Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Televisio
Kuukausi
Oululaista miljonääriä etsittiin ympäri Eurooppaa – Torstaina alkava dokumenttisarja selvittää Jyrki Hallikaisen Uros-sotkujen taustat

Ou­lu­lais­ta mil­jo­nää­riä et­sit­tiin ympäri Eu­roop­paa – Tors­tai­na alkava do­ku­ment­ti­sar­ja sel­vit­tää Jyrki Hal­li­kai­sen Uros-sot­ku­jen taustat

25.05.2023 11:00 40
Tilaajille
Kauhutragedia sai turhauttavan jatkon – tiistain elokuvassa pieni Danny on traumatisoitunut aikuinen

Kau­hu­tra­ge­dia sai tur­haut­ta­van jatkon – tiis­tain elo­ku­vas­sa pieni Danny on trau­ma­ti­soi­tu­nut ai­kui­nen

23.05.2023 12:00
Tilaajille
Netflix-sarjan tähti hukkasi Oulun murteensa, kun kukaan ei ymmärtänyt sitä Vantaalla – Suoratoistopalvelun ensimmäinen oma suomalaissarja alkaa keskiviikkona

Net­flix-sar­jan tähti hukkasi Oulun mur­teen­sa, kun kukaan ei ym­mär­tä­nyt sitä Van­taal­la – Suo­ra­tois­to­pal­ve­lun en­sim­mäi­nen oma suo­ma­lais­sar­ja alkaa kes­ki­viik­ko­na

09.05.2023 18:00 2
Tilaajille
Torit kannattaa jo varata – Käärijä menee tänä iltana jatkoon niin että heilahtaa, jos uskoo Heklaa ja kriitikko Pekka Erosta

Torit kan­nat­taa jo varata – Käärijä menee tänä iltana jatkoon niin että hei­lah­taa, jos uskoo Heklaa ja krii­tik­ko Pekka Erosta

09.05.2023 15:27 4
Tilaajille
Vanhemmat
Kaupunki kätkee tarinoita – keskiviikon elokuva vaatii malttia istahtaa

Kau­pun­ki kätkee ta­ri­noi­ta – kes­ki­vii­kon elokuva vaatii malttia is­tah­taa

19.04.2023 12:00
Tilaajille
Ei mitään Vaahteramäen Eemeleitä – synkässä ruotsalaissarjassa ahdistus kuristaa kurkkua

Ei mitään Vaah­te­ra­mäen Ee­me­lei­tä – syn­käs­sä ruot­sa­lais­sar­jas­sa ah­dis­tus ku­ris­taa kurkkua

17.04.2023 16:25 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: E-pillereitä joutui myyntikieltoon veritulppaepäilyjen vuoksi

Vanha Kaleva: E-pil­le­rei­tä joutui myyn­ti­kiel­toon ve­ri­tulp­pa­epäi­ly­jen vuoksi

23.03.2023 10:00
Tilaajille
Oululainen Simo Kekäläinen on osallistunut jo seitsemään televisiokisailuun – "Kameroiden edessä olevia taviksia kannattaa katsoa kotisohvalta armollisin silmin"

Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen on osal­lis­tu­nut jo seit­se­mään te­le­vi­sio­ki­sai­luun – "Ka­me­roi­den edessä olevia ta­vik­sia kan­nat­taa katsoa ko­ti­soh­val­ta ar­mol­li­sin silmin"

18.03.2023 06:10 1
Isänmaa kutsui lakeuden miehiä mittavassa sotaelokuvassa

Isänmaa kutsui la­keu­den miehiä mit­ta­vas­sa so­ta­elo­ku­vas­sa

13.03.2023 12:00 2
Tilaajille
Pohjolan poliisi nyrkkeilee tv-sarjassa

Poh­jo­lan poliisi nyrk­kei­lee tv-sar­jas­sa

12.03.2023 12:00
Tilaajille
Komedian terä on säilynyt Poikamiesboksissa

Ko­me­dian terä on säi­ly­nyt Poi­ka­mies­bok­sis­sa

11.03.2023 12:00
Tilaajille
Se, mikä laulaen tulee... La Gomeran saarella viheltäjät eivät ole muuttolintuja keskiviikon elokuvassa

Se, mikä laulaen tu­lee... La Gomeran saa­rel­la vi­hel­tä­jät eivät ole muut­to­lin­tu­ja kes­ki­vii­kon elo­ku­vas­sa

01.03.2023 14:54
Tilaajille
Koirankakkapussimies hermostuu HBO:n kuusiosaisessa ruotsalaiskomediassa

Koi­ran­kak­ka­pus­si­mies her­mos­tuu HBO:n kuu­si­osai­ses­sa ruot­sa­lais­ko­me­dias­sa

18.02.2023 12:00
Tilaajille
Moottorikelkkajengi kiihdyttää tasaisesti uudessa kotimaisessa sarjassa

Moot­to­ri­kelk­ka­jen­gi kiih­dyt­tää ta­sai­ses­ti uudessa ko­ti­mai­ses­sa sar­jas­sa

02.02.2023 12:00 1
Tilaajille
Poliitikko päätyy kiipeliin uudessa brittisarjassa

Po­lii­tik­ko päätyy kii­pe­liin uudessa brit­ti­sar­jas­sa

26.01.2023 12:00
Tilaajille
Kuka murhasi käsikirjoittajan? Kassilan tiistai-illan jännäri tuntuu paremmalta kuin 1990-luvulla

Kuka murhasi kä­si­kir­joit­ta­jan? Kas­si­lan tiis­tai-il­lan jännäri tuntuu pa­rem­mal­ta kuin 1990-lu­vul­la

24.01.2023 14:04
Tilaajille
Hitit eivät kerro koko totuutta tähdestä, mutta torstain henkilökuva avaa lisää

Hitit eivät kerro koko to­tuut­ta täh­des­tä, mutta tors­tain hen­ki­lö­ku­va avaa lisää

12.01.2023 12:00
Tilaajille
Karhu sulattaa sydämet loppiaisen sympaattisessa brittiseikkailussa

Karhu su­lat­taa sydämet lop­piai­sen sym­paat­ti­ses­sa brit­ti­seik­kai­lus­sa

06.01.2023 12:00
Tilaajille
Nuoret suomalaisia käännyttämässä – torstain dokumentin katsoja pystyy symppaamaan sanoman levittäjiä

Nuoret suo­ma­lai­sia kään­nyt­tä­mäs­sä – tors­tain do­ku­men­tin katsoja pystyy symp­paa­maan sanoman le­vit­tä­jiä

05.01.2023 12:00
Tilaajille
Elämä kaihertaa ystäväporukkaa – keskiviikon elokuva kaivelee onnistuneesti heikkouksia kirpeän myötätunnon kera

Elämä kai­her­taa ys­tä­vä­po­ruk­kaa – kes­ki­vii­kon elokuva kai­ve­lee on­nis­tu­nees­ti heik­kouk­sia kirpeän myö­tä­tun­non kera

04.01.2023 12:00
Tilaajille