Televisio
Viimeisin 12 tuntia

The Crown pal­kit­tiin Em­my-gaa­las­sa par­haa­na draa­ma­sar­ja­na, Ted Las­sol­le ko­me­dia­sar­jan pal­kin­to

07:34
Kuukausi

Vanha Kaleva: Ham­mas­mä­dän voi torjua

09.09.2021 10:00
Tilaajille

Isä ja poika ajavat men­nei­syy­teen – Mika Ron­kai­sen do­ku­ment­ti avaa tun­ne­sol­mu­ja

07.09.2021 16:00
Tilaajille

Te­le­vi­sio­ka­na­vat vaih­ta­vat tänään paik­kaa, muutos koskee vain kaa­pe­li­te­le­vi­sio­ver­kon käyt­tä­jiä – te­rä­vä­piir­to­ka­na­vat siir­ty­vät pe­rin­teis­ten edelle

31.08.2021 07:40 2

Gree­na­wayn leikki on kylmää per­jan­tai-il­lan mus­tas­sa ko­me­dias­sa

27.08.2021 16:00
Tilaajille

Te­le­vi­sios­sa tors­tai­na: Murha tal­len­tuu ää­ni­nau­hal­le Brian De Palman klas­si­kos­sa

26.08.2021 16:00
Tilaajille

Hyp­no­ti­soi­tu mies teki ryöstön ja antoi pohjan kes­ki­viik­ko­il­lan psy­ko­lo­gi­sel­le jän­nä­ril­le

25.08.2021 16:00
Tilaajille
Vanhemmat

Tiis­tai­na te­le­vi­sios­sa: Maailma tuli kylään Hel­sin­kiin – twist soi vuoteen 1962 si­joit­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa

17.08.2021 16:00
Tilaajille

Ruot­sin­kie­li­sil­lä on lys­tim­pää – ste­reo­ty­pia näyt­täi­si käyvän toteen maa­nan­tai-il­lan kes­kus­te­lu­oh­jel­mas­sa

16.08.2021 19:57
Tilaajille

Ou­lu­lais­läh­töi­nen 26-vuo­tias Anniina Koi­vu­nie­mi on uusi Tanssii tähtien kanssa -o­pet­ta­ja – en­nus­taa pa­ril­leen Ernest Law­so­nil­le ras­kai­ta en­sim­mäi­siä viik­ko­ja

16.08.2021 06:12 3

Te­le­vi­sios­sa per­jan­tai­na: Melkein kuin pe­ri­brit­ti­läi­nen mur­ha­fars­si

13.08.2021 16:00
Tilaajille

Elo­ku­vat: Pak­kas­vir­ta teki ai­ka­ko­neen

09.08.2021 16:00 4
Tilaajille

Tans­si­par­ke­teil­la tihkuu jälleen ou­lu­lais­ener­giaa ja mukana on jopa uusi kasvo: "Tans­sii tähtien kanssa on ollut ou­lu­lai­sel­le tans­sil­le todella iso näy­teik­ku­na"

08.08.2021 09:00 1
Tilaajille

Gordon Ramsayn Suo­mi-vie­rai­lus­ta jul­kais­tiin vi­deoi­ta – huip­pu­ko­kin kanssa kok­kail­lut ou­lu­lai­nen kir­jai­li­ja Ka­ta­rii­na Vuori kertoo Ramsayn olleen mukava ja pu­he­lias

02.08.2021 20:00 3
Tilaajille

Te­le­vi­sios­sa tänään: Jokerin hymy kylvää kaaosta

01.08.2021 11:00
Tilaajille

90-lu­vul­la Pi­ki­saa­ren vi­deo­ku­vaus­lin­jal­la elo­ku­via tehtiin yötä päivää: koulun alum­nei­hin lu­keu­tuu kol­min­ker­tai­nen Can­nes-voit­ta­ja ja ko­ti­mai­sen hit­ti­sar­jan oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja

01.08.2021 08:00 2
Tilaajille

Te­le­vi­sios­sa tänään: Zell­we­ger ja Ze­ta-Jo­nes ovat show­pääl­lä lauan­tai-il­lan mu­si­kaa­lis­sa, joka keräsi kuusi Oscaria

31.07.2021 16:00
Tilaajille

Te­le­vi­sios­sa tänään: Kult­tuu­ri saapuu Hel­sin­kiin – vaikka sää uh­kaa­kin ve­sit­tää ta­pah­tu­maa

30.07.2021 16:00
Tilaajille

Te­le­vi­sios­sa tänään: Pik­ku­kau­pun­gil­la on pimeä puoli

29.07.2021 12:00
Tilaajille
Kolumni

Tv-ko­lum­ni: Sanojen jälkeen katoaa ihminen – Pekka Erosen isä sai­ras­tui samaan tautiin kuin Alice illan elo­ku­vas­sa

25.07.2021 12:00
Tilaajille