Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pakotteet
Komissio esittää uusimmassa pakotepaketissaan Venäjälle vienti- ja tuontikieltoa, hintakattoa venäläiselle öljylle sekä uusia henkilöpakotteita

Ko­mis­sio esittää uu­sim­mas­sa pa­ko­te­pa­ke­tis­saan Ve­nä­jäl­le vienti- ja tuon­ti­kiel­toa, hin­ta­kat­toa ve­nä­läi­sel­le öljylle sekä uusia hen­ki­lö­pa­kot­tei­ta

28.09.2022 19:12 49
Uusin iPhone käy kaupaksi ennätystahtia pakote-Venäjällä – länsituotteiden saatavuutta selittää Putinin laki, joka siunaa tuonnin ilman valmistajan lupaa

Uusin iPhone käy kau­pak­si en­nä­tys­tah­tia pa­ko­te-Ve­nä­jäl­lä – län­si­tuot­tei­den saa­ta­vuut­ta se­lit­tää Putinin laki, joka siunaa tuonnin ilman val­mis­ta­jan lupaa

18.09.2022 11:25 5
Tilaajille
SEO aikoo miettiä yhteistyötään Teboilin kanssa, toimitusjohtaja sympatisoi yksityisiä polttoainekauppiaita

SEO aikoo miettiä yh­teis­työ­tään Te­boi­lin kanssa, toi­mi­tus­joh­ta­ja sym­pa­ti­soi yk­si­tyi­siä polt­to­ai­ne­kaup­piai­ta

01.08.2022 13:44 20
Tilaajille
Venäjän-kaupan tyrehdyttyä tutkija varoittaa yrityksiä Kiina-riskeistä: Hyökkäys Taiwaniin toisi täyssulun, mutta pakotekierre voi alkaa ilmankin

Ve­nä­jän-kau­pan ty­reh­dyt­tyä tutkija va­roit­taa yri­tyk­siä Kii­na-ris­keis­tä: Hyök­käys Tai­wa­niin toisi täys­su­lun, mutta pa­ko­te­kier­re voi alkaa il­man­kin

25.07.2022 09:32 8
EU:n pakotteet Venäjälle rajoittavat tuontia ja vientiä Suomeen – polttoainetta ja väkevää alkoholia ei enää saa tuoda rajan yli

EU:n pa­kot­teet Ve­nä­jäl­le ra­joit­ta­vat tuontia ja vientiä Suomeen – polt­to­ai­net­ta ja väkevää al­ko­ho­lia ei enää saa tuoda rajan yli

30.06.2022 16:54 3
Oululaisministeri Hanna Sarkkinen vaatii: Pakotteita laajennettava Venäjän raakuuksien vuoksi – myös energiasektoria harkittava vakavasti

Ou­lu­lais­mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­nen vaatii: Pa­kot­tei­ta laa­jen­net­ta­va Venäjän raa­kuuk­sien vuoksi – myös ener­gia­sek­to­ria har­kit­ta­va va­ka­vas­ti

04.04.2022 13:41 21
Tilaajille
Bidenin mukaan Yhdysvallat ja sen liittolaiset lopettavat normaalit kauppasuhteet Venäjän kanssa, mukana myös EU

Bidenin mukaan Yh­dys­val­lat ja sen liit­to­lai­set lo­pet­ta­vat nor­maa­lit kaup­pa­suh­teet Venäjän kanssa, mukana myös EU

11.03.2022 20:44 10
"Me rahoitamme tätä sotaa ostamalla Venäjältä energiaa" – Marin haluaa EU:n pääsevän eroon riippuvuudestaan venäläisenergiasta

"Me ra­hoi­tam­me tätä sotaa os­ta­mal­la Ve­nä­jäl­tä ener­giaa" – Marin haluaa EU:n pää­se­vän eroon riip­pu­vuu­des­taan ve­nä­läis­ener­gias­ta

10.03.2022 19:36 18
Ukrainan sota on tehnyt turpeesta jälleen kysyttyä, vaikka moni yrittäjä on jo ennättänyt romuttamaan kalustojaan – Neovan aluepäällikkö: yrittäjien kannattaa ottaa aikalisä

Uk­rai­nan sota on tehnyt tur­pees­ta jälleen ky­syt­tyä, vaikka moni yrit­tä­jä on jo en­nät­tä­nyt ro­mut­ta­maan ka­lus­to­jaan – Neovan alue­pääl­lik­kö: yrit­tä­jien kan­nat­taa ottaa ai­ka­li­sä

09.03.2022 16:45 75
Tilaajille
EU-pakotteet alkavat iskeä Putinin lähipiiriin: italialaisviranomaiset takavarikoivat venäläisoligarkkien Timtshenkon ja Mordashovin luksusjahdit

