Lasten ja nuorten harrastaminen

Hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nan pää­tös­tä lasten ja nuorten har­ras­tus­ten uu­del­leen aloit­ta­mi­ses­ta on Oulussa tul­kit­tu la­veas­ti – kon­ser­va­to­rio lä­hi­ope­tuk­ses­sa viikko ker­ral­laan

09.02.2021 18:00 1
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Tar­jo­taan­ko nuo­ril­le liikaa vääriä lajeja? Pi­täi­si­kö vanhat ja pe­rin­tei­set kil­pa­la­jit unoh­taa?

07.02.2021 08:00 4
Tilaajille

Lasten pitkä kil­pai­lu­tau­ko huo­let­taa hiih­to­pii­reis­sä – "Uusia Iivoja ei synny it­ses­tään"

04.01.2021 18:00 5
Tilaajille