Pääkirjoitus: Suomen side Ruot­siin vah­vem­pi ja ta­sa-ar­voi­sem­pi kuin yli 200 vuo­teen, on jo aika unohtaa komp­lek­sit

Suurpetokeskus: Tuore tar­kas­tus kertoo useista puut­teis­ta Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­sa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Ylioppilaskirjoitukset
Iltalehti: Lyhyen venäjän ylioppilaskokeessa oli kuva, jossa Krim on osa Venäjää

Il­ta­leh­ti: Lyhyen venäjän yli­op­pi­las­ko­kees­sa oli kuva, jossa Krim on osa Venäjää

17.03.2022 22:59 15
Kastellin lukion suurin kirjoitussali täyttyy tiistaina 200 lukiolaisesta – oululainen abiturientti Inka Kyngäs odottaa kirjoituksia luottavaisin mielin koronasta huolimatta

Kas­tel­lin lukion suurin kir­joi­tus­sa­li täyttyy tiis­tai­na 200 lu­kio­lai­ses­ta – ou­lu­lai­nen abi­tu­rient­ti Inka Kyngäs odottaa kir­joi­tuk­sia luot­ta­vai­sin mielin ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

15.03.2021 11:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Abi­tu­rien­tin ahdinko on koko perheen kipu – ly­hyt­kin kokemus elä­väs­tä kou­lu­yh­tei­sös­tä voisi hel­pot­taa tätä ah­dis­ta­vaa ja yk­si­näis­tä kevättä

20.01.2021 05:30 3
Tilaajille
Kevään ylioppilaskirjoituksiin lisättiin koronatilanteen jatkumisen takia kolme koepäivää

Kevään yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin li­sät­tiin ko­ro­na­ti­lan­teen jat­ku­mi­sen takia kolme koe­päi­vää

10.11.2020 22:57
Oulun normaalikoulun yo-kokelailla suojavisiirit käytössä – kirjoittajia on tänä syksynä poikkeuksellisen paljon

Oulun nor­maa­li­kou­lun yo-ko­ke­lail­la suo­ja­vi­sii­rit käy­tös­sä – kir­joit­ta­jia on tänä syksynä poik­keuk­sel­li­sen paljon

14.09.2020 16:03
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun puhelut välitetään uudelta keskusasemalta, pöytään mahtuu lähes 900 numeroa

Vanha Kaleva: Oulun puhelut vä­li­te­tään uudelta kes­ku­sa­se­mal­ta, pöytään mahtuu lähes 900 numeroa

03.09.2020 10:00
Tilaajille
Abien kurssit pidetään Oulun lukioissa etänä syksyn kirjoituksiin saakka, tarkoitus välttää sairastumista kirjoitusten aikana

Abien kurssit pi­de­tään Oulun lu­kiois­sa etänä syksyn kir­joi­tuk­siin saakka, tar­koi­tus välttää sai­ras­tu­mis­ta kir­joi­tus­ten aikana

17.08.2020 13:17 1
Tilaajille
Oulussa esitetään abeille etäopetusjaksoa ennen syksyn ylioppilaskirjoituksia

Oulussa esi­te­tään abeille etä­ope­tus­jak­soa ennen syksyn yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia

11.08.2020 19:33
Tilaajille
Kahdeksan ällää ja yksi eximia – Miia Kariluoto toivoo hyvän todistuksen avaavan ovet suoraan yliopistoon

Kah­dek­san ällää ja yksi eximia – Miia Ka­ri­luo­to toivoo hyvän to­dis­tuk­sen avaavan ovet suoraan yli­opis­toon

12.05.2020 15:59
Kevään ylioppilastulokset ovat tulleet - katso listaus Pohjois-Suomen ylioppilaista

Kevään yli­op­pi­las­tu­lok­set ovat tulleet - katso listaus Poh­jois-Suo­men yli­op­pi­lais­ta

28.05.2020 11:45 2
Kevään 2020 ylioppilaskokelaille mahdollisuus osittain maksuttomaan uusimiseen

Kevään 2020 yli­op­pi­las­ko­ke­lail­le mah­dol­li­suus osit­tain mak­sut­to­maan uu­si­mi­seen

08.05.2020 13:45

Yo-ko­ke­laat poh­ti­vat unel­miaan ja miesten avut­to­muut­ta keit­tiös­sä

29.09.2014 00:49 1

Yo-kir­joi­tuk­sis­sa kuun­nel­laan toista ko­ti­mais­ta kieltä

09.09.2014 00:49

Yo-reaa­lis­sa ruo­dit­tiin Rebekka Naa­tuk­sen ko­lum­nia ja Sii­ka­joen suo­je­lu­aluei­ta

12.03.2014 15:10 3

Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa poh­dit­tiin tie­lii­ken­ne­kuo­le­mia ja val­tion­vel­kaa - katso teh­tä­vät

27.09.2013 16:07 2
Ylioppilaskokeissa vuorossa matematiikka - katso tehtävät

Yli­op­pi­las­ko­keis­sa vuo­ros­sa ma­te­ma­tiik­ka - katso teh­tä­vät

25.09.2013 14:09

Ma­ti­kas­ta ky­sel­tiin help­po­ja ja vai­kei­ta

20.03.2013 16:48 1
Yo-reaalissa pohdittiin suvaitsevuuden rajoja ja muuttoliikkeitä

Yo-reaa­lis­sa poh­dit­tiin su­vait­se­vuu­den rajoja ja muut­to­liik­kei­tä

13.03.2013 14:03 2
"Moni suomalainen on hiljainen ja rauhallinen" -  Ylioppilaskirjoituksissa pohdittiin Suomi-kuvaa

"Moni suo­ma­lai­nen on hil­jai­nen ja rau­hal­li­nen" - Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa poh­dit­tiin Suo­mi-ku­vaa

11.03.2013 13:48
Roope-setä oppaana rahan maailmaan yo-kokeissa

Roo­pe-se­tä oppaana rahan maail­maan yo-ko­keis­sa

08.02.2013 13:36