Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Airbnb
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Airbnb tärkeä lisä Oululle – toi­min­taan on oltava selkeät ja reilut pe­li­sään­nöt

21.09.2023 06:00 10
Kaupunki oli langettamassa roimia uhkasakkoja  kahden tornitalon Airbnb-toiminnasta Oulussa, mutta rakennuslautakunta palautti molemmat päätösesitykset uudelleen valmisteltaviksi

Kau­pun­ki oli lan­get­ta­mas­sa roimia uh­ka­sak­ko­ja kahden tor­ni­ta­lon Airbnb-toi­min­nas­ta Ou­lus­sa, mutta ra­ken­nus­lau­ta­kun­ta pa­laut­ti mo­lem­mat pää­tös­esi­tyk­set uu­del­leen val­mis­tel­ta­vik­si

20.09.2023 20:30 139
Tilaajille
Oululaisen taloyhtiön Airbnb-vuokrausta koskeva asia jäi pöydälle, koska osa lautakunnan jäsenistä halusi lisäaikaa perehtyä asiaan

Ou­lu­lai­sen ta­lo­yh­tiön Airbnb-vuok­raus­ta koskeva asia jäi pöy­däl­le, koska osa lau­ta­kun­nan jä­se­nis­tä halusi li­sä­ai­kaa pe­reh­tyä asiaan

07.09.2023 17:35 4
Tilaajille
Rautatienkadun Airbnb-uhkasakot siirrettiin käsiteltäväksi myöhemmin – näin asuntojen omistajat perustelevat toimintaansa

Rau­ta­tien­ka­dun Airbnb-uh­ka­sa­kot siir­ret­tiin kä­si­tel­tä­väk­si myö­hem­min – näin asun­to­jen omis­ta­jat pe­rus­te­le­vat toi­min­taan­sa

07.09.2023 05:00 51
Tilaajille
Jopa 30 000 euron uhkasakot Oulun Airbnb-vuokraajille – Rautatienkadulla majoituspalvelu pyörii kahdeksan eri omistajan asunnoissa

Jopa 30 000 euron uh­ka­sa­kot Oulun Airbnb-vuok­raa­jil­le – Rau­ta­tien­ka­dul­la ma­joi­tus­pal­ve­lu pyörii kah­dek­san eri omis­ta­jan asun­nois­sa

05.09.2023 18:00 159
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asun­to­jen ly­hyt­ai­kai­nen vuok­raus kaipaa selkeää lain­sää­dän­töä

29.07.2023 07:29 4
Tilaajille
Oulun hotellit ovat taas täynnä, ja jotkut etsivät huonetta Limingasta asti –  Qstockiin kolmatta kertaa tulleet kaverukset varasivat majoituksen jo maaliskuussa

Oulun ho­tel­lit ovat taas täynnä, ja jotkut etsivät huo­net­ta Li­min­gas­ta asti –  Qs­toc­kiin kol­mat­ta kertaa tulleet ka­ve­ruk­set va­ra­si­vat ma­joi­tuk­sen jo maa­lis­kuus­sa

28.07.2023 18:00 13
Tilaajille
Mykkänen: Hallitus puuttuu Airbnb-toiminnan ongelmiin – Asuntoministeri näkee lyhytvuokrauksessa hyviäkin puolia

Myk­kä­nen: Hal­li­tus puuttuu Airbnb-toi­min­nan on­gel­miin – Asun­to­mi­nis­te­ri näkee ly­hyt­vuok­rauk­ses­sa hy­viä­kin puolia

17.07.2023 10:20 11
Tilaajille
Oulussa Airbnb-toiminnasta uhkasakot saaneet osakkeenomistajat aikovat valittaa hallinto-oikeuteen – hallituksen puheenjohtaja ihmettelee, miksi yksi taloyhtiö on nostettu tikunnokkaan

Oulussa Airbnb-toi­min­nas­ta uh­ka­sa­kot saaneet osak­keen­omis­ta­jat aikovat va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­teen – hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ih­met­te­lee, miksi yksi ta­lo­yh­tiö on nos­tet­tu ti­kun­nok­kaan

