Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Oulun seutu
Oulun käräjäoikeus: Murtovarkaudesta suuttunut mies laittoi työtoverinsa nippusiteisiin, löi ja potki

Oulun kä­rä­jäoi­keus: Mur­to­var­kau­des­ta suut­tu­nut mies laittoi työ­to­ve­rin­sa nip­pu­si­tei­siin, löi ja potki

11.02.2023 13:30 9
Tilaajille
Erittäin huonoja ajokelejä luvassa Oulun seudulle maanantaina

Erit­täin huonoja ajo­ke­le­jä luvassa Oulun seu­dul­le maa­nan­tai­na

29.01.2023 20:02 8
Tilaajille
Tammikuu kääntyy lopuilleen vaihtelevassa säässä Oulun seudulla, keskiviikkona jopa viisi plusastetta ja vesisadetta

Tam­mi­kuu kääntyy lo­puil­leen vaih­te­le­vas­sa säässä Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na jopa viisi plus­as­tet­ta ja ve­si­sa­det­ta

23.01.2023 16:33 1
Tilaajille
Oulun seudulla toimivan ravintolan Oiva-arvio huononi – Syyte: Yrittäjä syyllisti työntekijää ja aloitti haukkumisen, kiusaamisen ja potkuilla uhkailun

Oulun seu­dul­la toi­mi­van ra­vin­to­lan Oi­va-ar­vio huononi – Syyte: Yrit­tä­jä syyl­lis­ti työn­te­ki­jää ja aloitti hauk­ku­mi­sen, kiu­saa­mi­sen ja pot­kuil­la uh­kai­lun

13.12.2022 15:33 4
Tilaajille
Oulun Seudun Sähkö tarjoaa halpaa sähköä, mutta vain jäsenilleen – jäsenalennukset onnistuvat oman sähköntuotannon tuloilla

Oulun Seudun Sähkö tarjoaa halpaa sähköä, mutta vain jä­se­nil­leen – jä­sen­alen­nuk­set on­nis­tu­vat oman säh­kön­tuo­tan­non tu­loil­la

01.12.2022 06:00 115
Tilaajille
Alkuviikosta nautitaan Oulun seudulla pääosin lämpöisestä syyssäästä, loppuviikko tuo tullessaan pilvisyyden ja sateet

Al­ku­vii­kos­ta nau­ti­taan Oulun seu­dul­la pääosin läm­pöi­ses­tä syys­sääs­tä, lop­pu­viik­ko tuo tul­les­saan pil­vi­syy­den ja sateet

11.09.2022 20:08
Tilaajille
Keskiviikon raju mutta lyhyen vierailun tehnyt ukkosrintama pyyhkäisi Oulun yli, vahingot jäivät pelättyä pienemmiksi

Kes­ki­vii­kon raju mutta lyhyen vie­rai­lun tehnyt uk­kos­rin­ta­ma pyyh­käi­si Oulun yli, va­hin­got jäivät pe­lät­tyä pie­nem­mik­si

17.08.2022 22:17 12
Sateet väistyvät ja alkava viikko tuo poutasäätä Oulun seudulle – elohopea kiipeää enimmillään 22 asteeseen

Sateet väis­ty­vät ja alkava viikko tuo pou­ta­sää­tä Oulun seu­dul­le – elo­ho­pea kiipeää enim­mil­lään 22 as­tee­seen

07.08.2022 20:42
Tilaajille
Omakotitalon sähköpääkeskus saattaa kärytä tai kodin elektroniikka rikkoutua ukkosen takia – ilmalämpöpumppujen vahingot ovat kasvussa jännitepiikkien vuoksi

Oma­ko­ti­ta­lon säh­kö­pää­kes­kus saattaa kärytä tai kodin elekt­ro­niik­ka rik­kou­tua ukkosen takia – il­ma­läm­pö­pump­pu­jen va­hin­got ovat kas­vus­sa jän­ni­te­piik­kien vuoksi

14.07.2022 14:45 15
Tilaajille
Ajoittaista lämpöä, sadekuuroja ja loppuviikosta viilenevää: Matalapaineet tuovat epävakaista säätä alkavalle viikolle Oulun seudulla

Ajoit­tais­ta lämpöä, sa­de­kuu­ro­ja ja lop­pu­vii­kos­ta vii­le­ne­vää: Ma­ta­la­pai­neet tuovat epä­va­kais­ta säätä al­ka­val­le vii­kol­le Oulun seu­dul­la

