Aluevaalit: Po­li­tii­kan penk­ki­ur­hei­luun hu­rah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää vaa­li­tu­lok­sen lisäksi omaa ve­don­lyön­tiään

Aluevaalit: Ehdokas vielä löy­tä­mät­tä? Katso Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Televisio
Viimeisin 4 tuntia
Mads Mikkelsen on arktinen yksinäinen sunnuntai-illan eloonjäämiskamppailussa

Mads Mik­kel­sen on ark­ti­nen yk­si­näi­nen sun­nun­tai-il­lan eloon­jää­mis­kamp­pai­lus­sa

12:00 1
Tilaajille
Viikko
Dekkarityyli on hallussa lauantai-illan elokuvassa – tuleva kirjailija tempaistaan kuin omaan rikostarinaansa

Dek­ka­ri­tyy­li on hal­lus­sa lauan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa – tuleva kir­jai­li­ja tem­pais­taan kuin omaan ri­kos­ta­ri­naan­sa

22.01.2022 12:00
Tilaajille
Maud Lewis maalasi valoa elämäänsä – perjantain elämäkertaelokuva näyttää kaksi puolta

Maud Lewis maalasi valoa elä­mään­sä – per­jan­tain elä­mä­ker­ta­elo­ku­va näyttää kaksi puolta

21.01.2022 12:00
Tilaajille
Televisiossa keskiviikkona: Konnat saavat isän kädestä Sylvester Stallonen käsikirjoittamassa jännärissä

Te­le­vi­sios­sa kes­ki­viik­ko­na: Konnat saavat isän kädestä Syl­ves­ter Stal­lo­nen kä­si­kir­joit­ta­mas­sa jän­nä­ris­sä

19.01.2022 12:00
Tilaajille
Lyhytelokuvasta tuli ruotsalaissyntyisen näyttelijän jäähyväiset kesäyössä

Ly­hyt­elo­ku­vas­ta tuli ruot­sa­lais­syn­tyi­sen näyt­te­li­jän jää­hy­väi­set ke­sä­yös­sä

17.01.2022 16:00
Tilaajille
Kuukausi
Televisiossa tänään: Salamassa ja Martissa on vielä virtaa, osoittaa sunnuntai-iltapäivän animaatio

Te­le­vi­sios­sa tänään: Sa­la­mas­sa ja Mar­tis­sa on vielä virtaa, osoit­taa sun­nun­tai-il­ta­päi­vän ani­maa­tio

16.01.2022 12:00
Tilaajille
Televisiossa tänään: Sallyn piina jatkuu vapaanakin lauantai-illan brittisarjassa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Sallyn piina jatkuu va­paa­na­kin lauan­tai-il­lan brit­ti­sar­jas­sa

15.01.2022 12:00
Tilaajille
Kylmät kelit, lämpimät sydämet – Aurora keskittyy bilettämään Rovaniemen yössä tiistai-illan elokuvassa

Kylmät kelit, läm­pi­mät sydämet – Aurora kes­kit­tyy bi­let­tä­mään Ro­va­nie­men yössä tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

11.01.2022 16:00 2
Tilaajille
Oululaisen NTRNZ:n sarjoja kansainväliseen levitykseen – Eränkävijöiden kansainvälinen versio esitykseen Kiinaan ja Lappiin sijoittuva taikasarja Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan

Ou­lu­lai­sen NTRNZ:n sarjoja kan­sain­vä­li­seen le­vi­tyk­seen – Erän­kä­vi­jöi­den kan­sain­vä­li­nen versio esi­tyk­seen Kiinaan ja Lappiin si­joit­tu­va tai­ka­sar­ja Poh­jois- ja Ete­lä-Ame­rik­kaan

11.01.2022 13:08 2
Sunnuntain uuden tv-sarjan avausjaksossa etsitään kadonnutta Hannahia

Sun­nun­tain uuden tv-sar­jan avaus­jak­sos­sa et­si­tään ka­don­nut­ta Han­na­hia

09.01.2022 12:00
Tilaajille
Paratiisissa oli varjoja Ranskan Rivierallakin – Pekka Eronen pohtii kolumnissaan lauantain dokumenttia
Kolumni

Pa­ra­tii­sis­sa oli varjoja Ranskan Ri­vie­ral­la­kin – Pekka Eronen pohtii ko­lum­nis­saan lauan­tain do­ku­ment­tia

08.01.2022 12:00
Tilaajille
Juutalaisviha sokaisi oikeuden – keskiviikon ranskalaiselokuva osoittaa painetun sanan voiman

Juu­ta­lais­vi­ha sokaisi oi­keu­den – kes­ki­vii­kon rans­ka­lais­elo­ku­va osoit­taa pai­ne­tun sanan voiman

05.01.2022 12:00
Tilaajille
Televisiossa tiistaina: Lottokomediassa meni pääpari oikein

Te­le­vi­sios­sa tiis­tai­na: Lot­to­ko­me­dias­sa meni pääpari oikein

04.01.2022 13:12
Tilaajille
Rauhanmies joutuu kolhoosissa pahan palvelukseen maanantai-illan kotimaisessa elokuvassa

Rau­han­mies joutuu kol­hoo­sis­sa pahan pal­ve­luk­seen maa­nan­tai-il­lan ko­ti­mai­ses­sa elo­ku­vas­sa

03.01.2022 12:00 1
Tilaajille
Ihmiset ja maa ovat sortumisvaarassa sunnuntain rikosdraamassa

Ihmiset ja maa ovat sor­tu­mis­vaa­ras­sa sun­nun­tain ri­kos­draa­mas­sa

02.01.2022 16:00 5
Tilaajille
Tuska sysii surua loitommalle – Krista Kosonen on tuikea domina

Tuska sysii surua loi­tom­mal­le – Krista Kosonen on tuikea domina

01.01.2022 12:00 2
Tilaajille
Vuoden voi vaihtaa filmaattisesti – Kriitikko Pekka Eronen valitsee  uudenvuodenaaton parhaat tv-ohjelmat

Vuoden voi vaihtaa fil­maat­ti­ses­ti – Krii­tik­ko Pekka Eronen va­lit­see uu­den­vuo­den­aa­ton parhaat tv-oh­jel­mat

31.12.2021 16:00
Tilaajille
Rillumarei heräsi henkiin – Kummeli vastaa lämmityksestä torstai-illan elokuvassa

Ril­lu­ma­rei heräsi henkiin – Kummeli vastaa läm­mi­tyk­ses­tä tors­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

30.12.2021 18:03
Tilaajille
Vanhemmat
60 vuotta täyttävä Maarit Tastula: "Ihmisten välinen luottamus on paras pääoma"

60 vuotta täyt­tä­vä Maarit Tas­tu­la: "Ih­mis­ten välinen luot­ta­mus on paras pääoma"

22.12.2021 19:00
Tilaajille
Musta komedia ruuhkautuu perjantai-iltana – elokuvassa vilisee lesboja, natseja, pakolaisia ja feministejä

Musta komedia ruuh­kau­tuu per­jan­tai-il­ta­na – elo­ku­vas­sa vilisee les­bo­ja, nat­se­ja, pa­ko­lai­sia ja fe­mi­nis­te­jä

17.12.2021 16:00
Tilaajille