Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Kirjallisuus
Viimeisin 12 tuntia
Koulukiusatun kirjailijan viha on oikeutettua, mutta kirjallisuutta on käytetty myös alhaisiin tarkoituksiin
Kolumni

Kou­lu­kiu­sa­tun kir­jai­li­jan viha on oi­keu­tet­tua, mutta kir­jal­li­suut­ta on käy­tet­ty myös al­hai­siin tar­koi­tuk­siin

06:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Iida Rauma kertoo kouluväkivallasta Finlandia-palkitussa romaanissaan Hävitys – tapauskertomus

Iida Rauma kertoo kou­lu­vä­ki­val­las­ta Fin­lan­dia-pal­ki­tus­sa ro­maa­nis­saan Hävitys – ta­paus­ker­to­mus

30.11.2022 20:00 2
Tilaajille
Aforisti on harvinainen kirjailijatyyppi – mietelmä kasvaa aforismissa viisaudeksi

Afo­ris­ti on har­vi­nai­nen kir­jai­li­ja­tyyp­pi – mie­tel­mä kasvaa afo­ris­mis­sa vii­sau­dek­si

25.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Yrjö Raution Kalevaan kirjoittamia esseitä julkaistiin kirjana – Jouko Vahtolalta ja Lauri Lajuselta ilmestyi ensimmäinen kokonaisesitys maan kaikista kansallismaisemista

Yrjö Raution Ka­le­vaan kir­joit­ta­mia esseitä jul­kais­tiin kirjana – Jouko Vah­to­lal­ta ja Lauri La­ju­sel­ta il­mes­tyi en­sim­mäi­nen ko­ko­nai­se­si­tys maan kai­kis­ta kan­sal­lis­mai­se­mis­ta

22.11.2022 15:11
Opettaja: "Turhan moni oppilas on vieraantunut kirjallisuudesta" – Oululaiskirjailijoiden kouluvierailulla  Utajärvellä pohdittiin tietokirjojen syntyä ja oman tekstin häpeää

Opet­ta­ja: "Turhan moni oppilas on vie­raan­tu­nut kir­jal­li­suu­des­ta" – Ou­lu­lais­kir­jai­li­joi­den kou­lu­vie­rai­lul­la Uta­jär­vel­lä poh­dit­tiin tie­to­kir­jo­jen syntyä ja oman tekstin häpeää

19.11.2022 10:30 3
Tilaajille
Oululainen Taina Kinnunen pohtii uutuuskirjassa avantouinnin kulttuurillista merkitystä – Yksi menee avantoon nollaamaan ajatuksensa, toinen hakeutuu hyiseen veteen tragedian jälkeen tunteakseen taas jotain

Ou­lu­lai­nen Taina Kin­nu­nen pohtii uu­tuus­kir­jas­sa avan­touin­nin kult­tuu­ril­lis­ta mer­ki­tys­tä – Yksi menee avan­toon nol­laa­maan aja­tuk­sen­sa, toinen ha­keu­tuu hyiseen veteen tra­ge­dian jälkeen tun­teak­seen taas jotain

18.11.2022 06:00 3
Tilaajille
Vuoden luontokirja -kilpailun finalisteissa mukana runsaasti pohjoisuutta

Vuoden luon­to­kir­ja -kil­pai­lun fi­na­lis­teis­sa mukana run­saas­ti poh­joi­suut­ta

17.11.2022 14:30
Oululainen Sanna-Leena Knuuttila kirjoittaa selkokielellä, jottei kukaan jää vaille tietoa siksi, että lukeminen on vaikeaa: "Selkokieli on helppo ja halpa tapa ehkäistä syrjäytymistä"

Ou­lu­lai­nen San­na-Lee­na Knuut­ti­la kir­joit­taa sel­ko­kie­lel­lä, jottei kukaan jää vaille tietoa siksi, että lu­ke­mi­nen on vai­keaa: "Sel­ko­kie­li on helppo ja halpa tapa eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä"

17.11.2022 06:00 3
Tilaajille
Majakkamestari Martti Säikkä katosi jäljettömiin Ulkokallassa – "Ainoa todistaja oli sama kaveri, joka oli Säikän kanssa majakanvartijana"

Ma­jak­ka­mes­ta­ri Martti Säikkä katosi jäl­jet­tö­miin Ul­ko­kal­las­sa – "Ainoa to­dis­ta­ja oli sama kaveri, joka oli Säikän kanssa ma­ja­kan­var­ti­ja­na"

13.11.2022 08:00 5
Tilaajille
Kaunokirjallisuuden Finlandiasta kilpailevat esikoiskirjailija, Finlandia-konkari ja kirjailija, jonka romaania odotettiin 20 vuotta

