Ana­lyy­si: Oulun ase­man­seu­dun suur­hank­kei­ta jar­rut­taa so­pi­mi­sen vaikeus – osa­puo­lia pöydän ääressä on peräti seit­se­män

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Lasten ja nuorten harrastaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­ku­puo­li löytyi har­ras­ta­mal­la – cosp­layn avulla voi ennen kaikkea tes­ta­ta, miltä tuntuu näyttää joltain muulta

28.11.2021 05:30
Tilaajille
Monessa oululaisessa urheiluseurassa harrastajamäärät vähenivät koronan vuoksi, ja se voi näkyä harrastusmaksuissa – "Ihan varmasti joukkueille on tullut kipakkaakin palautetta"

Monessa ou­lu­lai­ses­sa ur­hei­lu­seu­ras­sa har­ras­ta­ja­mää­rät vä­he­ni­vät koronan vuoksi, ja se voi näkyä har­ras­tus­mak­suis­sa – "Ihan var­mas­ti jouk­kueil­le on tullut ki­pak­kaa­kin pa­lau­tet­ta"

05.10.2021 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ju­nio­ri­jal­ka­pal­lo­toi­min­nal­la hä­vi­te­tään Oulussa ko­ko­naan niin sanottu kes­ki­kas­ti, jolla on myös huip­pu­ja hyö­dyt­tä­vä funktio

03.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Hyvinvointilautakunnan päätöstä lasten ja nuorten harrastusten uudelleen aloittamisesta on Oulussa tulkittu laveasti – konservatorio lähiopetuksessa viikko kerrallaan

Hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nan pää­tös­tä lasten ja nuorten har­ras­tus­ten uu­del­leen aloit­ta­mi­ses­ta on Oulussa tul­kit­tu la­veas­ti – kon­ser­va­to­rio lä­hi­ope­tuk­ses­sa viikko ker­ral­laan

09.02.2021 18:00 1
Tilaajille
Puheenaihe: Tarjotaanko nuorille liikaa vääriä  lajeja? Pitäisikö vanhat ja perinteiset kilpalajit unohtaa?

Pu­hee­nai­he: Tar­jo­taan­ko nuo­ril­le liikaa vääriä lajeja? Pi­täi­si­kö vanhat ja pe­rin­tei­set kil­pa­la­jit unoh­taa?

07.02.2021 08:00 4
Tilaajille
Lasten pitkä kilpailutauko huolettaa hiihtopiireissä – "Uusia Iivoja ei synny itsestään"

Lasten pitkä kil­pai­lu­tau­ko huo­let­taa hiih­to­pii­reis­sä – "Uusia Iivoja ei synny it­ses­tään"

04.01.2021 18:00 5
Tilaajille