Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Liikkumattomuus
Lasten ja nuorten arkiliikunnan vähentyminen on kasvava ongelma
Kolumni

Lasten ja nuorten ar­ki­lii­kun­nan vä­hen­ty­mi­nen on kasvava ongelma

11.02.2024 14:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Homo sapiens vai Homo stu­bi­dus? – suuria ih­mis­jouk­ko­ja riivaa kiire ja hy­per­ak­ti­vi­teet­ti

27.01.2024 06:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi lapset eivät enää liiku? – ero arjessa liik­ku­vien ja liik­ku­mat­to­mien välillä on valtava

21.10.2023 06:00 22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön hal­lin­non­alal­la mah­dol­lis­te­taan yh­den­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det liikkua maa­seu­tu­alueil­la

19.10.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika rat­kais­ta liik­ku­mat­to­muu­des­ta ai­heu­tu­vat on­gel­mat – kou­luis­sa tulisi olla joka päivä lii­kun­taa vä­hin­tään 30 mi­nuut­tia

24.07.2023 06:00 18
Tilaajille
Liikkumattomuus on vakava uhka
Kolumni

Liik­ku­mat­to­muus on vakava uhka

13.06.2023 16:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu on avain ter­veyt­tä edis­tä­vään asuin­ym­pä­ris­töön

31.05.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten har­ras­ta­mi­nen ei saa olla va­ral­li­suus­ky­sy­mys – kou­lu­ti­loi­hin il­ta­päi­vik­si matalan kyn­nyk­sen toi­min­taa

22.05.2023 05:45 10
Tilaajille
Raha liikuntaan säästää kansan terveyskuluja
Pääkirjoitus

Raha lii­kun­taan säästää kansan ter­veys­ku­lu­ja

22.05.2023 06:27 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väestön liian vä­häi­nen liik­ku­mi­nen ai­heut­taa yh­teis­kun­nal­le mil­jar­di­luo­kan kus­tan­nuk­set – suh­tees­sa hin­ta­lap­puun liik­ku­mat­to­muus nousee varsin vähän esille puo­luei­den ja eh­dok­kai­den vaa­li­tee­mois­sa

13.03.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Is­tu­mi­nen maksaa – mistä löytyy rat­kai­su?

15.05.2022 06:30
Tilaajille
Kysyimme: Ovatko seniorit jumissa kotona? "Moni on jo yli vuoden ollut kotinsa vanki ja koko korona-ajan sisällä ja liikkumatta."

Ky­syim­me: Ovatko se­nio­rit jumissa kotona? "Moni on jo yli vuoden ollut kotinsa vanki ja koko ko­ro­na-ajan sisällä ja liik­ku­mat­ta."

21.04.2021 17:59 1
Tilaajille