Kempele
Viimeisin 4 tuntia
Suomessa on todettu 91 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Suomessa rekisteröity yksi tartunta Kempeleessä

Suo­mes­sa on todettu 91 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa re­kis­te­röi­ty yksi tar­tun­ta Kem­pe­lees­sä

12:24 4
Kuukausi
Kempeleeseen tulee padelkeskus – ensimmäiset kuusi kenttää valmistuvat vuodenvaihteessa

Kem­pe­lee­seen tulee pa­del­kes­kus – en­sim­mäi­set kuusi kenttää val­mis­tu­vat vuo­den­vaih­tees­sa

23.09.2020 12:49 0
Miespesäpallon huipulta puuttuvat oululaiset tähtipelaajat – "Emme suoraan sanottuna ole pystyneet viemään huippupelaajatuotantoa päätyyn asti"

Mies­pe­sä­pal­lon hui­pul­ta puut­tu­vat ou­lu­lai­set täh­ti­pe­laa­jat – "Emme suoraan sa­not­tu­na ole pys­ty­neet viemään huip­pu­pe­laa­ja­tuo­tan­toa päätyyn asti"

13.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Finlanders-yhtyeen bussi syttyi ilmiliekkeihin kesken ajon Pohjantiellä Ouluntullissa – matkustajat pääsivät ajoissa ulos

Fin­lan­ders-yh­tyeen bussi syttyi il­mi­liek­kei­hin kesken ajon Poh­jan­tiel­lä Ou­lun­tul­lis­sa – mat­kus­ta­jat pää­si­vät ajoissa ulos

05.09.2020 15:26 4
Taideaarteet olivat jo häviämisen partaalla, kun retkikunta tuli niitä Oulun seudulle etsimään – Mikael Toppeliuksen kirkkomaalaukset pelastuivat viime hetkellä

Tai­de­aar­teet olivat jo hä­viä­mi­sen par­taal­la, kun ret­ki­kun­ta tuli niitä Oulun seu­dul­le et­si­mään – Mikael Top­pe­liuk­sen kirk­ko­maa­lauk­set pe­las­tui­vat viime het­kel­lä

05.09.2020 13:00 0
Tilaajille
Kempeleen Salen yhteydessä toimiva Rinki-ekopiste suljettiin – lähin avoinna oleva ekopiste sijaitsee Zeppeliinintiellä

Kem­pe­leen Salen yh­tey­des­sä toimiva Rin­ki-eko­pis­te sul­jet­tiin – lähin avoinna oleva eko­pis­te si­jait­see Zep­pe­lii­nin­tiel­lä

03.09.2020 08:20 0
Kempeleen jäteasemalla kymmeniä kasvomaskilaatikoita – OYSiin toimitetut maskit aiheuttivat allergiaoireita

Kem­pe­leen jä­te­ase­mal­la kym­me­niä kas­vo­mas­ki­laa­ti­koi­ta – OYSiin toi­mi­te­tut maskit ai­heut­ti­vat al­ler­gia­oi­rei­ta

02.09.2020 16:05 6
Tilaajille
Kempeleen OSAO:ssa koronatartunta – kahdeksan asetettu karanteeniin

Kem­pe­leen OSAO:s­sa ko­ro­na­tar­tun­ta – kah­dek­san ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

01.09.2020 10:00 10
KeKi:n toiveiden tynnyri tyhjeni – Vimpeli kaatui hurmosnousun jälkeen, mutta Superpesiksen pudotuspelipaikka karkasi silti: "Tasaisuus on puuttunut"

KeKi:n toi­vei­den tynnyri tyhjeni – Vimpeli kaatui hur­mos­nou­sun jäl­keen, mutta Su­per­pe­sik­sen pu­do­tus­pe­li­paik­ka karkasi silti: "Ta­sai­suus on puut­tu­nut"

30.08.2020 21:07 0
Tilaajille
Kypärä ja maltti suojaavat maastopyöräilijää – harrastuksen suosio kasvaa nopeasti, mutta loukkaantumisten määrä on pysynyt maltillisena, kertoo OYSin vastuulääkäri

Kypärä ja maltti suo­jaa­vat maas­to­pyö­räi­li­jää – har­ras­tuk­sen suosio kasvaa no­peas­ti, mutta louk­kaan­tu­mis­ten määrä on pysynyt mal­til­li­se­na, kertoo OYSin vas­tuu­lää­kä­ri

28.08.2020 17:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Kempeleen Kirkonkylälle rakennetaan uusi koulu, tilat tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­läl­le ra­ken­ne­taan uusi koulu, tilat tar­koi­tus ottaa käyt­töön vuonna 2023

