Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Liikkumattomuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu on avain ter­veyt­tä edis­tä­vään asuin­ym­pä­ris­töön

31.05.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten har­ras­ta­mi­nen ei saa olla va­ral­li­suus­ky­sy­mys – kou­lu­ti­loi­hin il­ta­päi­vik­si matalan kyn­nyk­sen toi­min­taa

22.05.2023 05:45 10
Tilaajille
Raha liikuntaan säästää kansan terveyskuluja
Pääkirjoitus

Raha lii­kun­taan säästää kansan ter­veys­ku­lu­ja

22.05.2023 06:27 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väestön liian vä­häi­nen liik­ku­mi­nen ai­heut­taa yh­teis­kun­nal­le mil­jar­di­luo­kan kus­tan­nuk­set – suh­tees­sa hin­ta­lap­puun liik­ku­mat­to­muus nousee varsin vähän esille puo­luei­den ja eh­dok­kai­den vaa­li­tee­mois­sa

13.03.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Is­tu­mi­nen maksaa – mistä löytyy rat­kai­su?

15.05.2022 06:30
Tilaajille
Kysyimme: Ovatko seniorit jumissa kotona? "Moni on jo yli vuoden ollut kotinsa vanki ja koko korona-ajan sisällä ja liikkumatta."

Ky­syim­me: Ovatko se­nio­rit jumissa kotona? "Moni on jo yli vuoden ollut kotinsa vanki ja koko ko­ro­na-ajan sisällä ja liik­ku­mat­ta."

21.04.2021 17:59 1
Tilaajille