Ylioppilaskirjoitukset
Oulun normaalikoulun yo-kokelailla suojavisiirit käytössä – kirjoittajia on tänä syksynä poikkeuksellisen paljon

Oulun nor­maa­li­kou­lun yo-ko­ke­lail­la suo­ja­vi­sii­rit käy­tös­sä – kir­joit­ta­jia on tänä syksynä poik­keuk­sel­li­sen paljon

14.09.2020 16:03 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun puhelut välitetään uudelta keskusasemalta, pöytään mahtuu lähes 900 numeroa

Vanha Kaleva: Oulun puhelut vä­li­te­tään uudelta kes­ku­sa­se­mal­ta, pöytään mahtuu lähes 900 numeroa

03.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Abien kurssit pidetään Oulun lukioissa etänä syksyn kirjoituksiin saakka, tarkoitus välttää sairastumista kirjoitusten aikana

Abien kurssit pi­de­tään Oulun lu­kiois­sa etänä syksyn kir­joi­tuk­siin saakka, tar­koi­tus välttää sai­ras­tu­mis­ta kir­joi­tus­ten aikana

17.08.2020 13:17 1
Tilaajille
Oulussa esitetään abeille etäopetusjaksoa ennen syksyn ylioppilaskirjoituksia

Oulussa esi­te­tään abeille etä­ope­tus­jak­soa ennen syksyn yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia

11.08.2020 19:33 0
Tilaajille
Kahdeksan ällää ja yksi eximia – Miia Kariluoto toivoo hyvän todistuksen avaavan ovet suoraan yliopistoon

Kah­dek­san ällää ja yksi eximia – Miia Ka­ri­luo­to toivoo hyvän to­dis­tuk­sen avaavan ovet suoraan yli­opis­toon

12.05.2020 15:59 0
Kevään ylioppilastulokset ovat tulleet - katso listaus Pohjois-Suomen ylioppilaista

Kevään yli­op­pi­las­tu­lok­set ovat tulleet - katso listaus Poh­jois-Suo­men yli­op­pi­lais­ta

12.05.2020 10:58 2
Kevään 2020 ylioppilaskokelaille mahdollisuus osittain maksuttomaan uusimiseen

Kevään 2020 yli­op­pi­las­ko­ke­lail­le mah­dol­li­suus osit­tain mak­sut­to­maan uu­si­mi­seen

08.05.2020 13:45 0

Yo-ko­ke­laat poh­ti­vat unel­miaan ja miesten avut­to­muut­ta keit­tiös­sä

29.09.2014 00:49 1

Yo-kir­joi­tuk­sis­sa kuun­nel­laan toista ko­ti­mais­ta kieltä

09.09.2014 00:49 0

Yo-reaa­lis­sa ruo­dit­tiin Rebekka Naa­tuk­sen ko­lum­nia ja Sii­ka­joen suo­je­lu­aluei­ta

12.03.2014 15:10 3

Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa poh­dit­tiin tie­lii­ken­ne­kuo­le­mia ja val­tion­vel­kaa - katso teh­tä­vät

27.09.2013 16:07 2
Ylioppilaskokeissa vuorossa matematiikka - katso tehtävät

Yli­op­pi­las­ko­keis­sa vuo­ros­sa ma­te­ma­tiik­ka - katso teh­tä­vät

25.09.2013 14:09 0

Ma­ti­kas­ta ky­sel­tiin help­po­ja ja vai­kei­ta

20.03.2013 16:48 1
Yo-reaalissa pohdittiin suvaitsevuuden rajoja ja muuttoliikkeitä

Yo-reaa­lis­sa poh­dit­tiin su­vait­se­vuu­den rajoja ja muut­to­liik­kei­tä

13.03.2013 14:03 2
"Moni suomalainen on hiljainen ja rauhallinen" -  Ylioppilaskirjoituksissa pohdittiin Suomi-kuvaa

"Moni suo­ma­lai­nen on hil­jai­nen ja rau­hal­li­nen" - Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa poh­dit­tiin Suo­mi-ku­vaa

11.03.2013 13:48 0
Roope-setä oppaana rahan maailmaan yo-kokeissa

Roo­pe-se­tä oppaana rahan maail­maan yo-ko­keis­sa

08.02.2013 13:36 0
Syksyn ylioppilaiden nimet julki - Katso nimilistoja

Syksyn yli­op­pi­lai­den nimet julki - Katso ni­mi­lis­to­ja

16.11.2012 08:41 0
Yo-kokelaat ratkoivat matematiikan tehtäviä

Yo-ko­ke­laat rat­koi­vat ma­te­ma­tii­kan teh­tä­viä

28.09.2012 15:07 0
Yo-reaalissa vertailtiin muun muassa vallankumouksia - katso tehtävät

Yo-reaa­lis­sa ver­tail­tiin muun muassa val­lan­ku­mouk­sia - katso teh­tä­vät

26.09.2012 16:01 0
Yo-kokelaiden urakka jatkui äidinkielen esseekokeella

Yo-ko­ke­lai­den urakka jatkui äi­din­kie­len es­see­ko­keel­la

24.09.2012 14:06 0