Synnytykset
Sijaissynnytyksellä lasta toivoville markkinoidaan ulkomailta "avaimet käteen" -tyyppisiä valmiita paketteja – laki auttaisi ratkomaan eettisiä ongelmia

Si­jais­syn­ny­tyk­sel­lä lasta toi­vo­vil­le mark­ki­noi­daan ul­ko­mail­ta "a­vai­met käteen" -tyyp­pi­siä val­mii­ta pa­ket­te­ja – laki aut­tai­si rat­ko­maan eet­ti­siä on­gel­mia

24.09.2021 07:08 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­sa on tur­val­lis­ta olla ras­kaa­na ja syn­nyt­tää, äi­tiys­neu­vo­lat ta­voit­ta­vat 99,6 pro­sent­tia ras­kaa­na ole­vis­ta

17.09.2021 06:00
Tilaajille
Mia Johanssonin toinen raskaus keskeytyi kohtukuolemaan ja kolmas myöhäiseen keskenmenoon – ”Mietin, miten näin voi tapahtua kahdesti peräkkäin”

Mia Jo­hans­so­nin toinen raskaus kes­key­tyi koh­tu­kuo­le­maan ja kolmas myö­häi­seen kes­ken­me­noon – ”Mie­tin, miten näin voi ta­pah­tua kah­des­ti pe­räk­käin”

30.05.2020 08:00
Tilaajille