Vastaa kyselyyn: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kirjallisuus
Kuukausi
Satu Saarisen suvussa isoäitiä ei koskaan hävetty – "Voi välttyä suorastaan traumalta, jos on edes yksi tai kaksi läheistä ihmistä, jotka tukevat"

Satu Saa­ri­sen suvussa iso­äi­tiä ei koskaan hävetty – "Voi välttyä suo­ras­taan trau­mal­ta, jos on edes yksi tai kaksi lä­heis­tä ih­mis­tä, jotka tu­ke­vat"

24.09.2023 06:05 4
Annikki Kariniemen tempaukset peittosivat alleen ahkeruuden – Outi Hytönen kirjoitti elämäkerran "Lapin ensimmäisestä naiskirjailijasta", koska sellaista ei vielä ollut

Annikki Ka­ri­nie­men tem­pauk­set peit­to­si­vat alleen ah­ke­ruu­den – Outi Hytönen kir­joit­ti elä­mä­ker­ran "Lapin en­sim­mäi­ses­tä nais­kir­jai­li­jas­ta", koska sel­lais­ta ei vielä ollut

21.09.2023 06:30 2
Tilaajille
Arvio: Tällainen on traagisesti kuolleen Miki Liukkosen viimeinen romaani – Se poikkeaa aiemmista kahdella tavalla

Arvio: Täl­lai­nen on traa­gi­ses­ti kuol­leen Miki Liuk­ko­sen vii­mei­nen romaani – Se poik­keaa aiem­mis­ta kah­del­la tavalla

18.09.2023 00:01 1
Tilaajille
Oulun kirjastot joutuvat ostamaan kirjoja jopa kymmenien eurojen ylihintaan – Kalevan selvitys paljastaa, miten valtiontuki uppoaa kalliisiin kirjoihin

Oulun kir­jas­tot jou­tu­vat os­ta­maan kirjoja jopa kym­me­nien eurojen yli­hin­taan – Kalevan sel­vi­tys pal­jas­taa, miten val­tion­tu­ki uppoaa kal­lii­siin kir­joi­hin

17.09.2023 18:00 34
Tilaajille
Arvio: Äiti kipuilee tyttären lähtöä ja hoivaa koiranpentua Botnia-palkintoon ehdolla olevassa runoteoksessa

Arvio: Äiti ki­pui­lee tyt­tä­ren lähtöä ja hoivaa koi­ran­pen­tua Bot­nia-pal­kin­toon ehdolla ole­vas­sa ru­no­teok­ses­sa

14.09.2023 10:09
Tilaajille
Tässä ovat 8 teosta, jotka kisaavat 15 000 euron palkinnosta – Pohjoisen oma ääni korostuu tämän vuoden Botnia-kilpailussa

Tässä ovat 8 teosta, jotka ki­saa­vat 15 000 euron pal­kin­nos­ta – Poh­joi­sen oma ääni ko­ros­tuu tämän vuoden Bot­nia-kil­pai­lus­sa

04.09.2023 17:00 2
Tilaajille
Botnia-palkinnosta kilpailee kahdeksan teosta, joista viisi on romaaneja – teokset esitellään lauantaina kulttuuritalo Valveella Oulussa

Bot­nia-pal­kin­nos­ta kil­pai­lee kah­dek­san teosta, joista viisi on ro­maa­ne­ja – teokset esi­tel­lään lauan­tai­na kult­tuu­ri­ta­lo Val­veel­la Oulussa

04.09.2023 12:52
Kesällä edesmenneen Miki Liukkosen uutuuskirjasta on jo yli 250 varausta Oulun kirjastoissa – Kaikista teoksista ilmestyy syksyllä uudet painokset

Kesällä edes­men­neen Miki Liuk­ko­sen uu­tuus­kir­jas­ta on jo yli 250 va­raus­ta Oulun kir­jas­tois­sa – Kai­kis­ta teok­sis­ta il­mes­tyy syk­syl­lä uudet pai­nok­set

03.09.2023 17:30
Tilaajille
Pohjoinen on huumeille yhä tärkeämpi reitti, kun itäraja on kiinni – Kirjailija Anu Ojala nostaa rikosmaailman kipupisteet pöydälle teoksissaan

Poh­joi­nen on huu­meil­le yhä tär­keäm­pi reitti, kun itäraja on kiinni – Kir­jai­li­ja Anu Ojala nostaa ri­kos­maail­man ki­pu­pis­teet pöy­däl­le teok­sis­saan

02.09.2023 16:00
Tilaajille
Jenny Kangasvuon romaani Hiukset takussa on Ouluun sijoittuva polyamorinen suhdesoppa

Jenny Kan­gas­vuon romaani Hiukset takussa on Ouluun si­joit­tu­va po­lya­mo­ri­nen suh­de­sop­pa

02.09.2023 13:05
Kirja-arvio: Alex Matson oli tamperelaiskirjailijoiden kirittäjä, joka sai Pentti Saarikoskenkin hermostumaan – Nyt hänestä on julkaistu erinomaisen laadukas elämäkerta

