Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

liikkuminen
Liikuttavat palvelut ovat yhteiskunnan hyvinvoinnin ydin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­kut­ta­vat pal­ve­lut ovat yh­teis­kun­nan hy­vin­voin­nin ydin

15.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liik­ku­mat­to­muu­teen et­sit­tä­vä ra­ken­teel­li­sia rat­kai­su­ja – voisiko syy monien vä­häi­seen kiin­nos­tuk­seen lii­kun­taa kohtaan juontaa juu­ren­sa pe­rus­kou­lua­joil­ta?

29.01.2023 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kärsin näh­des­sä­ni sänkyyn hoi­det­ta­vien koh­ta­loi­ta – ihmisen ko­ko­nais­val­tai­ses­sa hy­vin­voin­nis­sa itsensä lii­kut­ta­mi­nen on avain­asia muuhun toi­min­ta­ky­kyyn

28.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­kis­ten tilojen lat­tiois­ta nas­ta­ken­gän kes­tä­viä – yh­teis­kun­nal­li­sil­la toi­mi­joil­la pitäisi olla tur­val­li­sen liik­ku­mi­sen edis­tä­mi­ses­sä eri­tyi­nen vastuu

18.01.2023 05:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pyö­räi­lyä tulee edistää kaikin mah­dol­li­sin keinoin

13.12.2022 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työ­tä lii­kun­ta-alan toi­mi­joi­den kanssa tulee vah­vis­taa

25.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruu­miin­kult­tuu­ri osaksi Oulun kult­tuu­ri­kau­pun­ki-ima­goa

14.02.2022 04:00 2
Tilaajille
Puheenaihe: Pitäisikö päättäjien puuttua ylipainoon?

Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö päät­tä­jien puuttua yli­pai­noon?

16.01.2022 08:00 25
Tilaajille
Parempaa reittien talvikunnossapitoa ja päätöksentekijät esikuvina – näin pyöräilyä ja kävelyä voidaan edistää

Pa­rem­paa reit­tien tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa ja pää­tök­sen­te­ki­jät esi­ku­vi­na – näin pyö­räi­lyä ja kävelyä voidaan edistää

04.10.2021 07:00 11
Tilaajille