Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ylikulutuspäivä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mai­non­ta he­rät­tää turhia tar­pei­ta – Ku­lut­ta­ja­kult­tuu­rin yl­lä­pi­tä­mi­nen on kes­tä­vää ke­hi­tys­tä vas­tus­ta­va voima

04.05.2023 08:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­ku­lu­tus­päi­vä meni taas – Olemme jo ku­lut­ta­neet tämän vuoden uu­siu­tu­vien luon­non­va­ro­jen tuo­tan­non

03.08.2021 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­nos­ta ir­tau­tu­nut ih­mis­kun­ta sahaa omaa ok­saan­sa – vuosi vuo­del­ta maail­man luon­non­va­ro­jen yli­ku­lu­tus­päi­vä koittaa ai­kai­sem­min

22.06.2020 07:00
Tilaajille
Maailman ylikulutuspäivä siirtyy koronakriisin vuoksi yli kolme viikkoa viime vuodesta

Maail­man yli­ku­lu­tus­päi­vä siirtyy ko­ro­na­krii­sin vuoksi yli kolme viikkoa viime vuo­des­ta

05.06.2020 16:11