Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Musiikkiala
Pohjoispohjalaisen pikkukaupungin kasvatti kituutti vuosia ja rakensi vanhaan kunnansairaalaan ammattimaisen äänitysstudion

Poh­jois­poh­ja­lai­sen pik­ku­kau­pun­gin kas­vat­ti ki­tuut­ti vuosia ja rakensi vanhaan kun­nan­sai­raa­laan am­mat­ti­mai­sen ää­ni­tys­stu­dion

09.09.2023 06:00 1
Tilaajille
Pehmoainoa ja Bessiä tuottava Topi Kilpinen tavoittelee liki mahdotonta, sillä elämä on "sairaan pitkä" – Nyt oululaislähtöinen tuottaja jahtaa unelmaansa urheilijan sitkeydellä

Peh­mo­ai­noa ja Bessiä tuot­ta­va Topi Kil­pi­nen ta­voit­te­lee liki mah­do­ton­ta, sillä elämä on "sai­raan pitkä" – Nyt ou­lu­lais­läh­töi­nen tuot­ta­ja jahtaa unel­maan­sa ur­hei­li­jan sit­key­del­lä

21.08.2023 07:00
Tilaajille
Ukrainalainen pianisti jatkaa pianonsoittoa Oulussa sodasta sisuuntuneena – "Se oli hermoja raastavaa"

Uk­rai­na­lai­nen pia­nis­ti jatkaa pia­non­soit­toa Oulussa sodasta si­suun­tu­nee­na – "Se oli hermoja raas­ta­vaa"

25.06.2023 09:52
Musiikki-Kullaksen konkurssi koskettaa oululaisia syvästi – Kalevan lukijat lähettivät kymmeniä muistoja veljesten pitämästä perheyrityksestä

Mu­siik­ki-Kul­lak­sen kon­kurs­si kos­ket­taa ou­lu­lai­sia syvästi – Kalevan lukijat lä­het­ti­vät kym­me­niä muis­to­ja vel­jes­ten pi­tä­mäs­tä per­he­yri­tyk­ses­tä

25.05.2023 06:00 24
Tilaajille
Oululainen Janne Sihvo on nouseva oopperatähti, joka rakastui nuorena äärimetalliin: "Minusta piti tulla seuraava Alexi Laiho"

Ou­lu­lai­nen Janne Sihvo on nouseva oop­pe­ra­täh­ti, joka ra­kas­tui nuorena ää­ri­me­tal­liin: "Mi­nus­ta piti tulla seu­raa­va Alexi Laiho"

30.04.2023 09:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suomen Musiikkilehden ensimmäinen numero ilmestyi

Vanha Kaleva: Suomen Mu­siik­ki­leh­den en­sim­mäi­nen numero il­mes­tyi

28.03.2023 10:00
Tilaajille
Kotimaisen pelialan musiikki saa kunnianosoituksen albumin muodossa – mukana oululaislähtöinen kapellimestari Saku Mattila

Ko­ti­mai­sen pe­li­alan mu­siik­ki saa kun­nian­osoi­tuk­sen albumin muo­dos­sa – mukana ou­lu­lais­läh­töi­nen ka­pel­li­mes­ta­ri Saku Mattila

03.03.2023 10:19
Grammy-ehdokkaiksi päätyneet oululaiset tuottajaveljekset luovat kansainvälistä uraa Äimärautiolta käsin: " Ei kannata ujostella, että on vain 'nobody' pienestä Suomesta"

Gram­my-eh­dok­kaik­si pää­ty­neet ou­lu­lai­set tuot­ta­ja­vel­jek­set luovat kan­sain­vä­lis­tä uraa Äi­mä­rau­tiol­ta käsin: " Ei kannata ujos­tel­la, että on vain 'no­bo­dy' pie­nes­tä Suo­mes­ta"

19.02.2023 07:00
Tilaajille
Oululaisen Sanan pääseminen 50 Centin Suomen-kiertueen lämmittelijäksi nostatti kateutta ja naisvihaa

Ou­lu­lai­sen Sanan pää­se­mi­nen 50 Centin Suo­men-kier­tueen läm­mit­te­li­jäk­si nos­tat­ti ka­teut­ta ja nais­vi­haa

27.01.2023 10:00 8
Tilaajille
Janne Laurila on buukannut keikkoja jo yli 20 vuotta – Madetojan musiikkilukion kasvatti on myös seurannut Oulun areenakeskustelua: "Saatetaan äkkiä ampua liian ylös"

Janne Laurila on buu­kan­nut keik­ko­ja jo yli 20 vuotta – Ma­det­ojan mu­siik­ki­lu­kion kas­vat­ti on myös seu­ran­nut Oulun aree­na­kes­kus­te­lua: "Saa­te­taan äkkiä ampua liian ylös"

03.01.2023 07:00 18
Tilaajille
Qstockin valmistelu alkaa lähes puolitoista vuotta ennen h-hetkeä ulkomaisten artistien kanssa käytävillä neuvotteluilla – "Osa saattaa olla hyvinkin vaativia"

