Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kempele
Viikko
Kempeleen kuolonkolarin toista kuljettajaa epäillään kuolemantuottamuksesta – myös päihteiden osuutta selvitetään

Kem­pe­leen kuo­lon­ko­la­rin toista kul­jet­ta­jaa epäil­lään kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta – myös päih­tei­den osuutta sel­vi­te­tään

07.12.2023 13:57 2
Oulun seudun iloisin bussikuski Veijo Saarikoski saapui Linnaan

Oulun seudun iloisin bus­si­kus­ki Veijo Saa­ri­kos­ki saapui Linnaan

06.12.2023 20:51 8
Tilaajille
Yksi kuoli ja kolme loukkaantui nokkakolarissa Kempeleessä – tie oli suljettuna liikenteeltä useita tunteja

Yksi kuoli ja kolme louk­kaan­tui nok­ka­ko­la­ris­sa Kem­pe­lees­sä – tie oli sul­jet­tu­na lii­ken­teel­tä useita tunteja

06.12.2023 18:16
Valokuituverkko laajenee Kempeleessä julkisen tuen avulla

Va­lo­kui­tu­verk­ko laa­je­nee Kem­pe­lees­sä jul­ki­sen tuen avulla

05.12.2023 12:38
Kempeleen ylijäämämaiden vastaanotto johti oikeudenkäyntiin – Syyttäjä: Tullaan seuraamaan ympäri valtakuntaa

Kem­pe­leen yli­jää­mä­mai­den vas­taan­ot­to johti oi­keu­den­käyn­tiin – Syyt­tä­jä: Tullaan seu­raa­maan ympäri val­ta­kun­taa

04.12.2023 16:49 7
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Rampista tullut henkilöautoilija suistui moottoritien poikki Kempeleessä – "Hinataan pois kun kovin liikenne rauhoittuu"

Ram­pis­ta tullut hen­ki­lö­au­toi­li­ja suistui moot­to­ri­tien poikki Kem­pe­lees­sä – "Hi­na­taan pois kun kovin lii­ken­ne rau­hoit­tuu"

01.12.2023 17:20
Lähijuna yksityisenä palveluna Oulun seudulla? – Kysyimme, mitä radanvarren kuntapäättäjät asiasta ajattelevat

Lä­hi­ju­na yk­si­tyi­se­nä pal­ve­lu­na Oulun seu­dul­la? – Ky­syim­me, mitä ra­dan­var­ren kun­ta­päät­tä­jät asiasta ajat­te­le­vat

30.11.2023 18:22 68
Tilaajille
Tehtaanjohtaja Eeva joutuu mielenterveyskuntoutujien työkeskukseen – Kempeleläisohjaajan masennuskomedia nauraa yleisön asenteille

Teh­taan­joh­ta­ja Eeva joutuu mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jien työ­kes­kuk­seen – Kem­pe­le­läis­oh­jaa­jan ma­sen­nus­ko­me­dia nauraa yleisön asen­teil­le

27.11.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleessä järjestettiin pikkujoulutapahtuma pöhköimmästä päästä – Millaista on nousta Suomen pienintä laskettelurinnettä 4 tuntia putkeen?

Kem­pe­lees­sä jär­jes­tet­tiin pik­ku­jou­lu­ta­pah­tu­ma pöh­köim­mäs­tä päästä – Mil­lais­ta on nousta Suomen pie­nin­tä las­ket­te­lu­rin­net­tä 4 tuntia put­keen?

