Lippu-uudistus: Bus­si­li­pun hinta Oulun kes­kus­tas­sa voi jopa kak­sin­ker­tais­tua

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kirjallisuus
Viimeisin 12 tuntia
Kirja-arvio: Limingan kulttuuripomon tuore teos saa odottamaan seuraavaa kirjaa – Kerronta toimii niin hyvin, että lukijaa naurattaa

Kir­ja-ar­vio: Li­min­gan kult­tuu­ri­po­mon tuore teos saa odot­ta­maan seu­raa­vaa kirjaa – Ker­ron­ta toimii niin hyvin, että lukijaa nau­rat­taa

10:35
Tilaajille
Miten Helena Immosen, 37, sotatrillerit voivat olla niin todentuntuisia? Oulussa palkittu kirjailija luottaa alan asiantuntijoihin: "Uhkakuvat eivät ole utopistisia"

Miten Helena Im­mo­sen, 37, so­ta­tril­le­rit voivat olla niin to­den­tun­tui­sia? Oulussa pal­kit­tu kir­jai­li­ja luottaa alan asian­tun­ti­joi­hin: "Uh­ka­ku­vat eivät ole uto­pis­ti­sia"

06:00 2
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Arvio: Panu Rajalan elämä on ollut kuin romaanista – Ja kaikki se näyttää tapahtuneen kuin sattumalta

Arvio: Panu Rajalan elämä on ollut kuin ro­maa­nis­ta – Ja kaikki se näyttää ta­pah­tu­neen kuin sat­tu­mal­ta

02.10.2023 17:24 7
Tilaajille
Kuukausi
Arvio: Oululaislähtöinen Jukka Kajava arvosteli tv-ohjelmia ja teatteria tavalla, jota koko Suomi luki – Häntä ihailtiin, kadehdittiin ja inhottiin

Arvio: Ou­lu­lais­läh­töi­nen Jukka Kajava ar­vos­te­li tv-oh­jel­mia ja teat­te­ria ta­val­la, jota koko Suomi luki – Häntä ihail­tiin, ka­deh­dit­tiin ja in­hot­tiin

28.09.2023 16:00 3
Tilaajille
Satu Saarisen suvussa isoäitiä ei koskaan hävetty – "Voi välttyä suorastaan traumalta, jos on edes yksi tai kaksi läheistä ihmistä, jotka tukevat"

Satu Saa­ri­sen suvussa iso­äi­tiä ei koskaan hävetty – "Voi välttyä suo­ras­taan trau­mal­ta, jos on edes yksi tai kaksi lä­heis­tä ih­mis­tä, jotka tu­ke­vat"

24.09.2023 06:05 4
Annikki Kariniemen tempaukset peittosivat alleen ahkeruuden – Outi Hytönen kirjoitti elämäkerran "Lapin ensimmäisestä naiskirjailijasta", koska sellaista ei vielä ollut

Annikki Ka­ri­nie­men tem­pauk­set peit­to­si­vat alleen ah­ke­ruu­den – Outi Hytönen kir­joit­ti elä­mä­ker­ran "Lapin en­sim­mäi­ses­tä nais­kir­jai­li­jas­ta", koska sel­lais­ta ei vielä ollut

21.09.2023 06:30 2
Tilaajille
Arvio: Tällainen on traagisesti kuolleen Miki Liukkosen viimeinen romaani – Se poikkeaa aiemmista kahdella tavalla

Arvio: Täl­lai­nen on traa­gi­ses­ti kuol­leen Miki Liuk­ko­sen vii­mei­nen romaani – Se poik­keaa aiem­mis­ta kah­del­la tavalla

18.09.2023 00:01 1
Tilaajille
Oulun kirjastot joutuvat ostamaan kirjoja jopa kymmenien eurojen ylihintaan – Kalevan selvitys paljastaa, miten valtiontuki uppoaa kalliisiin kirjoihin

Oulun kir­jas­tot jou­tu­vat os­ta­maan kirjoja jopa kym­me­nien eurojen yli­hin­taan – Kalevan sel­vi­tys pal­jas­taa, miten val­tion­tu­ki uppoaa kal­lii­siin kir­joi­hin

17.09.2023 18:00 34
Tilaajille
Arvio: Äiti kipuilee tyttären lähtöä ja hoivaa koiranpentua Botnia-palkintoon ehdolla olevassa runoteoksessa

Arvio: Äiti ki­pui­lee tyt­tä­ren lähtöä ja hoivaa koi­ran­pen­tua Bot­nia-pal­kin­toon ehdolla ole­vas­sa ru­no­teok­ses­sa

14.09.2023 10:09
Tilaajille
Tässä ovat 8 teosta, jotka kisaavat 15 000 euron palkinnosta – Pohjoisen oma ääni korostuu tämän vuoden Botnia-kilpailussa

Tässä ovat 8 teosta, jotka ki­saa­vat 15 000 euron pal­kin­nos­ta – Poh­joi­sen oma ääni ko­ros­tuu tämän vuoden Bot­nia-kil­pai­lus­sa

