Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen on har­kit­ta­va uu­del­leen esi­tyk­siään

Viime viikkojen lakot ja mielenilmaukset kertovat suomalaisten syvästä huolesta, kun maan hallitus suunnittelee vakavia heikennyksiä työelämään. Hallitus on viemässä työmarkkinoita pitkiä askeleita taaksepäin. Suunniteltujen heikennysten luettelo on niin pitkä, että palstatila ei riitä, joten luettelen tässä vain muutamia.

Vientivetoinen työmarkkinamalli lukitsisi matalapalkka-alat, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja hoitoalan, palkkakuoppaan. Palkoista sopiminen kuuluu ammattijärjestöille ja työnantajille, ei hallitukselle.

Ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuus lisäisi sairaana työskentelyä. Se olisi askel taaksepäin suomalaisessa työelämässä, jossa on pitkään pyritty parantamaan työhyvinvointia.

Enintään vuoden mittaista määräaikaisuutta ei tarvitsisi jatkossa perustella. Heikennys kohdistuisi rajusti uransa alkuvaiheessa oleviin työntekijöihin, esimerkiksi nuoriin opettajiin.

Irtisanomisen helpottaminen sekä työttömyysturvan heikennykset, kuten työssäoloehtojen kiristäminen ja ansiosidonnaisen päivärahan leikkaaminen kohdistuisivat erityisesti niihin, jotka ovat työmarkkinoilla haavoittuvimmassa asemassa. Muutokset myös vaikeuttaisivat heidän paluutaan työmarkkinoille.

"Ehdotukset lisäävät epävarmuutta ja vähentävät työntekijöiden suojaa. Ne myös heikentävät suomalaisen koulutuksen laatua."

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen laskisi osaamista. Opetusalalla tukea on käytetty paljon. Sen avulla on muun muassa pätevöidytty varhaiskasvatuksen opettajaksi ja ammatilliseksi opettajaksi sekä oppilaanohjaajaksi ja erityisopettajaksi.

Kyseessä olisivat ennenkuulumattoman mullistavat muutokset työelämään. Vaikutukset olisivat pitkäkestoiset, jopa pysyvät. Toimet eivät lisäisi työpaikkoja vaan ainoastaan kääntäisivät työmarkkinoiden voimasuhteita radikaalisti jo valmiiksi vahvemman osapuolen eli työnantajien hyväksi.

Ehdotukset lisäävät epävarmuutta ja vähentävät työntekijöiden suojaa. Ne myös heikentävät suomalaisen koulutuksen laatua.

On välttämätöntä, että hallitus harkitsee uudelleen ehdotuksiaan ja käy aidon dialogin työmarkkinaosapuolten kanssa. Vain tällä tavalla voidaan löytää tasapainoisia ratkaisuja, jotka turvaavat työntekijöiden aseman ja samalla opetuksen laadun Suomessa.

Ari-Pekka Sirviö

puheenjohtaja, OAJ Pohjois-Pohjanmaa