Kuvagalleria: Linnan juhlien säih­ket­tä Kalevan kuvissa – katso kuinka poh­jois­suo­ma­lai­set edus­ti­vat Lin­nas­sa

Kysely: Vär­jö­tel­lään­kö teillä kyl­mäs­sä ja käydään no­peas­ti vii­leäs­sä suih­kus­sa? – Vastaa Kalevan suureen säh­kön­sääs­tö­ky­se­lyyn

Luitko jo tämän: Li­min­kaan juuri muut­ta­nut Iikka Kivi joutui luo­pu­maan tai­tei­li­jai­den­ti­tee­tis­tään, kun keikat lop­pui­vat kuin seinään

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Kempele
Viimeisin 4 tuntia
Ruskotunturilla lasketellaan jo täyttä häkää – Köykkyrissä odotellaan vielä lunta ja pakkasia

Rus­ko­tun­tu­ril­la las­ke­tel­laan jo täyttä häkää – Köyk­ky­ris­sä odo­tel­laan vielä lunta ja pak­ka­sia

06:10
Kuukausi
Oulun Seudun Sähkö tarjoaa halpaa sähköä, mutta vain jäsenilleen – jäsenalennukset onnistuvat oman sähköntuotannon tuloilla

Oulun Seudun Sähkö tarjoaa halpaa sähköä, mutta vain jä­se­nil­leen – jä­sen­alen­nuk­set on­nis­tu­vat oman säh­kön­tuo­tan­non tu­loil­la

01.12.2022 06:00 115
Tilaajille
Mönkijä ja polkupyöräilijä kolaroivat Kempeleessä – pyöräilijä loukkaantui

Mönkijä ja pol­ku­pyö­räi­li­jä ko­la­roi­vat Kem­pe­lees­sä – pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui

29.11.2022 08:06 2
Kiertokaari laajentaa poistotekstiilin keräystä: Uusia keräysrullakoita on viety kolmeen paikkaan Oulussa ja Kempeleeseen

Kier­to­kaa­ri laa­jen­taa pois­to­teks­tii­lin ke­räys­tä: Uusia ke­räys­rul­la­koi­ta on viety kolmeen paik­kaan Oulussa ja Kem­pe­lee­seen

28.11.2022 15:15
Kempeleessä sattui kattotöiden yhteydessä työtapaturma, yksi henkilö sairaalahoitoon

Kem­pe­lees­sä sattui kat­to­töi­den yh­tey­des­sä työ­ta­pa­tur­ma, yksi henkilö sai­raa­la­hoi­toon

26.11.2022 15:46 2
Kaleva Live: Finnish Padel Tourin yhdeksäs osakilpailu huipentui Kempeleessä – katso välierät ja finaalit tallenteena täältä

Kaleva Live: Finnish Padel Tourin yh­dek­säs osa­kil­pai­lu hui­pen­tui Kem­pe­lees­sä – katso vä­li­erät ja fi­naa­lit tal­len­tee­na täältä

20.11.2022 08:30 1
Teatteriarvio: Euroopan taivas antaa aihetta halia – Kantsii liftata Nuu-teatterin ja ruotsalaisen rekkakuskin Bengtin kyydissä eriarvoisuuden näyttämölle

Teat­te­riar­vio: Eu­roo­pan taivas antaa aihetta halia – Kantsii liftata Nuu-teat­te­rin ja ruot­sa­lai­sen rek­ka­kus­kin Bengtin kyy­dis­sä eri­ar­voi­suu­den näyt­tä­möl­le

18.11.2022 14:45
Tilaajille
Oulun Latu houkuttelee hämärähommiin pimeään metsään – "Ei anneta marraskuun passivoida meitä"

Oulun Latu hou­kut­te­lee hä­mä­rä­hom­miin pimeään metsään – "Ei anneta mar­ras­kuun pas­si­voi­da meitä"

18.11.2022 06:05 1
Finnish Padel Tourin osakilpailu tuo maan kärkiparit sunnuntaina Kempeleeseen – Kaleva näyttää välierät ja finaalit maksuttomana lähetyksenä

Finnish Padel Tourin osa­kil­pai­lu tuo maan kär­ki­pa­rit sun­nun­tai­na Kem­pe­lee­seen – Kaleva näyttää vä­li­erät ja fi­naa­lit mak­sut­to­ma­na lä­he­tyk­se­nä

17.11.2022 13:00
Kiinteistöyhtiö Alltimen perustaja jätti vastuutehtävät ja teki osakkeiden myynnillä miljoonia

