Liikennejärjestelyt
Tervaetapit-pyöräkilpailu tekee muutoksia liikenteeseen Tuiran tuntumassa: kilpareitillä pysäköintikielto, bussipysäkkejä poistetaan käytöstä, liikennettä ohjataan uudestaan

Ter­vae­ta­pit-pyö­rä­kil­pai­lu tekee muu­tok­sia lii­ken­tee­seen Tuiran tun­tu­mas­sa: kil­pa­rei­til­lä py­sä­köin­ti­kiel­to, bus­si­py­säk­ke­jä pois­te­taan käy­tös­tä, lii­ken­net­tä oh­ja­taan uu­des­taan

29.07.2020 14:08 0