Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ylioppilaskirjoitukset
Ylioppilaskirjoitukset alkoivat – kevään kirjoitukset kestävät reilut kaksi viikkoa

Yliop­pi­las­kir­joi­tuk­set al­koi­vat – kevään kir­joi­tuk­set kes­tä­vät reilut kaksi viikkoa

14.03.2023 11:11
Ylioppilaskirjoituksista luopuminen avaisi uusia mahdollisuuksia  – koe tekee lukiosta liukuhihnan
Kolumni

Yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen avaisi uusia mah­dol­li­suuk­sia – koe tekee lu­kios­ta liu­ku­hih­nan

30.10.2022 14:00 19
Tilaajille
MTV: Ministeri Honkonen uudistaisi lukiota luopumalla kokonaan ylioppilaskirjoituksista

MTV: Mi­nis­te­ri Hon­ko­nen uu­dis­tai­si lukiota luo­pu­mal­la ko­ko­naan yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta

28.09.2022 19:18 29
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­maat­ti­sis­sa ai­neis­sa on opet­ta­ja­pu­la

28.08.2022 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­laat ja opet­ta­jat uupuvat – kenen syy?

25.08.2022 07:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omalle uralle yliop­pi­las­kir­joi­tus­ten ja pää­sy­ko­kei­den kautta

22.08.2022 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin tar­vit­sem­me yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia?

15.08.2022 07:00 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tie­to­tek­niik­ka yhdeksi reaa­liai­neek­si yliop­pi­las­kir­joi­tuk­siin

10.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Iltalehti: Lyhyen venäjän ylioppilaskokeessa oli kuva, jossa Krim on osa Venäjää

Il­ta­leh­ti: Lyhyen venäjän yliop­pi­las­ko­kees­sa oli kuva, jossa Krim on osa Venäjää

17.03.2022 22:59 15
Kastellin lukion suurin kirjoitussali täyttyy tiistaina 200 lukiolaisesta – oululainen abiturientti Inka Kyngäs odottaa kirjoituksia luottavaisin mielin koronasta huolimatta

Kas­tel­lin lukion suurin kir­joi­tus­sa­li täyttyy tiis­tai­na 200 lu­kio­lai­ses­ta – ou­lu­lai­nen abi­tu­rient­ti Inka Kyngäs odottaa kir­joi­tuk­sia luot­ta­vai­sin mielin ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

15.03.2021 11:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Abi­tu­rien­tin ahdinko on koko perheen kipu – ly­hyt­kin kokemus elä­väs­tä kou­luyh­tei­sös­tä voisi hel­pot­taa tätä ah­dis­ta­vaa ja yk­si­näis­tä kevättä

20.01.2021 05:30 3
Tilaajille
Kevään ylioppilaskirjoituksiin lisättiin koronatilanteen jatkumisen takia kolme koepäivää

Kevään yliop­pi­las­kir­joi­tuk­siin li­sät­tiin ko­ro­na­ti­lan­teen jat­ku­mi­sen takia kolme koe­päi­vää

10.11.2020 22:57
Oulun normaalikoulun yo-kokelailla suojavisiirit käytössä – kirjoittajia on tänä syksynä poikkeuksellisen paljon

Oulun nor­maa­li­kou­lun yo-ko­ke­lail­la suo­ja­vi­sii­rit käy­tös­sä – kir­joit­ta­jia on tänä syksynä poik­keuk­sel­li­sen paljon

14.09.2020 16:03
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun puhelut välitetään uudelta keskusasemalta, pöytään mahtuu lähes 900 numeroa

Vanha Kaleva: Oulun puhelut vä­li­te­tään uudelta kes­ku­sa­se­mal­ta, pöytään mahtuu lähes 900 numeroa

03.09.2020 10:00
Tilaajille
Abien kurssit pidetään Oulun lukioissa etänä syksyn kirjoituksiin saakka, tarkoitus välttää sairastumista kirjoitusten aikana

Abien kurssit pi­de­tään Oulun lu­kiois­sa etänä syksyn kir­joi­tuk­siin saakka, tar­koi­tus välttää sai­ras­tu­mis­ta kir­joi­tus­ten aikana

17.08.2020 13:17 1
Tilaajille
Oulussa esitetään abeille etäopetusjaksoa ennen syksyn ylioppilaskirjoituksia

Oulussa esi­te­tään abeille etäo­pe­tus­jak­soa ennen syksyn yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia

11.08.2020 19:33
Tilaajille
Kahdeksan ällää ja yksi eximia – Miia Kariluoto toivoo hyvän todistuksen avaavan ovet suoraan yliopistoon

Kah­dek­san ällää ja yksi eximia – Miia Ka­ri­luo­to toivoo hyvän to­dis­tuk­sen avaavan ovet suoraan ylio­pis­toon

12.05.2020 15:59
Kevään ylioppilastulokset ovat tulleet - katso listaus Pohjois-Suomen ylioppilaista

Kevään yliop­pi­las­tu­lok­set ovat tulleet - katso listaus Poh­jois-Suo­men yliop­pi­lais­ta

28.05.2020 11:45 2
Kevään 2020 ylioppilaskokelaille mahdollisuus osittain maksuttomaan uusimiseen

Kevään 2020 yliop­pi­las­ko­ke­lail­le mah­dol­li­suus osit­tain mak­sut­to­maan uu­si­mi­seen

08.05.2020 13:45

Yo-ko­ke­laat poh­ti­vat unel­miaan ja miesten avut­to­muut­ta keit­tiös­sä

29.09.2014 00:49 1