Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Suomen tulee suun­na­ta suun­ni­tel­tua suu­rem­pi osuus EU:n el­py­mis­vä­li­neen ra­hoi­tuk­ses­ta lii­ken­neinf­raan

Suomen tulee suunnata suunniteltua suurempi osuus EU:n elpymisvälineen rahoituksesta liikenneinfraan. Liikenneyhteyksien parantaminen lisäisi yritysten kilpailukykyä sekä alueiden saavutettavuutta ja elinvoimaa.  Sujuva liikenne vähentää myös liikenteen päästöjä.

Suomen käytettäväksi on tulossa EU:n elvytyspaketin kautta noin kolmen miljardin euron potti. EU:n mittavalla elvytyspaketilla tavoitellaan Suomen ja muiden EU:n jäsenmaiden elpymistä ja talouden kääntämistä kasvu-uralle. Samalla on tarkoitus antaa tuntuva sysäys digitalisaatiolle sekä talouden uudistumiselle vihreämpään suuntaan.