Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Hailuoto
Kuukausi
Hailuotolaisella Juha Topilla on taitoja, joiden vuoksi elokuva- ja tv-sarjojen tuotannot soittavat hänelle

Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va- ja tv-sar­jo­jen tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

27.02.2024 06:00 4
Tilaajille
Hailuodon lauttaliikenne toimii pienemmällä lautalla

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne toimii pie­nem­mäl­lä lau­tal­la

24.02.2024 17:22 26
Hailuodon jäätietä ei avata tänä talvena – Jää ei ole riittävän vahvaa kovasta pakkastalvesta huolimatta

Hai­luo­don jää­tie­tä ei avata tänä talvena – Jää ei ole riit­tä­vän vahvaa kovasta pak­kas­tal­ves­ta huo­li­mat­ta

15.02.2024 14:59 5
Tilaajille
Bättre Folk -festivaali julkisti esiintyjänsä – Kirjallisuutta ei ohjelmistossa enää ole

Bättre Folk -fes­ti­vaa­li jul­kis­ti esiin­ty­jän­sä – Kir­jal­li­suut­ta ei oh­jel­mis­tos­sa enää ole

12.02.2024 09:47 13
Hailuodon jäätie ei ole paukkupakkasista huolimatta auki, uusia mittauksia valmistellaan

Hai­luo­don jäätie ei ole pauk­ku­pak­ka­sis­ta huo­li­mat­ta auki, uusia mit­tauk­sia val­mis­tel­laan

08.02.2024 15:09 7
Tilaajille
121 miljoonaa riittää: Hailuodon sillat saadaan rakennettua sille varatuilla rahoilla, sanoo projektipäällikkö

121 mil­joo­naa riit­tää: Hai­luo­don sillat saadaan ra­ken­net­tua sille va­ra­tuil­la ra­hoil­la, sanoo pro­jek­ti­pääl­lik­kö

01.02.2024 13:09 79
Tilaajille
Vanhemmat
Hailuotolaiset ovat odottaneet kiinteää siltayhteyttä vuositolkulla –  "Raha tulee siltaa pitkin saareen ja meininki muuttuu"

Hai­luo­to­lai­set ovat odot­ta­neet kiin­teää sil­ta­yh­teyt­tä vuo­si­tol­kul­la –  "Raha tulee siltaa pitkin saareen ja mei­nin­ki muut­tuu"

31.01.2024 21:00 46
Tilaajille
Muuttuuko Hailuoto ja mihin suuntaan, riippuu kiinteän yhteyden rakentamisen jälkeenkin luotolaisista itsestään
Pääkirjoitus

Muut­tuu­ko Hai­luo­to ja mihin suun­taan, riippuu kiin­teän yh­tey­den ra­ken­ta­mi­sen jäl­keen­kin luo­to­lai­sis­ta it­ses­tään

31.01.2024 17:00 11
Nyt se on varmaa: Hailuotoon rakennetaan kiinteä yhteys – työt saa aloittaa keväällä

Nyt se on varmaa: Hai­luo­toon ra­ken­ne­taan kiinteä yhteys – työt saa aloit­taa ke­vääl­lä

31.01.2024 16:37 145
Tilaajille
Raahen Preiskarin saaren asukkaat ja mökkiläiset saavat maksuttoman punkkirokotteen

Raahen Preis­ka­rin saaren asuk­kaat ja mök­ki­läi­set saavat mak­sut­to­man punk­ki­ro­kot­teen

25.01.2024 13:06 2
Hailuodon jäätietä ei saada vielä auki, viikonloppuna tehdään kairauksia – "Jään koostumus ja tehollinen kantavuus eivät riitä"

Hai­luo­don jää­tie­tä ei saada vielä auki, vii­kon­lop­pu­na tehdään kai­rauk­sia – "Jään koos­tu­mus ja te­hol­li­nen kan­ta­vuus eivät riitä"

12.01.2024 11:53 3
Tilaajille
Hailuoto on ehdolla vuoden retkipaikaksi – Ehdolla kohteita myös Sallasta, Utsjoelta ja Enontekiöltä

Hai­luo­to on ehdolla vuoden ret­ki­pai­kak­si – Eh­dol­la koh­tei­ta myös Sal­las­ta, Uts­joel­ta ja Enon­te­kiöl­tä

11.01.2024 15:24 4
Asutko omakotitalossa Oulussa? Näin biojätteen lajittelu muuttuu ja näin paljon se maksaa

Asutko oma­ko­ti­ta­los­sa Ou­lus­sa? Näin bio­jät­teen la­jit­te­lu muuttuu ja näin paljon se maksaa

03.01.2024 06:00 82
Tilaajille
Hailuodon lautta myöhästyi ensihoidon tehtävän takia

Hai­luo­don lautta myö­häs­tyi en­si­hoi­don teh­tä­vän takia

30.12.2023 14:16 18
Hailuodon lauttaliikenne katkeamassa odotetusti tänään aamupäivästä – merivesi poikkeuksellisen alhaalla

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne kat­kea­mas­sa odo­te­tus­ti tänään aa­mu­päi­väs­tä – me­ri­ve­si poik­keuk­sel­li­sen al­haal­la

28.11.2023 08:27 45
Pohteen säästöohjelma viemässä kiireelliset vastaanotot useista Oulun eteläpuolisista kunnista – Säästöillä myös paljon pieniä, paikallisia vaikutuksia

Pohteen sääs­tö­oh­jel­ma vie­mäs­sä kii­reel­li­set vas­taan­otot useista Oulun ete­lä­puo­li­sis­ta kun­nis­ta – Sääs­töil­lä myös paljon pieniä, pai­kal­li­sia vai­ku­tuk­sia

26.10.2023 14:40 50
Tilaajille
Vanha Kaleva: Taistelut Siinailla Israelin ja Egyptin välillä 50 vuotta sitten olivat laajimmat sitten toisen maailmansodan

Vanha Kaleva: Tais­te­lut Sii­nail­la Is­rae­lin ja Egyptin välillä 50 vuotta sitten olivat laa­jim­mat sitten toisen maail­man­so­dan

19.10.2023 10:00
Oulussa testattiin drooneja samassa ilmatilassa lentokoneiden kanssa – Vaativat koelennot suuntautuivat Hailuotoon ja Sonnisaareen

Oulussa tes­tat­tiin droo­ne­ja samassa il­ma­ti­las­sa len­to­ko­nei­den kanssa – Vaa­ti­vat koe­len­not suun­tau­tui­vat Hai­luo­toon ja Son­ni­saa­reen

10.10.2023 16:04 1
Tilaajille
Hailuodossa kasvaa jänniä puita – Kysyimme, miksi ne ovat sellaisia

Hai­luo­dos­sa kasvaa jänniä puita – Ky­syim­me, miksi ne ovat sel­lai­sia

18.10.2023 12:24 8
Tilaajille
Tulipalo vei hailuotolaisilta Viitaluomilta kaiken – Seuraavana päivänä puhelin pirisi koko päivän, kun paikallisilta sateli avuntarjouksia

Tu­li­pa­lo vei hai­luo­to­laisil­ta Vii­ta­luo­mil­ta kaiken – Seu­raa­va­na päivänä puhelin pirisi koko päivän, kun pai­kal­li­sil­ta sateli avun­tar­jouk­sia

07.10.2023 17:00 5
Tilaajille