Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Televisio
Kuukausi
Kylläiset pojat nälkäisten jäljillä – someseuraajien vaellus alkaa televisiossa maanantai-iltana

Kyl­läi­set pojat näl­käis­ten jäl­jil­lä – so­me­seu­raa­jien vaellus alkaa te­le­vi­sios­sa maa­nan­tai-il­ta­na

05.12.2022 12:00
Tilaajille
Erään televisiokanavan tuho: "Alfa-tv ylsi vaatimattomaan prosentin katsojaosuuteen, mihin on haettu syyllisiä huonosta markkinointistrategiasta ja vähistä resursseista"
Kolumni

Erään te­le­vi­sio­ka­na­van tuho: "Al­fa-tv ylsi vaa­ti­mat­to­maan pro­sen­tin kat­so­jao­suu­teen, mihin on haettu syyl­li­siä huo­nos­ta mark­ki­noin­ti­stra­te­gias­ta ja vähistä re­surs­seis­ta"

03.12.2022 06:00 7
Tilaajille
Telkkarikin kuuluu jouluun

Telk­ka­ri­kin kuuluu jouluun

01.12.2022 12:00
Tilaajille
Venäjän television iso propagandakanava kuuluu yhä DNA:n kanavapakettiin – Putinin valeuutisia välitetään Suomessa "viranomaisasiakkaiden toiveesta"

Venäjän te­le­vi­sion iso pro­pa­gan­da­ka­na­va kuuluu yhä DNA:n ka­na­va­pa­ket­tiin – Putinin va­le­uu­ti­sia vä­li­te­tään Suo­mes­sa "vi­ra­no­mai­sa­siak­kai­den toi­vees­ta"

30.11.2022 17:09 18
Tilaajille
Tyttäret palaavat mollattaviksi Areenassa – mukana Siskonpedin mainio nelikko

Tyt­tä­ret pa­laa­vat mol­lat­ta­vik­si Aree­nas­sa – mukana Sis­kon­pe­din mainio nelikko

30.11.2022 12:00
Tilaajille
Televisiossa tänään: Mieltenpahoittaja jäi leskeksi

Te­le­vi­sios­sa tänään: Miel­ten­pa­hoit­ta­ja jäi les­kek­si

29.11.2022 12:00
Tilaajille

Alfa TV:n toi­min­ta loppuu, omis­ta­ja on jät­tä­nyt kon­kurs­si­ha­ke­muk­sen

25.11.2022 12:47 5
Hella Wuolijoessa oli särmää – tiistain elokuvan pääroolit rakennettiin hyvin

Hella Wuo­li­joes­sa oli särmää – tiis­tain elo­ku­van pää­roo­lit ra­ken­net­tiin hyvin

22.11.2022 12:00 1
Tilaajille
Hercule Poirot venyy moneen – John Malkovich on virkistävää vaihtelua roolissa

Hercule Poirot venyy moneen – John Mal­ko­vich on vir­kis­tä­vää vaih­te­lua roo­lis­sa

21.11.2022 12:00 2
Tilaajille
Kun rakkautta olisi tarvis – sunnuntain norjalaisdraaman asetelmat ovat uskottavia

Kun rak­kaut­ta olisi tarvis – sun­nun­tain nor­ja­lais­draa­man ase­tel­mat ovat us­kot­ta­via

20.11.2022 12:00
Tilaajille
Lapsuuden ihme asuu metsässä lauantain viiden tähden ranskalaiselokuvassa

Lap­suu­den ihme asuu met­säs­sä lauan­tain viiden tähden rans­ka­lais­elo­ku­vas­sa

19.11.2022 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Selviytyjä ei ollut valmis sankariksi – keskiviikon elokuva puhuttelee vastakkainasettelullaan

Sel­viy­ty­jä ei ollut valmis san­ka­rik­si – kes­ki­vii­kon elokuva pu­hut­te­lee vas­tak­kain­aset­te­lul­laan

09.11.2022 12:00
Tilaajille
Tv-kasvojen tulokärjessä näyttelijäkonkareita, kuten Puotila ja Suosalo – Laura Birn tienasi lähes 270 000 euroa

Tv-kas­vo­jen tu­lo­kär­jes­sä näyt­te­li­jä­kon­ka­rei­ta, kuten Puotila ja Suosalo – Laura Birn tienasi lähes 270 000 euroa

09.11.2022 10:38
Tilaajille
Lepakkomies on ollut aikansa peili – tiistaina nähtävä Batman oli juppikauden tuote

Le­pak­ko­mies on ollut aikansa peili – tiis­tai­na nähtävä Batman oli jup­pi­kau­den tuote

08.11.2022 12:00
Tilaajille
Taiteilija tanssii elämänsä sunnuntai-illan elokuvassa

Tai­tei­li­ja tanssii elä­män­sä sun­nun­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

06.11.2022 12:00
Tilaajille
Diktaattori ei sano: ”Toisaalta” – Pekka Eronen ihmettelee pullistelijoiden suosiota keskiviikon Mussolini-dokumentin katsottuaan

Dik­taat­to­ri ei sano: ”Toi­saal­ta” – Pekka Eronen ih­met­te­lee pul­lis­te­li­joi­den suo­sio­ta kes­ki­vii­kon Mus­so­li­ni-do­ku­men­tin kat­sot­tuaan

02.11.2022 12:00
Tilaajille
Ei mikään halloween-viihdyke – maanantai-illan klassikko iskee syvälle turvallisuuden tunteisiin

Ei mikään hal­lo­ween-viih­dy­ke – maa­nan­tai-il­lan klas­sik­ko iskee syvälle tur­val­li­suu­den tun­tei­siin

31.10.2022 12:00
Tilaajille
Aina tapahtuu ja sattuu, kun tv-sarja inspiroituu Jo Nesbøn tuotannosta

Aina ta­pah­tuu ja sattuu, kun tv-sar­ja ins­pi­roi­tuu Jo Nesbøn tuo­tan­nos­ta

30.10.2022 12:00
Tilaajille
Konkarinelikko ansaitsisi parempaa kuin lauantai-illan draamakomedia

Kon­ka­rinelik­ko an­sait­si­si pa­rem­paa kuin lauan­tai-il­lan draa­ma­ko­me­dia

29.10.2022 12:00
Tilaajille
Pelastajat käyvät liekkejä päin – ajankohtaisuus on perjantai-illan draaman etu

Pe­las­ta­jat käyvät liek­ke­jä päin – ajan­koh­tai­suus on per­jan­tai-il­lan draaman etu

07.10.2022 12:00
Tilaajille