Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Taidenäyttelyt
Kuukausi
Oulun taidemuseo muuttuu saamelaisen taiteen museoksi vuoden 2026 ensimmäisiksi kuukausiksi

Oulun tai­de­mu­seo muuttuu saa­me­lai­sen taiteen mu­seok­si vuoden 2026 en­sim­mäi­sik­si kuu­kau­sik­si

26.02.2024 15:20
Kuvataidearvio: Maalaukset kuljettavat maisemien äärelle Oulun murretta unohtamatta

Ku­va­tai­dear­vio: Maa­lauk­set kul­jet­ta­vat mai­se­mien äärelle Oulun mur­ret­ta unoh­ta­mat­ta

24.02.2024 10:00
Tilaajille
Kuvataidearvio: Puuveistokset muokkaavat gallerian kulkureittejä uusiksi ja yhdestä teoksesta löytyy ajankohtainen viesti

Ku­va­tai­dear­vio: Puu­veis­tok­set muok­kaa­vat gal­le­rian kul­ku­reit­te­jä uusiksi ja yhdestä teok­ses­ta löytyy ajan­koh­tai­nen viesti

24.02.2024 10:00 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Kahden taiteilijan teokset katsovat moneen suuntaan ja keskittyvät muutosten merkkeihin ja erilaisiin jälkiin

Ku­va­tai­dear­vio: Kahden tai­tei­li­jan teokset kat­so­vat moneen suun­taan ja kes­kit­ty­vät muu­tos­ten merk­kei­hin ja eri­lai­siin jälkiin

10.02.2024 10:00
Tilaajille
Kuvataidearvio: Maisemat saavat avautua ympärille hiljaisina ja häiriöittä valokuvissa, jotka  kertovat ihmisen ja luonnon yhteydestä

Ku­va­tai­dear­vio: Mai­se­mat saavat avautua ym­pä­ril­le hil­jai­si­na ja häi­riöit­tä va­lo­ku­vis­sa, jotka ker­to­vat ihmisen ja luonnon yh­tey­des­tä

10.02.2024 10:00 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Hylky murtuu, tuuli nousee – Oulun taidemuseossa on koettavissa yksi vuoden vaikuttavimmista taide-elämyksistä

Ku­va­tai­dear­vio: Hylky murtuu, tuuli nousee – Oulun tai­de­mu­seos­sa on koet­ta­vis­sa yksi vuoden vai­kut­ta­vim­mis­ta tai­de-elä­myk­sis­tä

03.02.2024 10:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Kuvataidearvio: Brokadia, lurexia ja rohdinpellavaa – Anja Nissisen pieni näyttely on kuin kurkistus iltapukusuunnittelijan työhuoneeseen

Ku­va­tai­dear­vio: Bro­ka­dia, lurexia ja roh­din­pel­la­vaa – Anja Nis­si­sen pieni näyt­te­ly on kuin kur­kis­tus il­ta­pu­ku­suun­nit­te­li­jan työ­huo­nee­seen

27.01.2024 12:40 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Oulun Taiteilijaseuran 12 uutta jäsentä saa yhteiskasteensa Valvegalleriassa – esillä on pääosin uusimpia teoksia

Ku­va­tai­dear­vio: Oulun Tai­tei­li­ja­seu­ran 12 uutta jäsentä saa yh­teis­kas­teen­sa Val­ve­gal­le­rias­sa – esillä on pääosin uu­sim­pia teoksia

27.01.2024 12:00 2
Tilaajille
Kuvataidearvio: Luonto ja kulttuuri kohtaavat vesivärimaalausten renessanssipuutarhassa

Ku­va­tai­dear­vio: Luonto ja kult­tuu­ri koh­taa­vat ve­si­vä­ri­maa­laus­ten re­nes­sans­si­puu­tar­has­sa

20.01.2024 12:40
Tilaajille
Kuvataidearvio: Pääkalloaihe toistuu taiteilijakaksikon maalauksissa ja veistoksissa, ja elämän ja kuoleman rajankäynti on yksi yhteisnäyttelyn juonne

Ku­va­tai­dear­vio: Pää­kal­lo­ai­he toistuu tai­tei­li­ja­kak­si­kon maa­lauk­sis­sa ja veis­tok­sis­sa, ja elämän ja kuo­le­man ra­jan­käyn­ti on yksi yh­teis­näyt­te­lyn juonne