24.08.2020 22:02 0
Kempeleen Kiri kohtaa puolivälierissä Manse PP:n – kempeleläisseura kelpasi vastustajaksi vasta kolmannella valintakierroksella

Kem­pe­leen Kiri kohtaa puo­li­vä­li­eris­sä Manse PP:n – kem­pe­le­läis­seu­ra kelpasi vas­tus­ta­jak­si vasta kol­man­nel­la va­lin­ta­kier­rok­sel­la

24.08.2020 16:53 1
Paketti- ja henkilöauto kolaroivat Oulun ja Kempeleen rajalla Limingantiellä – kolme henkilöä kuljetettiin päivystykseen tarkastettavaksi

Pa­ket­ti- ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Oulun ja Kem­pe­leen rajalla Li­min­gan­tiel­lä – kolme hen­ki­löä kul­je­tet­tiin päi­vys­tyk­seen tar­kas­tet­ta­vak­si

21.08.2020 11:28 1
Ajax-Sarkkiranta on kasvanut Pohjois-Suomen suurimpien seurojen joukkoon: "Pelaajakehitys on pitkä prosessi, ei yksittäisen pelin tai turnauksen tulos"

Ajax-Sark­ki­ran­ta on kas­va­nut Poh­jois-Suo­men suu­rim­pien seu­ro­jen jouk­koon: "Pe­laa­ja­ke­hi­tys on pitkä pro­ses­si, ei yk­sit­täi­sen pelin tai tur­nauk­sen tulos"

21.08.2020 08:00 2
Tilaajille
AC Oulun toppari Miika Koskela, 17, on 196-senttinen junioripelaaja, joka erottuu fysiikallaan myös aikuisten joukossa: "Kopissa vielä vitsaillaan iästäni, mutta se kuuluu asiaan"

AC Oulun toppari Miika Kos­ke­la, 17, on 196-sent­ti­nen ju­nio­ri­pe­laa­ja, joka erottuu fy­sii­kal­laan myös ai­kuis­ten jou­kos­sa: "Ko­pis­sa vielä vit­sail­laan iäs­tä­ni, mutta se kuuluu asiaan"

20.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Koronatestausten määrät ovat paisuneet Pohjois-Pohjanmaalla, ja etenkin tulosten saannissa on viiveitä – "Keskustelemme koko ajan ratkaisuista, joilla tilannetta voitaisiin parantaa"

Ko­ro­na­tes­taus­ten määrät ovat pai­su­neet Poh­jois-Poh­jan­maal­la, ja etenkin tu­los­ten saan­nis­sa on vii­vei­tä – "Kes­kus­te­lem­me koko ajan rat­kai­suis­ta, joilla ti­lan­net­ta voi­tai­siin pa­ran­taa"

19.08.2020 17:00 1
Tilaajille
"Eihän tuollaista seinäpalloa tule kukaan pelaamaan" – Padel kohtasi ennakkoluuloja, mutta kasvoi halveksutusta läpsyttelystä yhdeksi tämän hetken nopeimmin kasvavista lajeista

"Eihän tuol­lais­ta sei­nä­pal­loa tule kukaan pe­laa­maan" – Padel kohtasi en­nak­ko­luu­lo­ja, mutta kasvoi hal­vek­su­tus­ta läp­syt­te­lys­tä yhdeksi tämän hetken no­peim­min kas­va­vis­ta la­jeis­ta

17.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Rautainen ulkopeli ratkaisi Kempeleen Kirille tärkeät pisteet paikallistaistossa – "En ollut huolissani, vaikka olimme ennen tätä peliä hävinneet kolmesti putkeen"

Rau­tai­nen ul­ko­pe­li rat­kai­si Kem­pe­leen Kirille tärkeät pisteet pai­kal­lis­tais­tos­sa – "En ollut huo­lis­sa­ni, vaikka olimme ennen tätä peliä hä­vin­neet kol­mes­ti put­keen"

14.08.2020 22:10 1
Tilaajille
Kempeleen Kirin kotiuttaminen takkusi, Joensuu haki voiton Sarkkirannasta – "Jotainhan mailapeliin pitäisi keksiä, kun ulkokentät tästä vain kovenevat"

Kem­pe­leen Kirin ko­tiut­ta­mi­nen tak­ku­si, Joensuu haki voiton Sark­ki­ran­nas­ta – "Jo­tain­han mai­la­pe­liin pitäisi keksiä, kun ul­ko­ken­tät tästä vain ko­ve­ne­vat"

12.08.2020 22:32 0
Tilaajille
Saunan kiukaalla olleet tavarat aiheuttivat palohälytyksen Kempeleessä

Saunan kiu­kaal­la olleet tavarat ai­heut­ti­vat pa­lo­hä­ly­tyk­sen Kem­pe­lees­sä

08.08.2020 22:09