Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Kempele
Kuukausi
12 lääkäriä ja 13 sairaanhoitajaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa – "Meitä sosiaalialan asiantuntijoita oli valittujen joukossa yllättävän vähän"

12 lää­kä­riä ja 13 sai­raan­hoi­ta­jaa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueen alue­val­tuus­tos­sa – "Meitä so­siaa­li­alan asian­tun­ti­joi­ta oli va­lit­tu­jen jou­kos­sa yl­lät­tä­vän vähän"

25.01.2022 06:13 51
Tilaajille
Uudet aluevaltuutetut puhuvat – Puoluepoliittiset rajat unohdetaan, kun työ alkaa, uskoo äänikuningas Juha Sipilä

Uudet alue­val­tuu­te­tut puhuvat – Puo­lue­po­liit­ti­set rajat unoh­de­taan, kun työ alkaa, uskoo ää­ni­ku­nin­gas Juha Sipilä

24.01.2022 18:00 9
Tilaajille
Lentokentäntien parantamisen suunnitelmat ovat nähtävillä – tielle tulossa lisäkaistoja ja risteysjärjestelyjä

Len­to­ken­tän­tien pa­ran­ta­mi­sen suun­ni­tel­mat ovat näh­tä­vil­lä – tielle tulossa li­sä­kais­to­ja ja ris­teys­jär­jes­te­ly­jä

19.01.2022 10:05 9

Auto karkasi kul­jet­ta­jan hal­lin­nas­ta Poh­jan­tiel­lä Kem­pe­lees­sä, päätyi ulo­sa­jos­sa kais­to­jen väliin

18.01.2022 10:58
Henkilöauto suistui Ketolanperäntieltä Kempeleessä

Hen­ki­löau­to suistui Ke­to­lan­pe­rän­tiel­tä Kem­pe­lees­sä

07.01.2022 15:36
Valtio tukenut koronasta kärsineitä tapahtumia liki 15 miljoonalla eurolla – Pohjois-Pohjanmaan suurin korvaus Hailuotoon, myös Kempeleen Zemppi Areena sai kymmeniä tuhansia

Valtio tukenut ko­ro­nas­ta kär­si­nei­tä ta­pah­tu­mia liki 15 mil­joo­nal­la eurolla – Poh­jois-Poh­jan­maan suurin korvaus Hai­luo­toon, myös Kem­pe­leen Zemppi Areena sai kym­me­niä tu­han­sia

02.01.2022 11:31 14
Miljoonia paketteja nakkeja – perinteiset uudenvuoden herkut pitävät pintansa, lisäksi oululaisia juhlapöytiä valtaavat erikoisuudet sekä somehitit

Mil­joo­nia pa­ket­te­ja nakkeja – pe­rin­tei­set uu­den­vuo­den herkut pitävät pin­tan­sa, lisäksi ou­lu­lai­sia juh­la­pöy­tiä val­taa­vat eri­koi­suu­det sekä so­me­hi­tit

31.12.2021 11:00
Tilaajille
Oulun ladut hiihtokunnossa mutta lisää lunta kaivataan – "Sitä pitäisi sataa kymmenen tai kaksikymmentä senttiä, että se auttaisi"

Oulun ladut hiih­to­kun­nos­sa mutta lisää lunta kai­va­taan – "Sitä pitäisi sataa kym­me­nen tai kak­si­kym­men­tä sent­tiä, että se aut­tai­si"

29.12.2021 06:00 14
Tilaajille
Vanhemmat
Ennätykset paukkuvat rakettikaupassa – Koronapandemian takia osa ilotulitteista ei nyt ehtinyt Kiinasta Suomeen uudeksivuodeksi

En­nä­tyk­set pauk­ku­vat ra­ket­ti­kau­pas­sa – Ko­ro­na­pan­de­mian takia osa ilo­tu­lit­teis­ta ei nyt ehtinyt Kii­nas­ta Suomeen uu­dek­si­vuo­dek­si

