Liikennejärjestelyt
Viimeisin 12 tuntia

Tien sortuma ai­heut­ti ruuhkia Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa – lii­ken­ne tiellä saatiin pa­lau­tet­tua nor­maa­lik­si 12 tunnin jälkeen

18:36 23
Vanhemmat

Kau­ko­läm­pö­työt vai­keut­ta­vat liik­ku­mis­ta OYSin ym­pä­ris­tös­sä – park­ki­paik­ko­ja ja pyö­rä­paik­ko­ja käy­tös­sä ta­val­lis­ta vä­hem­män

10.05.2021 15:32

Jäälin kes­kuk­ses­sa alkaa noin vuoden kestävä urakka, lii­ken­ne­hait­taa luvassa

16.11.2020 15:36 1

Kou­lu­lais­ten tur­val­li­suus huo­les­tut­taa Hau­ki­pu­taan Jo­ki­ky­läs­sä, joka siirtyi ykskaks Ne­los­tien varteen – "Mitä pi­meäm­pää on, sitä kovempi vauhti"

15.10.2020 19:00 12
Tilaajille

Kon­tin­kan­kaan koh­dal­la Ka­jaa­nin­tiel­lä pitää nyt koukata ali­ku­lun kautta – tors­tai­na moni kiersi esteet ja pyö­räi­li väärään suun­taan au­to­tiel­lä

18.09.2020 06:00 6
Tilaajille

Kuu­si­saa­ren lä­pi­kul­ku sul­je­taan Kuuska soi -ta­pah­tu­man vuoksi vii­kon­lo­pun ajaksi

21.08.2020 10:24

Yli­vies­kan Kaup­pa­ka­tu sul­je­taan noin kah­dek­si vii­kok­si ajo­neu­vo­lii­ken­teel­tä ensi maa­nan­tai­na

06.08.2020 20:19

Ter­vae­ta­pit-pyö­rä­kil­pai­lu tekee muu­tok­sia lii­ken­tee­seen Tuiran tun­tu­mas­sa: kil­pa­rei­til­lä py­sä­köin­ti­kiel­to, bus­si­py­säk­ke­jä pois­te­taan käy­tös­tä, lii­ken­net­tä oh­ja­taan uu­des­taan

29.07.2020 14:08