Kirjallisuus
Viimeisin tunti
Arvio: Sähkömies maailmaa pelastamassa – Mikko-Pekka Heikkisen romaanissa muoto on kevyt ja sisältö painavaa

Arvio: Säh­kö­mies maail­maa pe­las­ta­mas­sa – Mik­ko-Pek­ka Heik­ki­sen ro­maa­nis­sa muoto on kevyt ja sisältö pai­na­vaa

19:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Runoilija varjeli salaisuutta – Tua Forsström luki valekansiin puettuja kirjoja ja keskusteli niistä verkossa koodinumeroilla

Ru­noi­li­ja varjeli sa­lai­suut­ta – Tua Fors­ström luki va­le­kan­siin puet­tu­ja kirjoja ja kes­kus­te­li niistä ver­kos­sa koo­di­nu­me­roil­la

24.10.2020 08:00 0
Tilaajille
Arvio: Psykoterapeutti Maaret Kallio jatkaa voimakirjasarjaansa keskittymällä toivoon

Arvio: Psy­ko­te­ra­peut­ti Maaret Kallio jatkaa voi­ma­kir­ja­sar­jaan­sa kes­kit­ty­mäl­lä toivoon

20.10.2020 17:30 0
Tilaajille
Susidraamalle Botnia-palkinto – Jouni Tikkanen loi narratiivisen tietokirjan, jossa historiallisen tapahtuman pääroolissa on eläinlauma

Su­si­draa­mal­le Bot­nia-pal­kin­to – Jouni Tik­ka­nen loi nar­ra­tii­vi­sen tie­to­kir­jan, jossa his­to­rial­li­sen ta­pah­tu­man pää­roo­lis­sa on eläin­lau­ma

15.10.2020 13:18 0
Tilaajille
Biologi-toimittaja Jouni Tikkasen tietokirja 1880-luvun susisurmista ja petovihasta voitti tämän vuoden Botnia-palkinnon

Bio­lo­gi-toi­mit­ta­ja Jouni Tik­ka­sen tie­to­kir­ja 1880-lu­vun su­si­sur­mis­ta ja pe­to­vi­has­ta voitti tämän vuoden Bot­nia-pal­kin­non

15.10.2020 05:00 0
Arvio: Jhumpa Lahiri säilyttää laatunsa pienoisromaanissa, jonka päähenkilö on korostetusti ympäristöönsä tietyn etäisyyden pitävä havainnoija

Arvio: Jhumpa Lahiri säi­lyt­tää laa­tun­sa pie­nois­ro­maa­nis­sa, jonka pää­hen­ki­lö on ko­ros­te­tus­ti ym­pä­ris­töön­sä tietyn etäi­syy­den pitävä ha­vain­noi­ja

11.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Runoilija Louise Glück saa Nobelin kirjallisuuspalkinnon ja aikoo ottaa sen myös vastaan

Ru­noi­li­ja Louise Glück saa Nobelin kir­jal­li­suus­pal­kin­non ja aikoo ottaa sen myös vastaan

08.10.2020 18:02 0
Arvio: Heikki Herlin kirjoitti monitasoisen henkilökuvan isästään Niklas Herlinistä – miehestä, joka pelkäsi kaikkea

Arvio: Heikki Herlin kir­joit­ti mo­ni­ta­soi­sen hen­ki­lö­ku­van isäs­tään Niklas Her­li­nis­tä – mie­hes­tä, joka pelkäsi kaikkea

08.10.2020 09:00 0
Tilaajille
Mokoma-yhtyeen Marko Annala näkee, että miehet ovat hukassa perhe-elämässä: "Tasa-arvoinen isyys ei ole helppoa, koska ei ole mallia sille"

Mo­ko­ma-yh­tyeen Marko Annala näkee, että miehet ovat hukassa per­he-elä­mäs­sä: "Ta­sa-ar­voi­nen isyys ei ole help­poa, koska ei ole mallia sille"

30.09.2020 20:30 0
Tilaajille
Arvio: Édouard Louis kuvasi esikoisessaan äärimmäistä köyhyyttä, Väkivallan historiassa vuorossa on raiskauksen aiheuttama trauma

Arvio: Édouard Louis kuvasi esi­koi­ses­saan ää­rim­mäis­tä köy­hyyt­tä, Vä­ki­val­lan his­to­rias­sa vuo­ros­sa on rais­kauk­sen ai­heut­ta­ma trauma