20.01.2024 12:30 2
Tilaajille
Oulussa nyt: Jaakko Niemelän suuret laiva-aiheiset teokset värisyttävät taidemuseon Praakk-näyttelyssä

Oulussa nyt: Jaakko Nie­me­län suuret lai­va-ai­hei­set teokset vä­ri­syt­tä­vät tai­de­mu­seon Praakk-näyt­te­lys­sä

11.01.2024 06:00
Tilaajille
Oulun taiteilijaseuran tilossa avautuu näyttelyitä, joissa yritetään mahdotonta ja saadaan lisää lurexia elämään

Oulun tai­tei­li­ja­seu­ran tilossa avautuu näyt­te­lyi­tä, joissa yri­te­tään mah­do­ton­ta ja saadaan lisää lurexia elämään

09.01.2024 10:22
Kuvataidearvio: Päiväkirjamerkinnät vuosien takaa täydentyvät tuoreemmilla muistumilla taiteilijapariskunnan yhteisnäyttelyssä

Ku­va­tai­dear­vio: Päi­vä­kir­ja­mer­kin­nät vuosien takaa täy­den­ty­vät tuo­reem­mil­la muis­tu­mil­la tai­tei­li­ja­pa­ris­kun­nan yh­teis­näyt­te­lys­sä

09.12.2023 11:15
Tilaajille
Kuvataidearvio: Katsele, kuuntele koivua ja kuusta – Päivi Pussilan maalaukset kutsuvat katsojaa pysähtymään

Ku­va­tai­dear­vio: Kat­se­le, kuun­te­le koivua ja kuusta – Päivi Pus­si­lan maa­lauk­set kut­su­vat kat­so­jaa py­säh­ty­mään

11.11.2023 14:20 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Arkiset keittön esineet muuttuvat kokemusten kuvauksiksi

Ku­va­tai­dear­vio: Arkiset keittön esineet muut­tu­vat ko­ke­mus­ten ku­vauk­sik­si

11.11.2023 14:05
Tilaajille
Oululaispariskunnalla on kaksi asuntoa täynnä taidetta lattiasta kattoon – Tältä näyttää kaupungin kattojen yllä sijaitseva taidekoti

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­nal­la on kaksi asuntoa täynnä tai­det­ta lat­tias­ta kattoon – Tältä näyttää kau­pun­gin kat­to­jen yllä si­jait­se­va tai­de­ko­ti

10.11.2023 19:47 36
Tilaajille
Oulun taidemuseon tuore kuraattori Selina Väliheikki pääsi kurkistamaan taiteilijoiden arkeen jo lapsena Hailuodossa, nykyään hän tekee työtä heidän kanssaan

Oulun tai­de­mu­seon tuore ku­raat­to­ri Selina Vä­li­heik­ki pääsi kur­kis­ta­maan tai­tei­li­joi­den arkeen jo lapsena Hai­luo­dos­sa, nykyään hän tekee työtä heidän kans­saan

22.10.2023 06:00 5
Tilaajille
Kuvataidearvio: Tulen roihu ei jätä katsojaansa kylmäksi

Ku­va­tai­dear­vio: Tulen roihu ei jätä kat­so­jaan­sa kyl­mäk­si

14.10.2023 10:10
Tilaajille
Kuvataidearvio: Taidegraafikko Lauri Rankan näyttelyssä on joukkoliikkeitä ja pyhimyksiä – eli teoksia 40 vuoden ajalta

Ku­va­tai­dear­vio: Tai­de­graa­fik­ko Lauri Rankan näyt­te­lys­sä on jouk­ko­liik­kei­tä ja py­hi­myk­siä – eli teoksia 40 vuoden ajalta

14.10.2023 10:00
Tilaajille
Kuvataidearvio: Kaisu Heikkilän teoksissa liikutaan Oulusta Varjakkaan ja Kanariansaarille

Ku­va­tai­dear­vio: Kaisu Heik­ki­län teok­sis­sa lii­ku­taan Oulusta Var­jak­kaan ja Ka­na­rian­saa­ril­le

30.09.2023 12:00
Tilaajille