Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Kirjoittaminen
Anna Hurmalainen tutkii allekirjoitusten aitoutta – kiistellyn alan asiantuntija oli mukana oululaisfirman taksikuskin ajamassa erikoisessa oikeusjutussa

Anna Hur­ma­lai­nen tutkii al­le­kir­joi­tus­ten ai­tout­ta – kiis­tel­lyn alan asian­tun­ti­ja oli mukana ou­lu­lais­fir­man tak­si­kus­kin aja­mas­sa eri­koi­ses­sa oi­keus­ju­tus­sa

01.08.2022 06:00 4
Tilaajille
"Tämä on huono idea, koska..." – Kastellin lukiolaiset pääsivät mollaamaan Tuntemattoman lahjoittajan järjestämää kirjoituskilpailua, parhaat tyrmäykset palkitiin

"Tämä on huono idea, kos­ka..." – Kas­tel­lin lu­kio­lai­set pää­si­vät mol­laa­maan Tun­te­mat­to­man lah­joit­ta­jan jär­jes­tä­mää kir­joi­tus­kil­pai­lua, parhaat tyr­mäyk­set pal­ki­tiin

04.06.2022 17:00 3
Tilaajille
Kirjoittaja-akatemia aloittaa – Vuolteen opisto ja Oulun kirjailijaseura tarjoavat  tarkoin räätälöidyn käsikirjoitushautomon, Päätalo-instituutti jatkaa lempeämmällä linjallaan

Kir­joit­ta­ja-aka­te­mia aloit­taa – ­Vuol­teen opisto ja Oulun kir­jai­li­ja­seu­ra tar­joa­vat tarkoin rää­tä­löi­dyn kä­si­kir­joi­tus­hau­to­mon, Pää­ta­lo-ins­ti­tuut­ti jatkaa lem­peäm­mäl­lä lin­jal­laan

10.04.2022 13:00
Tilaajille
"Kuin olisin samppanjapullon avannut" – Oulussa torstaina vieraileva Anneli Kanto ajattelee teoksensa ja tulostaa ne sitten mielestään

"Kuin olisin samp­pan­ja­pul­lon avan­nut" – Oulussa tors­tai­na vie­rai­le­va Anneli Kanto ajat­te­lee teok­sen­sa ja tu­los­taa ne sitten mie­les­tään

01.12.2021 09:00
Tilaajille
Runoja vain runojen itsensä tähden – Riika Ruottisen uusi kokoelma saa oheen äänimaiseman ja maalauksia

Runoja vain runojen itsensä tähden – Riika Ruot­ti­sen uusi ko­koel­ma saa oheen ää­ni­mai­se­man ja maa­lauk­sia

03.11.2021 19:00 1
Tilaajille
Mahdollisuus kustannussopimukseen houkutteli kymmeniä hakijoita Hailuodon kirjoittajaleirille –  oululainen Maria Bešlić oli kymmenen läpimenneen joukossa

Mah­dol­li­suus kus­tan­nus­so­pi­muk­seen hou­kut­te­li kym­me­niä ha­ki­joi­ta Hai­luo­don kir­joit­ta­ja­lei­ril­le –  ou­lu­lai­nen Maria Bešlić oli kym­me­nen lä­pi­men­neen jou­kos­sa

17.06.2021 23:18
Tilaajille
Taide veti Saila Susiluotoa puoleensa lapsesta asti – "Kotona kehotettiin ennemmin tekemään jotain muuta"

Taide veti Saila Su­si­luo­toa puo­leen­sa lap­ses­ta asti – "Kotona ke­ho­tet­tiin en­nem­min te­ke­mään jotain muuta"

10.05.2021 19:00
Tilaajille
Avioeron tunnot piirtyivät runoiksi – muhoslainen Asko Lampinen haluaa tulla teksteillään toisten tueksi

Avio­eron tunnot piir­tyi­vät ru­noik­si – mu­hos­lai­nen Asko Lam­pi­nen haluaa tulla teks­teil­lään toisten tueksi

24.04.2021 17:00
Tilaajille
Monika Fagerholm eli romaania kirjoittaessaan vuoden ajan hernekeittolounailla, jotka hän haki Lidlistä työviikoksi kerrallaan

Monika Fa­ger­holm eli ro­maa­nia kir­joit­taes­saan vuoden ajan her­ne­keit­to­lou­nail­la, jotka hän haki Lid­lis­tä työ­vii­kok­si ker­ral­laan

25.02.2021 09:00
Tilaajille
Lauri Lohi ja Seikkailuni kalana Napero-Finlandian voittoon – Toinen voitto Taivalkoskelle kilpailun 28-vuotisen historian aikana

Lauri Lohi ja Seik­kai­lu­ni kalana Na­pe­ro-Fin­lan­dian voit­toon – Toinen voitto Tai­val­kos­kel­le kil­pai­lun 28-vuo­ti­sen his­to­rian aikana

16.10.2020 14:25 1
Tilaajille
Poliittinen ja tekninen jargon uhkaavat selkeää kieltä – sumea kieli jättää muut ulkopuolelle
Kolumni

Po­liit­ti­nen ja tek­ni­nen jargon uh­kaa­vat selkeää kieltä – sumea kieli jättää muut ul­ko­puo­lel­le

28.05.2020 12:15
Tilaajille