Taidenäyttelyt
Oulun teatterin lavastaja Kalle Nurminen viittaa kintaalla taidemaailman normeille – "Olen antanut itselleni luvan leikkiä"

Oulun teat­te­rin la­vas­ta­ja Kalle Nur­mi­nen viittaa kin­taal­la tai­de­maail­man nor­meil­le – "Olen antanut it­sel­le­ni luvan leik­kiä"

21.11.2020 11:00 1
Tilaajille
Simo Iso-Möttöselle taide on työtä ja kuntouttavaa toimintaa – 42-vuotiaana saatu aivoinfarkti muutti näkökykyä radikaalisti: "Ilman taidetta en istuisi tässä"

Simo Iso-Möt­tö­sel­le taide on työtä ja kun­tout­ta­vaa toi­min­taa – 42-vuo­tiaa­na saatu ai­vo­in­fark­ti muutti nä­kö­ky­kyä ra­di­kaa­lis­ti: "Ilman tai­det­ta en istuisi tässä"

08.11.2020 19:00 1
Tilaajille
Muhoksella Jättiläissaaren suoalueella voi tutustua valokuvanäyttelyyn – teokset näkee kiertämällä luontopolun

Mu­hok­sel­la Jät­ti­läis­saa­ren suo­alueel­la voi tu­tus­tua va­lo­ku­va­näyt­te­lyyn – teokset näkee kier­tä­mäl­lä luon­to­po­lun

02.10.2020 08:40 0
Synkät sävyt kunniaan – Jaani Föhrin valokuvat kumpuavat vastareaktiosta varjot piilottavaan valaisutapaan

Synkät sävyt kun­niaan – Jaani Föhrin va­lo­ku­vat kum­pua­vat vas­ta­reak­tios­ta varjot pii­lot­ta­vaan va­lai­su­ta­paan

01.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Verna Kovanen kasvoi suomalaiseen lomailukulttuuriin – Nyt hänen valokuvanäyttelynsä kysyy, miten lomakohteiden asukkaille käy

Verna Kovanen kasvoi suo­ma­lai­seen lo­mai­lu­kult­tuu­riin – Nyt hänen va­lo­ku­va­näyt­te­lyn­sä kysyy, miten lo­ma­koh­tei­den asuk­kail­le käy

20.09.2020 15:00 0
Tilaajille
Oulun taidemuseossa on nyt Rento meininki – uusi näyttely esittelee lähes 130 iloa pulpahtelevaa naivistista taideteosta

Oulun tai­de­mu­seos­sa on nyt Rento mei­nin­ki – uusi näyt­te­ly esit­te­lee lähes 130 iloa pul­pah­te­le­vaa nai­vis­tis­ta tai­de­teos­ta

19.09.2020 11:00 0
Tilaajille
Kuvataiteilija Roosa Paldanius kuvaa näyttelyssään isoja asioita pienillä lapuilla – muunsukupuolinen transaktivisti ei jaksa joka kerta korjata, kun häntä luullaan naiseksi

Ku­va­tai­tei­li­ja Roosa Pal­da­nius kuvaa näyt­te­lys­sään isoja asioita pie­nil­lä la­puil­la – muun­su­ku­puo­li­nen tran­sak­ti­vis­ti ei jaksa joka kerta kor­ja­ta, kun häntä luul­laan nai­sek­si

31.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Pikisaareen muotoutunut, yhteisnäyttelyssä esittäytyvä taiteilijayhteisö elää välitilassa, kun OSAOn tilojen kohtalon on vielä auki

Pi­ki­saa­reen muo­tou­tu­nut, yh­teis­näyt­te­lys­sä esit­täy­ty­vä tai­tei­li­ja­yh­tei­sö elää vä­li­ti­las­sa, kun OSAOn tilojen koh­ta­lon on vielä auki

15.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Kuutti Lavosen ja Ben Allal Ayadin ystävyys kantaa hedelmää Kankarin taidehuvilan kesänäyttelyssä – Lavosen isokokoiset teokset vangitsevat katsojan

Kuutti Lavosen ja Ben Allal Ayadin ys­tä­vyys kantaa he­del­mää Kan­ka­rin tai­de­hu­vi­lan ke­sä­näyt­te­lys­sä – Lavosen iso­ko­koi­set teokset van­git­se­vat kat­so­jan

20.06.2020 23:22 0
Tilaajille
Taiteilijapariskunta sanoo toisilleen remontin keskellä joka päivä tahdon – ARS Kärsämäen teemana ovat yhdessä tekevät taiteilijat

Tai­tei­li­ja­pa­ris­kun­ta sanoo toi­sil­leen re­mon­tin kes­kel­lä joka päivä tahdon – ARS Kär­sä­mäen teemana ovat yhdessä tekevät tai­tei­li­jat

16.06.2020 19:00 0
Tilaajille
Suuruudenhulluihin ideoihin taipuvainen taiteilijakaksikko kysyi, mitä maailmassa pitäisi kasvattaa – vastaus yllättää ajankohtaisuudellaan

Suu­ruu­den­hul­lui­hin ideoi­hin tai­pu­vai­nen tai­tei­li­ja­kak­sik­ko kysyi, mitä maail­mas­sa pitäisi kas­vat­taa – vastaus yl­lät­tää ajan­koh­tai­suu­del­laan

24.05.2020 08:00 0
Tilaajille