Lippu-uudistus: Bus­si­li­pun hinta Oulun kes­kus­tas­sa voi jopa kak­sin­ker­tais­tua

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Liikenteen päästöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen tie ve­ty­ta­lou­teen käy pie­nes­tä suureen

19.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ken­ne­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen edel­lyt­tää infran ke­hit­tä­mis­tä – kun­nos­sa­pi­don ra­hoi­tus on ollut ali­mi­toi­tet­tu koko 2000-lu­vun

18.03.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Monet asiat syn­kis­tä­vät Suomea

26.02.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käyt­tö­voi­ma­siir­ty­mä tehtävä kil­pai­lu­ky­kyi­ses­ti – kul­je­tus­ala on jo ollut vas­tuul­li­ses­ti mukana vä­hen­tä­mäs­sä pääs­tö­jä

15.02.2023 05:30 1
Tilaajille
Sumea suhdanne, Musk ja komponenttipula ravistavat nyt autokauppaa
Pääkirjoitus

Sumea suh­dan­ne, Musk ja kom­po­nent­ti­pu­la ra­vis­ta­vat nyt au­to­kaup­paa

18.01.2023 20:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

30 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peus on kallis asia

21.10.2022 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ken­teen pääs­tö­vä­hen­nyk­sil­le on las­ket­ta­va hin­ta­lap­pu

12.08.2022 06:00 1
Tilaajille
EU sanomassa tarpeettoman tiukkoja jäähyväisiä henkilöautojen polttomoottoreille
Pääkirjoitus

EU sa­no­mas­sa tar­peet­to­man tiuk­ko­ja jää­hy­väi­siä hen­ki­lö­au­to­jen polt­to­moot­to­reil­le

09.06.2022 20:00 56
Tilaajille
Etanoli ja biokaasu vähentävät riippuvuutta Venäjän öljystä –  pumppuhintojen nousuun on kaksi merkittävää syytä, joista toiseen voisi vaikuttaa

Etanoli ja bio­kaa­su vä­hen­tä­vät riip­pu­vuut­ta Venäjän öljystä – pump­pu­hin­to­jen nousuun on kaksi mer­kit­tä­vää syytä, joista toiseen voisi vai­kut­taa

20.03.2022 11:15 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä rahat lii­ken­teen pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­seen?

31.01.2022 05:30 5
Tilaajille
Liikenteen murros sähköiseksi on työläs sekä päättäjille että kansalaisille
Pääkirjoitus

Lii­ken­teen murros säh­köi­sek­si on työläs sekä päät­tä­jil­le että kan­sa­lai­sil­le

03.01.2022 20:00 52
Tilaajille
Polttomoottori ei ole ongelma, mutta sen polttoaineet ovat – VTT:n johtava tutkija: "Autoala voi helposti dumpata öljytuotteet jos haluaa"

Polt­to­moot­to­ri ei ole on­gel­ma, mutta sen polt­to­ai­neet ovat – VTT:n johtava tut­ki­ja: "Au­toa­la voi hel­pos­ti dumpata öl­jy­tuot­teet jos haluaa"

11.12.2021 06:30 43
Tilaajille
Pääkirjoitus

Hal­li­tus yrittää tehdä lii­ken­teen pääs­tö­pää­tök­siä silk­ki­han­sik­kain, mutta au­toi­lun kal­lis­tu­mis­ta on vaikeaa välttää

14.03.2021 20:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­voit­tee­na aidosti älykäs ja kestävä lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä

09.12.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tiestön kunto vai­kut­taa lii­ken­ne­pääs­töi­hin – lai­te­taan tie­verk­ko kuntoon ta­sa­puo­li­ses­ti myös maa­seu­dul­la

06.12.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen tulee suun­na­ta suun­ni­tel­tua suu­rem­pi osuus EU:n el­py­mis­vä­li­neen ra­hoi­tuk­ses­ta lii­ken­neinf­raan

13.10.2020 06:15
Tilaajille
Hallituksen pöydällä on nippu toimia liikenteen päästöjen vähentämiseksi, mutta yksi näyttää varmalta: fossiilisten polttoaineiden hinta nousee väkisin
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen pöy­däl­lä on nippu toimia lii­ken­teen pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­sek­si, mutta yksi näyttää var­mal­ta: fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den hinta nousee väkisin

09.10.2020 20:00 16
Tilaajille
Hallitus suosii nyt vahvasti sähköautoihin siirtymistä – liikenteen tulevaisuuteen ei kuitenkaan kannata suunnata yhden kortin varassa
Pääkirjoitus

Hal­li­tus suosii nyt vah­vas­ti säh­kö­au­toi­hin siir­ty­mis­tä – lii­ken­teen tu­le­vai­suu­teen ei kui­ten­kaan kannata suun­na­ta yhden kortin varassa

20.09.2020 20:00 14
Tilaajille
Kimppataksi vie pian Karhunkierrokselle – uusi palvelu helpottaa autottoman oululaisen matkailua Ruka-Kuusamon alueelle

Kimp­pa­tak­si vie pian Kar­hun­kier­rok­sel­le – uusi palvelu hel­pot­taa au­tot­to­man ou­lu­lai­sen mat­kai­lua Ru­ka-Kuu­sa­mon alueel­le

26.08.2020 20:00 5
Tilaajille