Kempele
Viimeisin tunti

Puu­tar­han­hoi­to nollaa pään – "Kun päi­vän­va­lo loppuu, otetaan rak­sa­lamp­pu ja ot­sa­lamp­pu avuksi"

12:00 1
Tilaajille
Kuukausi

Ko­ro­na-ajan raskas seuraus – vii­meis­tä kaut­taan yhdessä oleva Kem­pe­Le:n B-poi­ka­jouk­kue ei saanut mah­dol­li­suut­ta hui­pen­taa vuosien yh­teis­tä mat­kaan­sa SM-kul­taan: "Tur­haut­ta­vaa"

12.05.2021 19:00 1
Tilaajille

Ro­ko­tus­tah­ti vaih­te­lee kuntien välillä Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin sisällä – eroja se­lit­tää ennen kaikkea väestön ikä­ra­ken­ne ja ro­ko­tet­ta­vien määrä

12.05.2021 17:00 5
Tilaajille

Poliisi tutkii vapun aikaan asun­nos­sa tehtyä törkeää ryöstöä Kem­pe­lees­sä, neljä nuorta van­git­tu teosta epäil­ty­nä

07.05.2021 12:20 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Näkymiä Kem­pe­leen­lah­den luon­non­suo­je­lu­alueel­le

06.05.2021 08:00 5
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to suistui Poh­jan­tiel­tä kes­ki­kai­tee­seen Kem­pe­lees­sä, va­ka­vil­ta va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

02.05.2021 16:52

Lat­tia­läm­mi­tyk­sen ter­mo­staa­tin syt­ty­mi­nen ai­heut­ti uh­kaa­van palon pa­ri­ta­los­sa Kem­pe­lees­sä

01.05.2021 17:58

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 19 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, suurin osa Oulussa – koko Suo­mes­sa 208 uutta tau­ti­ta­paus­ta

29.04.2021 13:30 51

THL: Oulussa 12 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, tar­tun­to­ja myös Kem­pe­lees­sä, Mu­hok­sel­la ja Raa­hes­sa – koko maassa 224 uutta tau­ti­ta­paus­ta

27.04.2021 13:19 38

Jä­te­la­va syttyi tuleen Kem­pe­lees­sä, pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti palon no­peas­ti

25.04.2021 08:56

60 vuotta täyt­tä­vä Juha Sipilä toivoo po­li­tiik­kaan enemmän rat­kai­su­kes­keis­tä kes­kus­te­lua – po­li­tii­kan pu­he­ta­pa on muut­tu­nut huo­nom­paan suun­taan

22.04.2021 07:00 15
Tilaajille
Vanhemmat

S-ryhmä lisää kuluvan vuoden aikana tun­tu­vas­ti au­rin­ko­pa­nee­lien lu­ku­mää­rää, myös Arina saa osansa – pa­nee­le­ja muun muassa Tyr­nä­väl­le, Mu­hok­sel­le ja Kem­pe­lee­seen

15.04.2021 17:05 1

Veik­kaus avaa Poh­jois-Poh­jan­maan pe­li­au­to­maa­tit sekä Pe­laa­mot huo­men­na

14.04.2021 15:22 1

Vocatum ra­ken­taa lähes 1000 neliön tilat kun­to­sa­lil­le Kem­pe­lee­seen – samaan ra­ken­nuk­seen pa­del-hal­li

06.04.2021 14:40

Tu­li­pa­lo runteli oma­ko­ti­ta­lon asuin­kel­vot­to­maan kuntoon Kem­pe­lees­sä

05.04.2021 23:25 1

Maail­man­laa­jui­nen pula va­ra­osis­ta pistää pyö­räi­li­jöil­le ka­pu­loi­ta rat­tai­siin myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Tiet­ty­jen osien kanssa on jo viik­ko­jen toi­mi­tu­sai­ko­ja"

03.04.2021 06:00 20
Tilaajille

Pe­sä­pal­lo­liit­to päätti siirtää miesten ja naisten Su­per­pe­sik­sen aloi­tus­ta kol­mel­la vii­kol­la – "Tou­ko­kuun ti­lan­net­ta ei pysty kukaan vielä tarkoin en­nus­ta­maan"

30.03.2021 19:21

Hen­ki­lö­au­to ja pa­ket­ti­au­to ko­la­roi­vat ris­teyk­ses­sä Kem­pe­lees­sä – pa­ket­ti­au­to vau­rioi­tui hi­naus­kun­toon

26.03.2021 10:20

Hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä hyö­dyl­li­nen hin­ta­ki­sa Kem­pe­lees­sä - ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­syys parani jä­te­huol­los­sa ja hinta laski silti

24.03.2021 06:00 13
Tilaajille

Poliisi epäilee kolmea hen­ki­löä Kem­pe­leen tois­sa­viik­koi­ses­ta hen­ki­ri­kok­ses­ta – tut­kin­ta yhä al­ku­vai­hees­sa

22.03.2021 15:18
Tilaajille