EU-pa­kot­teet alkavat iskeä Putinin lä­hi­pii­riin: ita­lia­lais­vi­ran­omai­set ta­ka­va­ri­koi­vat ve­nä­läis­oli­gark­kien Tim­tshen­kon ja Mor­das­ho­vin luk­sus­jah­dit

05.03.2022 08:56 11
EU asetti uusia pakotteita Valko-Venäjälle – koskee lukuisia tuotteita ja 22 puolustushallinnon henkilöä

EU asetti uusia pa­kot­tei­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le – koskee lu­kui­sia tuot­tei­ta ja 22 puo­lus­tus­hal­lin­non hen­ki­löä

04.03.2022 18:49
Pakotteet johtavat Venäjän talouden romahdukseen, arvioi Ranskan valtiovarainministeri

Pa­kot­teet joh­ta­vat Venäjän ta­lou­den ro­mah­duk­seen, arvioi Ranskan val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri

01.03.2022 11:20 13
Myös Unkari on kääntymässä sulkemaan Venäjän ulos Swiftistä – Talouden ydinpakote laittaisi Venäjän maksuliikenteen poikki

Myös Unkari on kään­ty­mäs­sä sul­ke­maan Venäjän ulos Swif­tis­tä – Ta­lou­den ydin­pa­ko­te lait­tai­si Venäjän mak­su­lii­ken­teen poikki

26.02.2022 17:56 3
Tilaajille
Pakotteet Venäjän rankaisemiseksi kovenevat vielä – "Venäjällä toimivat suomalaisyritykset eivät ole oikea kohde boikoteille"

Pa­kot­teet Venäjän ran­kai­se­mi­sek­si ko­ve­ne­vat vielä – "Ve­nä­jäl­lä toi­mi­vat suo­ma­lais­yri­tyk­set eivät ole oikea kohde boi­ko­teil­le"

26.02.2022 17:10 10
Tilaajille
Venäjän poistaminen Swift-maksujärjestelmästä on vielä EU:n takataskussa: "Erittäin iso leka, joka aiheuttaisi paljon vahinkoa"

Venäjän pois­ta­mi­nen Swift-mak­su­jär­jes­tel­mäs­tä on vielä EU:n ta­ka­tas­kus­sa: "E­rit­täin iso leka, joka ai­heut­tai­si paljon va­hin­koa"

25.02.2022 17:45 13
Tilaajille
EU jäädyttää Putinin ja Lavrovin varat – ulkoministerit hyväksyivät uuden pakotepaketin

EU jää­dyt­tää Putinin ja Lav­ro­vin varat – ul­ko­mi­nis­te­rit hy­väk­syi­vät uuden pa­ko­te­pa­ke­tin

25.02.2022 20:02 7
Britannia muun muassa kieltää Aeroflotia laskeutumasta maaperälleen, Bidenin mukaan venäläisten pankkien varat jäädytetään – EU:n uudet pakotteet ulottuvat finanssisektorille, energiaan ja liikenteeseen

Bri­tan­nia muun muassa kieltää Ae­rof­lo­tia las­keu­tu­mas­ta maa­pe­räl­leen, Bidenin mukaan ve­nä­läis­ten pank­kien varat jää­dy­te­tään – EU:n uudet pa­kot­teet ulot­tu­vat fi­nans­si­sek­to­ril­le, ener­giaan ja lii­ken­tee­seen

24.02.2022 23:55 36
"Hyökkäys horjuttaa Euroopan turvallisuutta" – Uudet pakotteet valmistellaan jo tänään, komissaari Jutta Urpilaisen mukaan EU seisoo Ukrainan tukena

"Hyök­käys hor­jut­taa Eu­roo­pan tur­val­li­suut­ta" – Uudet pa­kot­teet val­mis­tel­laan jo tänään, ko­mis­saa­ri Jutta Ur­pi­lai­sen mukaan EU seisoo Uk­rai­nan tukena

24.02.2022 14:40 22
Tilaajille
EK:n johtaja Petri Vuorio: Voimakkaimmat Venäjään kohdistuvat pakotteet on vielä jätetty työkalupakkiin

EK:n johtaja Petri Vuorio: Voi­mak­kaim­mat Ve­nä­jään koh­dis­tu­vat pa­kot­teet on vielä jätetty työ­ka­lu­pak­kiin

23.02.2022 20:07 7
EU lisää pakotelistalleen 351 duuman jäsentä, jotka äänestivät separatistialueiden tunnustamisen puolesta

EU lisää pa­ko­te­lis­tal­leen 351 duuman jä­sen­tä, jotka ää­nes­ti­vät se­pa­ra­tis­ti­aluei­den tun­nus­ta­mi­sen puo­les­ta

22.02.2022 22:34 1