Kirjallisuus
Arvio: Arttu Tuomisen uusin dekkari Hyvitys on korutonta kertomaa isistä ja pojista – kirjailija korostaa yksilön oikeutta elää seksuaalisen suuntautumisensa mukaista elämää

Arvio: Arttu Tuo­mi­sen uusin dekkari Hyvitys on ko­ru­ton­ta ker­to­maa isistä ja pojista – kir­jai­li­ja ko­ros­taa yksilön oi­keut­ta elää sek­suaa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen­sa mu­kais­ta elämää

26.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Tyrnäväläinen kirjailija Pirjo Suvilehto avaa kirjallisuusterapiaa uudessa kirjassaan – "Lukemalla ja kirjoittamalla ilmiöille haetaan järjestystä ja haasteille sanoitusta"

Tyr­nä­vä­läi­nen kir­jai­li­ja Pirjo Su­vi­leh­to avaa kir­jal­li­suus­te­ra­piaa uudessa kir­jas­saan – "Lu­ke­mal­la ja kir­joit­ta­mal­la il­miöil­le haetaan jär­jes­tys­tä ja haas­teil­le sa­noi­tus­ta"

21.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Oikeus epäsi Trumpin veljentyttären paljastuskirjan – psykologi Mary Trump lupaa kertoa sukunsa "painajaismaisista traumoista ja tuhoavista ihmissuhteista"

Oikeus epäsi Trumpin vel­jen­tyt­tä­ren pal­jas­tus­kir­jan – psy­ko­lo­gi Mary Trump lupaa kertoa sukunsa "pai­na­jais­mai­sis­ta trau­mois­ta ja tu­hoa­vis­ta ih­mis­suh­teis­ta"

01.07.2020 14:56 3
Kirjailija Pauliina Vanhatalo on alkanut pitää kesästä vasta hiljattain – nappaa talteen kirjailijan lukuvinkit

Kir­jai­li­ja Pau­lii­na Van­ha­ta­lo on alkanut pitää kesästä vasta hil­jat­tain – nappaa talteen kir­jai­li­jan lu­ku­vin­kit

29.06.2020 19:00 0
Tilaajille
”Suviyö, satu surmana rintaan!” – Valoisat kesäyöt ovat kiehtoneet suomalaistaiteilijoita Eino Leinosta Eeva-Liisa Manneriin

”Su­viyö, satu surmana rin­taan!” – Va­loi­sat kesäyöt ovat kieh­to­neet suo­ma­lais­tai­tei­li­joi­ta Eino Lei­nos­ta Ee­va-Lii­sa Man­ne­riin

26.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Liftausmatka Iraniin, rahtilaivalla Atlantin yli ja filosofointia Intiassa – matkakirjat vievät uusiin maisemiin ja kirjailijan ajatuksiin

Lif­taus­mat­ka Ira­niin, rah­ti­lai­val­la At­lan­tin yli ja fi­lo­so­foin­tia In­tias­sa – mat­ka­kir­jat vievät uusiin mai­se­miin ja kir­jai­li­jan aja­tuk­siin

24.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Arkisto: Tarina voi ottaa kirjoittajalta ohjat käsiinsä, tietää oululaistaustainen kirjailija Liina Putkonen

Ar­kis­to: Tarina voi ottaa kir­joit­ta­jal­ta ohjat kä­siin­sä, tietää ou­lu­lais­taus­tai­nen kir­jai­li­ja Liina Put­ko­nen

19.06.2020 19:00 0
Tilaajille
Jos olet valkoinen, olet sortaja, ja jos joku muu, olet uhri
Kolumni Tero Vainio

Jos olet val­koi­nen, olet sor­ta­ja, ja jos joku muu, olet uhri

12.06.2020 20:00 2
Tilaajille
"Sakottaako poliisi naapurin Perttiä?" – Vuoden johtolangalla palkittu dekkaristi ruotii tilanteita, joissa ihminen joutuu punnitsemaan omaa moraaliaan

"Sa­kot­taa­ko poliisi naa­pu­rin Pert­tiä?" – Vuoden joh­to­lan­gal­la pal­kit­tu dek­ka­ris­ti ruotii ti­lan­tei­ta, joissa ihminen joutuu pun­nit­se­maan omaa mo­raa­liaan

07.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Essee: Kieli muuttuu, virallisuus ei – vaikka kirjallisuuden kieli on demokratisoitunut, hallinnon ja kaupan kapulakieli on säilyttänyt tärkeilevyytensä, kömpelyytensä ja virallisuutensa halki vuosituhansien

Essee: Kieli muut­tuu, vi­ral­li­suus ei – vaikka kir­jal­li­suu­den kieli on de­mok­ra­ti­soi­tu­nut, hal­lin­non ja kaupan ka­pu­la­kie­li on säi­lyt­tä­nyt tär­kei­le­vyy­ten­sä, köm­pe­lyy­ten­sä ja vi­ral­li­suu­ten­sa halki vuo­si­tu­han­sien

31.05.2020 21:00 0
Tilaajille
Arvio: Katja Törmänen palaa fantasiaromaanissaan Karhun morsian -romaanin tematiikkaan – jumalallinen Karhu on sekä Isä että Äiti

Arvio: Katja Tör­mä­nen palaa fan­ta­sia­ro­maa­nis­saan Karhun morsian -ro­maa­nin te­ma­tiik­kaan – ju­ma­lal­li­nen Karhu on sekä Isä että Äiti

26.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Essee: Koukussa trendikkäisiin tositarinoihin – "Olen googlannut kirjailijoiden perhetaustoja, puolisoita ja ihmissuhdetilanteita"

Essee: Kou­kus­sa tren­dik­käi­siin to­si­ta­ri­noi­hin – "Olen goog­lan­nut kir­jai­li­joi­den per­he­taus­to­ja, puo­li­soi­ta ja ih­mis­suh­de­ti­lan­tei­ta"

24.05.2020 09:00 0
Tilaajille
Arvio: Anna Takanen kertoo isänsä sotalapsen tien – ja samalla omansa

Arvio: Anna Takanen kertoo isänsä so­ta­lap­sen tien – ja samalla omansa

18.05.2020 12:00 1
Tilaajille
Oululaiskirjailija Essi Kummun romaanissa puhutaan kirjailijana olemisesta ja naisten välisestä rakkaudesta – "Kirjallinen julkisuus on sukupuolittunutta, enkä aina itsekään ymmärrä tätä ammattia"

Ou­lu­lais­kir­jai­li­ja Essi Kummun ro­maa­nis­sa pu­hu­taan kir­jai­li­ja­na ole­mi­ses­ta ja naisten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta – "Kir­jal­li­nen jul­ki­suus on su­ku­puo­lit­tu­nut­ta, enkä aina it­se­kään ymmärrä tätä am­mat­tia"

08.05.2020 18:32 0
Tilaajille