Kau­no­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dias­ta kil­pai­le­vat esi­kois­kir­jai­li­ja, Fin­lan­dia-kon­ka­ri ja kir­jai­li­ja, jonka ro­maa­nia odo­tet­tiin 20 vuotta

10.11.2022 16:55
Tilaajille
Vanhemmat
Kalevan Sanna Keskinen luki lähes 200 kirjaa valitessaan Finlandia-ehdokkaita – pandemian kaiut näkyvät kaunokirjallisuudessa brutaaleina väkivallan kuvauksina

Kalevan Sanna Kes­ki­nen luki lähes 200 kirjaa va­li­tes­saan Fin­lan­dia-eh­dok­kai­ta – pan­de­mian kaiut näkyvät kau­no­kir­jal­li­suu­des­sa bru­taa­lei­na vä­ki­val­lan ku­vauk­si­na

10.11.2022 11:20 2
Tilaajille

Kau­no­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-pal­kin­toa ta­voit­te­lee kuusi ro­maa­nia – kolme eh­do­kas­teos­ta kä­sit­te­lee ihmisen ai­heut­ta­maa tuhoa

10.11.2022 11:02
Pikku-Finlandia-palkinnon voittanut oululainen Tuuli Kankaansyrjä on kirjaston suurkuluttaja – "Omistan vain muutamia kirjoja"

Pik­ku-Fin­lan­dia-pal­kin­non voit­ta­nut ou­lu­lai­nen Tuuli Kan­kaan­syr­jä on kir­jas­ton suur­ku­lut­ta­ja – "O­mis­tan vain muu­ta­mia kir­jo­ja"

02.11.2022 17:00 3
Tilaajille
Fiktiotakin kirjoitetaan nyt true crime -hengessä, mutta osaa lukijoista väkivaltamättö jo kyllästyttää: "Tekijöitä on alettu haastaa kunnianhimoisempaan tapaan kirjoittaa tarinoita"

Fik­tio­ta­kin kir­joi­te­taan nyt true crime -hen­ges­sä, mutta osaa lu­ki­jois­ta vä­ki­val­ta­mät­tö jo kyl­läs­tyt­tää: "Te­ki­jöi­tä on alettu haastaa kun­nian­hi­moi­sem­paan tapaan kir­joit­taa ta­ri­noi­ta"

02.11.2022 14:30 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Hanna Meretojan esikoisromaanissa rintasyöpädiagnoosi sysää naisen kolmanteen muodonmuutokseen

Kir­ja-ar­vio: Hanna Me­re­to­jan esi­kois­ro­maa­nis­sa rin­ta­syö­pä­diag­noo­si sysää naisen kol­man­teen muo­don­muu­tok­seen

01.11.2022 11:10
Tilaajille
Kalevan kolumnisti Maria Bešlić J. H. Erkon kirjoituskilpailun kakkonen

Kalevan ko­lum­nis­ti Maria Bešlić J. H. Erkon kir­joi­tus­kil­pai­lun kak­ko­nen

31.10.2022 16:20 3

Ou­lu­lai­nen Tuuli Kan­kaan­syr­jä voitti Pik­ku-Fin­lan­dia-pal­kin­non

29.10.2022 15:13
"Täällä ei ole kiire, voi tulla vaikka pötköttämään sohvalle" – oululaisen Aseman divarin pitäjille antikvariaatti ei ole rahasampo, vaan elämäntapa

"Täällä ei ole kiire, voi tulla vaikka pöt­köt­tä­mään soh­val­le" – ou­lu­lai­sen Aseman divarin pi­tä­jil­le an­tik­va­riaat­ti ei ole ra­ha­sam­po, vaan elä­män­ta­pa

29.10.2022 13:48 16
Tilaajille
Laatukirjallisuus houkuttelee nuoriakin antikvariaatteihin: "Hokemaa, jonka mukaan nuoret eivät lue kirjoja, olen kuullut 40 vuotta"

Laa­tu­kir­jal­li­suus hou­kut­te­lee nuo­ria­kin an­tik­va­riaat­tei­hin: "Ho­ke­maa, jonka mukaan nuoret eivät lue kir­jo­ja, olen kuullut 40 vuotta"

29.10.2022 09:00 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Joni Skiftesvikin taidokas uutuus kertoo tekijänsä oloisen oululaisen päähenkilön nuoruusvuosista

Kir­ja-ar­vio: Joni Skif­tes­vi­kin tai­do­kas uutuus kertoo te­ki­jän­sä oloisen ou­lu­lai­sen pää­hen­ki­lön nuo­ruus­vuo­sis­ta

27.10.2022 11:10 1
Tilaajille