26.12.2021 18:00 19
Tilaajille
Maaoikeus ei korottanut Kempeleen Linnakankaan louhosalueen lunastuskorvauksia

Maa­oi­keus ei ko­rot­ta­nut Kem­pe­leen Lin­na­kan­kaan lou­ho­sa­lueen lu­nas­tus­kor­vauk­sia

23.12.2021 16:30 9
Tilaajille
Joulukuusien myynti käy nyt Oulun seudulla kiivaimmillaan – koronan vaikutukset näkyvät kuusien myynnissä myös tänä vuonna

Jou­lu­kuu­sien myynti käy nyt Oulun seu­dul­la kii­vaim­mil­laan – ­ko­ro­nan vai­ku­tuk­set näkyvät kuusien myyn­nis­sä myös tänä vuonna

20.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Oulun alueen uimarit venyivät raskaan SM-kisaurakan lopuksi – mitaleita ropisi taas pohjoiseen

Oulun alueen uimarit ve­nyi­vät raskaan SM-ki­sau­ra­kan lopuksi – mi­ta­lei­ta ropisi taas poh­joi­seen

19.12.2021 21:27 2
Tilaajille
Kunnanjohtaja ei välttämättä asu johtamassaan kunnassa – ilmiö näkyy myös Oulun seudulla

Kun­nan­joh­ta­ja ei vält­tä­mät­tä asu joh­ta­mas­saan kun­nas­sa – ilmiö näkyy myös Oulun seu­dul­la

19.12.2021 06:00 21
Tilaajille
Kolmen auton liikenneonnettomuus Kempeleessä Pohjantien itäisen rampin risteyksessä

Kolmen auton lii­ken­ne­on­net­to­muus Kem­pe­lees­sä Poh­jan­tien itäisen rampin ris­teyk­ses­sä

18.12.2021 14:22

Seppo Säy­nä­jä­kan­kaan tie­de­sää­tiön apu­ra­hat kol­mel­le tut­ki­jal­le – Polar Electro saattaa hyö­dyn­tää tut­ki­mus­ten tu­lok­sia omassa tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sään

14.12.2021 15:45
Tilaajille
Juha Sipilä sittenkin ehdolle aluevaaleihin – myös keskustan ryhmyri Juha Pylväs listalla

Juha Sipilä sit­ten­kin ehdolle alue­vaa­lei­hin – myös kes­kus­tan ryhmyri Juha Pylväs lis­tal­la

10.12.2021 23:00 35
Kembaana etenee kahdessa vaiheessa – Pyöräbaana on tarkoitus rakentaa vuosina 2022–2023

Kem­baa­na etenee kah­des­sa vai­hees­sa – Pyö­rä­baa­na on tar­koi­tus ra­ken­taa vuosina 2022–2023

10.12.2021 06:00 9
Tilaajille
Koronapassin lukeminen ei ole aina onnistunut – Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kerrotaan, että ongelmien pitäisi olla nyt takanapäin

Ko­ro­na­pas­sin lu­ke­mi­nen ei ole aina on­nis­tu­nut – Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sel­ta ker­ro­taan, että on­gel­mien pitäisi olla nyt ta­ka­na­päin

08.12.2021 15:05 3
Tilaajille
Lasten digilaitteiden käyttöä tutkitaan – kansainvälisessä tutkimuksessa mukana Oulu, Kempele ja Raahe

Lasten di­gi­lait­tei­den käyttöä tut­ki­taan – kan­sain­vä­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa mukana Oulu, Kempele ja Raahe

30.11.2021 09:29
Kuorma-auto ja henkilöauto kolaroivat Pohjantiellä Kempeleessä

Kuor­ma-au­to ja hen­ki­löau­to ko­la­roi­vat Poh­jan­tiel­lä Kem­pe­lees­sä

29.11.2021 14:11 1