Kempele
Viimeisin tunti
S-ryhmä lisää kuluvan vuoden aikana tuntuvasti aurinkopaneelien lukumäärää, myös Arina saa osansa – paneeleja muun muassa Tyrnävälle, Muhokselle ja Kempeleeseen

S-ryhmä lisää kuluvan vuoden aikana tun­tu­vas­ti au­rin­ko­pa­nee­lien lu­ku­mää­rää, myös Arina saa osansa – pa­nee­le­ja muun muassa Tyr­nä­väl­le, Mu­hok­sel­le ja Kem­pe­lee­seen

17:05 1
Kuukausi
Veikkaus avaa Pohjois-Pohjanmaan peliautomaatit sekä Pelaamot huomenna

Veik­kaus avaa Poh­jois-Poh­jan­maan pe­li­au­to­maa­tit sekä Pe­laa­mot huo­men­na

14.04.2021 15:22 1
Vocatum rakentaa lähes 1000 neliön tilat kuntosalille Kempeleeseen – samaan rakennukseen padel-halli

Vocatum ra­ken­taa lähes 1000 neliön tilat kun­to­sa­lil­le Kem­pe­lee­seen – samaan ra­ken­nuk­seen pa­del-hal­li

06.04.2021 14:40
Tulipalo runteli omakotitalon asuinkelvottomaan kuntoon Kempeleessä

Tu­li­pa­lo runteli oma­ko­ti­ta­lon asuin­kel­vot­to­maan kuntoon Kem­pe­lees­sä

05.04.2021 23:25 1
Maailmanlaajuinen pula varaosista pistää pyöräilijöille kapuloita rattaisiin myös Pohjois-Pohjanmaalla – "Tiettyjen osien kanssa on jo viikkojen toimitusaikoja"

Maail­man­laa­jui­nen pula va­ra­osis­ta pistää pyö­räi­li­jöil­le ka­pu­loi­ta rat­tai­siin myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Tiet­ty­jen osien kanssa on jo viik­ko­jen toi­mi­tu­sai­ko­ja"

03.04.2021 06:00 20
Tilaajille
Pesäpalloliitto päätti siirtää miesten ja naisten Superpesiksen aloitusta kolmella viikolla – "Toukokuun tilannetta ei pysty kukaan vielä tarkoin ennustamaan"

Pe­sä­pal­lo­liit­to päätti siirtää miesten ja naisten Su­per­pe­sik­sen aloi­tus­ta kol­mel­la vii­kol­la – "Tou­ko­kuun ti­lan­net­ta ei pysty kukaan vielä tarkoin en­nus­ta­maan"

30.03.2021 19:21
Henkilöauto ja pakettiauto kolaroivat risteyksessä Kempeleessä – pakettiauto vaurioitui hinauskuntoon

Hen­ki­lö­au­to ja pa­ket­ti­au­to ko­la­roi­vat ris­teyk­ses­sä Kem­pe­lees­sä – pa­ket­ti­au­to vau­rioi­tui hi­naus­kun­toon

26.03.2021 10:20
Hiilijalanjäljestä hyödyllinen hintakisa Kempeleessä - ympäristöystävällisyys parani jätehuollossa ja hinta laski silti

Hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä hyö­dyl­li­nen hin­ta­ki­sa Kem­pe­lees­sä - ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­syys parani jä­te­huol­los­sa ja hinta laski silti

24.03.2021 06:00 13
Tilaajille
Poliisi epäilee kolmea henkilöä Kempeleen toissaviikkoisesta henkirikoksesta – tutkinta yhä alkuvaiheessa

Poliisi epäilee kolmea hen­ki­löä Kem­pe­leen tois­sa­viik­koi­ses­ta hen­ki­ri­kok­ses­ta – tut­kin­ta yhä al­ku­vai­hees­sa

22.03.2021 15:18
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mirja Vehkaperä, Antti Ollikainen, Kari Ylönen, Johannes Tuomela, Minna Matinlauri, Jaana Ollakka, Sauli Pramila

Oulun seutu tulee pär­jää­mään koronan jäl­kei­ses­tä ajasta vain kun­ta­ra­jat ylit­tä­väl­lä yh­teis­työl­lä

