Liikennejärjestelyt
Viimeisin tunti
Kontinkankaan kohdalla Kajaanintiellä pitää nyt koukata alikulun kautta – torstaina moni kiersi esteet ja pyöräili väärään suuntaan autotiellä

Kon­tin­kan­kaan koh­dal­la Ka­jaa­nin­tiel­lä pitää nyt koukata ali­ku­lun kautta – tors­tai­na moni kiersi esteet ja pyö­räi­li väärään suun­taan au­to­tiel­lä

06:00 6
Tilaajille
Vanhemmat
Kuusisaaren läpikulku suljetaan Kuuska soi -tapahtuman vuoksi viikonlopun ajaksi

Kuu­si­saa­ren lä­pi­kul­ku sul­je­taan Kuuska soi -ta­pah­tu­man vuoksi vii­kon­lo­pun ajaksi

21.08.2020 10:24 0
Ylivieskan Kauppakatu suljetaan noin kahdeksi viikoksi ajoneuvoliikenteeltä ensi maanantaina

Yli­vies­kan Kaup­pa­ka­tu sul­je­taan noin kah­dek­si vii­kok­si ajo­neu­vo­lii­ken­teel­tä ensi maa­nan­tai­na

06.08.2020 20:19 0
Tervaetapit-pyöräkilpailu tekee muutoksia liikenteeseen Tuiran tuntumassa: kilpareitillä pysäköintikielto, bussipysäkkejä poistetaan käytöstä, liikennettä ohjataan uudestaan

Ter­vae­ta­pit-pyö­rä­kil­pai­lu tekee muu­tok­sia lii­ken­tee­seen Tuiran tun­tu­mas­sa: kil­pa­rei­til­lä py­sä­köin­ti­kiel­to, bus­si­py­säk­ke­jä pois­te­taan käy­tös­tä, lii­ken­net­tä oh­ja­taan uu­des­taan

29.07.2020 14:08 0