Ihmiset: Kem­pe­le­läi­sen bus­si­kus­kin Veijo Saa­ri­kos­ken po­si­tii­vi­suus toi kutsun Linnan juhliin

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Pohteen sääs­tö­suun­ni­tel­mat ovat täysin epä­in­hi­mil­li­siä

Pohteen säästötavoitteita ei voida yksinkertaisesti hyväksyä. Säästöt kohdistuvat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin, ja tietävät valtavaa kärsimystä niin potilaalle kuin heidän läheisilleen.

Vuonna 2024 ikäihmisten palveluista aiotaan säästää toiseksi eniten, eli 17,9 miljoonaa euroa. Esimerkiksi laitoshoidon purkuja aiotaan tehdä 1,4 miljoonan euron edestä, ja ympärivuorokautisesta palveluasumisesta haetaan säästöjä 17,2 miljoonan euron edestä. Ja säästötavoite on vain ensi vuodelle. Lisää on luvassa jatkossa.

Eniten säästöjä halutaan saada kuitenkin perhe- ja sosiaalipalveluista sekä OYSin psykiatrisista palveluista. Säästötavoite on 20 miljoonaa euroa, josta yksistään mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumis- ja laitospalveluista aiotaan säästää seitsemän miljoona euroa.

6. marraskuuta näimme MOT-ohjelmassa jaksossa Menetetty elämä, miten nykyisinkään eivät vakavista mielenterveyshäiriöistä ja päihderiippuvuuksista kärsivät saa hoitoa, ja jatkossa sitä saa siis vielä vähemmän.

MOT-ohjelmassa sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) toteaa seuraavaa: "... se että millä tavalla nämä varat allokoidaan hyvinvointialueen sisällä eri palveluihin niin en pysty ottamaan kantaa…. me tulemme ensi vuoden aikana tekemään toimenpideohjelman siitä, että millä tavalla mielenterveyspalveluita voidaan kehittää..."

Alkuvuonna 2020 julkaistiin kansallinen mielenterveysstrategia. Hallitusohjelmassakin on hyviä toimenpiteitä mielenterveyspalvelujen vahvistamiseksi, mutta toimeenpanolta puuttuu rahoitus. Vaikka valtion säästötavoitteet ovat hurjia, niin niitä ei pidä pyrkiä toteuttamaan liian lyhyellä aikataululla.

"On parempi päästää hyvinvointialue arviointimenettelyyn ja antaa Suomen hallituksen tehdä säästöt."

Tulee väistämättä myös mieleen, että nykyinen hallitus haluaa näyttää, että edellisen hallituksen läpi viemä sote-uudistus on täysin epäonnistunut epäämällä tarvittavan rahoituksen, jotta edes minimitasolla päästäisiin inhimilliseen hoivaan ja palveluihin.

Edellä mainitussa MOT-ohjelmassa todetaan myös, että julkiselle puolelle ei saada psykiatreja virkoihin, koska työ on liian kuormittavaa. Ohjelmassa haastatellaan oululaista sairaanhoitajaa, joka on tehnyt töitä Oulussa psykiatrisilla osastoilla toistakymmentä vuotta. Hän kertoo, että valtava kuormittuneisuus työssä sai hänet vaihtamaan muille osastoille.

Näiden säästöjen vuoksi psykiatri- ja hoitajapula varmasti kasvaa, eikä alalla olen sitä kuuluisaa veto- ja pitovoimaa senkään vertaa, mitä on nyt.

Aluevaltuusto kokoontuu 20.11. päättämään lopullisesti säästöistä. Vetoan aluevaltuutettuihin: älkää suostuko tekemään näitä säästöjä! On parempi päästää hyvinvointialue arviointimenettelyyn ja antaa Suomen hallituksen tehdä säästöt. Kyllä vastuu säästöjen kohdistamisesta pitää olla niillä, jotka päättävät rahoituksesta.

Tarja Pasma

Oulu