Kiin­teis­tö­yh­tiö All­ti­men pe­rus­ta­ja jätti vas­tuu­teh­tä­vät ja teki osak­kei­den myyn­nil­lä mil­joo­nia

10.11.2022 11:42
Tilaajille
Oulussa uusi kärkimaksaja yhteisöveroille, Kempeleessä tasaista – yhteisöveron kertyminen heilahtelee suhdanteiden mukaan

Oulussa uusi kär­ki­mak­sa­ja yh­tei­sö­ve­roil­le, Kem­pe­lees­sä ta­sais­ta – yh­tei­sö­ve­ron ker­ty­mi­nen hei­lah­te­lee suh­dan­tei­den mukaan

09.11.2022 12:37 5
Tilaajille
Kansanedustajista parhaiten tienasi viime vuonna ex-pääministeri Juha Sipilä, tuloja 472 000 euroa

Kan­san­edus­ta­jis­ta par­hai­ten tienasi viime vuonna ex-pää­mi­nis­te­ri Juha Sipilä, tuloja 472 000 euroa

09.11.2022 12:25 2
Tilaajille
Ensimmäiset sähköbussit tulevat Oulun seudun liikenteeseen ensi kesänä – "Vajaan kahden vuoden sisällä kalusto uusiutuu ja puhdistuu"

En­sim­mäi­set säh­kö­bus­sit tulevat Oulun seudun lii­ken­tee­seen ensi kesänä – "Vajaan kahden vuoden sisällä kalusto uu­siu­tuu ja puh­dis­tuu"

09.11.2022 06:06 34
Rakennusyhtiö Lehto vähentää 90 henkilötyövuotta

Ra­ken­nus­yh­tiö Lehto vä­hen­tää 90 hen­ki­lö­työ­vuot­ta

08.11.2022 09:19
Vanhemmat
Oulun konservatorion kasvatti Lilja Haatainen, 11, voitti kansainvälisen viulukilpailun Saksassa

Oulun kon­ser­va­to­rion kas­vat­ti Lilja Haa­tai­nen, 11, voitti kan­sain­vä­li­sen viu­lu­kil­pai­lun Sak­sas­sa

03.11.2022 18:23 6
Tilaajille
Kempele on Suomen kahdeksanneksi elinvoimaisin kunta, Oulu on talvipyöräilyn ykkönen koko maailmassa

Kempele on Suomen kah­dek­san­nek­si elin­voi­mai­sin kunta, Oulu on tal­vi­pyö­räi­lyn ykkönen koko maail­mas­sa

01.11.2022 19:47 10
Kempele lisää yritystonttien tarjontaa – uusia maa-alueita hankittu keskeisiltä paikoilta

Kempele lisää yri­tys­tont­tien tar­jon­taa – uusia maa-aluei­ta han­kit­tu kes­kei­sil­tä pai­koil­ta

28.10.2022 18:00 12
Tilaajille
Savu tulvi sisään Kempeleessä, piippu lähti vetämään ennen pelastuslaitoksen saapumista: "Aluksi voi polttaa kynttilää tai paperitolloa"

Savu tulvi sisään Kem­pe­lees­sä, piippu lähti ve­tä­mään ennen pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pu­mis­ta: "Aluksi voi polttaa kynt­ti­lää tai pa­pe­ri­tol­loa"

21.10.2022 17:23 11
Kempeleen Kokkokankaan K-Market MasterChef-voittajan luotsaamaksi: "On hienoa päästä kauppiaaksi"

Kem­pe­leen Kok­ko­kan­kaan K-Mar­ket Mas­terC­hef-voit­ta­jan luot­saa­mak­si: "On hienoa päästä kaup­piaak­si"

17.10.2022 12:17 3
Kempeleläinen Anniina Liedes hypisteli, testasi, rönsyili ja ompeli yhä uudestaan ennen kuin oli tyytyväinen lastenvaatemallistoonsa – "Vaatteiden kotimaisuus on minulle aivan ykkösasia"

Kem­pe­le­läi­nen Anniina Liedes hy­pis­te­li, tes­ta­si, rön­syi­li ja ompeli yhä uu­des­taan ennen kuin oli tyy­ty­väi­nen las­ten­vaa­te­mal­lis­toon­sa – "Vaat­tei­den ko­ti­mai­suus on minulle aivan yk­kö­sa­sia"

15.10.2022 11:00 1
Tilaajille