26.11.2023 18:36 7
Tilaajille
Kempeleen Aurinkojärven täyttämiseen tarvitaan noin 760 000 kuutiota vettä – Vesitys alkoi, mutta siinä kestää vuosia

Kem­pe­leen Au­rin­ko­jär­ven täyt­tä­mi­seen tar­vi­taan noin 760 000 kuu­tio­ta vettä – Vesitys alkoi, mutta siinä kestää vuosia

26.11.2023 06:00 27
Tilaajille
Kempeleen Kirin managerin Sami Salorannan somekommentit johtivat varoitukseen ja 2 000 euron sakkoihin – "Olen siitä täysin eri mieltä"

Kem­pe­leen Kirin ma­na­ge­rin Sami Sa­lo­ran­nan so­me­kom­men­tit joh­ti­vat va­roi­tuk­seen ja 2 000 euron sak­koi­hin – "Olen siitä täysin eri mieltä"

21.11.2023 22:01 19
Tilaajille
Yllättävä lisäleikkaus viemässä Oululta 17 miljoonaa euroa – Hallituspuolueet päättivät valtionosuuksien leikkauksen jaksottamisesta

Yl­lät­tä­vä li­sä­leik­kaus vie­mäs­sä Oululta 17 mil­joo­naa euroa – ­Hal­li­tus­puo­lueet päät­ti­vät val­tion­osuuk­sien leik­kauk­sen jak­sot­ta­mi­ses­ta

20.11.2023 16:43 100
Tilaajille
Oululaisesta autokaupasta tehdään eniten valituksia kaikista Suomen firmoista – Katso, mitkä yritykset saavat asiakkaiden päreet palamaan

Ou­lu­lai­ses­ta au­to­kau­pas­ta tehdään eniten va­li­tuk­sia kai­kis­ta Suomen fir­mois­ta – Katso, mitkä yri­tyk­set saavat asiak­kai­den päreet pa­la­maan

20.11.2023 05:00 62
Tilaajille
Kempeleen yrittäjät palkitsi vuoden yrittäjäksi Juho Saarelan ja vuoden yksinyrittäjäksi Anna Porolan

Kem­pe­leen yrit­tä­jät pal­kit­si vuoden yrit­tä­jäk­si Juho Saa­re­lan ja vuoden yk­sin­yrit­tä­jäk­si Anna Porolan

18.11.2023 20:38 1
Moitteita saanut Pohde panee iäkkäiden kausirokotuksiin vauhtia Oulussa, Kempeleessä ja Ylivieskassa – katso tiedot tästä

Moit­tei­ta saanut Pohde panee iäk­käi­den kau­si­ro­ko­tuk­siin vauhtia Ou­lus­sa, Kem­pe­lees­sä ja Yli­vies­kas­sa – katso tiedot tästä

16.11.2023 09:57 41
Laskettelukausi alkoi ennätysaikaisin Ruskotunturilla – Köykkyrin mäkeen asennetaan uutta taikamattoa

Las­ket­te­lu­kau­si alkoi en­nä­tys­ai­kai­sin Rus­ko­tun­tu­ril­la – Köyk­ky­rin mäkeen asen­ne­taan uutta tai­ka­mat­toa

16.11.2023 06:15 6
Kempeleen Zeniittiin suunnitellaan laajaa monikäyttöistä viihdekeskusta – investoinnin arvo jopa 80 miljoonaa euroa

Kem­pe­leen Ze­niit­tiin suun­ni­tel­laan laajaa mo­ni­käyt­töis­tä viih­de­kes­kus­ta – in­ves­toin­nin arvo jopa 80 mil­joo­naa euroa

14.11.2023 10:56 44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyytävä kokemus ro­ko­tus­jo­nos­sa kertoo Pohteen ole­muk­ses­ta – "Vaikka miten suun­nit­te­li­si, ei tätä huo­nom­min voisi jär­jes­tää"

14.11.2023 06:00 24
Oikeus antoi tuomion Kempeleen väkivaltaisuuksista, osa tekijöistä jäi selvittämättä – miestä lyötiin ruoskalla soramontulla, annettiin sähköä ja kaasutettiin

Oikeus antoi tuomion Kem­pe­leen vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta, osa te­ki­jöis­tä jäi sel­vit­tä­mät­tä – miestä lyötiin ruos­kal­la so­ra­mon­tul­la, an­net­tiin sähköä ja kaa­su­tet­tiin

09.11.2023 15:46
Tilaajille