Nuorisotyöttömyys
Kannustaako nykyaika nuoria töihin? "Nuoret tuskin ovat yhtään laiskempia tai haluttomampia töihin kuin omassa nuoruudessani"
Kolumni

Kan­nus­taa­ko ny­ky­ai­ka nuoria töihin? "Nuoret tuskin ovat yhtään lais­kem­pia tai ha­lut­to­mam­pia töihin kuin omassa nuo­ruu­des­sa­ni"

20.08.2021 18:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­gin ikäih­mis­ten pal­ve­lui­den läh­tö­koh­ta­na on, että kotona asutaan mah­dol­li­sim­man pitkään

04.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­nak­rii­si uhkaa hei­ken­tää nuorten työ­elä­mään pääsyä – työ­elä­mään siir­ty­mis­tä voidaan tukea jul­ki­sil­la pal­ve­luil­la, kuten työ­pa­ja- tai oh­jaa­mo­toi­min­nal­la

16.07.2020 06:30
Tilaajille
Joonas Oksanen valmistuu keittiömestariksi pahimpaan mahdolliseen aikaan – Koronan talousvaikutukset uhkaavat kaataa nuorten työhaaveet vuosiksi

Joonas Oksanen val­mis­tuu keit­tiö­mes­ta­rik­si pa­him­paan mah­dol­li­seen aikaan – Koronan ta­lous­vai­ku­tuk­set uh­kaa­vat kaataa nuorten työ­haa­veet vuo­sik­si

25.05.2020 11:24
Tilaajille