Televisio
Viimeisin 12 tuntia
Onnettomuus sekoittaa kylän – Ensimmäisen jakson jälkeen ei ole ihan varma, haluaako tätä katsoa lisää

On­net­to­muus se­koit­taa kylän – En­sim­mäi­sen jakson jälkeen ei ole ihan varma, ha­luaa­ko tätä katsoa lisää

07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Kuoleva puutarhuri ihastuu – nyt ollaan Johanna Vuoksenmaan leipälajissa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kuoleva puu­tar­hu­ri ihastuu – nyt ollaan Johanna Vuok­sen­maan lei­pä­la­jis­sa

07:00 0
Viikko
Päivän leffapoiminnat: Loirin stadilainen hölösuu Auvo voisi kävellä suoraan Putoukseen

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Loirin sta­di­lai­nen hölösuu Auvo voisi kävellä suoraan Pu­touk­seen

13.08.2020 07:00 0
Neljä somevaikuttajaa lähti arktiselle seikkailulle Kanadaan ja koronakriisi iski: "Se oli todella pelottavaa, sillä olimme ihan tietämättömiä"

Neljä so­me­vai­kut­ta­jaa lähti ark­ti­sel­le seik­kai­lul­le Ka­na­daan ja ko­ro­na­krii­si iski: "Se oli todella pe­lot­ta­vaa, sillä olimme ihan tie­tä­mät­tö­miä"

12.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Ihmebantu-sarja ei ole kaukana, kun Tommi Korpela vie bileiltansa tappiin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ih­me­ban­tu-sar­ja ei ole kau­ka­na, kun Tommi Korpela vie bi­le­il­tan­sa tappiin

12.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Maakellarista löytyy ruumis, josta tulee tukholmalaispoliisien ankein tapaus

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Maa­kel­la­ris­ta löytyy ruumis, josta tulee tuk­hol­ma­lais­po­lii­sien ankein tapaus

11.08.2020 07:00 0
TV:ssä kiehtova tanssimatka ympäri maailmaa – ennakkoluulot voi heittää likapyykkiin

TV:ssä kieh­to­va tans­si­mat­ka ympäri maail­maa – en­nak­ko­luu­lot voi heittää li­ka­pyyk­kiin

11.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Bond loikkaa perinteisellä tyylillä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Bond loikkaa pe­rin­tei­sel­lä tyy­lil­lä

10.08.2020 07:00 0
Rakkautta ja rahaa hinnalla millä hyvänsä – saksalaissarja koukuttaa 13. kaudellaankin

Rak­kaut­ta ja rahaa hin­nal­la millä hyvänsä – sak­sa­lais­sar­ja kou­kut­taa 13. kau­del­laan­kin

09.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Televisiossa tänään kaksi viiden tähden elokuvaa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Te­le­vi­sios­sa tänään kaksi viiden tähden elo­ku­vaa

09.08.2020 07:00 0
Tuhlaajapoika palaa häröilypaikalle – Trainspottingin jatko-osa vyöryy päälle kuin metrojuna

Tuh­laa­ja­poi­ka palaa hä­röi­ly­pai­kal­le – Trains­pot­tin­gin jat­ko-osa vyöryy päälle kuin met­ro­ju­na

08.08.2020 07:00 0
Trillerin siemen ei lähde itämään – näyttelijätkään eivät pelasta tätä Skotlantiin sijoittuvaa tv-sarjaa

Tril­le­rin siemen ei lähde itämään – näyt­te­li­jät­kään eivät pelasta tätä Skot­lan­tiin si­joit­tu­vaa tv-sar­jaa

08.08.2020 07:00 0
Kuukausi ja vanhemmat
Päivän leffapoiminnat: Ida lähtee itsenäistymään kyllästyttyään adoptioäidin päsmäröintiin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ida lähtee it­se­näis­ty­mään kyl­läs­tyt­tyään adop­tio­äi­din päs­mä­röin­tiin

07.08.2020 07:00 0
Vaikka muu vietäisiin, jäljellä on vielä rohkeus – HBO-sarjan Praha rakentuu murretuista sävyistä, tupakansavusta ja jokapäiväisistä järjestelmän sortotoimista

Vaikka muu vie­täi­siin, jäl­jel­lä on vielä rohkeus – HBO-sar­jan Praha ra­ken­tuu mur­re­tuis­ta sä­vyis­tä, tu­pa­kan­sa­vus­ta ja jo­ka­päi­väi­sis­tä jär­jes­tel­män sor­to­toi­mis­ta

06.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Toimittaja polkaisee spektaakkelin kaivokseen juuttuneesta miehestä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Toi­mit­ta­ja pol­kai­see spek­taak­ke­lin kai­vok­seen juut­tu­nees­ta mie­hes­tä

06.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Hullun rakkauden humaukset ja kirjailijaelämää

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Hullun rak­kau­den hu­mauk­set ja kir­jai­li­ja­elä­mää

05.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Kolmas Rocky-elokuva esitteli lähinnä sporttihitin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kolmas Roc­ky-elo­ku­va esit­te­li lähinnä sport­ti­hi­tin

04.08.2020 07:00 0
Oletko tullut ajatelleeksi meikkien ympäristövaikutuksia – brittidokumentti näyttää kosmetiikkateollisuuden nurjan puolen

Oletko tullut aja­tel­leek­si meik­kien ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia – brit­ti­do­ku­ment­ti näyttää kos­me­tiik­ka­teol­li­suu­den nurjan puolen

04.08.2020 07:00 2
Päivän leffapoiminnat: Myös Rooney Mara on vakuuttava Lisbeth Salander

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Myös Rooney Mara on va­kuut­ta­va Lisbeth Sa­lan­der

03.08.2020 07:00 0
Saaristolaisidyllissä taas säröjä – Murha Sandhamnissa -sarjan pääosassa on nyt tuttu mies norjalaissarjasta

Saa­ris­to­lais­idyl­lis­sä taas säröjä – Murha Sand­ham­nis­sa -sarjan pää­osas­sa on nyt tuttu mies nor­ja­lais­sar­jas­ta

03.08.2020 07:00 0