mien toi­min­taa – katso tal­len­ne lä­he­tyk­ses­tä

06.12.2023 08:00 2
Tilaajille
Merikylpyläyritys torppaa Oulun Allas Sea Poolin siirron Toppilansalmeen: luvat koskevat vain Kiikeliä

Me­ri­kyl­py­lä­yri­tys torppaa Oulun Allas Sea Poolin siirron Top­pi­lan­sal­meen: luvat kos­ke­vat vain Kii­ke­liä

14.11.2023 06:00 118
Tilaajille
Oulu Allas Sea Pool -merikylpylähanke on siirtymässä oululaiselle yrittäjälle Sinikka Iknille – paikkakin vaihtunee Kiikelistä torinrannasta Toppilansalmeen

Oulu Allas Sea Pool -me­ri­kyl­py­lä­han­ke on siir­ty­mäs­sä ou­lu­lai­sel­le yrit­tä­jäl­le Sinikka Iknille – ­paik­ka­kin vaih­tu­nee Kii­ke­lis­tä to­rin­ran­nas­ta Top­pi­lan­sal­meen

11.11.2023 06:00 192
Tilaajille
Toripolliisia puetaan erilaisiin asuihin, mutta harva tajuaa, että siihen vaaditaan virallinen lupa – joskus jopa maksu

To­ri­pol­lii­sia puetaan eri­lai­siin asui­hin, mutta harva tajuaa, että siihen vaa­di­taan vi­ral­li­nen lupa – joskus jopa maksu

01.10.2023 06:00 6
Tilaajille
Suuret Oluet Pienet Panimot -oluttapahtuma alkaa huomenna Oulussa seitsemättä kertaa – tapahtuma-alueena Autoranta ja Kaarlenväylä

Suuret Oluet Pienet Panimot -o­lut­ta­pah­tu­ma alkaa huo­men­na Oulussa seit­se­mät­tä kertaa – ­ta­pah­tu­ma-aluee­na Au­to­ran­ta ja Kaar­len­väy­lä

23.08.2023 15:02 8
Oulun torista ja sen remontista vallalla valtavasti vääriä käsityksiä – suoranainen someraivo vallitsee  aukioloaikojen muutoksista ja sen kiinnimenoaikataulusta

Oulun torista ja sen re­mon­tis­ta val­lal­la val­ta­vas­ti vääriä kä­si­tyk­siä – suo­ra­nai­nen so­me­rai­vo val­lit­see au­ki­olo­ai­ko­jen muu­tok­sis­ta ja sen kiin­ni­me­noai­ka­tau­lus­ta

18.08.2023 18:00 90
Tilaajille
Oulun torin kauppiaita harmittaa, että suurin osa joutuu lopettamaan toiminnan kesken parhaan kesän – remontti sulkee torin lähes kokonaan ensi viikon alusta lähtien

Oulun torin kaup­piai­ta har­mit­taa, että suurin osa joutuu lo­pet­ta­maan toi­min­nan kesken parhaan kesän – re­mont­ti sulkee torin lähes ko­ko­naan ensi viikon alusta lähtien

10.08.2023 18:00 109
Tilaajille
Oulun kauppatorin remontti alkaa maanantaina – pysäköintialueet osin urakan käytössä

Oulun kaup­pa­to­rin re­mont­ti alkaa maa­nan­tai­na – py­sä­köin­ti­alueet osin urakan käy­tös­sä

09.08.2023 15:10 23
Oulun Toripolliisi sai Käärijä-boleron ylleen – oululainen Sirkka Karhu innostui ompeluprojektista heti, ja asu valmistui reilussa vuorokaudessa

Oulun To­ri­pol­lii­si sai Kää­ri­jä-bo­le­ron ylleen – ou­lu­lai­nen Sirkka Karhu in­nos­tui om­pe­lu­pro­jek­tis­ta heti, ja asu val­mis­tui rei­lus­sa vuo­ro­kau­des­sa

12.05.2023 12:33 31
Tilaajille
Toivottavasti Oulun kauppahallin autius on pian historiaa
Kolumni

