Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ta­voit­tee­na aidosti älykäs ja kestävä lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä

Komissio tukee lainsäädännön ja rahoituksen avulla liikennemuotojen yhdistämistä toimivaksi multimodaaliseksi järjestelmäksi.

Innovatiiviset teknologiat ottavat tulta yleensä vasta silloin, kun markkinadynamiikan, rahoituksen, sääntelykehyksen ja kuluttajien käyttäytymisen yhdistelmä on oikeanlainen.

Kun 9. joulukuuta esiteltävää kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiaa laadittiin, oli yhtenä keskeisenä kysymyksenämme: ”Miten voimme edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa ja saada ne palvelemaan muutosta tehokkaasti?”