Autot: Au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­per­heen re­mon­tit tehdään nol­la­bud­je­til­la – tar­vik­keet han­ki­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mäs­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Taidenäyttelyt
Kuukausi
Epävarmuutta, köyhyyttä ja loiseksi haukkumista – Oululaistaiteilija Riikka Kontio kysyi vertaisiltaan häpeästä, ja vastaukset olivat masentavia

Epä­var­muut­ta, köy­hyyt­tä ja loi­sek­si hauk­ku­mis­ta – Ou­lu­lais­tai­tei­li­ja Riikka Kontio kysyi ver­tai­sil­taan hä­peäs­tä, ja vas­tauk­set olivat ma­sen­ta­via

17.05.2023 08:00 4
Tilaajille
Kuvataidearvio: Kukkeaa herkkyyttä värien vyöryssä Oulun katukuvaan palanneen gallerian näyttelyssä

Ku­va­tai­dear­vio: Kukkeaa herk­kyyt­tä värien vyö­rys­sä Oulun ka­tu­ku­vaan pa­lan­neen gal­le­rian näyt­te­lys­sä

13.05.2023 12:15
Tilaajille
Kuvataidearvio: Nyt katsotaan häpeää silmiin – Riikka Kontion näyttely oululaisgallerian kierreportaikossa on tärkeä puheenvuoro aiheesta, josta liian usein vaietaan

Ku­va­tai­dear­vio: Nyt kat­so­taan häpeää silmiin – Riikka Kontion näyt­te­ly ou­lu­lais­gal­le­rian kier­re­por­tai­kos­sa on tärkeä pu­heen­vuo­ro ai­hees­ta, josta liian usein vaie­taan

12.05.2023 16:20
Tilaajille
Oululaisen Jussi Hukkasen Kolmiotalossa maalaama muotokuva Willy-kissasta palasi Pokkitörmälle

Ou­lu­lai­sen Jussi Huk­ka­sen Kol­mio­ta­los­sa maa­laa­ma muo­to­ku­va Wil­ly-kis­sas­ta palasi Pok­ki­tör­mäl­le

10.05.2023 10:00 2
Tilaajille
Kuvataidearvio: Autiot vuoret ja kaupungin kesä Neliö-Galleriassa: Tuomo Kangasmaa heittäytyi suhteeseen tekoälyn kanssa, Riikka Ruotsalainen löytää ihmeitä kotikulmiltaan

Ku­va­tai­dear­vio: Autiot vuoret ja kau­pun­gin kesä Ne­liö-Gal­le­rias­sa: Tuomo Kan­gas­maa heit­täy­tyi suh­tee­seen te­ko­älyn kanssa, Riikka Ruot­sa­lai­nen löytää ihmeitä ko­ti­kul­mil­taan

05.05.2023 13:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kuvataidearvio: Arja Valkonen-Goldblattin maalaukset ovat väri-impressioita, joissa voi nähdä merkkejä maisemasta – näyttelyn taiteilijakirjat antavat eteerisille maalauksille kiinnostavan vastavoiman

Ku­va­tai­dear­vio: Arja Val­ko­nen-Goldb­lat­tin maa­lauk­set ovat vä­ri-imp­res­sioi­ta, joissa voi nähdä merk­ke­jä mai­se­mas­ta – näyt­te­lyn tai­tei­li­ja­kir­jat antavat etee­ri­sil­le maa­lauk­sil­le kiin­nos­ta­van vas­ta­voi­man

22.04.2023 13:00
Tilaajille
Hiukkavaaran K2 Taiteilijatalo muuttuu viikonlopun ajaksi kerrostalon kokoiseksi galleriaksi – Kaleva pääsi kurkistamaan etukäteen muutamaan talon kymmenistä työhuoneista

Hiuk­ka­vaa­ran K2 Tai­tei­li­ja­ta­lo muuttuu vii­kon­lo­pun ajaksi ker­ros­ta­lon ko­koi­sek­si gal­le­riak­si – Kaleva pääsi kur­kis­ta­maan etu­kä­teen muu­ta­maan talon kym­me­nis­tä työ­huo­neis­ta

21.04.2023 18:30 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Väri on fyysinen ilmaisuväline – taiteilija Kirsi Tervo tuntee materiaalinsa mahdollisuudet ja samalla koettelee sen rajoja uutta etsien

Ku­va­tai­dear­vio: Väri on fyy­si­nen il­mai­su­vä­li­ne – tai­tei­li­ja Kirsi Tervo tuntee ma­te­riaa­lin­sa mah­dol­li­suu­det ja samalla koet­te­lee sen rajoja uutta etsien

15.04.2023 13:40
Tilaajille
Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelystä varastettiin teos – asiasta on tehty rikosilmoitus

Poh­joi­sen va­lo­ku­va­kes­kuk­sen näyt­te­lys­tä va­ras­tet­tiin teos – asiasta on tehty ri­kos­il­moi­tus

27.03.2023 13:40
Kuvataidearvio: Katutaiteen kerrostumat kohtaavat tekniikoiltaan ja materiaaleiltaan monipuolisessa näyttelyssä

