Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu – po­lii­sin kuva ta­pah­tu­mis­ta on selkeä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

sote-kiinteistöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nos­te­taan ou­lu­lais­ten pank­ki­ti­lin tase nousuun

30.06.2022 05:00 3
Tilaajille
Sote-kiinteistöjen myynti tuo Oulun kaupungille makoisat lisätulot – myyntituotoista puolet lainanlyhennyksiin, toinen puoli investointeihin

Sote-kiin­teis­tö­jen myynti tuo Oulun kau­pun­gil­le ma­koi­sat li­sä­tu­lot – myyn­ti­tuo­tois­ta puolet lai­nan­ly­hen­nyk­siin, toinen puoli in­ves­toin­tei­hin

26.06.2022 18:00 22
Tilaajille
Myynnissä olevien Oulun sote-toimitilojen tonteille määriteltiin vuokrataso – arvokkain kohde kaupunginsairaala

Myyn­nis­sä olevien Oulun sote-toi­mi­ti­lo­jen ton­teil­le mää­ri­tel­tiin vuok­ra­ta­so – ar­vok­kain kohde kau­pun­gin­sai­raa­la

15.02.2022 19:59 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu myy­mäs­sä kes­kei­siä sote-ra­ken­nuk­sia – yk­si­tyi­nen kiin­teis­tö­si­joit­ta­ja haluaa tie­ten­kin voittoa si­joi­tuk­sel­leen, mikä tar­koit­taa jat­kos­sa ko­ro­tus­pai­nei­ta vuok­riin

02.02.2022 05:30 13
Tilaajille