Kolumni: Sanna Marinin katse Ir­pi­nis­sä kertoi kaiken

Koti: Monille ou­lu­lai­sil­le tutun Markus H. Kor­ho­sen kult­tuu­ri­ko­ti rönsyää tu­han­sia esi­nei­tä

Synnytykset
OYSissa ei näy koronapiikkiä synnytyksissä – Kainuun uusi sairaala on  houkutellut synnyttäjiä yli maakuntarajojen

OYSissa ei näy ko­ro­na­piik­kiä syn­ny­tyk­sis­sä – Kainuun uusi sai­raa­la on hou­ku­tel­lut syn­nyt­tä­jiä yli maa­kun­ta­ra­jo­jen

19.01.2022 21:10
Tilaajille
OYSin synnytysosaston potilaat keskitettiin yhdelle puolelle – asiasta liikkui somessa huhuja, joiden oikaisuyritys epäonnistui: "Monella on tapahtuneesta paha mieli"

OYSin syn­ny­ty­so­sas­ton po­ti­laat kes­ki­tet­tiin yhdelle puo­lel­le – a­sias­ta liikkui somessa huhuja, joiden oi­kai­suy­ri­tys epäon­nis­tui: "Mo­nel­la on ta­pah­tu­nees­ta paha mieli"

27.12.2021 14:45 12
Tilaajille
OYSissa katkotaan siipiä somessa leviäviltä huhupuheilta sairaista vauvoista, taustalla todennäköisesti rokotekriittisyys – "Jos jotain poikkeavaa olisi, tietäisimme siitä ensimmäisenä ja reagoisimme heti"

OYSissa kat­ko­taan siipiä somessa le­viä­vil­tä hu­hu­pu­heil­ta sai­rais­ta vau­vois­ta, taus­tal­la to­den­nä­köi­ses­ti ro­ko­tek­riit­ti­syys – "Jos jotain poik­kea­vaa olisi, tie­täi­sim­me siitä en­sim­mäi­se­nä ja rea­goi­sim­me heti"

15.12.2021 09:13
Tilaajille
Sijaissynnytyksellä lasta toivoville markkinoidaan ulkomailta "avaimet käteen" -tyyppisiä valmiita paketteja – laki auttaisi ratkomaan eettisiä ongelmia

Si­jais­syn­ny­tyk­sel­lä lasta toi­vo­vil­le mark­ki­noi­daan ul­ko­mail­ta "a­vai­met käteen" -tyyp­pi­siä val­mii­ta pa­ket­te­ja – laki aut­tai­si rat­ko­maan eet­ti­siä on­gel­mia

24.09.2021 07:08 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­sa on tur­val­lis­ta olla ras­kaa­na ja syn­nyt­tää, äi­tiys­neu­vo­lat ta­voit­ta­vat 99,6 pro­sent­tia ras­kaa­na ole­vis­ta

17.09.2021 06:00
Tilaajille
Mia Johanssonin toinen raskaus keskeytyi kohtukuolemaan ja kolmas myöhäiseen keskenmenoon – ”Mietin, miten näin voi tapahtua kahdesti peräkkäin”

Mia Jo­hans­so­nin toinen raskaus kes­key­tyi koh­tu­kuo­le­maan ja kolmas myö­häi­seen kes­ken­me­noon – ”Mie­tin, miten näin voi ta­pah­tua kah­des­ti pe­räk­käin”

30.05.2020 08:00
Tilaajille