Jääkiekko: Uransa päät­tä­nyt kärp­pä­le­gen­da Mika Pyörälä nauttii ke­sä­lo­mas­ta ja miettii paluuta rakkaan lajin pariin

Suviseurat: "Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

Televisio
Kuukausi
Syntejä löytyy menneisyydestäkin – poliisisarjan toinen kausi on entistä lujemmin kiinni paikassa ja aikakaudessa

Syntejä löytyy men­nei­syy­des­tä­kin – po­lii­si­sar­jan toinen kausi on entistä lu­jem­min kiinni pai­kas­sa ja ai­ka­kau­des­sa

27.06.2022 12:00
Tilaajille
Pimeyden ytimessä ei kauaa pehmoile – kosto jäytää Mel Gibsonia sunnuntai-illan elokuvassa

Pi­mey­den yti­mes­sä ei kauaa peh­moi­le – kosto jäytää Mel Gib­so­nia sun­nun­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

26.06.2022 12:00
Tilaajille
Pohjalaisäijät riuhtovat tyhjää – Esko Salminen tekee vantteran kokovartalotulkinnan Hakalan Veikosta lauantain päiväleffassa Pohjanmaa

Poh­ja­lais­äi­jät riuh­to­vat tyhjää – Esko Sal­mi­nen tekee vant­te­ran ko­ko­var­ta­lo­tul­kin­nan Hakalan Vei­kos­ta lauan­tain päi­vä­lef­fas­sa Poh­jan­maa

25.06.2022 12:00
Tilaajille
Luonto on matkalla avaruuteen – perjantai-iltana Ylellä esitetään 70-luvun alkuvuosina valmistunut elokuva, joka on ilmiselvästi innoittanut George Lucasia

Luonto on mat­kal­la ava­ruu­teen – per­jan­tai-il­ta­na Ylellä esi­te­tään 70-lu­vun al­ku­vuo­si­na val­mis­tu­nut elo­ku­va, joka on il­mi­sel­väs­ti in­noit­ta­nut George Lucasia

24.06.2022 12:00
Tilaajille
Sienimiehellä on myrkkyä suonissaan – suomalainen mies ei tee itsestään numeroa, mutta on huomion keskipisteessä Elisa Viihteen uutuussarjassa

Sie­ni­mie­hel­lä on myrkkyä suo­nis­saan – suo­ma­lai­nen mies ei tee it­ses­tään nu­me­roa, mutta on huomion kes­ki­pis­tees­sä Elisa Viih­teen uu­tuus­sar­jas­sa

23.06.2022 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tanskalaisen maajussin arkiset seikkailut katsottavissa maanantaina – Frank Erichsen tuivertaa täydellä teholla talossa ja puutarhassa

Tans­ka­lai­sen maa­jus­sin arkiset seik­kai­lut kat­sot­ta­vis­sa maa­nan­tai­na – Frank Erich­sen tui­ver­taa täy­del­lä teholla talossa ja puu­tar­has­sa

30.05.2022 12:00 1
Tilaajille
Sunnuntai-illan elokuvan päähahmo Jack Ryan jää sankariagenttien divarisarjaan

Sun­nun­tai-il­lan elo­ku­van pää­hah­mo Jack Ryan jää san­ka­ri­agent­tien di­va­ri­sar­jaan

29.05.2022 12:00
Tilaajille
Pohjolan kesä lupaa liikaa – lauantai-illan elokuvassa Harry tapaa pitelemättömän luonnonlapsen Monikan

Poh­jo­lan kesä lupaa liikaa – lauan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa Harry tapaa pi­te­le­mät­tö­män luon­non­lap­sen Monikan

28.05.2022 12:00
Tilaajille
Arvokas herra ryöstelee pankkeja perjantai-illan elokuvassa – pääosassa loistaa konkaritähti Robert Redford

Arvokas herra ryös­te­lee pank­ke­ja per­jan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa – pää­osas­sa loistaa kon­ka­ri­täh­ti Robert Redford

27.05.2022 12:00
Tilaajille
Kotimaisen seikkailuromantiikan klassikko ilahduttaa torstaina – Tauno Palon sankariroolissa on voimaa