12.06.2022 20:02
Tilaajille
Omenapuut ja pensasaidat maistuivat rusakoille ja metsäjäniksille Oulun seudulla – "Kotipuutarhoja ovat aika lailla rokottaneet"

Ome­na­puut ja pen­sasai­dat mais­tui­vat ru­sa­koil­le ja met­sä­jä­nik­sil­le Oulun seu­dul­la – "Ko­ti­puu­tar­ho­ja ovat aika lailla ro­kot­ta­neet"

11.06.2022 18:10 17
Tilaajille
Kevät jatkuu alkavalla viikolla aavistuksen viileänä Oulun seudulla, sateitakin saadaan

Kevät jatkuu al­ka­val­la vii­kol­la aa­vis­tuk­sen vii­leä­nä Oulun seu­dul­la, sa­tei­ta­kin saadaan

15.05.2022 20:46 1
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus: Sosiaalityöntekijä ei syyllistynyt rikokseen katsellessaan asiakkaiden henkilö- ja terveystietoja – syytetyn lokitiedoista löytyi parikymmentä vastaavaa tekoa

Oulun kä­rä­jäoi­keus: So­siaa­li­työn­te­ki­jä ei syyl­lis­ty­nyt ri­kok­seen kat­sel­les­saan asiak­kai­den hen­ki­lö- ja ter­veys­tie­to­ja – syy­te­tyn lo­ki­tie­dois­ta löytyi pa­ri­kym­men­tä vas­taa­vaa tekoa

28.03.2022 15:22 3
Tilaajille
Syyttäjä: Sosiaalityöntekijä urkki asiakkaiden salassa pidettäviä tietoja Oulun seudulla – syytetyn mukaan tietojen tarkastelu kuului normaaliin viranhoitoon

Syyt­tä­jä: So­siaa­li­työn­te­ki­jä urkki asiak­kai­den salassa pi­det­tä­viä tietoja Oulun seu­dul­la – syy­te­tyn mukaan tie­to­jen tar­kas­te­lu kuului nor­maa­liin vi­ran­hoi­toon

21.03.2022 13:03 4
Tilaajille
Viikko alkaa aurinkoisena ja hyvin lämpimänä Oulun seudulla – Loppuviikosta viilenee ja lumi-räntäsateita voidaan saada

Viikko alkaa au­rin­koi­se­na ja hyvin läm­pi­mä­nä Oulun seu­dul­la – Lop­pu­vii­kos­ta vii­le­nee ja lu­mi-rän­tä­sa­tei­ta voidaan saada

20.03.2022 21:31
Tilaajille
Lähijunat voisivat olla myös Oulun seudun tulevaisuutta
Pääkirjoitus

Lä­hi­ju­nat voi­si­vat olla myös Oulun seudun tu­le­vai­suut­ta

08.03.2022 20:00 61
Tilaajille
Oululaisten jätemäärissä on valtavia eroja – Katso kartalta, kuinka paljon jätettä naapurisi tuottavat

Ou­lu­lais­ten jä­te­mää­ris­sä on val­ta­via eroja – Katso kar­tal­ta, kuinka paljon jätettä naa­pu­ri­si tuot­ta­vat

23.01.2022 07:32 43
Tilaajille
Oulun seudun taivaalla tapahtuu: Erittäin kirkas tulipallo syöksyi avaruudesta ja hävittäjät aiheuttavat valoilmiöitä

Oulun seudun tai­vaal­la ta­pah­tuu: Erit­täin kirkas tu­li­pal­lo syöksyi ava­ruu­des­ta ja hä­vit­tä­jät ai­heut­ta­vat va­lo­il­miöi­tä

30.11.2021 11:20 6
Tilaajille
Kulttuuriväen kärjessä Antti Leikas – katso lista Oulun seudun kulttuurin ammattilaisten tuloista

Kult­tuu­ri­väen kär­jes­sä Antti Lei­kas – ­kat­so lista Oulun seudun kult­tuu­rin am­mat­ti­lais­ten tu­lois­ta

10.11.2021 15:36 5
Tilaajille
24 mistä valita: Oulun kirjastoverkko on Helsingin jälkeen maan toiseksi suurin – kävimme katsomassa, miltä kolmessa hyvin erilaisessa kirjastossa näyttää

24 mistä valita: Oulun kir­jas­to­verk­ko on Hel­sin­gin jälkeen maan toi­sek­si suurin – kävimme kat­so­mas­sa, miltä kol­mes­sa hyvin eri­lai­ses­sa kir­jas­tos­sa näyttää

25.10.2021 12:20 2
Tilaajille