Kolumni: Monta kotia, monta oikeaa ko­ti­paik­ka­kun­taa

Kuvagalleria: Tuk­ki­lau­tal­la päin Iijoen pärs­kei­tä

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

OAJ
Katarina Murto valittiin OAJ:n uudeksi puheenjohtajaksi – aloittaa nelivuotiskautensa välittömästi

Ka­ta­ri­na Murto va­lit­tiin OAJ:n uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si – aloit­taa ne­li­vuo­tis­kau­ten­sa vä­lit­tö­mäs­ti

10.05.2022 12:24
Tilaajille
Kunta-alan riidat vaativat poikkeuksellisen järeää sovittelua – "Kaikki eivät voi saada samaa palkkaa, mutta samankaltaisista korotuksista voidaan sopia"

Kun­ta-alan riidat vaa­ti­vat poik­keuk­sel­li­sen järeää so­vit­te­lua – "Kaikki eivät voi saada samaa palk­kaa, mutta sa­man­kal­tai­sis­ta ko­ro­tuk­sis­ta voidaan sopia"

09.04.2022 18:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jien uupumus on koko maan yh­tei­nen huoli

18.02.2022 04:30
Tilaajille
OAJ: Opetusalan työmäärä on kasvanut huolestuttavasti – työnilo on ollut laskusuunnassa jo vuosia

OAJ: Ope­tus­alan työ­mää­rä on kas­va­nut huo­les­tut­ta­vas­ti – työnilo on ollut las­ku­suun­nas­sa jo vuosia

16.02.2022 09:00 23
Tilaajille
Vuoden koulutusvaikuttaja 2021 -tunnustus myönnettiin Raahen kaupungille

Vuoden kou­lu­tus­vai­kut­ta­ja 2021 -tun­nus­tus myön­net­tiin Raahen kau­pun­gil­le

24.01.2022 15:32 1
OAJ: Kouluja ja päiväkoteja saatetaan joutua sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi, jos ennusteet omikronaallosta pitävät paikkansa – "Koulut ovat auki niin pitkään kuin henkilöstöä riittää"

OAJ: Kouluja ja päi­vä­ko­te­ja saa­te­taan joutua sul­ke­maan hen­ki­lös­tö­pu­lan vuoksi, jos en­nus­teet omik­ro­naal­los­ta pitävät paik­kan­sa – "Koulut ovat auki niin pitkään kuin hen­ki­lös­töä riit­tää"

16.01.2022 21:10 33
Oulun opettajille ei makseta koronapalkkiota – opettajakunta pettyi kaupungin linjaukseen

Oulun opet­ta­jil­le ei makseta ko­ro­na­palk­kio­ta – opet­ta­ja­kun­ta pettyi kau­pun­gin lin­jauk­seen

22.12.2021 06:00 190
Tilaajille
Moni haluaa vaihtaa ammattia, ja se on inhimillistä pohdintaa, jonka takana voi olla muutakin kuin kurjat työolot
Pääkirjoitus

Moni haluaa vaihtaa am­mat­tia, ja se on in­hi­mil­lis­tä poh­din­taa, jonka takana voi olla muu­ta­kin kuin kurjat työolot

08.10.2021 09:13 5
Tilaajille
Pienten lasten lähikouluille kannatusta – Pääministeri Marin hiihtolomista: Noudattakaa varovaisuutta, en suosittele reissaamista

Pienten lasten lä­hi­kou­luil­le kan­na­tus­ta – Pää­mi­nis­te­ri Marin hiih­to­lo­mis­ta: Nou­dat­ta­kaa va­ro­vai­suut­ta, en suo­sit­te­le reis­saa­mis­ta

30.01.2021 15:27 2
Ohisalo ja Halla-aho ottivat OAJ:n vaalitentissä yhteen opettajien luotettavuudesta

Ohisalo ja Hal­la-aho ottivat OAJ:n vaa­li­ten­tis­sä yhteen opet­ta­jien luo­tet­ta­vuu­des­ta

30.01.2021 14:31 31
Perussuomalaisten kampanja kerää kokemuksia kouluopetuksen puolueellisuudesta – OAJ ilmoitti, ettei hyväksy minkäänlaista ilmiantokampanjaa

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kam­pan­ja kerää ko­ke­muk­sia kou­lu­ope­tuk­sen puo­lueel­li­suu­des­ta – OAJ il­moit­ti, ettei hyväksy min­kään­lais­ta il­mi­an­to­kam­pan­jaa

13.01.2021 23:55 30
OAJ: Varhaiskasvatus on unohdettu koronaohjeistuksissa, ja koulujen alkua uhkaa eriarvoisuus – "Kunnat tekevät, mitä tekevät"

OAJ: Var­hais­kas­va­tus on unoh­det­tu ko­ro­naoh­jeis­tuk­sis­sa, ja kou­lu­jen alkua uhkaa eri­ar­voi­suus – "Kunnat te­ke­vät, mitä te­ke­vät"

04.08.2020 06:00 3