Ko­ti­mai­sen seik­kai­lu­ro­man­tii­kan klas­sik­ko ilah­dut­taa tors­tai­na – Tauno Palon san­ka­ri­roo­lis­sa on voimaa

26.05.2022 12:00
Tilaajille
Rikoskonstaapeli Lisa Armstrongin tilalle tullut uusi poliisi pääsee heti tositoimiin brittisarjan kolmannen kauden alussa

Ri­kos­kons­taa­pe­li Lisa Arm­stron­gin tilalle tullut uusi poliisi pääsee heti to­si­toi­miin brit­ti­sar­jan kol­man­nen kauden alussa

16.05.2022 12:00
Tilaajille
Sunnuntai-illan tosipohjainen elokuva on jännittävä tarina huumekunkun jahtaamisesta Kolumbiassa

Sun­nun­tai-il­lan to­si­poh­jai­nen elokuva on jän­nit­tä­vä tarina huu­me­kun­kun jah­taa­mi­ses­ta Ko­lum­bias­sa

15.05.2022 12:00
Tilaajille
HBO Maxin uutuudessa Colin Firth tulkitsee vakuuttavasti miestä, jonka julkisivu repsahtelee valtavissa paineissa

HBO Maxin uu­tuu­des­sa Colin Firth tul­kit­see va­kuut­ta­vas­ti miestä, jonka jul­ki­si­vu rep­sah­te­lee val­ta­vis­sa pai­neis­sa

14.05.2022 12:00
Tilaajille
Aikuinen osallistui UMK:hon – Euroviisujen ensimmäinen semifinaali nähdään tiistain myöhäisillassa

Ai­kui­nen osal­lis­tui UMK:hon – Eu­ro­vii­su­jen en­sim­mäi­nen se­mi­fi­naa­li nähdään tiis­tain myö­häis­il­las­sa

10.05.2022 12:00
Tilaajille
Nihkeästi sujuneet ensitreffit päättyvät pakomatkaan maanantai-illan elokuvassa

Nih­keäs­ti su­ju­neet en­si­tref­fit päät­ty­vät pa­ko­mat­kaan maa­nan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

09.05.2022 12:00
Tilaajille
"Kurinalainen anarkisti" John Belushi eli rakkautta ja anarkiaa – tv-kriitikko Pekka Eronen katsoi Blues Brothersista ja sen tähdestä kertovan dokumentin

"Ku­ri­na­lai­nen anar­kis­ti" John Belushi eli rak­kaut­ta ja anar­kiaa – tv-krii­tik­ko Pekka Eronen katsoi Blues Brot­her­sis­ta ja sen täh­des­tä ker­to­van do­ku­men­tin

07.05.2022 12:00
Tilaajille
Animaatio matkaa Angolan sodan ytimeen keskiviikon myöhäisillassa

Ani­maa­tio matkaa Angolan sodan ytimeen kes­ki­vii­kon myö­häis­il­las­sa

04.05.2022 12:00
Tilaajille
Kun kuvauksiin tarvitaan sykähdyttävää Lapin maisemaa, Ilkka Mukkala tietää minne mennä – Parhaat paikat löytyvät auton ikkunasta, koska tv-tuotantoa on vaikea viedä erämaahan

Kun ku­vauk­siin tar­vi­taan sy­käh­dyt­tä­vää Lapin mai­se­maa, Ilkka Mukkala tietää minne mennä – Parhaat paikat löy­ty­vät auton ik­ku­nas­ta, koska tv-tuo­tan­toa on vaikea viedä erä­maa­han

01.05.2022 12:50
Tilaajille
Julkisuus vie syöksykierteeseen Risto Jarvan elokuvassa tiistai-iltana

Jul­ki­suus vie syök­sy­kier­tee­seen Risto Jarvan elo­ku­vas­sa tiis­tai-il­ta­na

19.04.2022 12:00
Tilaajille
Elokuvakriitikko Pekka Eronen pohtii koiran elämää – ja vähän kissankin

Elo­ku­va­krii­tik­ko Pekka Eronen pohtii koiran elämää – ja vähän kis­san­kin

18.04.2022 12:00
Tilaajille