21.03.2021 07:00 2
Tilaajille
Kotikutoinen äänittäminen syö ammattilaisten leipää – Oulun seudun äänitysstudioissa odotellaan musiikintekijöiden paluuta

Ko­ti­ku­toi­nen ää­nit­tä­mi­nen syö am­mat­ti­lais­ten leipää – Oulun seudun ää­ni­tys­stu­diois­sa odo­tel­laan mu­sii­kin­te­ki­jöi­den paluuta

18.03.2021 07:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Poliisi tutkii Kempeleen henkirikosta tappona – Ristisuon piha-alueelta löytyi kuollut mies

Poliisi tutkii Kem­pe­leen hen­ki­ri­kos­ta tappona – Ris­ti­suon pi­ha-alueel­ta löytyi kuollut mies

16.03.2021 10:13
Lukijalta Mielipide Kalervo Ukkola

Koko sykkivä Oulu on kam­pu­sa­lue, myös Kempele ja Ii

16.03.2021 06:00 17
Tilaajille
Linja-auton moottoritilassa syttyi tulipalo Kempeleessä – ajoneuvossa oli kolmisenkymmentä matkustajaa, matka jatkui takseilla

Lin­ja-au­ton moot­to­ri­ti­las­sa syttyi tu­li­pa­lo Kem­pe­lees­sä – ajo­neu­vos­sa oli kol­mi­sen­kym­men­tä mat­kus­ta­jaa, matka jatkui tak­seil­la

14.03.2021 08:46 2
"Keskustelu kulttuurisesta omimisesta on tarpeen" – rap-artisti Olli PA myöntää, että puheena olevasta asiasta on välillä vaikea saada kiinni, mutta juuri siitäkin syystä aiheen esillä pito on tärkeää

"Kes­kus­te­lu kult­tuu­ri­ses­ta omi­mi­ses­ta on tar­peen" – rap-ar­tis­ti Olli PA myön­tää, että puheena ole­vas­ta asiasta on välillä vaikea saada kiinni, mutta juuri sii­tä­kin syystä aiheen esillä pito on tärkeää

13.03.2021 17:00 1
Tilaajille
Listasimme kuuden kunnan ehdokkaat – katso päivittyvä lista Oulun seudun kuntien kuntavaaliehdokkaista

Lis­ta­sim­me kuuden kunnan eh­dok­kaat – katso päi­vit­ty­vä lista Oulun seudun kuntien kun­ta­vaa­li­eh­dok­kais­ta

12.03.2021 16:24 4
Tilaajille
Kempeleeseen avautui uusi padelharrastajan paratiisi, joka nelinkertaisti Oulun alueen sisäkenttämäärät: "Tätä on odotettu kuin kuuta nousevaa"

Kem­pe­lee­seen avautui uusi pa­del­har­ras­ta­jan pa­ra­tii­si, joka ne­lin­ker­tais­ti Oulun alueen si­sä­kent­tä­mää­rät: "Tätä on odo­tet­tu kuin kuuta nou­se­vaa"

11.03.2021 20:00 16
Tilaajille
THL: 12 uutta koronavirustartuntaa Pohjois-Pohjanmaalla, tartuntoja neljällä paikkakunnalla – koko maassa tilastoitu 720 uutta tartuntaa

THL: 12 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la, tar­tun­to­ja nel­jäl­lä paik­ka­kun­nal­la – koko maassa ti­las­toi­tu 720 uutta tar­tun­taa

11.03.2021 11:54 24
Talvilomaviikko käynnistyi Köykkyrin ja Ruskotunturin rinteissä vilkkaasti – "Suksien ja lumilautojen kanssa turvavälit säilyvät luonnostaan"

Tal­vi­lo­ma­viik­ko käyn­nis­tyi Köyk­ky­rin ja Rus­ko­tun­tu­rin rin­teis­sä vilk­kaas­ti – "Suk­sien ja lu­mi­lau­to­jen kanssa tur­va­vä­lit säi­ly­vät luon­nos­taan"

09.03.2021 20:30