Toi­vot­ta­vas­ti Oulun kaup­pa­hal­lin autius on pian his­to­riaa

17.04.2023 06:00 60
Tilaajille
Oulun kauppatori on menossa remonttiin elokuussa – "Kovin suurta vaikutusta kesän torimyyntiin remontilla ei ole"

Oulun kaup­pa­to­ri on menossa re­mont­tiin elo­kuus­sa – "Kovin suurta vai­ku­tus­ta kesän to­ri­myyn­tiin re­mon­til­la ei ole"

12.04.2023 06:03 49
Oulun keskustassa järjestetään vuoden mittaan monia erilaisia tapahtumia – piakkoin vuorossa on vaalikylä ja Rotuaari Piknik palaa tauon jälkeen

Oulun kes­kus­tas­sa jär­jes­te­tään vuoden mittaan monia eri­lai­sia ta­pah­tu­mia – piak­koin vuo­ros­sa on vaa­li­ky­lä ja Ro­tuaa­ri Piknik palaa tauon jälkeen

20.02.2023 18:47 10
Tilaajille
Torihotellista ei ole tehty vieläkään kauppoja – Ostajaehdokkaita on yhä useita

To­ri­ho­tel­lis­ta ei ole tehty vie­lä­kään kaup­po­ja – Os­ta­ja­eh­dok­kai­ta on yhä useita

16.12.2022 10:57 65
Tilaajille
Oulun Allas Sea Pool -merikylpylän investointipäätös siirtyy ensi vuodelle – Oulun kaupungin  miljoonien määrärahaa ei ole poistettu

Oulun Allas Sea Pool -me­ri­kyl­py­län in­ves­toin­ti­pää­tös siirtyy ensi vuo­del­le – Oulun kau­pun­gin mil­joo­nien mää­rä­ra­haa ei ole pois­tet­tu

28.10.2022 14:12 41
Tilaajille
Torihotellilla voi olla pian uusi omistaja – konkurssipesän hoitaja: "Pikainenkin ratkaisu voidaan tehdä"

To­ri­ho­tel­lil­la voi olla pian uusi omis­ta­ja – kon­kurs­si­pe­sän hoi­ta­ja: "Pi­kai­nen­kin rat­kai­su voidaan tehdä"

27.10.2022 11:12 76
Tilaajille
Toripolliisin vahtivuoro Oulun torilla on kestänyt jo 35 vuotta – suosikkipatsasta on juhlittu, töhritty ja ikuistettu lukemattomiin otoksiin, katso kuvat vuosien varrelta

To­ri­pol­lii­sin vah­ti­vuo­ro Oulun torilla on kes­tä­nyt jo 35 vuotta – suo­sik­ki­pat­sas­ta on juh­lit­tu, töh­rit­ty ja ikuis­tet­tu lu­ke­mat­to­miin otok­siin, katso kuvat vuosien var­rel­ta

04.09.2022 09:30 5
Tilaajille
Paikkaansa vaihtanut pahviveistos hämmästytti oululaisia

Paik­kaan­sa vaih­ta­nut pah­vi­veis­tos häm­mäs­tyt­ti ou­lu­lai­sia

03.09.2022 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­kel­lus­ve­ne Oulun kaup­pa­to­rin ran­nas­sa

02.07.2022 05:45 1
Tilaajille
Oulun Torihotelli on puoliksi valmis – hotelliyhtiön konkurssin aikataulu riippuu nyt siitä, miten yhtiön edustajat saadaan tavoitettua

Oulun To­ri­ho­tel­li on puo­lik­si valmis – ho­tel­li­yh­tiön kon­kurs­sin ai­ka­tau­lu riippuu nyt siitä, miten yhtiön edus­ta­jat saadaan ta­voi­tet­tua

01.07.2022 15:42 39
Tilaajille
Rakennusyhtiö SRV hakee Oulun torihotelliyhtiötä konkurssiin – hotellin rakennuslupa voimassa enää kesäkuun loppuun asti

Ra­ken­nus­yh­tiö SRV hakee Oulun to­ri­ho­tel­li­yh­tiö­tä kon­kurs­siin – ho­tel­lin ra­ken­nus­lu­pa voi­mas­sa enää ke­sä­kuun loppuun asti

29.06.2022 16:57 41
Tilaajille