04.09.2023 17:00 2
Tilaajille
Botnia-palkinnosta kilpailee kahdeksan teosta, joista viisi on romaaneja – teokset esitellään lauantaina kulttuuritalo Valveella Oulussa

Bot­nia-pal­kin­nos­ta kil­pai­lee kah­dek­san teosta, joista viisi on ro­maa­ne­ja – teokset esi­tel­lään lauan­tai­na kult­tuu­ri­ta­lo Val­veel­la Oulussa

04.09.2023 12:52
Kesällä edesmenneen Miki Liukkosen uutuuskirjasta on jo yli 250 varausta Oulun kirjastoissa – Kaikista teoksista ilmestyy syksyllä uudet painokset

Kesällä edes­men­neen Miki Liuk­ko­sen uu­tuus­kir­jas­ta on jo yli 250 va­raus­ta Oulun kir­jas­tois­sa – Kai­kis­ta teok­sis­ta il­mes­tyy syk­syl­lä uudet pai­nok­set

03.09.2023 17:30
Tilaajille
Vanhemmat
Pohjoinen on huumeille yhä tärkeämpi reitti, kun itäraja on kiinni – Kirjailija Anu Ojala nostaa rikosmaailman kipupisteet pöydälle teoksissaan

Poh­joi­nen on huu­meil­le yhä tär­keäm­pi reitti, kun itäraja on kiinni – Kir­jai­li­ja Anu Ojala nostaa ri­kos­maail­man ki­pu­pis­teet pöy­däl­le teok­sis­saan

02.09.2023 16:00
Tilaajille
Jenny Kangasvuon romaani Hiukset takussa on Ouluun sijoittuva polyamorinen suhdesoppa

Jenny Kan­gas­vuon romaani Hiukset takussa on Ouluun si­joit­tu­va po­lya­mo­ri­nen suh­de­sop­pa

02.09.2023 13:05
Kirja-arvio: Alex Matson oli tamperelaiskirjailijoiden kirittäjä, joka sai Pentti Saarikoskenkin hermostumaan – Nyt hänestä on julkaistu erinomaisen laadukas elämäkerta

Kir­ja-ar­vio: Alex Matson oli tam­pe­re­lais­kir­jai­li­joi­den ki­rit­tä­jä, joka sai Pentti Saa­ri­kos­ken­kin her­mos­tu­maan – Nyt hänestä on jul­kais­tu erin­omai­sen laa­du­kas elä­mä­ker­ta

30.08.2023 16:14
Tilaajille
Arvio: Marimekon luoja Armi Ratia oli poikkeusilmiö, jonka vastapuolena olivat viinanpersous ja maanisdepressiivisyys

Arvio: Ma­ri­me­kon luoja Armi Ratia oli poik­keu­sil­miö, jonka vas­ta­puo­le­na olivat vii­nan­per­sous ja maa­nis­dep­res­sii­vi­syys

29.08.2023 14:55 2
Tilaajille
Kirja koukuttaa nuorison heikosti – kodin esimerkki on tärkeä, mutta muutakin tarvittaisiin lukuinnon herättämiseksi
Kolumni

Kirja kou­kut­taa nuo­ri­son hei­kos­ti – kodin esi­merk­ki on tärkeä, mutta muu­ta­kin tar­vit­tai­siin lu­ku­in­non he­rät­tä­mi­sek­si

26.08.2023 06:00 9
Tilaajille
Kädet puuskaan ja virkistäytymään — liminkalaisen Janne Nevalan tuorein romaani käsittelee työpaikan virkistäytymispäivää tragikomedian voimalla

Kädet puus­kaan ja vir­kis­täy­ty­mään — li­min­ka­lai­sen Janne Nevalan tuorein romaani kä­sit­te­lee työ­pai­kan vir­kis­täy­ty­mis­päi­vää tra­gi­ko­me­dian voi­mal­la

22.08.2023 12:53
"On hienoa, että meillä on matalan kynnyksen paikka päästä tutustumaan kirjallisuuteen Oulussa" — Oulun Muusajuhlien tapahtumissa haastattelijana toimiva Tomi Kiilakoski päätyi mukaan saunan lauteilta

"On hienoa, että meillä on matalan kyn­nyk­sen paikka päästä tu­tus­tu­maan kir­jal­li­suu­teen Ou­lus­sa" — Oulun Muu­sa­juh­lien ta­pah­tu­mis­sa haas­tat­te­li­ja­na toimiva Tomi Kii­la­kos­ki päätyi mukaan saunan lau­teil­ta

18.08.2023 16:51
Lola Odusoga harkitsi muuttoa Ouluun, mutta sitten tuli missivuosi – Nyt hän tulee kaupunkiin puhumaan uudesta kirjastaan

Lola Odusoga har­kit­si muuttoa Ouluun, mutta sitten tuli mis­si­vuo­si – Nyt hän tulee kau­pun­kiin pu­hu­maan uudesta kir­jas­taan

15.08.2023 08:08 4
Tilaajille