Palkanmaksu: OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin

Energiansäästö: Oulu säästää mer­kit­tä­väs­ti sam­mut­ta­mal­la kou­lu­jen il­man­vaih­don yöllä

Pohde: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Itämeri
Maakuntajohtaja ja kaupunginjohtaja pulahtivat mereen ja kannustavat esimerkillään osallistumaan Itämeripäivään

Maa­kun­ta­joh­ta­ja ja kau­pun­gin­joh­ta­ja pu­lah­ti­vat mereen ja kan­nus­ta­vat esi­mer­kil­lään osal­lis­tu­maan Itä­me­ri­päi­vään

16.08.2023 14:11 3
Hallitusohjelman Saaristomeri-kirjaus nähdään tärkeäksi, mutta merialueiden suojelemiseksi tarvitaan vaikuttavia toimia, ei vain kirjauksia

Hal­li­tus­oh­jel­man Saa­ris­to­me­ri-kir­jaus nähdään tär­keäk­si, mutta me­ri­aluei­den suo­je­le­mi­sek­si tar­vi­taan vai­kut­ta­via toimia, ei vain kir­jauk­sia

06.08.2023 18:30
Tilaajille
Sabotaasi Itämerellä mahdollinen – Jäämeren rata otettava uudelleen esille
Pääkirjoitus

Sa­bo­taa­si Itä­me­rel­lä mah­dol­li­nen – Jää­me­ren rata otet­ta­va uu­del­leen esille

23.04.2023 20:00 48
Tilaajille
Entä jos Venäjä katkaisee Itämeren kauppareitit? Elinkeinoelämä vaatii vaihtoehtoisia kauppareittejä ja tärkein niistä on Jäämeren rata.

Entä jos Venäjä kat­kai­see Itä­me­ren kaup­pa­rei­tit? Elin­kei­no­elä­mä vaatii vaih­to­eh­toi­sia kaup­pa­reit­te­jä ja tärkein niistä on Jää­me­ren rata.

22.04.2023 06:00 39
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jään­mur­ta­ja­ka­lus­toa mo­der­ni­soi­ta­va – vuoden 2023 aikana tulisi pe­rus­taa jään­mur­ta­ja­han­kin­nan työ­ryh­mä

04.03.2023 06:00 3
Tilaajille

Kaa­su­vuo­to Nord Stream 1 -put­kes­ta on lop­pu­nut – kak­kos­put­ken vuoto loppui eilen

02.10.2022 15:49 9
Kaasuputkien räjäytykset iskivät EU:n hauraimpaan kohtaan – Norjalaistutkija näkee sabotaasissa rahallisen motiivin, joka hyödyttää Venäjää juuri nyt

Kaa­su­put­kien rä­jäy­tyk­set iskivät EU:n hau­raim­paan kohtaan – Nor­ja­lais­tut­ki­ja näkee sa­bo­taa­sis­sa ra­hal­li­sen mo­tii­vin, joka hyö­dyt­tää Venäjää juuri nyt

29.09.2022 16:45 9
Tilaajille
Nord Stream -putkissa havaittu neljäs vuoto – kaksi vuodoista on Ruotsin ja kaksi Tanskan alueella

Nord Stream -put­kis­sa ha­vait­tu neljäs vuoto – kaksi vuo­dois­ta on Ruotsin ja kaksi Tanskan alueel­la

29.09.2022 10:14 18
Paratiisinreiässä nousee kuusinuotion savu ja se on arvokkaalle saarelle hyvä uutinen – Työ luonnon hyväksi on pitkän linjan talkoolaiselle vuosi vuodelta tärkeämpää

Pa­ra­tii­sin­reiäs­sä nousee kuu­si­nuo­tion savu ja se on ar­vok­kaal­le saa­rel­le hyvä uutinen – Työ luonnon hyväksi on pitkän linjan tal­koo­lai­sel­le vuosi vuo­del­ta tär­keäm­pää

29.08.2022 15:05 2
Tilaajille