Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kaksi co­la­juo­maa? 13 euroa, bitte

Pääkirjoitus: Salman Rush­dien puu­ko­tus avaa ikävän näkymän eteen­päin

Katutyöt
Rajakylässä saneerataan Kurjenpolvea ja Valmutietä – kadut ja vesihuollon verkostot uusitaan kokonaan

Ra­ja­ky­läs­sä sa­nee­ra­taan Kur­jen­pol­vea ja Val­mu­tie­tä – kadut ja ve­si­huol­lon ver­kos­tot uu­si­taan ko­ko­naan

27.06.2022 11:25
Jäälinraitin ja Heikinharjun Vesalanmäen katutyöt alkavat toukokuussa

Jää­lin­rai­tin ja Hei­kin­har­jun Ve­sa­lan­mäen ka­tu­työt alkavat tou­ko­kuus­sa

13.05.2022 14:35
Korvenkylän suunnalla rakennetaan tie ja useita uusia katuja

Kor­ven­ky­län suun­nal­la ra­ken­ne­taan tie ja useita uusia katuja

30.11.2021 12:41 1
Risteys on pois liikenteen käytöstä Oulun Hietasaaressa tiistaista alkaen

Risteys on pois lii­ken­teen käy­tös­tä Oulun Hie­ta­saa­res­sa tiis­tais­ta alkaen

27.09.2021 11:40 1
Kajaaninkadun remontti valmistuu Oulussa – katu avautuu liikenteelle perjantaina

Ka­jaa­nin­ka­dun re­mont­ti val­mis­tuu Oulussa – katu avautuu lii­ken­teel­le per­jan­tai­na

09.09.2021 14:36 3
Jalankulku- ja pyöräväylä Pohjantien Oulujoen ylittävällä sillalla suljetaan korjausten takia ensi viikolla

Ja­lan­kul­ku- ja pyö­rä­väy­lä Poh­jan­tien Ou­lu­joen ylit­tä­väl­lä sil­lal­la sul­je­taan kor­jaus­ten takia ensi vii­kol­la

09.09.2021 10:08 4
Vielä Asemakadulla törttöilystä saattaa selvitä huomautuksella, pian voi napsahtaa sakko – Näin kesän vähäiset katutyöt näkyvät Oulun keskustassa

Vielä Ase­ma­ka­dul­la tört­töi­lys­tä saattaa selvitä huo­mau­tuk­sel­la, pian voi nap­sah­taa sakko – Näin kesän vä­häi­set ka­tu­työt näkyvät Oulun kes­kus­tas­sa

07.06.2021 07:00 10
Tilaajille
Korjaustyö katkaisee Oulun Kajaaninkadun kesäkuussa, remontin ajaksi Asemakatu muuttuu kaksisuuntaiseksi

Kor­jaus­työ kat­kai­see Oulun Ka­jaa­nin­ka­dun ke­sä­kuus­sa, re­mon­tin ajaksi Ase­ma­ka­tu muuttuu kak­si­suun­tai­sek­si

27.05.2021 13:40
Kajaaninkatua peruskorjataan Oulussa – urakka alkaa arkeologisilla kaivauksilla

Ka­jaa­nin­ka­tua pe­rus­kor­ja­taan Oulussa – urakka alkaa ar­keo­lo­gi­sil­la kai­vauk­sil­la

27.04.2021 13:59 2
Pätkä Pakkahuoneenkatua suljetaan kolmeksi päiväksi rakennustyömaan takia

Pätkä Pak­ka­huo­neen­ka­tua sul­je­taan kol­mek­si päi­väk­si ra­ken­nus­työ­maan takia

24.11.2020 14:23 1
Valtatie remontoidaan Länsi-Tuirassa – katu kavennetaan ja muutetaan joukkoliikennepainotteiseksi

Val­ta­tie re­mon­toi­daan Län­si-Tui­ras­sa – katu ka­ven­ne­taan ja muu­te­taan jouk­ko­lii­ken­ne­pai­not­tei­sek­si

06.10.2020 21:36 18
Tilaajille
Oulunportin ja Kaakkurin välille rakennetaan uusi katuyhteys Pohjantien alitse

Ou­lun­por­tin ja Kaak­ku­rin välille ra­ken­ne­taan uusi ka­tu­yh­teys Poh­jan­tien alitse

14.09.2020 15:25 11
Baanatyömaan vuoksi katu katkaistaan liikenteeltä Taka-Lyötyssä

Baa­na­työ­maan vuoksi katu kat­kais­taan lii­ken­teel­tä Ta­ka-Lyö­tys­sä

21.07.2020 19:54
Eteläisen alikulun kevyen liikenteen väylät vuorotellen kiinni kesän aikana – poikkeusjärjestelyt jatkuvat elokuun loppuun saakka

Ete­läi­sen ali­ku­lun kevyen lii­ken­teen väylät vuo­ro­tel­len kiinni kesän aikana – poik­keus­jär­jes­te­lyt jat­ku­vat elokuun loppuun saakka

07.07.2020 13:45