Qstoc­kin val­mis­te­lu alkaa lähes puo­li­tois­ta vuotta ennen h-het­keä ul­ko­mais­ten ar­tis­tien kanssa käy­tä­vil­lä neu­vot­te­luil­la – "Osa saattaa olla hy­vin­kin vaa­ti­via"

17.12.2022 08:00 18
Tilaajille
Oululainen Soundmix-studio pääsi täyteen vauhtiin Kauko Röyhkän Mikki Hiiren myöhemmät vaiheet -levyn teosta

Ou­lu­lai­nen Sound­mix-stu­dio pääsi täyteen vauh­tiin Kauko Röyhkän Mikki Hiiren myö­hem­mät vaiheet -levyn teosta

18.10.2022 17:00
Tilaajille
Suomalaiset kuuntelevat eniten listapoppia – musiikkimaku riippuu vahvasti iästä, suosikkiartistien lista silti melko samanlainen

Suo­ma­lai­set kuun­te­le­vat eniten lis­ta­pop­pia – mu­siik­ki­ma­ku riippuu vah­vas­ti iästä, suo­sik­ki­ar­tis­tien lista silti melko sa­man­lai­nen

07.10.2022 11:17 4
Oululaislähtöinen Pehmoaino ilmoitti lukioaikana äidilleen, ettei enää koskaan laula – nyt artistitulokas sulattelee yllätten tullutta jättisuosiota

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Peh­moai­no il­moit­ti lu­kio­ai­ka­na äi­dil­leen, ettei enää koskaan laula – nyt ar­tis­ti­tu­lo­kas su­lat­te­lee yl­lät­ten tul­lut­ta jät­ti­suo­sio­ta

03.08.2022 07:00
Tilaajille
Koskelan kulmilta räppäriksi ponnistanut Slani ei jännitä tulevaa – "Kunhan olen oma itseni, minulla ei ole mitään hävittävää"

Kos­ke­lan kul­mil­ta räp­pä­rik­si pon­nis­ta­nut Slani ei jännitä tulevaa – "Kunhan olen oma itseni, minulla ei ole mitään hä­vit­tä­vää"

26.06.2022 06:15 2
Megatähti Ed Sheeran julkaisee kappaleen yhdessä oululaislähtöisen Ellinooran kanssa

Me­ga­täh­ti Ed Sheeran jul­kai­see kap­pa­leen yhdessä ou­lu­lais­läh­töi­sen El­li­noo­ran kanssa

28.04.2022 22:47 6
Madetojan musiikkilukion kasvatti Riikka Keränen debytoi jazzlaulajana kiitetyllä uudella levyllä: "Musisointi alkoi isän antamilla sähköbasson soitto-opeilla oululaisissa autotallibändeissä"

Ma­det­ojan mu­siik­ki­lu­kion kas­vat­ti Riikka Keränen debytoi jazz­lau­la­ja­na kii­te­tyl­lä uudella le­vyl­lä: "Mu­si­soin­ti alkoi isän an­ta­mil­la säh­kö­bas­son soit­to-opeil­la ou­lu­lai­sis­sa au­to­tal­li­bän­deis­sä"

16.03.2022 18:00 1
Tilaajille
Oululainen musiikkialan ammattilainen Joonas Rinne päätti korona-aikana tarttua härkää sarvista – nyt JVR Agency aloittaa omaa levy-yhtiötään

Ou­lu­lai­nen mu­siik­ki­alan am­mat­ti­lai­nen Joonas Rinne päätti ko­ro­na-ai­ka­na tarttua härkää sar­vis­ta – nyt JVR Agency aloit­taa omaa le­vy-yh­tiö­tään

07.03.2022 12:52 1
Tilaajille
Lumi-festivaali tuo nousevat artistit ja kansainväliset kykyjenetsijät Rukalle helmikuussa – "Rukalla järjestettävä festivaali voi olla ainutlaatuinen helsinkiläiselle, vielä enemmän vaikkapa briteille"

Lu­mi-fes­ti­vaa­li tuo nou­se­vat ar­tis­tit ja kan­sain­vä­li­set ky­ky­jen­et­si­jät Rukalle hel­mi­kuus­sa – "Ru­kal­la jär­jes­tet­tä­vä fes­ti­vaa­li voi olla ai­nut­laa­tui­nen hel­sin­ki­läi­sel­le, vielä enemmän vaik­ka­pa bri­teil­le"

25.12.2021 14:00
Tilaajille
Legendaarinen Agents-yhtye ja Vaalasta ponnistava Maustetytöt yhteistyöhön – nousevat lavalle Ruisrockissa

Le­gen­daa­ri­nen Agents-yh­tye ja Vaa­las­ta pon­nis­ta­va Maus­te­ty­töt yh­teis­työ­hön – nou­se­vat lavalle Ruis­roc­kis­sa

10.10.2021 13:35 7