Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Musiikkiala
Oululaislähtöinen Pehmoaino ilmoitti lukioaikana äidilleen, ettei enää koskaan laula – nyt artistitulokas sulattelee yllätten tullutta jättisuosiota

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Peh­moai­no il­moit­ti lu­kio­ai­ka­na äi­dil­leen, ettei enää koskaan laula – nyt ar­tis­ti­tu­lo­kas su­lat­te­lee yl­lät­ten tul­lut­ta jät­ti­suo­sio­ta

03.08.2022 07:00
Tilaajille
Koskelan kulmilta räppäriksi ponnistanut Slani ei jännitä tulevaa – "Kunhan olen oma itseni, minulla ei ole mitään hävittävää"

Kos­ke­lan kul­mil­ta räp­pä­rik­si pon­nis­ta­nut Slani ei jännitä tulevaa – "Kunhan olen oma itseni, minulla ei ole mitään hä­vit­tä­vää"

26.06.2022 06:15 2
Megatähti Ed Sheeran julkaisee kappaleen yhdessä oululaislähtöisen Ellinooran kanssa

Me­ga­täh­ti Ed Sheeran jul­kai­see kap­pa­leen yhdessä ou­lu­lais­läh­töi­sen El­li­noo­ran kanssa

28.04.2022 22:47 6
Madetojan musiikkilukion kasvatti Riikka Keränen debytoi jazzlaulajana kiitetyllä uudella levyllä: "Musisointi alkoi isän antamilla sähköbasson soitto-opeilla oululaisissa autotallibändeissä"

Ma­det­ojan mu­siik­ki­lu­kion kas­vat­ti Riikka Keränen debytoi jazz­lau­la­ja­na kii­te­tyl­lä uudella le­vyl­lä: "Mu­si­soin­ti alkoi isän an­ta­mil­la säh­kö­bas­son soit­to-opeil­la ou­lu­lai­sis­sa au­to­tal­li­bän­deis­sä"

16.03.2022 18:00 1
Tilaajille
Oululainen musiikkialan ammattilainen Joonas Rinne päätti korona-aikana tarttua härkää sarvista – nyt JVR Agency aloittaa omaa levy-yhtiötään

Ou­lu­lai­nen mu­siik­ki­alan am­mat­ti­lai­nen Joonas Rinne päätti ko­ro­na-ai­ka­na tarttua härkää sar­vis­ta – nyt JVR Agency aloit­taa omaa le­vy-yh­tiö­tään

07.03.2022 12:52 1
Tilaajille
Lumi-festivaali tuo nousevat artistit ja kansainväliset kykyjenetsijät Rukalle helmikuussa – "Rukalla järjestettävä festivaali voi olla ainutlaatuinen helsinkiläiselle, vielä enemmän vaikkapa briteille"

Lu­mi-fes­ti­vaa­li tuo nou­se­vat ar­tis­tit ja kan­sain­vä­li­set ky­ky­jen­et­si­jät Rukalle hel­mi­kuus­sa – "Ru­kal­la jär­jes­tet­tä­vä fes­ti­vaa­li voi olla ai­nut­laa­tui­nen hel­sin­ki­läi­sel­le, vielä enemmän vaik­ka­pa bri­teil­le"

25.12.2021 14:00
Tilaajille
Legendaarinen Agents-yhtye ja Vaalasta ponnistava Maustetytöt yhteistyöhön – nousevat lavalle Ruisrockissa

Le­gen­daa­ri­nen Agents-yh­tye ja Vaa­las­ta pon­nis­ta­va Maus­te­ty­töt yh­teis­työ­hön – nou­se­vat lavalle Ruis­roc­kis­sa

10.10.2021 13:35 7
Laulaja R. Kelly todettiin syylliseksi useisiin seksuaalirikoksiin – tuomio saattaa olla elinkautinen

Laulaja R. Kelly to­det­tiin syyl­li­sek­si usei­siin sek­suaa­li­ri­kok­siin – tuomio saattaa olla elin­kau­ti­nen

28.09.2021 06:28 1
Dj-kaverukset haluavat tehdä oululaisesta hiphopista yhteisöllisempää – "Vähän niin kuin Oulun metalli- ja punkskenet"

Dj-ka­ve­ruk­set ha­lua­vat tehdä ou­lu­lai­ses­ta hip­ho­pis­ta yh­tei­söl­li­sem­pää – "Vähän niin kuin Oulun me­tal­li- ja punks­ke­net"

11.09.2021 19:35
Tilaajille
22-vuotias Roye eli Roope Halonen on musiikkialan monitaituri, joka on aina tähdännyt kansainvälisille markkinoille: "En usko, että Oulusta on yhtään huonommat mahdollisuudet lähteä maailmalle, mitä Berliinistä"

22-vuo­tias Roye eli Roope Halonen on mu­siik­ki­alan mo­ni­tai­tu­ri, joka on aina täh­dän­nyt kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le: "En usko, että Oulusta on yhtään huo­nom­mat mah­dol­li­suu­det lähteä maail­mal­le, mitä Ber­lii­nis­tä"

02.08.2021 09:00
Tilaajille
Kaupungin kesämuusikoiden kesätyö sujuu humpan ja popin tahdissa: "Ei tunnu työltä ollenkaan" – toista ovat Kalevan lukijoiden kesätyömuistot

Kau­pun­gin ke­sä­muu­si­koi­den kesätyö sujuu humpan ja popin tah­dis­sa: "Ei tunnu työltä ol­len­kaan" – toista ovat Kalevan lu­ki­joi­den ke­sä­työ­muis­tot

24.06.2021 07:00
Tilaajille
Kitaristi Mikko Kosonen on joutunut yhä tiukemmin puolustamaan ammattikuntaansa, joka on kärsinyt maailman pysähtymisestä erityisen pahasti: ”Onhan tämä aivan järjetön vääryys”

Ki­ta­ris­ti Mikko Kosonen on jou­tu­nut yhä tiu­kem­min puo­lus­ta­maan am­mat­ti­kun­taan­sa, joka on kär­si­nyt maail­man py­säh­ty­mi­ses­tä eri­tyi­sen pa­has­ti: ”Onhan tämä aivan jär­je­tön vää­ryys”

20.04.2021 07:00 7
Tilaajille
Oululaislähtöinen Messier sai kalifornialaisen levy-yhtiön – albumi julkaistaan toukokuussa

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Messier sai ka­li­for­nia­lai­sen le­vy-yh­tiön – albumi jul­kais­taan tou­ko­kuus­sa

03.04.2021 17:00
Tilaajille
Karu koronavuosi tuntuu musiikkialalla – Keikkojen kadottua Teoston tekijänoikeuskorvaukset ovat laulaja ja lauluntekijä Esa Elorannalle pääasiallinen tulo

Karu ko­ro­na­vuo­si tuntuu mu­siik­ki­alal­la – Keik­ko­jen ka­dot­tua Teoston te­ki­jän­oi­keus­kor­vauk­set ovat laulaja ja lau­lun­te­ki­jä Esa Elo­ran­nal­le pää­asial­li­nen tulo

30.03.2021 07:00 1
Tilaajille