Kir­ja-ar­vio: Alex Matson oli tam­pe­re­lais­kir­jai­li­joi­den ki­rit­tä­jä, joka sai Pentti Saa­ri­kos­ken­kin her­mos­tu­maan – Nyt hänestä on jul­kais­tu erin­omai­sen laa­du­kas elä­mä­ker­ta

30.08.2023 16:14
Tilaajille
Arvio: Marimekon luoja Armi Ratia oli poikkeusilmiö, jonka vastapuolena olivat viinanpersous ja maanisdepressiivisyys

Arvio: Ma­ri­me­kon luoja Armi Ratia oli poik­keu­sil­miö, jonka vas­ta­puo­le­na olivat vii­nan­per­sous ja maa­nis­dep­res­sii­vi­syys

29.08.2023 14:55 2
Tilaajille
Vanhemmat
Kirja koukuttaa nuorison heikosti – kodin esimerkki on tärkeä, mutta muutakin tarvittaisiin lukuinnon herättämiseksi
Kolumni

Kirja kou­kut­taa nuo­ri­son hei­kos­ti – kodin esi­merk­ki on tärkeä, mutta muu­ta­kin tar­vit­tai­siin lu­ku­in­non he­rät­tä­mi­sek­si

26.08.2023 06:00 9
Tilaajille
Kädet puuskaan ja virkistäytymään — liminkalaisen Janne Nevalan tuorein romaani käsittelee työpaikan virkistäytymispäivää tragikomedian voimalla

Kädet puus­kaan ja vir­kis­täy­ty­mään — li­min­ka­lai­sen Janne Nevalan tuorein romaani kä­sit­te­lee työ­pai­kan vir­kis­täy­ty­mis­päi­vää tra­gi­ko­me­dian voi­mal­la

22.08.2023 12:53
"On hienoa, että meillä on matalan kynnyksen paikka päästä tutustumaan kirjallisuuteen Oulussa" — Oulun Muusajuhlien tapahtumissa haastattelijana toimiva Tomi Kiilakoski päätyi mukaan saunan lauteilta

"On hienoa, että meillä on matalan kyn­nyk­sen paikka päästä tu­tus­tu­maan kir­jal­li­suu­teen Ou­lus­sa" — Oulun Muu­sa­juh­lien ta­pah­tu­mis­sa haas­tat­te­li­ja­na toimiva Tomi Kii­la­kos­ki päätyi mukaan saunan lau­teil­ta

18.08.2023 16:51
Lola Odusoga harkitsi muuttoa Ouluun, mutta sitten tuli missivuosi – Nyt hän tulee kaupunkiin puhumaan uudesta kirjastaan

Lola Odusoga har­kit­si muuttoa Ouluun, mutta sitten tuli mis­si­vuo­si – Nyt hän tulee kau­pun­kiin pu­hu­maan uudesta kir­jas­taan

15.08.2023 08:08 4
Tilaajille
Äänikirjoja luetaan urakkapalkalla eikä perfektionismiin ole varaa, kertoo oululaislähtöinen lukija Arttu Kurttila

Ää­ni­kir­jo­ja luetaan urak­ka­pal­kal­la eikä per­fek­tio­nis­miin ole varaa, kertoo ou­lu­lais­läh­töi­nen lukija Arttu Kurt­ti­la

14.08.2023 06:15 3
Vuoden verran kirjeenvaihtoa omenapuista, uupumuksesta ja koulumaailman rakenteellisista ongelmista – Minna Rytisalon ja Tommi Kinnusen uusi kirja vaati syntyäkseen rohkeutta

Vuoden verran kir­jeen­vaih­toa ome­na­puis­ta, uu­pu­muk­ses­ta ja kou­lu­maail­man ra­ken­teel­li­sis­ta on­gel­mis­ta – Minna Ry­ti­sa­lon ja Tommi Kin­nu­sen uusi kirja vaati syn­tyäk­seen roh­keut­ta

13.08.2023 14:20 3
Tilaajille
Kirja-arvio: Kun yhdistetään Carrie, Bridget ja Lotta, saadaan Aava – tuore romaani haastaa perinteisen chick lit -kirjallisuuden asetelmaa

Kir­ja-ar­vio: Kun yh­dis­te­tään Carrie, Bridget ja Lotta, saadaan Aava – tuore romaani haastaa pe­rin­tei­sen chick lit -kir­jal­li­suu­den ase­tel­maa

17.07.2023 16:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Sekajätteestä löytyy lahjapakettiin kääritty penis ja siitä alkaa haukiputaalaislähtöisen kirjailijan muutenkin yllätyksiä täynnä oleva murhamysteeri

Kir­ja-ar­vio: Se­ka­jät­tees­tä löytyy lah­ja­pa­ket­tiin kää­rit­ty penis ja siitä alkaa hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­sen kir­jai­li­jan muu­ten­kin yl­lä­tyk­siä täynnä oleva mur­ha­mys­tee­ri

17.07.2023 15:07 1
Tilaajille