Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

sote-kiinteistöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nos­te­taan ou­lu­lais­ten pank­ki­ti­lin tase nousuun

30.06.2022 05:00 3
Tilaajille
Sote-kiinteistöjen myynti tuo Oulun kaupungille makoisat lisätulot – myyntituotoista puolet lainanlyhennyksiin, toinen puoli investointeihin

So­te-kiin­teis­tö­jen myynti tuo Oulun kau­pun­gil­le ma­koi­sat li­sä­tu­lot – myyn­ti­tuo­tois­ta puolet lai­nan­ly­hen­nyk­siin, toinen puoli in­ves­toin­tei­hin

26.06.2022 18:00 22
Tilaajille
Myynnissä olevien Oulun sote-toimitilojen tonteille määriteltiin vuokrataso – arvokkain kohde kaupunginsairaala

Myyn­nis­sä olevien Oulun so­te-toi­mi­ti­lo­jen ton­teil­le mää­ri­tel­tiin vuok­ra­ta­so – ar­vok­kain kohde kau­pun­gin­sai­raa­la

15.02.2022 19:59 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu myy­mäs­sä kes­kei­siä so­te-ra­ken­nuk­sia – yk­si­tyi­nen kiin­teis­tö­si­joit­ta­ja haluaa tie­ten­kin voittoa si­joi­tuk­sel­leen, mikä tar­koit­taa jat­kos­sa ko­ro­tus­pai­nei­ta vuok­riin

02.02.2022 05:30 13
Tilaajille