Krematorio: Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin koko kesän ajan

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Luitko jo tämän: Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Musiikkiala
Musiikki-Kullaksen konkurssi koskettaa oululaisia syvästi – Kalevan lukijat lähettivät kymmeniä muistoja veljesten pitämästä perheyrityksestä

Mu­siik­ki-Kul­lak­sen kon­kurs­si kos­ket­taa ou­lu­lai­sia syvästi – Kalevan lukijat lä­het­ti­vät kym­me­niä muis­to­ja vel­jes­ten pi­tä­mäs­tä per­he­yri­tyk­ses­tä

25.05.2023 06:00 24
Tilaajille
Oululainen Janne Sihvo on nouseva oopperatähti, joka rakastui nuorena äärimetalliin: "Minusta piti tulla seuraava Alexi Laiho"

Ou­lu­lai­nen Janne Sihvo on nouseva oop­pe­ra­täh­ti, joka ra­kas­tui nuorena ää­ri­me­tal­liin: "Mi­nus­ta piti tulla seu­raa­va Alexi Laiho"

30.04.2023 09:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suomen Musiikkilehden ensimmäinen numero ilmestyi

Vanha Kaleva: Suomen Mu­siik­ki­leh­den en­sim­mäi­nen numero il­mes­tyi

28.03.2023 10:00
Tilaajille
Kotimaisen pelialan musiikki saa kunnianosoituksen albumin muodossa – mukana oululaislähtöinen kapellimestari Saku Mattila

Ko­ti­mai­sen pe­lia­lan mu­siik­ki saa kun­nia­no­soi­tuk­sen albumin muo­dos­sa – mukana ou­lu­lais­läh­töi­nen ka­pel­li­mes­ta­ri Saku Mattila

03.03.2023 10:19
Grammy-ehdokkaiksi päätyneet oululaiset tuottajaveljekset luovat kansainvälistä uraa Äimärautiolta käsin: " Ei kannata ujostella, että on vain 'nobody' pienestä Suomesta"

Gram­my-eh­dok­kaik­si pää­ty­neet ou­lu­lai­set tuot­ta­ja­vel­jek­set luovat kan­sain­vä­lis­tä uraa Äi­mä­rau­tiol­ta käsin: " Ei kannata ujos­tel­la, että on vain 'no­bo­dy' pie­nes­tä Suo­mes­ta"

19.02.2023 07:00
Tilaajille
Oululaisen Sanan pääseminen 50 Centin Suomen-kiertueen lämmittelijäksi nostatti kateutta ja naisvihaa

Ou­lu­lai­sen Sanan pää­se­mi­nen 50 Centin Suo­men-kier­tueen läm­mit­te­li­jäk­si nos­tat­ti ka­teut­ta ja nais­vi­haa

27.01.2023 10:00 8
Tilaajille
Janne Laurila on buukannut keikkoja jo yli 20 vuotta – Madetojan musiikkilukion kasvatti on myös seurannut Oulun areenakeskustelua: "Saatetaan äkkiä ampua liian ylös"

Janne Laurila on buu­kan­nut keik­ko­ja jo yli 20 vuotta – Ma­de­to­jan mu­siik­ki­lu­kion kas­vat­ti on myös seu­ran­nut Oulun aree­na­kes­kus­te­lua: "Saa­te­taan äkkiä ampua liian ylös"

03.01.2023 07:00 18
Tilaajille
Qstockin valmistelu alkaa lähes puolitoista vuotta ennen h-hetkeä ulkomaisten artistien kanssa käytävillä neuvotteluilla – "Osa saattaa olla hyvinkin vaativia"

Qstoc­kin val­mis­te­lu alkaa lähes puo­li­tois­ta vuotta ennen h-het­keä ul­ko­mais­ten ar­tis­tien kanssa käy­tä­vil­lä neu­vot­te­luil­la – "Osa saattaa olla hy­vin­kin vaa­ti­via"

17.12.2022 08:00 18
Tilaajille
Oululainen Soundmix-studio pääsi täyteen vauhtiin Kauko Röyhkän Mikki Hiiren myöhemmät vaiheet -levyn teosta

Ou­lu­lai­nen Sound­mix-stu­dio pääsi täyteen vauh­tiin Kauko Röyhkän Mikki Hiiren myö­hem­mät vaiheet -levyn teosta

18.10.2022 17:00
Tilaajille
Suomalaiset kuuntelevat eniten listapoppia – musiikkimaku riippuu vahvasti iästä, suosikkiartistien lista silti melko samanlainen

Suo­ma­lai­set kuun­te­le­vat eniten lis­ta­pop­pia – mu­siik­ki­ma­ku riippuu vah­vas­ti iästä, suo­sik­kiar­tis­tien lista silti melko sa­man­lai­nen

07.10.2022 11:17 4
Oululaislähtöinen Pehmoaino ilmoitti lukioaikana äidilleen, ettei enää koskaan laula – nyt artistitulokas sulattelee yllätten tullutta jättisuosiota