01.06.2023 18:25 77
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­ai­kai­sel­le vuok­rauk­sel­le on monia tar­pei­ta

15.05.2023 07:30 2
Tilaajille
Sikin sokin lojuvat sähköpotkulaudat ja pitkä odotus tyhjässä ravintolassa todistavat, että moni hyvä palvelu menee pilalle käytännössä
Kolumni

Sikin sokin lojuvat säh­kö­pot­ku­lau­dat ja pitkä odotus tyh­jäs­sä ra­vin­to­las­sa to­dis­ta­vat, että moni hyvä palvelu menee pilalle käy­tän­nös­sä

15.05.2023 06:00 19
Tilaajille
Lyhytaikainen vuokraus on taas vilkastunut – asuntoja kaipaavat muutkin kuin turistit erilaisiin tarkoituksiin: "Harvalla on varaa maksaa hotellia viikoiksi"

Ly­hyt­ai­kai­nen vuok­raus on taas vil­kas­tu­nut – asun­to­ja kai­paa­vat muutkin kuin tu­ris­tit eri­lai­siin tar­koi­tuk­siin: "Har­val­la on varaa maksaa ho­tel­lia vii­koik­si"

16.04.2023 11:00 2
Tilaajille
Airbnb-toimintaan halutaan selvempiä pelisääntöjä Oulussakin

Airbnb-toi­min­taan ha­lu­taan sel­vem­piä pe­li­sään­tö­jä Ou­lus­sa­kin

29.03.2023 10:56 37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ho­tel­li­ka­pa­si­teet­ti ei riitä Oulussa – ka­lus­tet­tu­jen asun­to­jen vuok­raus täy­den­tää ma­joi­tus­pal­ve­lui­ta

13.01.2023 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huoli Airbnb-toi­min­nan ai­heut­ta­mis­ta mai­ne­ai­tois­ta Ro­va­nie­mel­lä turha

27.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Puheenaihe: Onko Oulussa riittävästi majoituspalveluja, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Onko Oulussa riit­tä­väs­ti ma­joi­tus­pal­ve­lu­ja, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

28.08.2022 08:00
Tilaajille
"Jos minun täytyy lopettaa, niin mielestäni muidenkin pitää" – Asuntojen lyhytaikainen vuokraus aiheuttaa kitkaa Oulussa

"Jos minun täytyy lo­pet­taa, niin mie­les­tä­ni mui­den­kin pitää" – Asun­to­jen ly­hyt­ai­kai­nen vuok­raus ai­heut­taa kitkaa Oulussa

02.07.2022 06:00 80
Tilaajille
Kesän turistikausi lähestyy, mutta pystyykö Oulu majoittamaan tulijat? – Airbnb-toimintaa suitsitaan samaan aikaan kun hotellien käyttöasteet huitelevat pilvissä
Kolumni

Kesän tu­ris­ti­kau­si lä­hes­tyy, mutta pys­tyy­kö Oulu ma­joit­ta­maan tu­li­jat? – Airbnb-toi­min­taa suit­si­taan samaan aikaan kun ho­tel­lien käyt­tö­as­teet hui­te­le­vat pil­vis­sä

21.03.2022 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­lus­tet­tu­ja asun­to­ja tar­vi­taan – on eri­kois­ta, että Oulussa pa­hik­sek­si on nos­tet­tu juuri Airbnb

16.02.2022 06:00 39
Tilaajille
Rakennusvalvonta lätkäisi tiukat säännöt Airbnb-majoittajille – näillä ehdoilla asunnon vuokraaminen onnistuu ilman rakennuslupaa

Ra­ken­nus­val­von­ta lät­käi­si tiukat säännöt Airbnb-ma­joit­ta­jil­le – näillä eh­doil­la asunnon vuok­raa­mi­nen on­nis­tuu ilman ra­ken­nus­lu­paa

12.02.2022 10:02 91
Tilaajille