Koronarokotukset: Oulu tarjoaa nyt kak­kos­ro­ko­tet­ta ai­kais­tet­tu­na Ou­lu­hal­lis­sa

Kärpät: Pik­ku­pe­dot pa­la­si­vat jouk­kue­har­joi­tuk­siin tuo­reil­la vah­vis­tuk­sil­la

Kirjallisuus

Bättre Fol­kis­sa esiin­ty­vä Tommi Lii­mat­ta juhlii uutta ro­maa­niaan ja Ab­so­luut­ti­sen Nol­la­pis­teen juh­la­vuot­ta ot­ta­mal­la tunnin nokoset

16.07.2021 10:00 1
Tilaajille

Nyt vie­te­tään be­la­ru­sia­lai­sen kult­tuu­rin viik­koa! Kir­jai­li­ja Sofi Oksanen esittää Val­ko-Ve­nä­jän alis­ta­van nimen muut­ta­mis­ta suo­men­kin kie­les­sä

10.07.2021 13:29 5
Tilaajille

Lasten ja nuorten lu­ke­mis­ta vauh­di­te­taan pe­lil­li­syy­del­lä ja so­me­haas­teil­la – Lue asian­tun­ti­jan vinkit, kuinka lasta voi in­nos­taa kir­jo­jen pariin

16.06.2021 13:00
Tilaajille

Jou­lu­ka­len­te­ris­ta las­ten­kir­jak­si – Ku­vit­ta­ja Henna Ryy­nä­nen saa My­ry-kir­ja­sar­jaan­sa ins­pi­raa­tio­ta per­hear­jes­taan

04.07.2021 15:13
Tilaajille

Eri­kois­jouk­ko­jen sotilas "alkoi kertoa" so­ta­jut­tu­ja kir­jai­li­ja Niina Merolle – Ben päätyi uu­tuus­ro­maa­nin ro­mant­ti­sek­si san­ka­rik­si

13.06.2021 14:30
Tilaajille

Kallen nais­ju­tut ja mah­tai­lu är­syt­tä­vät, mutta verk­kai­nen ker­ron­ta on liioi­tel­tu juttu – Kolme naista kertoo, mikä mie­hi­se­nä pi­de­tys­sä Ii­jo­ki-sar­jas­sa vetää puo­leen­sa

11.06.2021 19:00 6
Tilaajille

Ou­lu­lais­läh­töi­sen Minna Vii­ta­läh­de on monessa mukana: esi­kois­las­ten­kir­ja on val­mis­tu­nut ja UMK:n uusi kier­to­pal­kin­to on hänen ideoi­man­sa

11.06.2021 10:10 1
Tilaajille

Oulun nor­maa­li­kou­lu jul­kai­si Aaro Hel­laa­kos­ken tun­te­mat­to­mak­si jää­nei­tä var­hai­sia runoja

07.06.2021 16:00
Tilaajille

Sara Wacklin siirtyi kän­nyk­kään ja vie kuun­te­li­jat ta­ri­noi­den­sa yti­meen: "Osa ta­ri­nois­ta on ihan hul­vat­to­mia"

07.06.2021 15:00 5
Tilaajille

Miehet lukevat mutta eivät bloggaa kir­jois­ta – Dek­ka­ri­viik­ko vie nettiin jaet­tu­jen lu­ku­ko­ke­mus­ten äärelle

06.06.2021 17:00
Tilaajille
Kolumni

Kult­tuu­ri on saa­vut­ta­nut sen­si­tii­vi­sen vai­heen: "Mitkä il­mai­sut tai ku­vauk­sen muodot ovat vää­rän­lai­sia, ja kuka sen päät­tää?"

05.06.2021 06:00 6
Tilaajille

Mitä jos en osaa kuun­nel­la? Ai­vo­tut­ki­ja kertoo, miksi ja miten ää­ni­kir­jo­ja kan­nat­taa käyttää – Ada-Ju­lia Kunnari oppii ja ren­tou­tuu yh­dis­tä­mäl­lä kuun­te­lua sekä lu­ke­mis­ta

31.05.2021 06:30
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Jenni Räinä lähti yh­dek­sän eri­lai­sen naisen reis­suun poh­ti­maan luon­nos­sa liik­ku­mis­ta eri nä­kö­kul­mis­ta – syntyi kirja naisten erä­ta­ri­nois­ta ja paljon muus­ta­kin

24.05.2021 16:06
Tilaajille

Toista kirjaa kir­joit­taes­saan li­min­ka­lai­nen Mikko With teki pää­tök­sen, että s-kir­jai­mel­la alkavaa sai­raut­ta ei teks­tis­sä mainita

22.05.2021 06:20

Ou­lu­lai­nen tie­to­kir­jai­li­ja Jenni Räinä tuo pian il­mes­ty­väs­sä kir­jas­saan esiin naisten erä­ta­ri­noi­ta

10.05.2021 12:17

Ou­lu­lai­nen Anna Isola kir­joit­ti esi­kois­ro­maa­nin­sa opet­ta­juu­des­ta eri­lai­sel­la ot­teel­la: ”Eivät kaikki päädy opet­ta­jik­si siksi, että heillä on siihen si­säi­nen palo”

06.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Kolumni

Miksi Lapin sota kiin­nos­taa elo­ku­van­te­ki­jöi­tä juuri nyt?

04.05.2021 20:00 21
Tilaajille

"Olen nähnyt, mitä köyhyys tekee ih­mi­sel­le" – Kir­jai­li­ja Susanna Ala­kos­ki työsti pitkään "Suo­mi-kir­jaan­sa", josta syntyi ne­li­osai­nen työ­läis­su­vun naisten tarina

27.04.2021 17:00
Tilaajille

Arvio: So­ta­kir­jai­li­jan omakuva – Pekka Jaa­ti­nen tun­nus­taa lu­ki­jal­le elä­män­mit­tai­sen hä­peän­sä ja te­ko­syn­tin­sä kuin rip­pi­pa­pil­le

26.04.2021 09:40
Tilaajille

Takki vei tarinan äärelle – ou­lu­lais­läh­töi­sen Anuir­me­li Sal­la­mo-La­vin teos avaa oven ai­ka­mat­kai­luun ja mys­tiik­kaan

23.04.2021 06:00
Tilaajille