HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Kuusisaari
Kuuska Soi -tapahtumassa esiintyvä Bonnie Tyler tunnustaa rakastaneensa mahtiballadeja lapsesta saakka

Kuuska Soi -ta­pah­tu­mas­sa esiin­ty­vä Bonnie Tyler tun­nus­taa ra­kas­ta­neen­sa mah­ti­bal­la­de­ja lap­ses­ta saakka

20.08.2021 09:00 19
Tilaajille
"Kiva nähdä teidät kaikki", kommentoi Blind Channelin Niko Vilhelm ja sai Varjo-piknikin yleisön innostumaan

"Kiva nähdä teidät kaik­ki", kom­men­toi Blind Chan­ne­lin Niko Vilhelm ja sai Var­jo-pik­ni­kin yleisön in­nos­tu­maan

08.08.2021 20:27 4
Tilaajille
Oulua hellitään viikonloppuna monenlaisilla tapahtumilla: Elojazz, Varjo-festivaali, Pride, Varjo-piknik – juhliminen onnistuu koronaturvallisesti mutta poliisin perjantai oli vilkas

Oulua hel­li­tään vii­kon­lop­pu­na mo­nen­lai­sil­la ta­pah­tu­mil­la: Elo­jazz, Var­jo-fes­ti­vaa­li, Pride, Var­jo-pik­nik – ­juh­li­mi­nen on­nis­tuu ko­ro­na­tur­val­li­ses­ti mutta po­lii­sin per­jan­tai oli vilkas

06.08.2021 23:37 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuu­si­saa­ren ta­pah­tu­mien ajaksi tar­vi­taan laa­du­kas kier­to­reit­ti

28.07.2021 07:00 10
Tilaajille
Torstaina palkittiin monien pitkä odotus, kun Oulussa alkoi kolmipäiväinen Suomipop Festivaali – "Edes esiintyjillä ei ollut väliä, kunhan pääsi kuuntelemaan livemusiikkia"

Tors­tai­na pal­kit­tiin monien pitkä odotus, kun Oulussa alkoi kol­mi­päi­väi­nen Suo­mi­pop Fes­ti­vaa­li – "Edes esiin­ty­jil­lä ei ollut väliä, kunhan pääsi kuun­te­le­maan li­ve­mu­siik­kia"

15.07.2021 23:04 19
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kuusisaareen tulossa uljas uudistus, tanssipaviljonki kunnostetaan

Vanha Kaleva: Kuu­si­saa­reen tulossa uljas uu­dis­tus, tans­si­pa­vil­jon­ki kun­nos­te­taan

10.07.2021 10:00
Tilaajille
Oulun järjestettävä North Of Hell julkisti uusia esiintyjiä – Kuusisaaressa elokuussa järjestettävällä festivaalilla nähdään metallipioneerit Napalm Death ja Vader

Oulun jär­jes­tet­tä­vä North Of Hell jul­kis­ti uusia esiin­ty­jiä – Kuu­si­saa­res­sa elo­kuus­sa jär­jes­tet­tä­väl­lä fes­ti­vaa­lil­la nähdään me­tal­li­pio­nee­rit Napalm Death ja Vader

03.06.2021 16:13 6
Qstock julkisti lisää esiintyjiä: lauantaina lavalla nähdään muun muassa brittipopbändi Suede sekä Apocalyptica

Qstock jul­kis­ti lisää esiin­ty­jiä: lauan­tai­na lavalla nähdään muun muassa brit­ti­pop­bän­di Suede sekä Apo­ca­lyp­ti­ca

02.06.2021 09:00 11
Oulun Qstockin järjestelyt aikataulussa – festivaali tiedottaa huomenna keskiviikkona uusista artistikiinnityksistä

Oulun Qstoc­kin jär­jes­te­lyt ai­ka­tau­lus­sa – fes­ti­vaa­li tie­dot­taa huo­men­na kes­ki­viik­ko­na uusista ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­sis­tä

01.06.2021 11:58 11
Eväsretki nuotiolla onnistuu keskellä kaupunkia – Oulun keskustan lähettyvillä on seitsemän grillauspaikkaa

Eväs­ret­ki nuo­tiol­la on­nis­tuu kes­kel­lä kau­pun­kia – Oulun kes­kus­tan lä­het­ty­vil­lä on seit­se­män gril­laus­paik­kaa

11.03.2021 19:00 7
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan kesän suurin festivaali keräsi tuhansia juhlijoita Kuusisaareen – jokaiselle kävijälle oli pöytäpaikka, mutta Mamba vei yleisön pöydistä tanssimaan

Poh­jois-Poh­jan­maan kesän suurin fes­ti­vaa­li keräsi tu­han­sia juh­li­joi­ta Kuu­si­saa­reen – jo­kai­sel­le kä­vi­jäl­le oli pöy­tä­paik­ka, mutta Mamba vei yleisön pöy­dis­tä tans­si­maan

22.08.2020 22:51 21
Tilaajille
Kuusisaaren rannasta etsittiin veteen pudonnutta ihmistä – ilmoitus paljastui erheelliseksi

Kuu­si­saa­ren ran­nas­ta et­sit­tiin veteen pu­don­nut­ta ihmistä – il­moi­tus pal­jas­tui er­heel­li­sek­si

22.08.2020 21:14 1
Kuuska soi -festivaalille myyty noin 7 000 lippua – järjestäjän mukaan merkittävin turvallisuustoimi on tilava alue, jokaiselle osallistujalle on varattu oma pöytäpaikka

Kuuska soi -fes­ti­vaa­lil­le myyty noin 7 000 lippua – jär­jes­tä­jän mukaan mer­kit­tä­vin tur­val­li­suus­toi­mi on tilava alue, jo­kai­sel­le osal­lis­tu­jal­le on varattu oma pöy­tä­paik­ka

21.08.2020 17:00 8
Tilaajille
Kuusisaaren läpikulku suljetaan Kuuska soi -tapahtuman vuoksi viikonlopun ajaksi

Kuu­si­saa­ren lä­pi­kul­ku sul­je­taan Kuuska soi -ta­pah­tu­man vuoksi vii­kon­lo­pun ajaksi

21.08.2020 10:24
Arvio: Varjo-festivaali tarjosi sopivassa suhteessa vanhoja tuttuja ja nousevia nimiä – illan yllättäjä Ruusut osoitti, että myös kokeellisella musiikilla voi löytää hurmoksellisen suosion

Arvio: Var­jo-fes­ti­vaa­li tarjosi so­pi­vas­sa suh­tees­sa vanhoja tuttuja ja nou­se­via nimiä – illan yl­lät­tä­jä Ruusut osoit­ti, että myös ko­keel­li­sel­la mu­sii­kil­la voi löytää hur­mok­sel­li­sen suosion

08.08.2020 19:37 2
Tilaajille
Varjo-festivaali toi perjantaina auringon koronan hyydyttämään festarikesään, mutta turvaohjeet alueella muistuttavat arkitodellisuudesta

Var­jo-fes­ti­vaa­li toi per­jan­tai­na au­rin­gon koronan hyy­dyt­tä­mään fes­ta­ri­ke­sään, mutta tur­va­oh­jeet alueel­la muis­tut­ta­vat ar­ki­to­del­li­suu­des­ta

07.08.2020 21:22 9
Tilaajille