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Peh­moai­no il­moit­ti lu­kioai­ka­na äi­dil­leen, ettei enää koskaan laula – nyt ar­tis­ti­tu­lo­kas su­lat­te­lee yl­lät­ten tul­lut­ta jät­ti­suo­sio­ta

03.08.2022 07:00
Tilaajille
Koskelan kulmilta räppäriksi ponnistanut Slani ei jännitä tulevaa – "Kunhan olen oma itseni, minulla ei ole mitään hävittävää"

Kos­ke­lan kul­mil­ta räp­pä­rik­si pon­nis­ta­nut Slani ei jännitä tulevaa – "Kunhan olen oma itseni, minulla ei ole mitään hä­vit­tä­vää"

26.06.2022 06:15 2
Megatähti Ed Sheeran julkaisee kappaleen yhdessä oululaislähtöisen Ellinooran kanssa

Me­ga­täh­ti Ed Sheeran jul­kai­see kap­pa­leen yhdessä ou­lu­lais­läh­töi­sen El­li­noo­ran kanssa

28.04.2022 22:47 6
Madetojan musiikkilukion kasvatti Riikka Keränen debytoi jazzlaulajana kiitetyllä uudella levyllä: "Musisointi alkoi isän antamilla sähköbasson soitto-opeilla oululaisissa autotallibändeissä"

Ma­de­to­jan mu­siik­ki­lu­kion kas­vat­ti Riikka Keränen debytoi jazz­lau­la­ja­na kii­te­tyl­lä uudella le­vyl­lä: "Mu­si­soin­ti alkoi isän an­ta­mil­la säh­kö­bas­son soit­to-opeil­la ou­lu­lai­sis­sa au­to­tal­li­bän­deis­sä"

16.03.2022 18:00 1
Tilaajille
Oululainen musiikkialan ammattilainen Joonas Rinne päätti korona-aikana tarttua härkää sarvista – nyt JVR Agency aloittaa omaa levy-yhtiötään

Ou­lu­lai­nen mu­siik­kia­lan am­mat­ti­lai­nen Joonas Rinne päätti ko­ro­na-ai­ka­na tarttua härkää sar­vis­ta – nyt JVR Agency aloit­taa omaa le­vy-yh­tiö­tään

07.03.2022 12:52 1
Tilaajille
Lumi-festivaali tuo nousevat artistit ja kansainväliset kykyjenetsijät Rukalle helmikuussa – "Rukalla järjestettävä festivaali voi olla ainutlaatuinen helsinkiläiselle, vielä enemmän vaikkapa briteille"

Lu­mi-fes­ti­vaa­li tuo nou­se­vat ar­tis­tit ja kan­sain­vä­li­set ky­ky­je­net­si­jät Rukalle hel­mi­kuus­sa – "Ru­kal­la jär­jes­tet­tä­vä fes­ti­vaa­li voi olla ai­nut­laa­tui­nen hel­sin­ki­läi­sel­le, vielä enemmän vaik­ka­pa bri­teil­le"

25.12.2021 14:00
Tilaajille
Legendaarinen Agents-yhtye ja Vaalasta ponnistava Maustetytöt yhteistyöhön – nousevat lavalle Ruisrockissa

Le­gen­daa­ri­nen Agents-yh­tye ja Vaa­las­ta pon­nis­ta­va Maus­te­ty­töt yh­teis­työ­hön – nou­se­vat lavalle Ruis­roc­kis­sa

10.10.2021 13:35 7
Laulaja R. Kelly todettiin syylliseksi useisiin seksuaalirikoksiin – tuomio saattaa olla elinkautinen

Laulaja R. Kelly to­det­tiin syyl­li­sek­si usei­siin sek­suaa­li­ri­kok­siin – tuomio saattaa olla elin­kau­ti­nen

28.09.2021 06:28 1
Dj-kaverukset haluavat tehdä oululaisesta hiphopista yhteisöllisempää – "Vähän niin kuin Oulun metalli- ja punkskenet"

Dj-ka­ve­ruk­set ha­lua­vat tehdä ou­lu­lai­ses­ta hip­ho­pis­ta yh­tei­söl­li­sem­pää – "Vähän niin kuin Oulun me­tal­li- ja punks­ke­net"

11.09.2021 19:35
Tilaajille
22-vuotias Roye eli Roope Halonen on musiikkialan monitaituri, joka on aina tähdännyt kansainvälisille markkinoille: "En usko, että Oulusta on yhtään huonommat mahdollisuudet lähteä maailmalle, mitä Berliinistä"

22-vuo­tias Roye eli Roope Halonen on mu­siik­kia­lan mo­ni­tai­tu­ri, joka on aina täh­dän­nyt kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le: "En usko, että Oulusta on yhtään huo­nom­mat mah­dol­li­suu­det lähteä maail­mal­le, mitä Ber­lii­nis­tä"

02.08.2021 09:00
Tilaajille