Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ties­tös­tä saadaan mer­kit­tä­vää kil­pai­lu­etua ja ve­to­voi­maa poh­joi­seen ver­rat­tu­na muuhun Suomeen

Tulevien vuosien aikana Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaan alueella tullaan näkemään merkittäviä hankkeita, jotka parantavat koko alueen saavutettavuutta. Hankkeiden tarkoituksena on parantaa Oulun ja pohjoisen vetovoimaisuutta. Kuitenkaan kyseiset hankkeet eivät edisty itsestään. Vaaditaan yhteistä ponnistelua kaikilla eri tasoilla ja yhteistyötä rakentavaa keskustelua kaikkien toimijoiden kesken.

Koko Oulua koskevia kehityshankkeita on useita. Oulua ja koko maakuntaa hyödyttävää kaksoisraidetta ja 4 tunnin junaa Oulusta Helsinkiin on edistettävä niin kunnallisella, maakunnallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Oulun asema maakunnan veturina on merkittävä, joten Oulun rooli koko maakunnan asioiden edistämiseksi on kiistaton. Paremman rataverkoston ympärille voi kehittää monipuolista liikennettä.