27.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Pellolaislähtöinen kirjailija Maria Peura katuu sumua jonka alkoholi toi elämään 11 vuoden ajan – Silti hän ei koskaan haluaisi olla päivääkään nuorempi

Pel­lo­lais­läh­töi­nen kir­jai­li­ja Maria Peura katuu sumua jonka al­ko­ho­li toi elämään 11 vuoden ajan – Silti hän ei koskaan ha­luai­si olla päi­vää­kään nuo­rem­pi

26.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Arvio: Suurien linjojen eeppisyys sopii fiktiivistä universumiaan kutovalle Kjell Westölle

Arvio: Suurien lin­jo­jen eep­pi­syys sopii fik­tii­vis­tä uni­ver­su­miaan ku­to­val­le Kjell Wes­töl­le

26.09.2020 15:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Kreetta Onkelin romaanissa porvarisperheen lavasteet natisevat liitoksissaan

Arvio: Kreetta Onkelin ro­maa­nis­sa por­va­ris­per­heen la­vas­teet na­ti­se­vat lii­tok­sis­saan

20.09.2020 19:25 1
Tilaajille
Kirjailija Max Seeck tähtäsi heti maailmalle agentin avulla – nyt kirjoja on myyty 38 maahan ja yhdestä tehdään Hollywood-sarjaa

Kir­jai­li­ja Max Seeck tähtäsi heti maail­mal­le agentin avulla – nyt kirjoja on myyty 38 maahan ja yhdestä tehdään Hol­ly­wood-sar­jaa

13.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Viikon lopuksi: Näemme paremmin taiteen puolijumalien taittovirheen – Pelkkä kuvitelma omasta neroudesta on oikeuttanut huonon käytöksen
Kolumni Kai Nevala

Viikon lo­puk­si: Näemme pa­rem­min taiteen puo­li­ju­ma­lien tait­to­vir­heen – Pelkkä ku­vi­tel­ma omasta ne­rou­des­ta on oi­keut­ta­nut huonon käy­tök­sen

12.09.2020 09:00 2
Tilaajille
Botnia-palkinto jaetaan tänä syksynä neljättä kertaa, mutta onko Pohjois-Pohjanmaan oma kirjallisuuspalkinto päässyt tavoitteeseensa

Bot­nia-pal­kin­to jaetaan tänä syksynä nel­jät­tä kertaa, mutta onko Poh­jois-Poh­jan­maan oma kir­jal­li­suus­pal­kin­to päässyt ta­voit­tee­seen­sa

11.09.2020 18:30 0
Tilaajille
Tommi Liimatta kasvoi lamavuosien Rovaniemellä runoilijarokkariksi – tuhansien sivujen materiaali taittui vuosikymmenten aikana Rollo-kirjaksi

Tommi Lii­mat­ta kasvoi la­ma­vuo­sien Ro­va­nie­mel­lä ru­noi­li­ja­rok­ka­rik­si – tu­han­sien sivujen ma­te­riaa­li taittui vuo­si­kym­men­ten aikana Rol­lo-kir­jak­si

07.09.2020 18:00 0
Tilaajille

Bot­nia-eh­dok­kaat on jul­kais­tu, 10 000 euron pal­kin­nos­ta kil­pai­le­vat nämä kah­dek­san teosta

07.09.2020 11:08 0
Eksoottisia villejä ja rotuoppia – ranskalaisten herrojen Lappi-kuvaukset 1600–1800-luvuilta olivat stereotypioita täynnä

Ek­soot­ti­sia villejä ja ro­tu­op­pia – rans­ka­lais­ten her­ro­jen Lap­pi-ku­vauk­set 1600–1800-lu­vuil­ta olivat ste­reo­ty­pioi­ta täynnä

02.09.2020 18:00 3
Tilaajille
Oulun seudun ja merellisen kulttuurin kuvaaja, kirjailija Joni Skiftesvik sai Suomen Kirjailijaliiton 10 000 euron arvoisen tunnustuspalkinnon

Oulun seudun ja me­rel­li­sen kult­tuu­rin ku­vaa­ja, kir­jai­li­ja Joni Skif­tes­vik sai Suomen Kir­jai­li­ja­lii­ton 10 000 euron ar­voi­sen tun­nus­tus­pal­kin­non

02.09.2020 17:00 4