Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Liikenneinvestoinnit
Hallitus joutuu sekä repimään ja rakentamaan eikä nykyisillä ennusteilla jää historiaan velkaantumisen selättäjänä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus joutuu sekä re­pi­mään ja ra­ken­ta­maan eikä ny­kyi­sil­lä en­nus­teil­la jää his­to­riaan vel­kaan­tu­mi­sen se­lät­tä­jä­nä

20.09.2023 17:00 25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yl­lä­pi­de­tyt tiet pitävät huolen, että Suomi pysyy liik­kees­sä – tie­ver­kon kunto ei tule kes­tä­mään ilman riit­tä­viä in­ves­toin­te­ja

12.04.2023 06:00 7
Tilaajille
Pohjoisen liikenneyhteydet kuntoon!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen lii­ken­ne­yh­tey­det kun­toon!

21.03.2023 05:00
Tilaajille
Uusi talousmaantiede kääntää katseet pohjoiseen
Kolumni

Uusi ta­lous­maan­tie­de kääntää katseet poh­joi­seen

18.10.2022 16:00 25
Tilaajille
Poikkimaantie on pohjoisen yhteistyön symboli
Kolumni

Poik­ki­maan­tie on poh­joi­sen yh­teis­työn symboli

12.08.2022 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toimiva lii­ken­ne on poh­joi­sen elin­eh­to

01.02.2022 04:30
Tilaajille
Oulun seudulla ollaan huolissaan väylärahojen niukkuudesta – "Vaikuttaa siltä, että Pohjois-Suomen elinkeinoelämän ääntä ei ole tarpeeksi kuultu"

Oulun seu­dul­la ollaan huo­lis­saan väy­lä­ra­ho­jen niuk­kuu­des­ta – "Vai­kut­taa siltä, että Poh­jois-Suo­men elin­kei­no­elä­män ääntä ei ole tar­peek­si kuultu"

07.09.2021 11:27 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liikenne12-oh­jel­man yh­teis­ra­hoi­tus­mal­lis­sa on unoh­det­tu mitä kump­pa­nuus on – kuntien vastuut niiden omasta inf­ras­taan koet­te­le­vat jo nyt kuntien ta­lou­den kes­tä­vyyt­tä

22.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ties­tös­tä saadaan mer­kit­tä­vää kil­pai­lu­etua ja ve­to­voi­maa poh­joi­seen ver­rat­tu­na muuhun Suomeen

17.01.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­nos­tus lii­ken­tee­seen tuo työtä ja elin­voi­maa koko Suo­mel­le

11.12.2020 03:00
Tilaajille