Musiikkiala

Dj-ka­ve­ruk­set ha­lua­vat tehdä ou­lu­lai­ses­ta hip­ho­pis­ta yh­tei­söl­li­sem­pää – "Vähän niin kuin Oulun me­tal­li- ja punks­ke­net"

11.09.2021 19:35
Tilaajille

22-vuo­tias Roye eli Roope Halonen on mu­siik­ki­alan mo­ni­tai­tu­ri, joka on aina täh­dän­nyt kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le: "En usko, että Oulusta on yhtään huo­nom­mat mah­dol­li­suu­det lähteä maail­mal­le, mitä Ber­lii­nis­tä"

02.08.2021 09:00
Tilaajille

Kau­pun­gin ke­sä­muu­si­koi­den kesätyö sujuu humpan ja popin tah­dis­sa: "Ei tunnu työltä ol­len­kaan" – toista ovat Kalevan lu­ki­joi­den ke­sä­työ­muis­tot

24.06.2021 07:00
Tilaajille

Ki­ta­ris­ti Mikko Kosonen on jou­tu­nut yhä tiu­kem­min puo­lus­ta­maan am­mat­ti­kun­taan­sa, joka on kär­si­nyt maail­man py­säh­ty­mi­ses­tä eri­tyi­sen pa­has­ti: ”Onhan tämä aivan jär­je­tön vää­ryys”

20.04.2021 07:00 7
Tilaajille

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Messier sai ka­li­for­nia­lai­sen le­vy-yh­tiön – albumi jul­kais­taan tou­ko­kuus­sa

03.04.2021 17:00
Tilaajille

Karu ko­ro­na­vuo­si tuntuu mu­siik­ki­alal­la – Keik­ko­jen ka­dot­tua Teoston te­ki­jän­oi­keus­kor­vauk­set ovat laulaja ja lau­lun­te­ki­jä Esa Elo­ran­nal­le pää­asial­li­nen tulo

30.03.2021 07:00 1
Tilaajille