Ku­va­tai­dear­vio: Ka­tu­tai­teen ker­ros­tu­mat koh­taa­vat tek­nii­koil­taan ja ma­te­riaa­leil­taan mo­ni­puo­li­ses­sa näyt­te­lys­sä

18.03.2023 14:45
Tilaajille
Kuvataidearvio: Ulkoisesti niukassa näyttelyssä kädet kertovat viisi paljasta tarinaa

Ku­va­tai­dear­vio: Ul­koi­ses­ti niu­kas­sa näyt­te­lys­sä kädet ker­to­vat viisi pal­jas­ta tarinaa

18.03.2023 14:15
Tilaajille
"Venäjän armeija ei ole voimakas vaan pitkä – Ukraina tarvitsee yhä kipeästi apua", ukrainalaissyntyinen oululaistaiteilija Vasili Reskalenko toteaa

"Ve­nä­jän armeija ei ole voi­ma­kas vaan pitkä – Ukraina tar­vit­see yhä ki­peäs­ti apua", uk­rai­na­lais­syn­tyi­nen ou­lu­lais­tai­tei­li­ja Vasili Res­ka­len­ko toteaa

17.03.2023 14:00 2
Kuvataidearvio: Näkyjä ja ääniä lumen keskeltä – pohjoismaisten valokuvataiteilijoiden teoksia esittelevässä näyttelyssä käydään vuoropuhelua maiseman ja maailman kanssa

Ku­va­tai­dear­vio: Näkyjä ja ääniä lumen kes­kel­tä – poh­jois­mais­ten va­lo­ku­va­tai­tei­li­joi­den teoksia esit­te­le­väs­sä näyt­te­lys­sä käydään vuo­ro­pu­he­lua mai­se­man ja maail­man kanssa

11.03.2023 13:00
Tilaajille
Töhryä vai taidetta? 15 vuotta sitten graffitista saattoi saada tuntuvat sakot, nykyään katutaidetta osataan Oulussakin jo arvostaa osana urbaania ympäristöä

Töhryä vai tai­det­ta? 15 vuotta sitten graf­fi­tis­ta saattoi saada tun­tu­vat sakot, nykyään ka­tu­tai­det­ta osataan Ou­lus­sa­kin jo ar­vos­taa osana ur­baa­nia ym­pä­ris­töä

04.03.2023 13:00 8
Tilaajille
Mysteerityttö lymysi maalauksen takana – tunnistatko, kuka Oulun taidemuseon näyttelyssä olevassa muotokuvassa on?

Mys­tee­ri­tyt­tö lymysi maa­lauk­sen takana – tun­nis­tat­ko, kuka Oulun tai­de­mu­seon näyt­te­lys­sä ole­vas­sa muo­to­ku­vas­sa on?

25.02.2023 11:00 6
Tilaajille
Kuvataidearvio: Kuvanveistäjä kuun valaisemalla polulla – laaja elämäntyönäyttely kokoaa yhteen Riitta-Alina Helevän tuotantoa 1970-luvulta nykypäivään

Ku­va­tai­dear­vio: Ku­van­veis­tä­jä kuun va­lai­se­mal­la polulla – laaja elä­män­työ­näyt­te­ly kokoaa yhteen Riit­ta-Ali­na Helevän tuo­tan­toa 1970-lu­vul­ta ny­ky­päi­vään

18.02.2023 13:00
Tilaajille
Sukulaiset ja tuiralaislähtöiset taiteilijat Riitta-Alina Helevä ja Martti Tarvainen avaavat taidemuseon kevätkauden – "Muistan, kuinka öljyvärin ihana tuoksu tuli vastaan Martti-enon kotona"

Su­ku­lai­set ja tui­ra­lais­läh­töi­set tai­tei­li­jat Riit­ta-Ali­na Helevä ja Martti Tar­vai­nen avaavat tai­de­mu­seon ke­vät­kau­den – "Muis­tan, kuinka öl­jy­vä­rin ihana tuoksu tuli vastaan Mart­ti-enon kotona"

11.02.2023 11:00
Tilaajille
Miksi somessa ihaillaan julkkiksia lähes vailla rihman kiertämää, mutta tavallisen suomalaisen luomutakaliston näkeminen on kauhistus?

Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

01.02.2023 14:00 4
Tilaajille
Kuvataidearvio: Raitapaita puhaltaa ja voi oksentaakin välillä – Anssi Hanhelan näyttelyssä kulkee vahva omaelämäkerrallinen juonne

Ku­va­tai­dear­vio: Rai­ta­pai­ta pu­hal­taa ja voi ok­sen­taa­kin välillä – Anssi Han­he­lan näyt­te­lys­sä kulkee vahva oma­elä­mä­ker­ral­li­nen juonne

21.01.2023 14:15 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Imeytyvää väriä ja merkkien ryöppyjä – Iida Nikitin kuvaa maalaustensa tunnelmaa "epämääräiseksi ekspressionismiksi"

Ku­va­tai­dear­vio: Imey­ty­vää väriä ja merk­kien ryöp­py­jä – Iida Nikitin kuvaa maa­laus­ten­sa tun­nel­maa "e­pä­mää­räi­sek­si eksp­res­sio­nis­mik­si"

14.01.2023 12:30
Tilaajille